Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Plzeň, Excerpce pro MČAD 1998–2002

PLZEŇ viz též Bolevec, Černice, DOUBRAVKA, DOUDLEVCE, Košutka, Letná, Litice, Lobzy, Petrohrad, Petřín o.Plzeň-město
CČAD s. 45, 47, 59, 63, 64, 66, 68, 72, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 99,100,102,115,116,118,
119,120,121,123, 125,138,139,142,143,144,158,159,161,167,168,176,181,186,191,195,198, 203, 207, 208, 215, 216, 226, 232, 239, 252, 257, 258, 263, 274, 336, 337, 343, 349, 363, 365,
367, 375, 377, 379, 382, 383, 392, 394, 395, 396, 398, 404, 405
Obr.CČAD s.100: Kašpárek ze souboru loutkového divadla Feriálních osad v Plzni, marioneta F Noska,1918.
Obr.CČAD s.119/ Výjev ze hry Mandragora, loutkové divadlo Feriálních osad v Plzni - s.142
Obr.CČAD s.143: Spejbl a Hurvínek, loutkové divadlo Feriálních osad v Plzni,1926.
Obr.CČAD s.144: Trnkova loutka draka, loutkové divadlo Feriálních osad v Plzni, po II. světové válce věnováno souboru Bouda Plzeň.
Obr.CČAD s.168: V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, Divadlo mladých Plzeň, na snímku M. Horníček a J. Špaček,1940.
Obr.CČAD s. 203: W. Borchert: Venku přede dveřmi, Divadelní studio Medika při RK Krajské správy lékáren v Plzni,1960.
Obr.CČAD s.253: Ramón Gómez de la Serna: Co vykřikují věci, Dominik Plzeň, vedoucí souboru a dramaturgie Alena Nuhlíčková,1973.
Obr.CČAD s.350:Janem Dvořákem upravenou hru starých lidových loutkářů Don Šajn uvedlo loutkové
divadlo V Boudě Plzeň,1989.
Obr.CČAD s.364: Ivana Faitlová: Klobásová komedie aneb Hamty, hamty, hamty!, loutkářský soubor Střípek Plzeň, 1993.Obr.DČD/IV. s. 198. Výjev z loutkové inscenace Machiavelliho Mandragoly. LD Feriálních osad Plzeň, 1924.
Obr.DČD/IV. s. 199. Spejbl a Hurvínek v hudební scénce. LD Feriálních osad Plzeň, 1926.
Obr.DČD/IV. s. 433. Loutky hmyzí kapely od J. Vavříka - Rýze. LD J.Skupy, Plzeň, 1937.
Obr.DČD/IV. s. 544. M.Horníček v tit. roli Klicperova Hadriána z Římsů. Divadlo mladých, Plzeň, 1940.
Obr.DČD/IV. s. 545. Výjev ze hry F. Weniga a J. Skupy Ať žije zítřek! LD J.Skupy, Plzeň 1941.
Obr. DČD/III. s. 510, 507: Maňásci J.Skupy ke hře M.Němcové – Záhořové Princezna Čárypíše. Inscenace hry se Skupovými loutkami v Loutkovém divadle feriálních osad v Plzni r.1917.
Obr. DČD/III. s. 524, 523: Duha Kukuřičňák – loutka kabaretu J.Skupy. Loutkové divadlo Feriálních osad Plzeň, 1918.JAK PLZEŇSKÝ Kašpárek pochovával Rakousko, Jubilejní almanach (1918 – 1928) Loutkového divadla Feriálních osad v Plzni. Plzeň, 1928.
Obr. DČD/III. s. 525, 523: Kašpárek. Marioneta F.Noska ze souboru Loutkového divadla Feriálních osad v Plzni, 1918.
Obr. DČD/II. s. 184, 181: Cedule k ochotnickému představení Klicperovy hry Loketský zvon. Plzeň, 1829.

"Osvobození Plzně od Táboritů r. l434" první ochotnické představení v Plzni sehráno ll. května l8l8 a l6. května hra opakována . Hrálo se ve velkém sále plzeňské radnice. Tuto první družinu ochotníků sestavil vlastenecký premonstrátský kněz a národní buditel Josef Vojtěch Sedláček, který spolu s plz. purkmistrem Martinem Kopeckým měli rozhodující vliv na vznik a rozvoj českého divadelnictví v Plzni. Jejich cílem bylo vybudování Divadelního domu, který byl postaven l832 v místě bývalých hradeb a hráli v něm ochotníci i profesionálové do r. l902.
Ochotnická představení l8l8 - l85O: l8l8 - 2x /div. cedule v Záp. muzeu/ l8l9 - lx - "Korytané v Čechách" /Štěpánek/l82O - lx "Umučení páně" oratorium přebásnil Sedláček l822 – lx l829 - 3x l835 – lx l84O - 2x l847 - 49 - l7x l85O – lx
Hrálo se střídavě v hostincích U zlatého orla a U arcivévody Ferdinanda
LÍKAŘ, Karel: Sto let č. div. v Plzni SVK Plzeň
l847 - Kroužek ochotníků zakládá J. F. Smetana l866 - nový kroužek ochotníků, který sehrál několik představení l88l - I. SDO Tyl - Divadelní družstvo ochotníků v Plzni navazovalo na tradicí dřívějších volných sdružení Thalia a Mladá Šumava
l894 - Ochotnický spolek Baráčníků r. l9lO proměněný na Jednotu div. ochotníků Tyl.
l900 - Národní vzdělávací ochotnický spolek
JAVORIN, Alfréd: - Divadla a div. sály v č. krajích I. díl - SVK Plzeň/
l898 - I. dělnický ochotnický spolek v Plzni - působil v domě nazývaném Peklo, nyní patřící armádě. (Hrádková)
Archiv m. Plzně č. rkp. l369 a l368

