Databáze českého amatérského divadla

Texty: Paračov, Excerpce pro MČAD 1998-2002

PARAČOV, o.Strakonice
Škola
28.5.1918 Honza v zakletém zámku, nacvičeno správcem školy J.Raškou, jeho dcerou Marií a panem učitelem Rudolfem Soukupem. O výstroj se postarala slečna M.Rašková, obleky si částečně pořídily děti samy, z větší části byl vypůjčen od NJP z Cehnic a jeviště zapůjčil též hasičský sbor z Cehnic za částku 10 Kč.
6.1.1921 předal divadelní kroužek divadlo, které řízeno bylo řídícím učitelem a sborem učitelským , s plátnem na oponu a zadní stěnu se dřívím, které řídící učitel Jan Raška na p.Alfrédu Windischgretzů vyprosil a čistým peněžním výtěžkem 624,24 Kč hasičskému sboru v Paračově s tou podmínkou, že kdykoliv budou děti hráti divadlo, mají k němu právo.
6.1.1924 Pastýři betlémští, hra o 6 jednáních a jedné proměně. Napsal a hudbu složil František Hlinka, řídíčí učitel. Průměrně přišly tři platící osoby z každé rodiny.
Duben či květen 1925 – Kocour v pytli, veselohra od K.Černého.Dítky hru sehrály zdařile, vybralo se jenom 107,60 Kč. Příčina špatné návštěvy bylo špatné počasí (deštivo) a dosti značná liknavost zdejšího obyvatelstva.
Březen 1926 Čertova rokle od B.Boušky, sehrána na oslavu narozenin T.G.Masaryka školními dítky a 7 ochotníky. Hru nacvičil učitel jar. Tomášek.
23.12.1929 Vánoce, vánoce veselé od Jos. Sousedíka. Účast vzdor dobrému nacvičení hry uč. J.Tomáškem a učinkující hudbě v přestávkách byla slabá. Čistý výtěžek hry činil 140 Kč.
21.5.1933 Svatoň a Milena. Sehráli žáci 3.třídy za vedení tř.učitele Jar. Tomáška.
18.4.1937 Zachráněný poklad od J.V.Sousedíka. Divadelní hru se zpěvy a tanci sehráli školní děti. Účast na této hře byla značná, přišli také lidé z okolních vsí.
15.5.1938 Slavný mistr Kopřiva od J.Toucové, pohádková hru se zpěvy. Velký počet přítomných diváků oceňoval pěkné výkony mladých herců.Vybráno 215,15 Kč, režie činila 35,50 Kč, čistý výtěžek 180 Kč bude věnován na učební pomůcky a žákovskou knihovnu.
3.12.1939 Květ štěstí. Se žáky divadlo nacvičili učitelé Pelcová, Pelc, jeviště s pěknými světelnými efekty připravil uč. Hudec. Zvláště tanečky měly pronikavý úspěch.
12.12.1943 Hospůdka u Markyta, sehráno za vedení učitelstva a režie říd.učitele Pelce.
(kronika obecné školy Paračov 1881-1927, 1927-1940, 1940-1975)

Národní jednota Pošumavská
21.1.1906 Krejčí švec od Jos.Štolby. velmi četná návštěva i skvělý hmotný výsledek.
13.10.1907 “Prodaná láska” od J.Nerudy a “Selské námluvy” od Fr.Rajmana, dvě veselohry o jednom jednání. Čistý výnos věnován na rozšíření spolkové knihovny.
15.11.1908 Z Vídně do Prahy od Jos. Švába
12.9.1909 Studentovy nehody od Josefa Tomáška, opakováno 10.10.1909 v Jiníně.
10.10.1909 Selské námluvy od Rajmana, hráno v Jiníně.
2.10.1910 Poupě od Hav.Svobody. Pořádala omladina NJP.
(kronika obecné školy Paračov 1881-1927)

divadelní odbor sboru dobrovolných hasičů
7.3.1937 Hrany od Petra Fingal a za režie učitele Frant.Svítka.
(kronika obecné školy Paračov 1927-1940)Červený kříž
6.1.1921 vyzván místní farář Ferdinand Porod sborem hasičským, aby věnoval část peněz z divadel Červeného kříže, jehož členové si to přáli, hasičskému divadelnímu kroužku. Přes všechny domluvy nedal ničeho. Později přes domluvu přátel z jiných vesnic dal divadelníkům hasičského sboru 300 Kč.
(kronika obecné školy Paračov 1881-1927)
(Hankovec)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':