Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Berounsko, podklady pro MČAD 1998

BEROUN o.Beroun
S
1827 regenschori Antonín Skružný 4 představení ve prospěch hudební školy /Vděčný syn /Kotzebue/. Národně buditelské divadlo podporoval děkan J.A.Seydl. 1833 nový pokus J.E.Nechanického a J.Hudce /Wolf, Kotzebue, Štěpánek, Tyl, Schiller.../. Hráli na náměstí čp.78, poté ve staré škole vedle piaristů až 16 her ročně. J.P.Přibík uváděl obvyklý tehdy repertoár, i některé hry jinde nehrané. 1836-1868 se hrálo na Plzeňce, U českého dvora, U zeleného stromu, dokumentace nejistá. 1869 i operetu.1870 zal. Spolek divadelních ochotníků. Až 6x ročně hráli na Plzeňce a U Novotných. 1888 ředitelem E.Hojka. Obrozenský repertoár, ale i realistické drama a veselohry /Stroupežnický, Štolba, Štech, překlady/. Na Národopisné výstavě za expozici bronzová medaile. 1898 hráli 6x U Litavy, 1899 opět na Plzeňce. Hostování J.Mošny. 1892 zal. Dramatický odbor Mezinárodního dělnického vzdělávacího spolku. 1895 zal. Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl v Berouně-Závodí.V 90.letech 19.st. divadelní kroužek Dělnického vzdělávacího spolku pro Beroun /U Horáků, potom v Dělnickém domě Litava, do 1903/. 1898 zal. Spolek divadelních ochotníků Želenský. V tu dobu hrál divadlo i Klub mladé generace Rozkvět v B.-Zavadilce, Klub mladé generace Havlíček, Čtenářsko-ochotnický spolek Mošna a studentské soubory.1901 zal. Dramatický vzdělávací odbor národního dělnictva. Během války 1914-1918 ochotnická činnost ochabla. 1918 velké oslavy 90 let ochotnického divadla. Po 1918 vznik dramatických odborů dělnických organizací při ČSSD, KSČ-FDTJ /člen Svazu DDOČ výrazně orientovaný na obrodu proletářského divadla/, při Jednotě proletářské tělovýchovy. Na repertoáru nenáročné veselohry, ale i současná tvorba /Šalda, Dvořák, Klíma, Včelička, V W, pohádky pro děti. Od 1924 uváděl Městský osvětový odbor náročné inscenace /Ibsen, Langer, Šrámek, Dyk/. Podobně vyvíjela činnost i Podbrdská kulturní pospolitost. Ta mj. uvažovala o navázání na tradici s vysokou uměleckou úrovní loutkové scény berounského gymnázia /Kobrle/Slavík/. Záměr se neprosadil. 1927 po odchodu E.Mejstříka ztrácí na významu Spolek divadelních ochotníků. 1929 vznik Lidového divadla na Plzeňce. Zde náročnější inscenace a pohádky, později hry se zpěvy a opereta. Ve 20.letech se ochotnické divadlo pokoušelo orientovat v dramaturgii na moderní hry s revolučním obsahem, ale nakonec se muselo přizpůsobit vkusu obecenstva. Rovněž studentské soubory pro náročnost repertoáru neměly dlouhého trvání. Soubor Želenský vykazoval sice oživení už po 1920, ale vyvrcholení činnosti až po 1935. Jeho umělecká úroveň byla vysoká, na repertoáru i Prodaná nevěsta /jh. Ad.Krössig/, Vojnarka /jh.Leraus/. Hráli i v přírodě. Repertoár klasický a soudobý český, česká opera, Schiller, Ostrovskij apod. Ve 30.letech hrál divadlo dramatický odbor Orla, dramatický odbor Církve českolsovenské. Kvalita jejich činnosti nedosáhla hodnot, které přinášel dramatický odbor Sokola. 1938-1945 se repertoár ochotníků orientoval na podporu národního sebevědomí /Tyl, Jirásek/. Po 1945 v této tendenci pokračoval Želenský, Litava, Sokol, Rozkvět. Vznik dětských souborů. 1946 uváděn DS aspirantů. 1949 první okresní divadelní festival. Téhož roku se zúčastnil JH Divadelní kroužek vojenského útvaru /Usseau-Gow:Hluboké kořeny/.1950 ustaveno Ochotnické divadlo města Berouna, zde soustředění všech OS. Mimo to působily soubory ZK ROH Cotona /později Tiba/, ČSD Beroun-Zavadilka, Eternitové závody v Berouně-Na Venediku, KDC-Plzeňka, zde od 1956 Loutkové divadlo a Divadlo umělecké výchovy při ZK ROH Tiba. Ve 2.polovině 70.let pokles počtu OS. Příčina generační problémy, přístup veřejnosti k jiným formám profesionální dramatické tvorby. MŠ - kolektiv učitelek se zúčastnil LCH 1973. 1993 aktivní loutkářská sekce učitelek MŠ. Místo bylo sídlem Jungmannova okrsku ÚMDOČ, Deylova okrsku ÚMDOČ. /JM/
KOLEKTIV:Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Vydalo OKS Beroun 1989. Str. 1-3 a 30.
Chybí vše po 1970. Některá data rozporná.