Dramatické sdružení Jirásek - působilo jako součást Sokola /Gardavský Vladimír/
Dramatické sdružení Zeyer - působilo v Tylově ulici, dnes Dům energetiků. /Urban Miroslav - pamětník/
Dramatické sdružení Klicpera - 3x JH, skončili 1967
Dramatické sdružení Maska - zal. l9l9 - v 70 letech zde působili bratři Andréové
/Gardavský Vladimír - pamětník/
Lidové divadlo - založeno 28. 6. l918 - patřilo k nejvýznamnějším plz. ochotnickým souborům. Václav Belza - vůdčí osobnost, která poznamenala celou historii souboru. Spolupracovali:Vendelín Budil, Václav Vydra, Bedřich Karen, Otýlie Beníšková, Jaroslav Průcha a další významné osobnosti. Soubor sehrál stovky představení - Ke 40. výročí vyčísleno 524 představení. Soubor končí 30. 9. l974, veškerá dokumentace souboru u dcery V. Belzy paní Pohlové, rovněž rukopisy významných osobností.
Lidové divadlo bylo vlastně druhou stálou scénou v Plzni, mělo angažováno několik profesionálních umělců /viz výše/ , kteří za úplatu vedli ochotníky k činorodé práci. Druhé desetiletí existence - období největšího rozmachu. Uvádějí např.:Fidlovačka /Tyl/, Lakomec /E. F.Burian/, Pražský Žid /J.J.Kollár/Karel a Anna _Frank/ s Jar. Průchou, V té době má Lidové divadlo též svůj systém předplatného na 9 premiér v 10 měsíční sezóně. Soubor se rozrůstá o mladé. Třetí dekáda - období nacistické okupace, soubor žije a burcuje č. člověka" Naši furianti /Stroupežnický/Láska //Berstein/ se zasl.um. Jiřím Dohnalem, Půlnoční slunce /Werner/ s Marií Marešovou a Miroslavem Horníčkem jako režisérem. Soubor hraje 2x v Praze na Žofíně. . Soubor postihují též válečné ztráty. Po okupaci inscenace "Manon Lescaut /Nezval/, Cyrano de Bergerac /Rostand/, Cesta květů /Katajev/- Mohutný vzestup se starými osvědčenými aktéry, s poválečným nadšením a tituly aktuálními v té době - řada sovětských autorů. Soubor začíná působit pod ZK ROH Kovodružstvo, má stále pestrý repertoár inscenací klasických i soudobých.autorů českých i světových. V 7O letech se pracuje především s dětmi a mládeží a nastává období stagnace a zániku v r. l974. (Hrádková)
Archiv Václav Belzy uložen u paní Pohlové - dcery V. Belzy v Plzni

Studentské avantgardní divadlo - působilo v Masarykově studentském domě //. Založili jej studenti plzeňských středních škol, obdivovatelé E.F.Buriana, a V W. Scházeli se nejprve v plzeňské YMCE a zakládají "Studentský avantgardní kolektiv".
Slovo kolektiv chápou jako místo pro bourání přehrad. První představení sehráli 24. 11. 1936 Optimistický večer" . Vedoucí osobností byl Jiří Hermann a asi 16 chlapců a dívek. Z řad SAKu vyšli známí umělci jako např. Miroslav Horníček, Felix le Breux, Oldřich Musil, výtvarník Ant. Calta, hudebník L. Pompe, Marie Marešová, Svatopluk Šíp, J. Kašpar, L. Fišer aj. SAK reprezentoval sílu, elán a měl trvalý vliv na životy svých členů. l937 "Cikáni" /Puškin/ v rámci Puškinových oslav - v představení třináctičlenný voiceband a videoprojekce. V tomto roce uvádějí rovněž "Loupežník" /Čapek/ - 7 zdařilých repríz. Dále uvádějí "Slezské písně" /Bezruč/. l938 "Učitel a žák" /Vančura/ - hráno v aréně, přes obtížnost námětu se jednalo o zdařilé představení. l938 - "Večer tříkrálový" /Shakespeare/ - rovněž aréna 7. 6. l938 "Divadlo obraně vlasti" pásmo poezie Dykovy, nerudovy aj. autorů režíroval Jaro Škrdlant z plzeňského divadla, výtěžek věnován na vojenské obranné účely. Toto bylo poslední představení SAKu, přestože ještě zkoušejí v květnu 39´. SAK vedl korespondenci s Karlem Čapkem, E.F. Burianem a V W. , ze základny SAKu vycházejí pozdější profesionální divadelníci. Věkově velmi mladý soubor se vyjadřuje k problémům doby a dokazuje schopnost vážné umělecké práce. (Hrádková)
Archiv m. Plzně- "Minulostí západočeského kraje XV."

DS MEDIKA - významný plz. soubor
Na popud M. Horníčka utvořila část členů SAKu nábor mladých do Studia Experiment - kolektivu, z něhož vyšli Blanka Bohdanová, Helena Lexová a Ivan Lukeš a pozdější členové DS Medika, především Štěpán Marovič jako vůdčí osobnost. DS Medika vznikl v r. l953 a stal se magnetem pro herecké, literární, výtvarné a hudební talenty jako např. Václav Kuchynka, Josef Koenigsmark, Jaroslav Pleskal a další. Duší Mediky byl Štěpán Marovič, herec a režisér. Jeho umělecky dynamická osobnost přitahovala nadané lidi všech věkových skupin. Kromě titulů klasických a soudobých her, k významným titulům patří Václavem Kuchynkou přebásněné a režírované francouzské fabliaux, nazvané "Kratochvilná historie"/6O repríz/, dále Mastičkář, Píseň o Ullenspieglovi /Coster/ a Přítel Shakespearre. DS Medika se sedmkrát zúčastnilo JH a ve 3O. r. JH získalo jednu z hlavních cen za hru "Venku přede dveřmi" /Borchert/. Současně se zánikem Krajské spr. lékáren, zaniklo i DS Medika. Její členové se rozptýlili do různých plz. souborů, např. Propadlo a Dialog. DS Medika hrál ponejvíce v sále Západočeského muzea. (Hrádková)ÚMDOČ 1925: Nár. děl. vzděl. spolek Barák
ŠTĚPÁNEK, Vladimír: Pozdní romantismus na profesionálním divadle v období státoprávních bojů a politické stagnace (1862 - 1886).Část o plzeňském divadle. DČD III / 162 - 165.
ŠTĚPÁNEK, Vladimír: Protiromantická reakce na profesionálním divadle v období zápasů o reformu měšťanské společnosti (1887 - 1895). Část o plzeňském divadle. DČD III./ 274.

