Databáze českého amatérského divadla

Texty: Rájec-Jestřebí, Excerpce pro MČAD 1998-2002

RÁJEC – JESTŘEBÍ, dříve též RÁJEC NAD SVITAVOU, o.Blansko
1863- ustavení
1908-1951 Ochotnický kroužek TJ Sokol
1921-1953 DO Orla
1954-1963 TJ Delta, později OB
1910 dětské divadelní a další spolky
1954- ČSM
Zbořilová s.3
Divadlo na Moravě 3., s.26
V roce 1863 založen divadelní ochotnický soubor Beseda - do konce století sehráno 17 představení. Od roku 1908 divadelní kroužek při TJ Sokol. V 1. světové válce činnost ochabovala. Oživení nastalo ihned po válce až do roku 1951 s útlumem v letech 1941 až 1945. Sehráno celkem 8 her do roku 1913, do roku 1941 uvedeno 119 her, 120. Její Pastorkyně se neuskutečnila pro zastavení činnosti Sokola. Do roku 1951 dalších 17 her.
V letech 1905 až 1936 Dělnické divadlo při Soc. demokracii. Sehráno minimálně 17 divadelních her.
V letech 1921 - 1950 Ochotnický soubor TJ Orel. Sehrál 37 představení. Od roku 1950 se hrálo pod TJ "Delta", TJ Moravských keramických závodů, až do roku 1963 - sehráno 23 divadelních her.
Za 1.republiky hráli ještě DO Spolku katolické ženy a dívky, Všeodborový svaz křesťanského dělnictva, Národní jednota pro jihozápadní Moravu, Sbor dobrovolných hasičů a školní představení.
V letech 1963 -1972 útlum divadelní činnosti. Od roku 1972 DS OB, v roce 1990 DS MKS, nyní občanské sdružení Divadelní spolek v Rájci - Jestřebí. (Bušina)
Emil Hejl - Divadlo našeho domova, str. 87 - 95
Divadelní spolek Rájec-Jestřebí (Dotazník ÚLK 1999.)1863 Besední výbor, 1870 jeho samostatný divadelní OS. Zábavný repertoár, před představením recitace, proslovy, po něm taneční zábavy. V 80. letech 19.st. cca 17 představení. Divadlo přešlo z panské pivnice do Kočvarova hostince. Příchodem MUDr. Karla Havla zkvalitnění repertoáru (Štolba, Šamberk). Havel za svou vlasteneckou činnost propuštěn z panských služeb a odešel do Osové Bitýšky. Koncem 19.st. začala i tradice studentského divadla. 1905 Vzdělávací kroužek Strany sociálně demokratické, dobrý výběr repertoáru orientován spíše na sociální témata. Největší rozkvět činnosti 1930 – 1936. 1906 zal. odbor NJ pro jihozápadní Moravu, jeho Zábavní kroužek hrál dosti často 1910 – 1935. 1910 první školní představení, též 1911, 1921. 1919 zahájil DS Sboru dobrovolných hasičů. Hráli 1924, 1926, 1930, 1931, 1932, 1933, 1935, repertoár spíše zábavný. Po 1918 zahájil též Sportovní klub. Hrál zcela nepravidelně do 1937, výtěžek pro sportovní vybavení klubu. 1921 po založení KSČ její ochotnický kroužek, hrající pod FDTJ. Dokumentace v době okupace zničena. Divadlo hrál i Ochotnický divadelní kroužek TJ Sokol (1909 Pan Měsíček, obchodník, Palackého třída 27, 1910 Pan strejček, Lešetínský kovář, 1911 Praha je Praha, Závěť, Blázinec v prvním poschodí). Po 1913 obnovení činnosti až 1918 (Zvíkovský rarášek). 1921 zal. TJ Orel s OS. Zábavný repertoár včetně operety. 1933 hrál DS Spolku katolických žen a dívek hry na náboženské motivy. Téhož roku Všeodborový svaz křesťanského dělnictva. 1918 - 1938 příležitostné divadelní aktivity projevovaly dále organizace Odbočka Svazu národně socialistické mládeže (1932), Republikánský dorost (Agrární strana), 1935 – 1937), Sdružení legionářů, Volná myšlenka (1925 – 1928), Pomocný výbor pro zmírnění bídy nezaměstnaných (1933). 1942 Národní souručenství. Do 1951 DS TJ Sokol uváděl velmi pečlivě vybírané hry, včetně novějších autorů. Též pohádky pro děti. 1954 zal. TJ MKZ TSO Tatran – TJ Delta. Do 1963 uváděli klasický a soudobý náročnější repertoár, celkem 23 premiér, často repríry a hostování. 1956 – 1959 známé ostatkové průvody občanů (Cirkus, Loď, Letadlo přistálé s Marťany, Vlak). 1954 – 1957 DS ČSM (Sto dukátů za Juana, Odveta, U pokladny stál, Podskalák). 1959 opět záznam o ŠS. Též 1961.1963 skončila divadelní činnost tělocvičných organizací. Téhož roku DS OB Mamzelle Nitouche, 1974 Dámy a husaři, 1975 Vojnarka, Silvestr (Jílek).Loutkové divadlo:
1917 maňáskové divadlo NJ pro jihozápadní Moravu.

HEJL, Emil – PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. OKS Blansko 1986. S. 87 – 95.

JM
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':