Databáze českého amatérského divadla

Texty: Sezemice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

SEZEMICE viz DRAŽKOV, LUKOVNA, VELKÉ KOLODĚJE o.Pardubice
V obci hráno již před 1830, na veřejnosti poprvé 1836. R.1864 založen Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl. Hrála i TJ Sokol (obnovena 1896), DTJ (1906), SK (1911), TJ Orel (1921), Jednota (později Federace) proletářské tělovýchovy komunistické strany (1920) a strana živnostenská středostavovská (1921). Příležitostně i dramatický odbor národních socialistů a žactvo. Ročně hráno v obci 10-15x. Spolek J.K.Tyl hrál i během války. Účastnil se i soutěží pardubického okrsku. Po válce zřízena loutková scéna pod OB (1954), ustaven i dětský soubor. Od 50.let se Tyl účastnil řady přehlídek:
1951 Ústí n.O.. 1957 Pardubické ochotnické hry, 1958 Ronov n.D. - “Noc na Karlštejně” - 22 repríz, 1959 ústřední kolo tvořivosti mládeže, 1960 v STM mezi 6 nejlepšími v republice, účast na 4.ŠP, 1961 1.místo na festivalu městských souborů okresu Pardubice ve Svítkově, 1962 s “Filosofskou historií” na LDB, v Jaroměři a na JH. Na Langrově Bohdanči vystupoval téměř pravidelně (z 12 ročníků vynechal 3). Vytvořena i estrádní skupina. R.1966 divadelní festival v Sezemicích (Hloušková)
KOPECKÝ, Antonín: Spolky. In Sezemice nad řekou Loučnou, jich minulosť a přítomnosť, s.95. MÚ Sezemice 1887, kSOKA Pardubice
SOKA Pardubice: MÚ Sezemice, pamětní kniha města, od nejstarších dob-1971
SOKA Pardubice: Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl Sezemice: archivní materiál 1862-1924: Zápisy ze schůzí 1908-1924 (1 kn), kniha uváděných her 1862-1924 (1 kn), stanovy 186430. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
Podle Květů a České osvěty se zde hrálo divadlo již 1817. 1847 zde Josef Pelikán založil veřejnou knihovnu z výtěžků divadelních představení. 1847 - 1849 jsou záznamy 16 představení. Hrál se Tyl, Klicpera, štěpánek a místní J.N.Lhota /Vyzvědač/. Tato činnost byla ukončená Grillparzerem /Pramáti/ 1849/. Další zpráva je až 1862 /Hoppe, Klicpera/ a 1863 /Štěpánek/. 1864 zal. Spolek divadelních ochotníků. Hráli v hostinci U Vojáčků, jeviště se stavělo před každým představením znovu. Hráli Štěpánka, Klicperu, Tyla, Stroupežnického, Šamberka, Nerudu, Jiráska, Vrchlického, ale také Nestroye, Molićra, Labicha, C.M.Webera, Schillera. 1864 - 1911 uvedli 152 titulů ve 203 představeních. 1896 změnil spolek název na Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl. 1897 přesídlil na
stálé jeviště v hostinci U labutě, kde hrál ještě v 8O. letech 20. století. Během 1914 - 18 byla činnost spolku skromná, po 1917 se na delší čas odmlčeli. Ojedinělé představení Z českých mlýnů bylo neúspěšným pokusem činnost obnovit. Divadlo hrála ovšem řada jiných souborů, které vznikly ze zájmů různých politických seskupení, stran a společenských vrstev. Od 1909 se částečně překrývala s Tylem činnost Studentské matice. Ta hrála i během 1. světové války, na repertoáru měli Nerudu, Klicperu, Brandona, Šamberka, Štolbu, Davise, Hilberta, Šubrta, Jiráska. 1907 - 1914 byl aktívní i soubor DTJ, který měl vlastní jeviště U Hanzlíků /později Hvězda/. Založil trvalou tradici divadla pro děti. Na repertoátu se objevily záhy hry se sociální tématikou. FDTJ hrála 1920 Popravu Kudrny /A. H. Řehoř/, Sokol měl rovněž vlastní jeviště, 1920 hrál Naše furianty, 1920 Velblouda uchem jehly, později Jiráska, Preissovou, Tyla, Vrchlického, činnost ukončil Českým muzikantem 1940. Dramatický odbor Orla zahájil činnost 1919 /Cikánčina pomsta/, skončil 1940 zpěvohrou Ta naše písnička česká. Divadlo hrál i S.K. Sezemice /později Startak/, Zahájil 1920 Ferdinand spí /Skružný/, 1935 skončil Konrádovou Kvočnou. Požárníci 1920 hráli Probuzence a divadelní aktivitu ukončili 1938 Zeleným královstvím /Smolíková - Rajská/. Dramatický odbor strany Živnostenské hrál 1921 - 1938 /např. Kopta - Revoluce, Gazdina roba.../. Po 1938 se všchny spolky spojily do Tyla. 1940 sehráli 4 tituly, 1941 11, 1942 6, 1943 6 1944 5. 1945 hráli Ohněm a krví /Němec/, Naše furianty. V souboru se vystřídala řada režizérů, z nichž významné zásluhy měl dlouholetý funkcionář ÚV SČDO Jindřich Nebeský. Řadu her upravil a některé sám napsal. Soubor absolvoval přehlídky /Šrámkův Písek, JH/. Hosty souboru byli m.j. Vydra ml., Medřická, Filipovský. Ročně uváděli v průměru 2 - 4 tituly.(JM)