ŠTĚPÁNEK, Vladimír: Profesionální divadlo ma sklonku rakousko-uherské monarchie (1896 - 1918). Části o scénické hudbě.Část o plzeňském divadle. DČD III. / 414 - 425.
1956 DS Medika na národní přehlídku s Ostrovským Vinníci bez viny. OD 1956/5 s.108.
DS RK Medika. OD 1957/1, s.1. OD 1957/8,s.169.
DS RK ROH Čs.státních silnic Námluvy Pelopovy. OD 1957/1, s.18.
DS ZK ROH RPZ. OD 1957/4, s. 84.
DS OB OD 1957/6, s.121 OD 1957/12,s.265.
Malá scéna ZK ROH Dopravních podniků Jménem milionů /B.Čapek/. OD 1957/10,s.237-8.
Dětský soubor 2.osmiletky nastudoval Perníkovou chaloupku /Stehlík/ OD 1957/12,s.265. OD 1957/12,s.270,271.
Lidové divadlo OB uvedlo Dáma skřítek /Calderon/. OD 1957/5, s.115.
DS RK Medika OD 1957/7, s.154.Společné představení ochotnických souborů Zápotocký /Jaroslav Nezval:Bouřlivý rok. Vloni podobně Tyl:Staré Město a Malá Strana. OD 1958/2, s.44-45.
DS ZK Medika Kratochvilná historie /gotiské francouzské povídky/, 2.místo na JH 1958.
OD 1958/5, s.98. OD 1958/7, s.153. OD 1958/7, s.155. OD 1958/9, s.194,197.
Studentský avantgardní kolektiv .Vzpomínky na inscenace Loupežník, Shakespeare, Učitel a žák/Vančura/, pásma poezie. 1937 návštěva studentského divadla sovětským velvyslancem Alexandrovem, rozbouření veřejnosti, diskuse s E.F.Burianem. Z tohoto prostředí vyšel Horníček, F.Le Breux, A.Calta, O.Musil, L.Pompe, L.Fišera. OD 1958/5, s.98.
DS Krajského pionýrského domu vítěz v Písku s Ogary /Křička/. OD 1958/8, s.185.
Lidové divadlo.
Zal. 1917. Do 1958 524 představení. Zahájili Vinou. 1930 - 1936 nejúspěšnější Lakomec I. národní přehlídka seniorského divadla viz BČAD č. 986bPLZEŇ (169 tis. obyv.): V divadle Čas v Plzni se ve dnech 9. a 10. 3. 1999 konala akce Fest DramaFEST, kterou připravila společnost Aesid (divadelní seskupení, jehož jádro tvoří studenti angličtiny Pedagogické fakulty Západočeské univerzity). Společnost nastudovala 5 jednoaktových her amerických dramatiků 20. století. Projekt je cestou, jak seznámit budoucí pedagogy s vysoce efektivní metodou výuky cizích jazyků prostřednictvím dramatu. (Rokycanský deník, 08.03.1999)

PLZEŇ (169 tis. obyv.): Od počátku února 1999 začíná po téměř roční pauze plzeňské Spolkové loutkové divadlo V boudě hrát svá pravidelná sobotní představení. Vystupuje v novém sídle - v budově pobočky Městské knihovny v Plzni-Skvrňanech. Vloni muselo opustit prostory v Měšťanské besedě a po delším hledání nového působiště zahájilo ve Skvrňanech. Na financování nutných stavebních úprav se podílela radnice a obvod Plzeň 3. Soubor se potýká s vysokým nájmem ve výši 7 tis. Kč měsíčně, přepokládá, že od města získá grant. Výši nájmu by částečně mohly snížit akce, které chce knihovna v sále pronajatém divadlem pořádat. Soubor také čerpá z peněz, které získal díky benefiční akci, kterou v jeho prospěch bez nároku na honorář uspořádala spřátelená divadla a hudební skupiny na podzim 1998 v Divadle Alfa. (MF Dnes, 06.02.1999)PLZEŇ (169 tis. obyv.): Dne 18.3. 1999 oslavil divadelní spolek Antidivadlo 5. výročí svého působení na plzeňské amatérské scéně. Poslední 3 roky hraje ve stejném složení - tvoří ho 10 studentů pedagogické a právnické fakulty, kteří si i sami píší všechny texty. Neuznávají zásady klasického kamenného divadla, říkají "chceme hrát tak, abychom diváky překvapovali, ale je možné, že je někdy i urazíme". (MF Dnes, 18.03.1999)

PLZEŇ (169 tis. obyv.): Koncem února 1999 diskutovali členové divadelních souborů sdružených ve spolku Plzeňská neprofesionální scéna o své letošní nabídce publiku v Plzni. V Divadle Dialog je měsíčně uváděno 6-8 večerních představení, od listopadu do března pak každou neděli pohádky pro děti. V r. 1999 ochotníci spolupořádají několik divadelních přehlídek - např. městské a regionální kolo soutěže Wolkerův Prostějov 99, Oblastní přehlídku traničního divadla v Horažďovicích a Oblastní přehlídku mladého netradičního divadla v Ostrově. Plzeňská neprofesionální scéna (sdružující spolky Propadlo, Žumbera, Dialog, Spodina, Divadlo Ludvíci, Zamračené děti, Antidivadlo, HP teátr a Svaz českých divadelních ochotníků) dále připravila na duben t.r. Laureátský večer, kde se veřejnosti představí recitátoři, postupující do celorepublikové přehlídky Wolkerův Prostějov 99 a na květen absolventský večer účastníků semináře Abeceda začínajícího divadelníka. V červnu by plzeňstí ochotníci chtěli uspořádat Festival neprofesionální scény na otevřeném jevišti. Ve spolupráci s Kulturním střediskem Esprit a Nadací 700 let města Plzně připravuje na prosinec akci Advent 99. Do svého letošního programu by chtěli zařadit ještě některé další hry a semináře. (MF Dnes, 26.02.1999)

PLZEŇ (169 tis. obyv.): V plzeňském Divadle Dialog se 15.5. 1999 koná Národní přehlídka divadla jednoho herce 1999 - Memoriál Slávky Trčkové. Do programu byly zařazeny inscenace herců amatérských souborů z Prahy, Vysokého nad Jizerou, Plzně a Karlových Varů. (Amatérská scéna, č.2, 1999)

PLZEŇ 8 o.Plzeň-Město, DS Jezírko (Dotazník ÚLK 1999.)
PLZEŇ OBVOD 3, o.Plzeň-Město, Plzeňská neprofesionální scéna v divadle Dialog (Dotazník ÚLK 1999.)
PLZEŇ SOUHRNNĚ, o.Plzeň-Město, DS Střípek, Divadlo V boudě, DS Špalíček, DS Jezírko, Plzeňská neprofesionální scéna (obč. sdružení zahrnující 10 DS) (Dotazník ÚLK 1999.)
PLZEŇ-MĚSTO ČÁST DOUBRAVKA, o.Plzeň-Město, DS Špalíček (Dotazník ÚLK 1999.)

