Databáze českého amatérského divadla

Texty: Sadská, Excerpce pro MČAD 1998–2002

SADSKÁ o.Nymburk
CČAD s. 181
V 60. letech 19. st. měli vlastní malovanou oponu a kulisy. V 70. letech hráli až 7 představení ročně. Z výtěžků přispěli dvakrát na ND. Z 1871 se dochoval název Divadlo ochotnické města Sadsky. 1877 hráli divadlo studenti. V 90. letech byla činnost ochotníků velmi slabá. 1889 byl soubor v Sokole, hráli hasiči, Orel, později DOS při církvi československé. Vedle zábavných kusů hráli i Zvoník u Matky Boží, Revizor, Drahomíra a její synové, Noc na Karlštejně, Vojnarka... 1908 poprvé v názvu Klicpera. Do 1914 se hrálo v hostincích, kde vystupovaly i společnosti. Ochotníci měli 50 členů, ročně hráli více jak 10x. Během války soubor hrál méně, klasický repertoár, výtěžky věnovány na sociální účely, ale i brněnskému ND. 1918 návrh na spojení se Sokolem neprošel. 1919 měli ochotníci 37 členů, sehráli 12 her, byli členy ÚMDOČ. Při představeních účinkovaly hudební soubory. Ve 20. letech činnost ochabla, členů bylo max. 61, převážně mužů. Hráli max. 8x do roka, hostovali v okolí, výtěžky mj. ochotníkům v jiných městech a také ND v Bratislavě. Vedle zábavného žánru i Charleyova teta, Jedenácté přikázání, operety. 1920 nové jeviště. Půjčoval si ho Sokol, Národní socialisté, Pochodeň, škola, Sdružení katolické mládeže, Čs. strana socialistická, ČSL, Orel a kočovné společnosti. 1924 úvaha o postavení divadelní budovy. 30. léta nebyla příliš úspěšná. Hráli v Serbusově hostinci, ale jen některé roky. Po 1935 v Šubrtově hostinci, jeviště půjčovali i skautům. Podporovali nezaměstnané a 1938 vyhnané z pohraničí. Soudobější repertoár se neprosadil. V tu dobu byl aktivní zejména DS církve československé, Studenti města Sadské. 1938–1945 se hrálo každý rok, byť omezeně. Na repertoáru byla opereta, zábavné i klasické hry. Hostovala operetní společnost moravsko-slezská a Tyl z Nymburka. 1942 vstoupila do spolku mládež Národního souručenství, počet členů potom 90. Renovace vybavení. 1945–1951 hráli max. 10x ročně. Zkvalitnil repertoár /Bílá nemoc, Fidlovačka, Nora, Radúz a Mahulena, Naši furianti, Guayana.../. 1950 se přestěhovali do hostince Dvořákových. 1951 požádali o zařazení do ZK ROH Orbis jako Divadelní odbor Klicpera ZK fy Orbis n.p. závod 4 Sadská. Později měnili zřizovatele ještě několikrát. Také pod OB. Soubor byl aktivní i v 90. letech 20.st. (JM)

KRÁTKÁ, Drahomíra: Ochotnické divadlo v Sadské, 1997, Středočeský vlastivědný sborník, připraveno k tisku 1997. kART
PAROUBEK, F. A.: Ochotnické divadlo v Sadsce. Divadelní ochotník, díl II., sv. 6, Praha 1863.
Tentýž: Letopis města Sadsky, rkp. 1859. Dějiny českého divadla. Academia, Praha, 1968–9.
ŘEHÁK, A.: Divadelní soubor Klicpera v létech 1959–1989.
Kronika souboru, 1990. Pamětní kniha spolku divadelních ochotníků v Sadské. Pokladní kniha divadelního ochotnického spolku Klicpera v Sadské /1918–1951/. Vyúčtování her ochotníků za rok 1872–1903. Vyúčtování divadelních her z 1925–1951. Zápisy ze schůzí divadelního spolku Klicpera z let 1913–1923. Zápisy ze schůzí Spolku divadelních ochotníků v Sadské 1924–1951. 1815: Ochotnické divadlo v české řeči (s. 181).
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290).
DČD II.