BĚLEČ o.Beroun
S
Z dramatického odboru Sokola zal. 1921 Spolek divadelních ochotníků v Bělči. Hráli U Jandů, většinou jednoaktovky, repertoárově poplatné době. Reprízy na zájezdech po okolí a na soutěžích. Ve 30.letech aktivita ochabla, do 1945 skončila. Po 1945 jedno představení. 1950 dětský soubor provedl pohádku Rozpustilý Janeček. Potom žádná další činnost.
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.4.

BĚŠTÍN o.Beroun S
1932-1953 dramatický odbor DTJ. Nastudovali 14 inscenací. Toho roku ochotnická činnost v místě končí. Po 1953 se krátkou dobu hrálo loutkové divadlo. Po skončení činnosti loutky uloženy v Pamětní síni obce.
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 4 a 30.

BROUMY o.Beroun S
První české divadlo již v 1.pol. 19.st. Dokumentace ochotnického divadla od 1874 /Chudý písničkář/. Hráli v Perglerově hostinci. Německé hry v českém překladu, 1976 první česká hra Kříž u potoka. Po stagnaci zahájila 1894 Čtenářská beseda U Marků Vojnarkou. Dělnický spolek Budislav pořádal Pěvecko-deklamativní, hudební a taneční besedy, 1906-1909 výrazně podpořil ochotnické divadlo, náročnější repertoár. 1914-1918 sdružení ochotníků s domkáři a malorolníky, 1915-1918 několik představení . V tu dobu aktivní i DTJ a žáci živnostenské školy. Po 1918 hráli divadlo Obecná škola /1919-1940/, Sokol,/1926-1936/ Národní osvobození /1923-1936/, DTJ,/1919-1936/, Osvětová komise /1920/, FDTJ /1922-1937/, Jednota proletářské tělovýchovy/1921/ Sdružené spolky /1924/, Sportovní klub /1928 - 1938/, Dělnické divadlo /1938/, Civilní protiletecká obrana /1938/, Mládež národního souručenství /1939/. 1919-1941, 173 her různé úrovně. Hrálo se v sokolovně, i v přírodě, od 1932 hrál Sokol v novém sále U Skleničků. 1941 ze všech souborů zal. Ochotnický kroužek Máj /člen ÚMDOČ/. Náročný repertoár, i po 1945 /Šamberk, Klicpera, Mrštíkové, Tyl, Lope de Vega, Zeyer, Simonov, Čapek, Hilbert, Bor, Dyk.../. Po personální stabilizaci kolektivu opět vynikající repertoár, zájezdy. 1955 součást Místní OB /Čapek, Rolland, Nash/. 1959 2.místo v krajské soutěži. Stagnace do 1979. Pak opět kvalitní dramaturgie /Tyl, Tánská, Jirásek, Shaw, Stroupežnický, Tajovský/. Uváděli 1-3 hry ročně. Hostování v jiných obcích. 1983 zal. Dětský divadelní kroužek. 1988-1990 3 okresní divadelní přehlídky. 1989 DS Máj pod Kulturním a společenským střediskem, od 1992 pravidelná účast na Erbenově Žebráku./JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.4-5.