LD Alfa, Západočeské muzeum, Státní vědecká knihovna a Archiv města Plzně připravují na 2000 vydání reprezentativní publikace o loutkářské tradici v Plzni. MF Dnes 8. 1. 1999.
ADIS-MTIKAL, A. Mládí a divadlo. /Založení amatérského divadelního studia ADIS-M při PKO./
Plzeňský přehled,1982, září, s. 25.

Antidivadlo
(vt): Jirka Siřiště aneb Karel nikde. /Inscenace autorské hry amatérského studentského
divadelního souboru Antidivadlo z Plzně./ Plzeňský deník, 6,1997,12.XII., č. 291, s.16.
SOJKA, Jan: Antidivadlo chce obecenstvo bavit. /Komedie Jirka Siřiště aneb Karel nikde
nastudovaná Studentským divadelním souborem Antidivadlo. Rozh. s autorem a režisérem.
Připr./ (tch). Plzeňský deník, 6,1997, 24.IV., č. 96, s.12.Čas
Dvacet let divadla Čas. /Činoherní amatérský soubor Závodního klubu železničářů./
Západočeský železničář, 22,1979, 28.VIII., č. 35, s. 4.
Dvacet let ČAS. /Činoherní amatérský soubor ZK železničářů./ Západočeský železničář,
22,1979, 4.V., č.18, s. 4. -1 obr.
(čr): Dvacet let Času. /Činoherní amatérský soubor Závodního klubu železničářů./ Pravda, 60,
1979,16.VIII., č.192, s. 5.
(čr): U divadelních amatérů. /Z repertoáru divadelního souboru ČAS při ZK železničářů./
Pravda, 61,1980, 9.VII., č.160, s. 5.
BÍLÁ, Inka: Pro malé i velké. Pětadvacetiny amatérského souboru plzeňských železničářů.
/Činoherní amatérský soubor Závodního klubu železničářů./ Pravda, 65,1984, 21.VI., č.145,
s. 5.

Dialog
TAURN, J.: Divadelní soubor "Dialog". Závodní klub ROH Škoda Plzeň. /Historie./ Kulturnízpravodaj /MKS Plzeň/,1978, č.11, nestr.
-kž-: Deset repríz Dialogu. /Amatérský divadelní soubor při ZK ROH Škoda./ Škodovák, 52,
1981, 5.V., č. 35, s. 3.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Angažované divadlo. /Činnost amatérského Divadla Dialog,
souboru ZK ROH Škoda./ Amatérská scéna,1984, č. I, s. 7.
VIKTORA, Viktor: Podobenství o princezně. /Hra W. Gombrowicze Yvonna, princezna
burgundská nastudovaná amatérským divadelním souborem Dialog z Plzně./ Pravda, 69,
1988,14.1., č.10, s. 5.
KUPILÍK, Miroslav: Dala divadlu srdce. /Slávka Trčková - herečka a režisérka amatérského
divadla Dialog./ Škodovák, 60,1989, 3.XI., č. 83, s.1.
MITROFANOV, Alexandr: Hledat vlastní cestu. S představiteli divadla Dialog DK ROH po
Jiráskově Hronově. /Činnost amatérského souboru./ Škodovák, 58,1987, 6.X., č. 74, s. 3.
TRČKOVÁ, Slávka: Divadlo Dialog připravilo první premiéru. /Z činnosti amatérského
divadelního souboru. Rozh. Připr./ (haj). Plzeňský deník, 6,1997, 6.XI., č. 260, s.18.
TRČKOVÁ, Slávka: Nejtěžší chorobu překonává láskou k divadlu. /Rozh. s režisérkou
amatérského divadelního souboru Dialog. Připr./ Lenka Živná. Plzeňský deník, 6, 1997,
4.XII., č. 284, s.17. (gr): Bambini di Škoda. /Inscenace Hrabalovy a Nývltovy hry Bambini di Praga amatérským
souborem Divadlo Dialog z Plzně. Režie Slávka Trčková./ Amatérská scéna,16,1979, č. 6, s.
14-15. -1 fotogr.
G: Mládí Divadla Dialog. /Hra na motivy pohádky B. Němcové O Slunečníku, Měsíčníku a
Větrníku nastudovaná Studiem mladých při amatérském souboru Divadlo Dialog z Plzně./
Amatérská scéna,16,1979, č. 5, s.19-20. - I fotogr.
gr: Zápisník. Divadlo Dialog. /Nový název amatérského souboru DS I ZK ROH Škoda -
Plzeň, jeho činnost./ Amatérská scéna,15,1978, č.12, s. 21.
VIKTORA, Viktor: Spolehlivý Dialog. /Amatérský divadelní soubor./ Pravda, 63, 1982,
20.I., č.16, s. 5.
ooj): Monolog a Dialogu. /Amatérský divadelní soubor DK ROH./ Pravda, 66,1985,12.VII.,
č.162, příl. Naše krajské město, s. 4.
BÍLÁ, Inka: Narozeniny na scéně. /40 let amatérského divadelního souboru Dialog./ Pravda,
70,1989, 8.XI., č. 263, s. 5.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Wolfgang Hildesheimer z rozhlasu na jeviště. /Hra W.
Hildesheimera Obětovaná Helena v nastudování amatérského Divadla Dialog z Plzně. Režie
Slávka Trčková, herci S. Smitka, J. Drápal, I. Černá, K. Pivodová, P. Steiningerová./Plzeňský deník. Deníky Bohemia, 6,1997,16.I., č.13, s.11.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Plzeňský Jakub. /Inscenace Diderotovy hry Jakub fatalista v
amatérském divadle Dialog z Plzně./ Amatérská scéna, 29,1982, č. 4, s. 4.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Já malé poupě... /Inscenace hry B. Hrabala, I. Krobota a P.
Oslzlého Rozvzpomínání amatérským divadelním souborem Dialog z Plzně./ Amatérská
scéna, 26,1989, č. 3, s.14. -1 obr.
VÁLEK, Ladislav: Třicet let ve službách Thálie. /Divadlo Dialog při ZK ROH Škoda./Škodovák, 50,1979,12.I., č. 3, s. /3/.
(pd): Profesionalita v Dialogu. /Hra J. Murrella Poslední léto v nastudování Divadla Dialog.
Herci Slávka Trčková a Ota Maršálek./ Plzeňský deník, 3, 1994, 18.XI., č. 271, s. 10. - 1
fotogr.
RICHTER, Luděk: Plzeňský Dialog a Dar z Olympu. /IJvedení divadelní hry P. Hackse Dar z
Olympu./ Amatérská scéna,1984, č.10, s.14.
SEDLÁČKOVÁ, Renáta: Dialog třicetiletý aneb Dialog určitě ne pro reklamu. /Dialog -
komorní scéna ZK ROH Škoda Plzeň./ Plzeňský přehled,1979, září, s. 6, 23.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Znovuzrození rodu Přemyslovského. /Nastudování hry F. B
Mikovce amatérským Divadlem Dialog./ Amatérská scéna,18,1981, č. 6, s.14-15. -1 obr.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Tradice aneb /Inscenace prvotiny M. Antona a M. Choutky Talent
aneb Zaručeně správný recept, jak udělat pohádku..., inscenace Studia mladých při Divadle
Dialog ZK ROH Škoda Plzeň./ Amatérská scéna, 29,1982, č. 3, s.11.

