Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 2000, tiráž

AMATÉRSKÁ SCÉNA 2000
Dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu.
Ročník 37 (Ochotnické divadlo 47), 2000
Vydává Informační a poradenské středisko pro místní kulturu,
Blanická 4, 120 21 Praha 2.
Vedoucí redaktorka: Lenka Lázňovská.
Redaktor: PhDr. Milan Strotzer.
Redakční rada: prof. PhDr. Jan Císař, Csc. (předseda), Josef Brůček, Mgr. Alexandr Gregar, Mgr. Jiří Hraše, Mgr. Jaroslav Kodeš, Mgr. Jiřina Lhotská , František Mikeš, Vlastimil Ondráček, PhDr. Vítězslava Šrámková.
Grafická úprava: Jitka Tláskalová (obálka a loga), MUDr. Václav Morava (kresby).
Adresa redakce: IPOS-ARTAMA, P.O.BOX 2, (Křesomyslova 7),
140 l6 Praha 4, tel.: 02/61215684-7,fax: 61215688,
e-mail: artama@volny.cz + artama@ipos-mk.cz
Tiskne: Kulturní agentura IKARUS firmy Josef Havelka JH&C Mělník
Rozšiřuje: A.L.L. Production, spol. s r.o., PO BOX 732, 111 21 Praha 1, e-mail: allpro@mbox.vol.cz, http://www.allpro.cz,
tel.: Hana Vokurková 02/6832150.
Objednávky přijímá redakce časopisu.
Cena 1 výtisku: 20,- Kč, roční předplatné: 120,- Kč;
Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál redakce nevrací.
Toto číslo bylo dáno do tisku: 18.4.2000.
© IPOS PRAHA 2000
ISSN 0002 – 6786

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':