BŘEZOVÁ o.Beroun S
1890 zal. Občanská beseda. Mimo jiné i ochotnické divadlo. Dokumentace není. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.5.

BUBOVICE o.Beroun S
1922 Divadelní kroužek ochotníků Havlíček členem ÚMDOČ. V místní kronice záznamy teprve 1933 - 1938. 1945 - 1950 sehráli několik představení s účastí i mládežnického souboru. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.5.

BYKOŠ o.Beroun S
1893 zal. Čtenářsko - vzdělávací beseda, provozující ochotnické divadlo. Dokumentace se nedochovala.
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.6.

BÍTOV o.Beroun S
V druhé polovině 19.st. v Koněprusích ustavena Čtenářsko-ochotnická beseda, do jejíž působnosti zahrnuty i obce Bítov a Jarov. 1921 - 1922 změna názvu na Ochotnický spolek. V následujících letech hlavní vzdělávací činitel v místě. Účast dělníků, pracujících v Berouně a Králově Dvoře.
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.6.

BZOVÁ o.Beroun S
Koncem 19.st. v obci vlastenecko - dobročinný spolek Budislav. U Zeleného stromu hráli hry s vlasteneckou tématikou. Po 1918 rozmach ochotnického divadla - dramatický odbor DTJ a FDTJ, zejména Jednoty proletářské tělovýchovy. Hráli i v přírodě, pozornost dětským představením. 1939-1945 hry českých autorů, 1941 účast na okresní soutěži Ochotnických divadel se Směry života. Po 1945 na tradici navázala mládežnická organizace, 1947 účast v krajské soutěži STM s Hrstkou věrných. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.6.

CERHOVICE o.Beroun S
1907 zal. Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl. Člen ÚMDOČ 1922. 1922 Ochotnický spolek Dramatik. Současně zde působil i Dramatický odbor Sokola, Sdružení katolické mládeže. Po 1945 soubor mládežnické organizace. Ochotnická činnost nejaktivnější 1949 - 1950. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.7.

ČERNÍN o.Beroun S
1905 Čtenářská beseda s divadelním a loutkovým souborem. 1921 skončila činnost..
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.7 a 30.

DROZDOV o.Beroun S
1908 - 1943 Čtenářsko - divadelní jednota Jindřicha Mošny. Po 1945 divadelní soubor OB. Nejaktivnější 1947 - 1962, poté ochotnické divadlo zaniklo. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.7.