Divadlo malých jevištních forem DK
-mk-: První kroky nového divadla. /Divadlo malých jevištních forem DK ROH./ Škodovák,
59,1988, 4.III., č.18, s. 2. (m): Divadlo malých jevištních forem. /V Domě kultury ROH./ Škodovák, 59,1988, 9.II., č
1 l, s. 2.

D klub
GARDAVSKÝ, Vladimír: Petr Mlád a "Škatule, hejbejte se". /D klub Městského kulturního
střediska./ Amatérská scéna, 26,1989, č. 5, s.12. -1 obr.
ICHOVÁ, Eva: D-klub jubilující. Pět let divadelního souboru MKS v Plzni. Nová Pravda,1,
1990, 9.XI., č. 263, s. 5.

Dobrý den
DUBSKÁ, A.: Pro citový rozvoj dětí. /Činnost Divadla Dobrý den./ Zemědělské noviny,
1982, 25.X., s. 2.
PATNÁCTILETÉ divadélko. /Výročí divadélka Dobrý den z Plzně./ Pravda, 68, 1987,
18.XI., č. 271, s. 5.

Dominik
gr: Cami v Plzni. /Cyklus Camiho minikomedií nastudovaný amatérským souborem DivadloDominik z Plzně./ Amatérská scéna,16,1979, č. 9, s.17.
-š-: Budoucnost Divadla Dominik. /Amatérský soubor z Plzně./ Amatérská scéna, 16, 1979,
č. 3, s.17.
GARDAVSKÝ, Vl.: Plzeňský Dominik. /Činnost amatérského divadla malých forem
Divadlo Dominik z Plzně./ Amatérská scéna,15,1978, č. 7, s.16-17.
SOCHOROVSKÁ, Valeria: Smutný portrét Ameriky. /Hra R. Patricka Kennedyho děti na
scéně Klubu mládeže Dominik v Plzni./ Pravda, 60,1979,17.I., č.14, s. 5.
(er): Dva muži v šachu. /Hra M. Horníčka Dva muži v šachu v nastudování amatérského
souboru Divadlo Dominik. Režie Jindřiška Crhová, Herci Šárka Nekolová, Veronika
Bergerová, Markéta Korbelářová, Dáša Hříbalová, Stanislav Suda, Jiří Hlobil./ Plzeňský
deník, 4,1995, 28.IV., č.100, s.11.
HLOBIL, Jiří: S Jiřím Hlobilem o amatérském divadle Dominik. /Rozh./ Zaps. Jaromíra
Otcová. Plzeňský týden, 4,1995,16./22. XI., č. 46, s. 3.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Návrat k pramenům. /I. Vyskočil: Ze školní písanky žáka
Vyskočila. Inscenace divadla Dominik./ Amatérská scéna,17,1980, č. 8, s.15-16. -1 obr.

EspritGARDAVSKÝ, Vladimír: Osamělý a létající... Nahlédnutí do Divadelního klubu Esprit v
Plzni. /Pásmo herce Petra Mláda Osamělý létající talíř. Text L. Aškenazy./ Plzeňský deník, I,
1992, 26.XI., č. 64, s. 6.
ŠIKOVÁ, Hanka: Zavražděný básník má hlavní cenu. /Úspěch Divadelního souboru Esprit
Plzeň na západočeské oblastní přehlídce mladého a netradičního divadla v Ostrově. Rozh.
Připr./ (gal). Plzeňský deník, 6,1997, 7.IV., č. 81, s. 9.

Gymnázium Fr.Křižíka
(vs): Netradiční divadlo v Písku. /Divadelní soubor Kapka Plzeň a Soubor při Gymnáziu Fr.
Křižíka v Plzni na přehlídce mladého netradičního divadla Šrámkův Písek./ Plzeňský deník
4,1995, 31.V., č.126, s.12.
HLÁVKOVÁ, Marie: Difsouš je především komunikace. /Účast souboru Gymnázia F.
Křižíka z Plzně na Divadelním festivalu soukromých škol v Ústí nad Labem./ Plzeňský deník,
3,1994, 5.V., č.105, s.11. -1 fotogr.
ŠIMEČEK, Vladimír: Studenti na divadelních prknech. /Činnost amatérského divadelního
kroužku v gymnáziu v Opavské ulici v Plzni. Rozh. Připr./ Olga Čermáková. Plzeňský deník,
2,1993, 21.X., č. 245, s. 9.Hančeho příležitostní divadlo
WACHTL, Zdeněk: Hančeho přiležitostní teátr hraje většinou pro vysokoškoláky. /Rozh. s
vedoucím amatérského divadelního souboru. Připr./ (haj). Plzeňský deník, 6, 1997, 27.V., č.
122, s.13. -1 fotogr.

