Databáze českého amatérského divadla

Texty: Police nad Metují, Excerpce pro MČAD 1998-2002

POLICE NAD METUJÍ o.Náchod
CČAD s. 27,153
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
Kolem roku 1740 byla tu založena tradice mimetické křížové cesty buď P. Bonaventurou Pitrem OSB (viz: Jirásek, Emigrant) nebo jeho předchůdcem. V průvodu se představovala pouze mimeticky v prostoru města a okolí. Pitr určitě připravil hru o Abrahamovi a Izákovi. Pořádalo městské zbožné bratrstvo na polickém náměstí. Abrahám měl vystoupit na scénu v ovčím kožichu v ruce meč, v levé louč. Před ním šli 4 chlapci, za ním Izák nesoucí polena, za ním 12 dívek, ženy z lidu a plačíci Sára. Proti tomu se postavil místní farář Hajniš, provisor Umlauf a Pitrovi spolubratři. V r. 1753 prezes Heřman Schneider tyto průvody zakazoval. Ale musely se pořádat ještě v dalších letech, prototže se konají s jistými omezeními ještě v r.1771. (Ron)
Ve 40. letech 18. st. pořádal p. Bonaventura Pitr na náměstí pašije /Jirásek: Sousedé, Emigrant/. V době okupace 1938-45 se zde uskutečnily Polické hry, přehlídka souborů s národně - podpůrným charakterem.
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.
BRANDEJS, St.: Kniha o Polici nad Metuji a Policku, 1940, str.203-204.
TOMEK, W.W.: Příběhy města Police n.M., 297n.
RON, V.: Velkopáteční pašijová procesí. Český lid 80, 1993,č.4.
JIRÁSEK, A.: Sousedé. (popis průvodů)
Koncem 18.století se zde hrálo divadlo, přesnější zprávy nejsou. Na počátku 19.století se hrálo v soukromém divadle paní Vachové, manželky lékaře, v čp.3 proti klášteru. 1820 zal. ochotnický spolek, později Kolár. Hrálo se v hostinci U Antošů /později hotel Hvězda/ na náměstí, až do jeho vyhoření 1842. Pak ochotníci hráli v hostinci U zeleného stromu na náměstí čp. 75. Od 1868 se hrálo U Freiwaldů /později hotel Pejskar/ na horním náměstí čp. 22, 1869 zal. Divadelní spolek Kolár s předsedou MUDr Adolfem Prouzou, bratrancem Al.Jiráska. Jirásek často jezdíval na představení
spolku, stejně tak i W.W.Tomek. Od 1877 jsou vedeny přesné záznamy o činnosti spolku. 1877-1888 se hrálo též v Aréně, v panském pivovaře v přírodě, jeviště bylo v altánu. 1896 se hrálo u Richtrů. 1940 byla otevřená budova Kolárova divadla. 1943 měl spolek 80 členů činných a 150 přispívajících. Podle neúplných údajů z počátku historie divadelnictví v místě bylo sehráno ve městě 727 představení. Z toho v Kolárově divadle spolek zahrál 29 her v 61 představeních, jiné spolky 56 her v 65 představeních, profesionální divadla 63 her v 66 představeních. Spolek byl organizátorem Poličských her, na příklad na čtvrtých v pořadí 1943 hrálo šest hostujících a domácích souborů vybraný český a cizí repertoár. (JM)
Ve službách Thalie II. s.281, Javorin s. 180
V letech 1918 - 1938 nejvýraznější roli o ochotnickém divadle hrál Sokol. 1956 zal. DS OB, hrající ještě v 80.letech 20.st. Režiséry byli ochotníci starší generace Alois Kasal a Karel Bartoš. Hrálo se v kinosále a jen v místě. Hry měly max. 3 reprízy. Od 1962 pořádali i zájezdy do okolí. V tu dobu se repertoár rozdělil na letní a zimní divadlo. V létě se hrálo v zámecké galerii /Noc na Karlštejně, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Lucerna, Václav Hrobčický z Hrobčic, Naši furianti, Město šťastných lásek, Na dvoře vévodském, Filosofská historie, Bílý jelen, Ženský boj. 1965 - 1970 soubor procházel krizí 1978 zůstal soubor bez mateřské scény, premiéry bývaly v KD ve Kdousově, s reprízami hostovali mimo město /Jemnice, Lomy, Pálovice, Mladoňovice, Trnava, Třebelovice, Lipník/. Z úspěšných inscenací: Ostrov Afrodity, Český Honza, Potopa světa/11 repríz/. Za 30 let nastudovali 34 her pro 180 představení. Soubor za činnost získal ocenění. /JM/
30 let Divadelního souboru Osvětové besedy Police. Vydala OB Police jako přílohu zpravodaje Policko. Police, 1986.
ALMANACH k otevření nové budovy Kolárova divadla v Polici nad Metují k oslavě 120 let Ochotnického divadla v Polici nad M.
Police n.M., Divadelní spolek "Kolár" 1940. KK
JAHN, Viktor: Ochotnické divadlo v Polici nad Metují v r.1847. Podle deníku J.A.Vepřka
Police n.M., Div spolek "Kolár" 1940. KMd
Kolárovo divadlo, pohlednice s otiskem pamětního poštovního razítka "Otevření divadla Kolár. 8.7.194O. kART
ÚMDOČ 1922: SDO Kolár
1997 50. Polické divadelní dny
Polický zpravodaj, č.21, 1997
POLICE NAD METUJÍ (4500 obyv., okres Náchod): V Polici nad Metují působí dětský divadelní soubor "Za pokus to stojí". Jeho základ tvoří 15 žáků 8. tříd tamní ZŠ. Za svou krátkou existenci nastudoval zatím jednu inscenaci, druhou nacvičuje nyní. Pro získání zkušeností umožnila škola dětem v březnu navštívit přehlídku východočeských dětských divadelních souborů v Ústí nad Orlicí, které by se soubor chtěl v příštím roce také zúčastnit. (Polický měsíčník, č.4, 1999)
DS Kolár (Dotazník ÚLK 1999.)

DT 95: DS Kolár: Gogol: Revizor
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':