HOŘOVICE o.Beroun S
Archivní doklady o představení na hořovickém zámku 1825. Patrimoniální úředníci hráli česky. 1862 zal. Ochotnický divadelní spolek v Hořovicích. Hráli u Pachmanů, potom ve staré radnici aktovky, frašky /Bankrotář, Statek Lhota, Pražský flamendr, Lakomec,Paličova dcera..., vlastnili bohatou garderobu/. 1863 nové jeviště. 1864 postavena aréna, hrálo se Pod remízkem a to s komparzem až 500 účinkujících. Soubor se osvědčil i při provedení Prodané nevěsty, Dalibora či Fidlovačky. Zájezdy do Příbrami. Pořádání majálesů. 1863-1871 56 představení. 1879 - 1898 stagnace. V nové radnici stálé jeviště. 1914 - 1918 značně aktivní /Tyl, operety, hostování Naskové/. 1920 oslavy 60. výročí spolku /Otec, Pygmalion/.../. 1922 spolek členem ÚMDOČ. V místě Jungmannův okrsek ÚMDOČ. Ve 20.letech také FDTJ /Labe/, DTJ /Lidový dům/, Sokol, Beseda PalackýLidová strana, Krejcarový spolek, Místní hasičská jednota, Spolek mládenců, studenti učitelského ústavu, studentský krajinský spolek Valdekaj. Po vzoru Červené sedmy vedle her i kabaret. 1921 zahájlo pravidelnou činnost loutkové divadlo FDTJ. Loutková scéna rovněž v Sokole. Nejvýznamnější činnost ale v Učitelském ústavu, kde loutkové divadlo./1921-1927/. Tato loutková scéna společně se sokolskou /1922/ byla počátkem neobyčejně aktivní tradice loutkářství v okrese, 1922 dále v FDTJ, 1930 v DTJ. 1930 obnovena loutková scéna Sokola. 1930 sídlo obvodu Svazu DDOČ. Aktivitu v letech 1941-2 podpořila hostování např. Zity Kabátové, Medy Valentové a Svatopluka Beneše. Od založení do 1943 sehráll spolek 657 her převážně náročného repertoáru, v tu dobu měl 194 členů, z toho 69 účinkujících. Ochotnické divadlo pokračovalo i po 1945. 1948 vznik Závodních klubů, ale ochotníci pokračují v původní organizaci, zájezdy. Na krátký čas zde sídlo oblastního divadla /ze Slaného/. V 50.letech loutková scéna v ZK ROH Harmonika, po sloučení hráli ve Společenském domě. Účast na přehlídkách /LCH 1965, 1967/, pořádali zájezdy. spolupořadatelé přehlídky Loutkářské Hořovice. V 50.letech Spolek divadelních ochotníků převeden do ZK ROH Obchodních tiskáren/Vojnarka, Únos /J.Martinec/, Duchcovský viadukt /V.Cach/, operety/. 1961 převedení do Společenského klubu ROH Hořovice. Loutkáři za činnost odměněni Rudou stuhou ROH a Zlatým odznakem Matěje Kopeckého. Vysoká umělecká úroveň. 1964 otevřen Lidový dům /Lucerna/. Ochotníkům však chyběla osobnost, která by odstranila stagnaci činnosti. 1964 - 1966 a potom 1977 při Malé scéně i dětský soubor k výchově nových herců./JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.7-8 a 30.

HOSTOMICE o.Beroun S
1817 Kroužek divadelních ochotníků neobdržel povolení hrát česky, následovalo období bez divadelní činnosti. Teprve 1867 povolen Spolek divadelních ochotníků v Hostomicích. Hráli tehdy oblíbené hry a pohádky pro děti. 1878 provedli vysokoškoláci Prodanou nevěstu /kostýmy si zhotovili podle Prozatímního divadla, hostování v okolních obcích/, 1879 V studni /obě opery též 1891/, hráli i Šamberka a Tyla. 1880 zal. Čtenářská beseda. Uvedla Vesnický román /podle Světlé/, Šamberka, Stroupežnického, Klicperu, Tyla... Hostování pražských herců. V besedě kolem 1900 rozkol, 1909 zal. jako její součást hudební soubor, usilující o operní představení. 1913 se osamostatnil. 1919 - 1931 samostatný Spolek divadelních ochotníků. 1922 členem ÚMDOČ. V dalších letech divadelní představení nepravidelně až do 1939. V letech okupace činnost ustala. Po 1945 divadelní tradice navázala /Preissová, Šamberk, Zajíček.../. V 70.letech mládežnický loutkový soubor Z kufru. Po několika představeních v MNV stagnace. Koncem 70.let školní děti nastudovaly Pasáčka vepřů. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 8-9 a 31.

HŘEDLE o.Beroun S
Čtenářská beseda zal. 1893, součástí divadelní a hudební odbor. 1899 přejmenována na Hospodářská beseda. Dokumentace není. 1941 zal. mládež Spolek divadelních ochotníků. Zahájili operetou Písnička srdce, potom ještě několik představení do 1945.
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 9-10.

HUDLICE o.Beroun S
1891 zal. Všeobecný čtenářsko - vzdělávací spolek Jungmann, sehráli několik představení. 1900 aktivizace dramatických kroužků t.zv. Starého spolku. 1920 vznik dramatických odboru FDTJ, Sokola, Baráčcnické obce. Hráli převážně v přírodě. Po 1945 zde působil dramatický kroužek MO KSČ, Sokola, Baráčníků, Starého spolku a mládežnický kroužek. Na repertoáru např. Vojnarka, Posvícení v Hudlicích, Radúz a Mahulena, Slovanské nebe, Zvíkovský rarášek, Hrátky s čertem a pohádky pro děti. 1958 ochotnické divadlo v místě skončilo.
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 10.