Imaginativ
(bh): Imaginativ Plzni. /Nově vzniklý soubor experimentálního syntetického divadla./ Pravda,
68,1987, 30.IX., č. 229, s. 5.

Kapesní divadloINOV, Igor: Setkání v Rostově na Donu. /Hra J. Jilka Silvestr v Rostově v SSSR nastudovaná
Kapesním divadlem Plzeň. Hostující režisérka Lída Engelová./ Tvorba,1985, č. 26, s.11.

Kapka
(vs): Netradiční divadlo v Písku. /Divadelní soubor Kapka Plzeň a Soubor při Gymnáziu Fr.
Křižíka v Plzni na přehlídce mladého netradičního divadla Šrámkův Písek./ Plzeňský deník
4,1995, 31.V., č.126, s.12.

Klicpera
(jd): Spolek Klicpera. /Dramatické sdružení Klicpera, vznik 24. 11. 1921./ Pravda, 65, 1984,
3.X1., č. 261, při1., s. /8/.

Krajský pionýrský dům
HORČIC, Josef: A opona jde vzhůru. /Z činnosti Činoherní skupiny Krajského pionýrského
domu dětí a mládeže v Plzni. Herci a pedagogové Jana Klatovská a Jiří Chmelař./ Amatérskáscéna,10,1973, č. 4, s.19. - 2 fotogr.

Kulturní středisko ObvNV
J.V.: Stará historie. /Inscenace hry J. Zeyera Stará historie amatérským Divadelním studiem
kulturního střediska Obv. NV v Plzni na Jaroměřském divadelním týdnu. Režie Štěpán
Marovič./ Amatérská scéna, 7,1970, č. l, s. 6.

Lucerna
GARDAVSKÝ, V.: Zrod plzeňské Lucerny. /Amatérský divadelní soubor DAS Lucerna./
Amatérská scéna,15,1978, č.12, s.14-15.
(eš): Divadelní soubor Lucerna. /Činnost amatérského divadla v Plzni-Košutce./ Pravda, 62,
1981, S.VIII., č.183, s. 5.

Ludvíci
URBANEC, Tomáš: Úspěšní Ludvíci opět na scéně. /Hra Hedvika Pašáková aneb Veselohra
se zpěvy a hepyjendem. Inscenace amatérského divadelního souboru Ludvíci. Autor hry arežie David Haták./ Plzeňský deník, 3,1994,12.IV., č. 85, s. 6.
(ra): Ludvíci křesali a jiskřili. /Hra Skvělá parta, hlášky, všechno nastudovaná amatérským
divadelním souborem Ludvíci. Režie D. Haták./ Plzeňský deník, 2,1993,15.IV., č. 87, s. 6.
LACINOVÁ, Gabriela: Soubor Ludvíci skvěle zahrál Potrat. /Hra na motivy dila R.
Brautigana Potrat v nastudování amatérského divadelního souboru Ludvíci. Režie Jan
Stribrný./ Plzeňský deník, 5,1996, 29.II1., č. 76, s.12.

Luks
GARDAVSKÝ, Vladimír: Michal Hecht a ti druzí. /Divadelní soubor Luks Plzeň./
Amatérská scéna, 22,1985, č. l, s. 20.Nadívadlo
GARDAVSKÝ, Vladimír: Klauni a dobové tance. /Činnost Nadívadla - souboru OKS Plzeň
1./ Amatérská scéna,1984, č. 3, s. 4.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Majakovského antiutopie v Nadívadle. /Inscenace hry V.
Majakovského Štěnice amatérským souborem Nadívadlo z Plzně./ Amatérská scéna, 21,
1984, č.12, s.11.
(vg): O Swiftovi v plzeňském divadle nejen k výročí. /Hra G. Gorina Dům, který dal lidem
Jonathan Swift inscenovaná souborem OKS Plzeň 1 Nadívadlo./ Amatérská scéna, 23,1986,
č. 4, s.14.
Naivně poetické divadlo
(kt): Soubor, který zraje, ale nestárne. /Naivně poetické divadlo Plzeň./ Amatérská scéna, 22,
1985, č.12, s. 8. - 2 obr.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Mládí a zrání Naivního poetického divadla. /Naivní poetické
divadlo OKS 2 v Plzni./ Amatérská scéna,1984, č. 5, s. 6.
ICHOVÁ, Eva: Historie mladého souboru. /Amatérský soubor Naivně poetické divadlo při
Obvodním kulturním středisku Plzeň 2./ Pravda, 66,1985, 26.VII., č. 174, příl. Naše krajské
město, s. 3.
(haj): Poslední měsíc sezony v Dialogu zahájí Naivně poetické divadlo. /Z činnosti
plzeňských amatérských divadelních souborů/. Plzeňský deník, 6,1997, 27.V., č.122, s.13.
DVOŘÁKOVÁ, Alena: Nepřestávám věřit verši. /Rozh. s vedoucí a režisérkou amatérského
souboru Naivně poetické divadlo. Připr./ Petr Dvořák. Plzeňský kulturní přehled, 1, 1994,
říjen, č. l, s. 3.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Opera bez hudby. /V. Blodek: V studni. Inscenace Naivně
poetického divadla./ Plzeňský deník,1,1992, 28.XI1., č. 89, s. 6.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Vančura a Nezval. /V. Vančura - V. Nezval - A. Dvořáková:
Rozmary léta. Inscenace Naivně poetického divadla./ Amatérská scéna, 22,1985, č. 7, s.13.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Almužny v Plzni. /Naivně poetické divadlo, inscenace z díla J. W
Goetha a někdejší plzeňské básnířky K. Erbové./ Amatérská scéna, 23,1986, č. 8, s.15.