1817 podnět k hraní divadla dali inženýři při stavění silnice z Prahy do Hradce Králové. První hra Braniboři, o prázdninách hrávali studenti, hrálo se v obecním domě, od 1820 na radnici. Po požáru 1827 postaveno nové divadlo 1841. Marné pokusy o povolení her 1857, 1861 postaveno divadlo v hostinci, Divotvorný klobouk, 1872 nové divadlo v obecním domě.
Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882 str. 171–2. Fr. Krátký kDÚ.

1817 se z ryze praktických důvodů rozhodlo několik občanů zal. divadelní soubor. Bylo po válečných událostech, kdy mnoho obydlí bylo vypáleno a nedostávalo se finančních prostředků k jejich obnově. Hráli v obecním domě, od 1820 v horní radnici, 1827 ale při velkém požáru města také vyhořeli a zanikli. 1841 opět několik ochotníků začalo hrát postupně v domech čp. 76, 32 a 73, až do 1849. Několik dalších představení se konalo v letech 1853–4 v hostincích čp. 258 a 74, činnost kroužku však nedostala povolení a skončila. Teprve 1860 zahájili znovu v hostinci čp. 74 a "U Thalie" čp. 255. Ochotníci si ho slušně vybavili a založili i bibliotéku. Zpočátku hráli méně náročné hry, zejména Štěpánkovy, postupně zvyšovali nároky a hráli i Schillerovy "Loupežníky" či "Nestroyova "Lumpácivagabunda", "Krvavý soud","Paní Marjánku"...
Letopisy 1863, díl II, sv. 5, s. 68. Boleslavský, s. III.

Ochotnický spolek založil 1817 Jan Jakub Němeček. J. Vondráček uvádí, že kolem 1815 vznikla v Sadské “Ochotnická družina” (údajně nedoloženo).
Divadelní spolek ochotníků Klicpera: Doklady o činnosti dochovány 1870–1991. Stagnace v letech 1948–1958. Střídání zřizovatelů.
Od 1959 Divadelní soubor Klicpera při Osvětové besedě.
1962–1974 bez scény. 1974 divadelní soubor obnoven a omlazen.
1959–1990 nastudováno 45 inscenací (154 představení).
V 70. a 80. letech účastník okresních a krajských přehlídek.
Kron. 1997, kART.
Sadská. Besedník 1872, r. 1, č. 18, s. 236. NK.

ŘEHÁK, Adolf: 175 let divadelní ochotnické činnosti v Sadské. 1815–1990. Divadelní soubor Klicpera v létech 1959–1988. Rkp. Nestr. kART.
ŘEHÁK, Adolf ml.: Co víte a nevíte o divadelním spolku ochotníků Klicpera v Sadské.
In: Sadské posvícenské noviny, srpen 1993.

KRÁTKÁ, Drahomíra: Ochotnické divadlo v Sadské.
Připraveno pro Středočeský vlastivědný sborník (řada společenskovědní).
Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum Rkp. 10 s. 1997 kART.

ÚMDOČ 1922: SDO Klicpera.

In Městské muzeum Sadská:
Řehák, A.: Divadelní soubor Klicpera v letech 1959–1989. Kronika, 1990.
Pamětní kniha SDO Klicpera , pokladní kniha 1918–1951, vyúčtování her ochotníků 1872–1903, 1925–1951. Zápisy ze schůzí 1913–1923, 1924–1951.

Inscenací pohádky 1998 navázal ochotnický spolek Klicpera v Sadské na Nymbursku na více než 180 let své činnosti.
Týdeník Nymbursko, č. 18, 1998.

Církev československá – divadelní odbor
SOkA: dopisy k činnosti 1944, 1947.

Spolek divadelních ochotníků Klicpera
SOkA: doklady k činnosti 1872–1951.

DS Klicpera při KC (Dotazník ÚLK 1999).

1999 KDP: DS Klicpera: M. Horníček: Dva muži v šachu.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':