HVOZDEC o.Beroun S
1904 Čtenářská beseda, její divadelní aktivita teprve 1918. 1922 - 1924 zal. dále dramatické kroužky DTJ a FDTJ, a to do 1938. Obnovení 1945 - 6 souborem Vpřed. Jeho činnost velmi pestrá, hostování v okolních obcích. 1966 zde ochotnická činnost skončila. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 10.
HÝSKOV o.Beroun S

1887 zal. Ochotnicko - čtenářská beseda, hrála i divadlo. 1911 zal. Sokol, jeho dramatický odbor zahájil 1912. Orientace zejména na pohádky pro děti. 1922 zal. Spolek divadelních ochotníků, hrály i drmatatické odbory Sokola, DTJ a FDTJ. 1939 - 1945 nevykazovali žádnou činnost. Po 1945 sjednocení souborů jako Naše divadlo /Tyl, Čapek, Jirásek apod./. 1950 ustaven Společenský klub n.p.Prefa, zde sál s jevištěm. Kvalitní dramaturgie a vysoká umělecká úroveň ochotnického souboru. S Chirurgem Platonem Krečetem účast na JH 1955. Hráli i pro děti a pořádali zájezdy. V 60.letech aktivita klesala, poslední představení 1969. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 10 - 11.

CHALOUPKY o.Beroun S
1901 zal. Spolek Mikuláš, zde 1904 divadelní spolek zahájil hrou Valdek. 1919 zal. dramatický odbor DTJ, který podporovala i OB v Neřežíně a OB v Malé Vísce. Po 1945 se ochotnická činnost soustředila do dramatický kroužek MO KSČ, 1956 se začalo hrát v MOB a zde zal. OS Máj /Tyl, Jirásek, Němcová apod./, pro děti místní mládež hrála pohádky. 1974 v Nerežíně vybudováno divadlo v přírodě. 1967 se OB změnila na KSS, ale divadelní činnost zde už nepokračovala. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 11 - 12.

CHLUSTINA o.Beroun S
V Okresním archivu v Berouně pouze zmínka o dvou představeních ochotníků v letech 1939-1945./JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 12.

CHODOUŇ o.Beroun
V polovině 60.let přenesena ochotnická divadelní činnost ze Zdic do KD v Chodouni. Soubor měl dobrou uměleckou úroveň, účastnil se přehlídek a pořádal zájezdy, hrál i pro děti. Z repertoáru např. Jirásek, Válek, Kožík, Šamberk, dále hry se zpěvy a operety. Spolupořadatel obnovené tradice Staročeské máje. Soubor činný i v 80.letech 20.st. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 12.
Chybí zpracování AS 1984/11, str.6-7. kART

CHRUSTENICE o.Beroun
1921 - 1962 Divadelní soubor J.K.Tyl a dramatický odbor dobrovolného hasičského sboru.
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 12.

CHYŇAVA o.Beroun S
1884 zal. Čtenářská beseda, 1905 změna názvu Čtenářsko-hospodářská beseda, součástí OS. Od 1902 dramatický odbor Sokola, dále DTJ a dramatický odbor KSČ. 1927 - 1938 Spolek divadelních ochotníků. 1945 ustavena Osvětová beseda, kde trvale působil OS. Z jejího repertoáru např. Tetauer, Stehlík, pro děti pohádky a nové hry. Zájezdy a další společenské aktivity. V 80.letech i dětský divadelní soubor /např. Jak děti zachránily svět/. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 12-13.

JIVINA o.Beroun S
Po 1945 MOB provozovala i ochotnickou činnost. Dochován pouze plakát Madlenka z kovárny /1948/./JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 13.