Petrohrad
ŠPLÍCHAL, Jiří: Dramatické sdružení Petrohrad. /Amatérský divadelní spolek./ Plzeňsko.
List pro vlastivědu západních Čech, 22,1995, č. 4, s. 2-3. - 3 obr.
Plzeňská neprofesionální scéna
HRÁDKOVÁ, Jindra - DUCHEK, Vladimír - SAMEC, Karel: Divadelníci-amatéři budou mít
svůj spolek. /Založení spolku Plzeňská neprofesionální scéna. Rozh. Připr./ (haj). Plzeňský
deník, 7,1998, 7.II., č. 32, s.10.Pod lampou
GARDAVSKÝ, V1.: Zelená jablka. /Pásmo poezie a prózy F. Spurného, M. Pánkové a J.
Kejhy nastudované amatérským divadelním souborem Divadlo Pod lampou v Plzni./
Amatérská scéna,16,1979, č.1 l, s.16.
gr.: Ejhle, satira! /Komedie J. Zajíce Dva muži za pultem (a dva před). Inscenace
amatérského souboru Divadlo Pod lampou z Plzně./ Amatérská scéna,16,1979, č. 7, s.15.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Tři muži pod lampou. /Amatérské divadlo malých forem Divadlo
Pod lampou z Plzně. Protagonisté Jan Zajíc, Petr Jančařík a Ivan Hodys./ Amatérská scéna,15,1978, č.10, s.17-18.
(čr): Co najdete "Pod lampou"? /Divadlo pod lampou v Plzni - činnost a repertoár./ Pravda
59,1978, 29.IX., č. 230, s. 7.
VENDA, V.: Divadlo pod lampou - současnost a další perspektivy. Kulturní zpravodaj,1979,
č. 5, nestr.
(čr): Nacházejí k sobě cestu. /Spolupráce M. Rybáka, člena činohry Divadla J. K. Tyla s
amatérským souborem Divadla pod lampou./ Pravda, 59,1978, 3.I., č. 2, s. 3.
VARIANTA A. /Historie a současnost Divadla pod lampou, ukázka ze hry Varianta A./ NováPravda, l,1990, 7.XII., č. 287, s. 5. -1 obr.
ZAJÍC, Jan: O přestávce Pod lampou. /Rozhovor s vedoucím Divadla pod lampou o
nejmladším divadle v Plzni./ Připr. Jiří Mauritz. Pravda, 59,1978,13.VIII., č.194, s. 7.

Propadlo
-hav-: Dvojí zastavení s Propadlem. /Činnost divadelního souboru ZK ROH./ Škodovák, 55,
1984, 25.IX., č. 74, s. 6.
(vt): S upřímným nadšením. /Činnost divadelního souboru Propadlo, souboru ZK ROH k.p.Škoda./ Pravda, 66,1985, 4.II., č. 29, s. 3.
HAVLICOVÁ, Alexandra: České divadlo žije. /Série tří představení k 75. výročí
amatérského divadla Propadlo při DK ROH./ Škodovák, 56,1985, 6.XII., č. 94, s.1.
(lš): Propadlo hodnotilo. /Amatérský divadelní soubor DK ROH./ Pravda, 69, 1988, 7.IV., č
81, s. 5.
DRÁPAL, Josef: Divadlo je krásná, ušlechtilá zábava. /Rozh. s vedoucím amatérského
divadla Propadlo. Připr./ Miroslav Kupilík. Pravda, 69,1988, 21.X., č. 249, příl. Naše krajské
město, s. 5. (mk): Společně s profesionály. /Vztah amatérského divadelního souboru Propadlo k
profesionálnímu divadlu./ Pravda, 69,1988,16.IX., č. 219, přfl. Naše krajské město, s. 6.
ŠOREJS, Libor: Kráčí vlastní cestou. Divadelní soubor Propadlo slaví osmdesátiny. Nová
Pravda,1,1990, 30.III., č. 76, s. 5.
VIKTORA, Viktor: K derniéře v už sedmaosmdesátiletém Propadlu. /Činnost souboru
Propadlo, inscenace hry J. Shirelyové Vražda sexem./ Plzeňský deník, 6,1997,11. IV., č. 85,
s.14.
gard.: Divadlo Propadlo. /Nový název amatérského Divadelního souboru II ZK ROH Škoda v
Plzni-Doudlevcích, jeho činnost./ Amatérská scéna,16,1979, č.12, s,17.
DRÁPALOVÁ, Barbora: Osmdesát pět let amatérského divadla Propadlo. Plzeňský deník, 4,
1995, 8.XII., č. 287, s.15.
MAROVIČ, Štěpán: Nikdy nebylo Popelkou. /Rozh. s uměleckým vedoucím amatérského
divadla Propadlo. Připr./ Miroslav Kupilík. Pravda, 70, 1989, 25.VIII., č. 200, při1. Naše
krajské město, s. 4.
(vg): Ladislav Pešek mezi ochotni'ky. /Bratři Mrštíkové: Maryša. Inscenace divadla
Propadlo./ Amatérská scéna, 22,1985, č. 4, s.13.ČEKANOVÁ, Markéta: Premiéra ochotníků v Dialogu. /Apokryfy K. Čapka nastudované
amatérským divadelním souborem Rejžovej./ Plzeňský deník, 7,1998,17.I., č.14, s.1 I.

Roudenská divadelní společnost
PODLIPNÝ, Jiří: Zítra má předpremiéru film Pašijové hry. /Z činnosti amatérského
divadelního souboru Roudenská divadelní společnost z Plzně. Rozh. Připr./ (haj). PlzeňskýRejžovej
deník, 6,1997, 26.XI., č. 277, s.15. -1 fotogr.