Stoletá II, s. 101.
Divadlo se zde hrálo podle Kwětů a České osvěty již před 1817. 1836 členové čtenářského spolku měli neorganizovaný divadelní kolektiv. 1848 zal. knihovna z výtěžků divadelních her. Na seznamu her z 1847 se uvádí Tyl. Po 1848 Klicpera, Rubeš, Štěpánek, Grillparzer. 1864 zal. Spolek divadelních ochotníků. 1880 - 1887 sehráli 144 kusů. Přední osobností spolku byl pokrokový kaplan Antonín Kopecký, sepsal Dějiny města a divadelní hru .Hrálo se v sále u Vojáčků / později knihovna/. 1880 nové jeviště. Repertoár: frašky, veselohry, jednoaktovky, hry se zpěvy /Tyl, Nestroy, Štolba, Stroupežnický, Neruda. 1896 název spolku doplněn J.K.Tyl. v Sezemicích. Hrálo se na stálém jevišti U Beránků /později U labutě/. Repertoár: Šamberk, Stroupežnický, Macháček, Šimáček, Tolstoj, Jirásek, Štech. 1909 převzala částečně divadelní činnost Matice studentská s modernějším repertoárem. Od 1914 působil DS DTJ. Měl vlastní jeviště u Hanzlíků /Hájků/. Dávali přednost sociálnímu dramatu. Od 1914 zavedli tradici pohádek pro děti. 1917 u končil činnost Tyl, 1920 i Matice studentská. Ochotnické divadlo provozovali od 1919 Orel /na vlastním jevišti hráli lehčí repertoár a hru se zpěvy/, 1920 Sokol / měl vlastní jeviště, hráli činohru a operetu/, S.K. Sezemice /hráli mj. veselohry, zpěvohry/, 1921 dramatický odbor Živnostenské strany. 1930 Orel zal. loutkářský odbor s repertoárem pro děti i dospělé. 1932 Fidlovačkou skončil činnost DS DTJ. 1938 přestal hrát dramatický odbor Živnostenské strany, a DS S.K., v souvislosti s německou okupací 1940 Orel a Sokol. 1939 se všechny bývalé spolky sjednotily v Kroužku divadelních ochotníků J.K.Tyl. Představení hráli doma i na zájezdech po okolí. Na repertoáru mimo tradiční i Krpata, Kvapil, Mrštíkové, Čapek, Tomanová, Scheinpflug, Labiche, Vrchlický, Kunětická, Drda, J.Nebeský / režizér souboru/. Nebeský v dalších letech obohatil repertoár o jména světové dramatiky. Od 1948 hráli divadlo žáci ZDŠ. Původní Tyl přešel pod OB. 1970 vznik Dramatického kroužku ZDŠ. V té době počátek tradice každoročních přehlídek Děti dětem /do 1986/. Tyl prošel generační proměnou, pokračoval v zájezdech, účastnil se ŠP a byl vybrán na 32.JH. Získal uznání MŠ. V polovině 90. let vykazoval nízkou aktivitu. (JM)
PÁNEK, Václav - zpracoval podle:
KOPECKÝ, A.: Sezemnice nad řekou Loučnou. Vyd.1887. Almanach 110 let J.K.Tyla v Sezemicích. Vyd.1974.
PÁNEK, Václav: Společenský a kulturní život Sezemic, rkp.1992.
Tentýž: 130 let sdružení divadelních ochotníků J.K.Tyl Sezemice. Publikováno ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka 1995 - 1996.
Tentýž uvádí prameny: Pamětní knihu SKS, Kroniku Spolku J.K.Tyla /od 1847/.
PÁNEK, Václav: 130 let "Sdružení divadelních ochotníků J.K.Tyl" Sezemice.
Zprávy Klubu přátel Pardubicka. Č.7 - 10/1995 a 7-8/1996 SVK Hradec Králové
INFORMACE kronikáře 1997 kART
ALMANACH: 110 let J.K.Tyla v Sezemicích. 1974PÁNEK, V.: Společenský a kulturní život Sezemic. 1992
dap: Po stopách tradice. V Sezemicích se hraje ochotnické divadlo už 120 let. Amatérská scéna 1984, r. 21, č. 1, s. 6 - 7. kART
ÚMDOČ 1922: S.d.o.Tyl
Od 1848 zájezdy po okolí, do 1958 58x s 18 hrami.Václav Hrobčický z Hrobčic,Sedlák svým pánem /de Vega/, Morálka paní Dulské, Kolébka, Ženitba, Setkání s mládím /Arbuzov/, Noc na Karlštejně /na Kunětické hoře, hosté Václav Vydra, Medřická,/, Gazdina roba, Jakub Oberva /Martínek/, Cvrček u krbu /Dickens/, Ženský zákon, Stromy umírají vstoje.
OD 1959/4, s.74 - 5. OD 1959/5, s.98.Adresář 93: DS J.K.Tyl
Ochotnický divadelní spolek J.K.Tyla (Dotazník ÚLK 1999.)

JH 1962: Kroužek div. ochotníků J.K.Tyl při OB: Jirásek: Filosofská historie
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':