KOMÁROV o.Beroun S
1870 dělníci zal. čtenářský spolek. Téhož roku zal.Dělnicko-občanská beseda, další její název Občansko - dělnická beseda. Vedle knihovny a spořitelny i deklamační večery a jednoaktovky. 1875 jeviště U Tůmů. Do 1918 zejména klasický český repertoár a hry pro děti. Následující léta vybraná dramaturgie /Neff, Zeyer,Jesenská, Štech, Svoboda/. 1919 loutkový soubor. Zahájili Posvícením v Hudlicích. V následujících letech se hrálo loutkové divadlo i ve škole, FDTJ a Sokole /až do 1948/. Od 1930 moderní jeviště v železárnách. Do 1943 sehráli cca 300 her a 60 večírků. Po 1939 vedle činohry i opereta. Široká vzdělávací společenská aktivita. 1939 i mládež Národního souručenství. Po 1945 obnova činnosti, účast v soutěžích. JH1950 ZK ROH Buzuluk /Vstanou noví bojovníci /Zápotocký/Nezval/. 1950 - 1954 informace chybí. V Lidovém domě pokusy mládeže o divadlo. 1954 dramatický kroužek Buzuluk opět kvalitní dramaturgie /Šamberk, Čapek, Jariš, Molière, Tyl. Taktéž OS TJ Spartak /Manzelle Nitouche/. 1970 100. výročí Besedy /Lucerna/. V dalších letech trvalý pokles zájmu o OD. V 80.letech více jak po 30 letech obnovená tradice loutkového divadla souborem Pešík ZK ROH Buzuluk. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 13 - 14 a 31.

KARLŠTEJN o.Beroun S
1923 zal. Čtenářsko - divadelní a okrašlovací spolek pro Karlštejn a okolí. Divadlo hráli nepřetržitě do 1950, poté v OB. Významná Karlštejnská divadelní léta /provádění Vrchlického ochotníky a profesionálními umělci/. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 14.

KONĚPRUSY o.Beroun S
Kolem 1860 působení Sdružení mládenců a dívek v Koněprusích. Později název Spolek divadelních ochotníků. Divadlo hrála i Čtenářsko - ochotnická beseda pro Koněprusy, Bítov a Jarov. 1910 - 1914 rozšířená aktivita v počtu her a zájezdové činnosti. Hrálo se i v přírodě. 1954 ochotnická činnost skončila. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 14.

KNÍŽKOVICE o.Beroun S
1951 osvětový odbor MNV Knížkovice sehrál Perly panny Serafinky. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 14

KRÁLŮV DVŮR viz též KARLOVA HUŤ o.Beroun S
První informace o ochotnickém divadle 1865. Hrálo se v popovickém hostinci. 1872 zal. Ochotnicko - čtenářská beseda. 1879 přejmenovaná na Hospodářskou besedu. Ochotnická aktivita tohoto spolku. 1883 zde studenti hráli Dvořákovy Tvrdé palice. 1910 zal. Dělnicko - divadelní spolek, 1896 Občanská podpůrná jednota pro obce Králův Dvůr a Popovice. I ta hrála divadlo. Hrálo se např. Na Knížecí, U Lípy, v Karlově Huti U Karla IV., v Počáplech U Ciprů, v přírodě Pod Koukolovkou a v Litohlavech. Popovičtí ochotníci hráli nepravidelně do 1913, následující rok činnost ukončili. Obnovili až 1919 - 1939. Průměrně 10 her ročně. 1939 - 1945 nehráli. Do 1939 hrál Spolek divadelních ochotníků v Karlově Huti. V Počáplích hrál od 1923 Spolek divadelních ochotníků Průboj, Lidová scéna v Počáplích /od 1934/, Ochotnický divadelní kroužek v Křižatkách, /od 1919/, ochotnický kroužek v Záhořanech. 1945 zal. v Králově Dvoře Spolek divadelních ochotníků, téhož roku obnovila ochotnická tradice v Popovicích. 1950 ustaven ZK KDŽ. Sem zapojen Spolek divadelních ochotníků. Hrál v Lidovém domě, velmi oblíben. Hostování: Pešek, Marvan... Zde také loutkářský soubor. Umělecká úroveň dovolovala účast na soutěžích LUT a hostování mj. i v Praze. Aktivní i dětský divadelní soubor v ZK. Poté ochotnické divadlo v místě nepokračovalo. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 14- 15 a 31.

