Databáze českého amatérského divadla

Texty: DOLEŽAL, Josef: Fakta o vývoji českého ochotnického divadla v děčínském okrese, úvod podkladu pro MČAD 1998

Josef Doležal: Fakta o vývoji českého ochotnického divadla v děčínském okrese
PŘED I. SVĚTOVOU VÁLKOU
Začátky českého ochotnického divadla na Děčínsku spadají do šedesátých let minulého století, kdy se začaly zakládat české spolky (Beseda Podmokly, Česká beseda Děčín, Řemeslnická beseda, která měla pořádání divadelních představení zakotveno i ve svých stanovách). Hráno nepravidelně a názvy her se nezachovaly.
1878 se konala první valná hromada spolku ochotníků při Řemeslnické besedě v Podmoklech. Z toho roku jsou záznamy o dvou představeních: "Umělcové na pouti" a "Čech a Němec".
1879 "Král Václav" aneb "Katovo poslední dílo". Do r. 1896 hráno nepravidelně.
1881 Sbírka mezi ochotníky na obnovení Národního divadla v Praze vynesla 33 zlatých a 70 krejcarů
1892 Obnovena činnost ochotnického souboru Řemeslnické besedy (Ženich z města, Své k svému). Hráno do r. 1914, kdy 12. 4. v Národním domě v Podmoklech uspořádáno představení k oslavě třicátého výročí trvání místního odboru Ústřední matice školské: J. F. Karas - Na rodné hroudě.
Za Rakouska se omezovala česká menšina v Děčíně na nepatrný počet českých řemeslníků a drobných živnostníků a české služebnictvo zámecké.
(Státní okresní archiv v Děčíně)

PRVNÍ REPUBLIKA
Činnost české menšiny byla zpočátku brzděna snahou německých předáků ustavit tzv. Deutsch Böhmen a teprve příchod českého vojska od České Lípy přinesl částečné uklidnění. Postupné zakládání českých úřadů a škol posilovalo českou menšinu jak morálně, tak přílivem dalších českých obyvatel. Začaly se vytvářet nové české spolky.
1923 založena TJ Sokol Děčín - nepravidelná činnost dramatická a provozování vlastního loutkového divadla.
1927 Čekanky (F. X. Svoboda) a Revoluce (Kopta).
1928 loutkové divadlo přestěhováno do sokolského domu v Děčíně (hotel Praha). Pak hráno celkem pravidelně až do r. 1938.
1932 Jirásek - Lucerna, Konto X, Kondelík a Vejvara aj.
1934 Madame Sans Gene, Adam a Eva, Oblaka.
1935 Lakomec - účast na župní soutěži.
1936 Fidlovačka.
1937 Na vlnách rádia, Poslední muž, Posel, Bílá nemoc (18. 12. 1937).
11. 3. 1927 založen vzdělávací a divadelní spolek Vojan v Podmoklech (Lešetínský kovář, Poslední muž).
Člen ÚMDOČ a Růthova okrsku - spolková místnost Národní dům v Podmoklech. Z her - F. X. Šalda: Malý tatínek, E. A. Longen: Telefon 777, Štech: Malostranské tradice, Dr. V. Král: Těžký problém (1936, autorem hry režisér souboru), Jan Hus, Lucerna, Půlnoční vlak. Činnost do r. 1938.
1935 Hrála Česká obecná škola v Podmoklech a České gymnázium v Děčíně.
(Státní okresní archiv v Děčíně a kronika TJ Sokol Děčín)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':