Souzdifor
BOŠEK, P.: Souzdifor a Mrtvá kočka. /Amatérský divadelní soubor malých forem Souzdifor
z Plzně inscenace povídky V. Michala Mrtvá kočka./ Amatérská scéna, 5,1968, č. 4, s.10.Spodina
GARDAVSKÝ, Vladimír: Satanismus a černá mše v Divadle Čas. /Inscenace scénáře
Jeana-Clauda Carriéra na motivy románu J. K. Huysmanse Tam dole amatérským divadelním
souborem Spodina (SPOlek Dlvadelních NAdšenců) z Plzně./ Plzeňský denl'k, 6, 1997, 28.
XI., č. 279, s.16.
Studenti angličtiny PF
PÁNKOVÁ, Michaela: Adam Beck a jeho divadlo. /Pantomima Houby v nastudování
amatérského Divadelního souboru studentů angličtiny Pedagogické fakulty v Plzni. Autor a
režisér Adam Beck./ Plzeňský kulturní přehled,1994, č. 7-8, s.1 l. -1 obr.

Škoda ZK později DialogDVACET pět let Divadelního souboru I. ZK ROH n.p. Škoda-Plzeň. Amatérská scéna, 1 l,
1974, č.12, s. 7-9. - 5 fotogr.
g.: Rozhovory se Sokratem v Plzni. /Inscenace Radzinského hry Rozhovory se Sokratem
amatérským Divadelním souborem ZK Škoda v Plzni./ Amatérská scéna,15,1978, č. 5, s.16.
- 2 fotogr.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Duel. /Hra Nataši Tánské nastudovaná amatérským souborem ZK
ROH Škoda Dialog z Plzně./ Amatérská scéna,1982, č. 8, s.13-14. -1 obr.
GARDAVSKÝ, Vladimír: Mastičkář. /Hra Václava Kuchyňky nastudovaná amatérským
souborem ZK ROH Škoda Dialog z Plzně./ Amatérská scéna,19,1982, č. 7, s.11.

Žumbera
SYNEK, Ladislav: Magnierova komedie v Dialogu. /Hra C. Magniera Věno slečny Laury
nastudovaná amatérskou Divadelní společností Žumbera. Rozh. s režisérem. Připr./ Július
Novák. Plzeňský denl'k, 7,1998,16.III., č. 63, s.12.
ORIEŠEK, Stano: Saracénský čert před branami. /Hra Pavla Vernera a Josefa Kejhy
Saracénský čert inscenovaná k 700. výročí založení města Plzně amatérskou Divadelní
společností Žumbera. Rozh. s režisérem. Připr./ Markéta Čekanová. Plzeňský týden, 4, 1995,
l./7. VI., č. 22, s. 3. -1 obr.FAISTOVÁ, Klára: K sedmi stovkám let přiletěl Plzni blahopřát i čert! /Hra Pavla Vernera a
Josefa Kejhy Saracénský čert inscenovaná k 700. výročí založení města Plzně amatérskou
Divadelní společností Žumbera. Režie Stano Oriešek./ Západočeské noviny. Region
Plzeňsko, 4,1995, 20.VII., č. 29, s. 4. - 4 obr.
JANUSOVÁ, Jana: Viděla jsem Saracénského čerta. /Hra Pavla Vernera a Josefa Kejhy
Saracénský čert inscenovaná k 700. výročí založení města Plzně amatérskou divadelníspolečností Žumbera. Režie Stano Oriešek./Plzeňský deník, 4,1995, 6.VI., č.131, s.11.
(jp): "Čert" znovu v roce 2000? /Hra Pavla Vernera a Josefa Kejhy Saracénský čert
inscenovaná k 700. výročí založení města Plzně amatérskou Divadelní společností Žumbera.
Režie Stano Oriešek./ Plzeňský deník, 4,1995,19.VII., č.166, s.13. -11 fotogr.
VIKTORA, Viktor: V čem hledat smysl Saracénského čerta. /Hra Pavla Vernera a Josefa
Kejhy Saracénský čert inscenovaná k 700. výročí založení města Plzně amatérskou Divadelníspolečnosti Žumbera. Režie Stano Oriešek./ Plzeňský denik, 4,1995,19.VII., č.166, s.13.

PLZEŇ - BÍLÁ HORA
PLZEŇ – BÍLÁ HORA - Divadlo D-klub - Jeho historie sahá do r. l97O, kdy byl založen D/dívčí/Klub
pod vedením Jany Kůskové. Nejprve se zabývaly vyšíváním , díle scénkami a nakonec i divadlem - pohádky pro děti. V roce l985 přebírá vedení Petr Mlád. Soubor se dál věnuje pohádkám, ale připravuje i klubové pořady poezie, folkové hudby a divadla. Tvůrčí trojice Petr Mlád, Miloslav Lerch a František Kaska vznikají pohádky: Bubáci, Pohádky z not, Klauni. Pro dospělé pak Truchlivá komedie aneb erotická tragédie /JH/, opera "Zvonek" a autorská opera "Jen dál", jen dál, jen zpátky!!" Na závěr divadelní sezóny soubor pořádal sešlosti divadelníků pod názvem Salón.. Divadlo D-Klub skončilo svoji činnost v r. 1993, kdy přišlo o svou domovskou scénu na Bílé Hoře. Petr Mlád a František Kaska jako autorská dvojice pokračují ve své divadelní činnosti jako profesionálové pod názvem Divadlo KUBA- sdružení Elča dodnes. (Hrádková)
/Prameny Petr Mlád - ved. souboru/
Věnovali se především hudebnímu žánru a operetě. Mladí členové založili Mladivadlo, dále D-klub s vůdčí osobností Petrem Mládem, které se profesionalizovalo.
ŠTRUNCOVÁ, Jana: Ochotnické divadlo v Plzni - Bilé Hoře. Diplomová práce. Plzeň 1984
Pedagogická fakulta v Plzni.
OCHOTNICKÉ divadlo na Bilé Hoře. Kulturní zpravodaj,1978, č. 9, nestr.
PLZEŇ - BOLEVEC
HORÁČEK, Bedřich: Ochotnické ohlédnutí. /Rozh. s členem divadelnl'ho amatérského
souboru v Plzni-Bolevci o historii spolku./ Zaps. Karla Řehořková. Pravda, 59, 1978, S.I., č.
4,s.5.
HORÁČEK, Bedřich: Malé ohlédnutí. /Rozh. s dlouholetým členem divadelního amatérskéhosouboru v Plzni-Bolevci./ Zaps. Karla Řehořková. Kulturní zpravodaj /MKS Plzeň/, 1978, č.
1, nestr.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.