POPOVICE o.Beroun viz Králův Dvůr
POČÁPLY o.Beroun viz Králův Dvůr
KŘÍŽATKY o.Beroun viz Králův Dvůr
ZÁHOŘANY o.Beroun viz Králův Dvůr

KRUŠNÁ HORA o.Beroun S
1953 - 1961 MOB zal. ochotnický soubor, podporovaný místním ZK ROH. Dobrá dramaturgie /Noc na Karlštejně, Úklady a láska, Úsměvy a kordy, Samota, Mína z Barhelmu, Zvíkovský rarášek, jednoaktovky a estrádní pořady. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 15.

KUBLOV o.Beroun S
Doklad o prvním provozování ochotnického divadla 1870. 1893 - 1897 Vzdělávací jednota jinochů a mužů Jaromír, též ochotnické divadlo. 1897 - 1913 Dělnická a vzdělávací beseda Zvonař, která také hrála divadlo. 1911 měl ochotnickou scénu i Sokol a DTJ. Později, až do 1965 se ochotnickému divadlu věnovala MOB. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 16.

LEVÍN o.Beroun S
Existuje pouze sdělení, že zde nepravidelně hrál až do 1945 divadelní kroužek. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 16.

LHOTKA o.Beroun S
1923 - 1939 zde působil Kroužek divadelních ochotníků J.K.Tyl. 1923 člen ÚMDOČ. 1945 ochotnická činnost obnovena DS MOB. 1962 skončena. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 16.

LIBOMYŠL o.Beroun S
V místě působil 1935 - 1944 dramatický odbor Sokola. Uvedl např. Maryšu, Kubata dal hlavu za blata, Perly panny Serafinky. Od 1946 hrál i Spolek divadelních ochotníků a divadelní kroužek Baráčníků /Strakonický dudák, Charleyova teta, Jedenácté přikázání.../. 1948 zde ochotnická činnost skončila. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 16.

LITEŇ o.Beroun
První spolek, hrající divadlo Lubor /zal. 1868/. Později divadelní soubor Besedy Třebízský. Hrávalo se U českého lva, U České koruny, Na Plzeňce. Koncem 19.st. hrál dále Křesťansko vzdělávací spolek a od 1911 Sokol. Před 1912 se zde hrálo ve škole loutkové divadlo. Poté ho provozoval Sokol. 1922 TJ Sokol členem ÚMDOČ. 1924 - 1934 celkem 70 premiér /Vrchlický, Tyl, Stroupežnický, Maupassant/Kulička/ aj./. 1957 - 1965 tradice obnovena, 50 her včetně loutkových. 1958 loutkáři hráli U Českého lva pod patronací Sokola, požárníků a mládežnické organizace. V 60.letech hráli v OB, Na starém špejcharu. Odtud název souboru Na Špejchaře, později pod KSS Lubor Liteň. Kolem 1970 působil už jeden sloučený ochotnický soubor. 1972 KSS, provozovalo i divadlo U České lípy anebo v Čechovně. V polovině 70.let tato činnost skončila. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 16 - 17 a 31.
V K-N místa.doc Liteň.Besedník 1872, r.1, č.13, s. 196. NK. Co to je?

LODĚNICE o.Beroun S
1891 zde působilo Sdružení divadelních ochotníků, 1893 založilo Spolek divadelních ochotníků. 1922 člen ÚMDOČ. Téhož roku vznik spolku Havlíček, jeho ochotnický význam menší. Spolek DO uváděl českou klasickou hru a pohádky. V místě 1930 sídlo obvodu Svazu DDOČ.1952 zahájil Spolek divadelních ochotníků pod MOB. Poslední hra Podskalák. Dramatický soubor ZK ROH Gramofonových závodů uvedl např. Zvíkovského raráška a Paní mincmistrovou. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 17.

LOCHOVICE o.Beroun S
Začátky ochotnického divadla zde spadají do poloviny 19.st. 1870 se této činnosti věnoval dobrovolný hasičský sbor a Sokol. Počátkem 20.st. oba soubory splynuly pod Ochotníci z Lochovic. 1923 - 1939 činná loutková scéna.1951 - 1967 ochotnický soubor začleněn do ZK ROH Státního statku. Zde také obnovena tradice loutkového divadla /do 1964/. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 18 a 31.

MALÉ PŘÍLEPY o.Beroun S
První zmínka o ochotnickém divadle v místě 1891. 1901 - 1942 Podpůrný a vzdělávací spolek Hus.. Činnost ochotníků obnovena 1945. Při OBochotníci hráli do 1963. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 18.

MĚŇANY o.Beroun S
1022 zal. Čtenářsko osvětová beseda s divadelním souborem. Po 1945 v činnosti pokračovali pod OB. Hráli pro dospělé i pro děti. 1962 skončili hrou Zvířátka a loupežnici. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 18.

MEZOUŇ o.Beroun S
Ve 2.pol. 19.st. Divadelní ochotnický spolek J.K.Tyl. Podrobnější záznamy nejsou. Později při hornické odborové organizaci vznik odboru Národní jednoty severočeskés DS. Po 1945 v MOB ochotnický divadelní soubor Vojan. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 18.

MOŘINA o.Beroun S
1932 - 1942 se uskutečnilo několik divadelních představení pro děti. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 18.

NEUMĚTELY o.Beroun S
První zpráva o ochotnickém divadle z 1891, potom 1898 /Kříž u potoka, K.H.Borovský aj./. Kulturně činý tehdy Sbor dobrovolných hasičů. 1914 - 1918 se divadlo nehrálo. 1919 tři jednoaktovky. 1920 zal. Sokol a DTJ s DS. Na Neumětelci hráli v přírodě i žáci místní školy jednoaktovky. Od 1923 hráli divadlo hasiči, DTJ, Sokol, Osvětová komise, domkáři, škola, Církev československá, Republikánský dorost, SK Horymír a OB /Stroupežnický, Jirásek.../. Později se už tato tradice neobnovila. Ve 30.letech 20.st. postavena na zahradě V.Sklenáře loutková scéna. Hrálo se v letních měsících, pro děti zdarma. Později hráli U Andělů, myslivecký spolek koupil nové loutky. Po převzetí divadla mládežnickou organizací činnost nepokračovala a loutky se ztratily. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 19 a 31.
NIŽBOR o.Beroun dříve NOVÁ HUŤ S
1891 zal. Čtenářsko - podpůrný spolek Jungmann. Sloučením s dřívějším OS vznik Čtenářsko - ochotnický spolek v Nové Huti /dřívější název obce/. Před 1914 se hrálo i loutkové divadlo /U Helebrantů, U Paterů, později v nové sokolovně. OS byly též v Sokole, DTJ, FDTJ. Hostování OS z Hořovic a Berouna. Po 1945 činný Sokol / např. Třetí zvonění/, Po ještě několika představení se ochotníci rozešli do OS v Hýskově a Berouně. Loutkové divadlo se hrálo i v 80.letech, po rekonstrukci v ZK ROH Sklárny. Okresní loutkářské přehlídky./JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 19 a 31.
NOVÁ HUŤ viz NIŽBOR o.Beroun
OLEŠNÁ o.Beroun S
1933 uvedla DTJ U Plasáků první ochotnické představení. Zde rovněž FDTJ, Sokol, hasiči, resp. další organizace. 1946 - 1958 značná aktivita ochotníků, zájezdy do okolních obcí. Postupný pokles až k poslednímu představení 1962 /Naši furianti/. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 19 - 20.
OSEK o.Beroun S
1869 - 1872 Čtenářský spolek Beseda a 1870 jeho dramatický odbor. Nový dramatický odbor ustaven až 1907. 1924 - 1939 Spolek divadelních ochotníků. 1929 - 1965 se zde hrálo loutkové divadlo. 1945 ochotníci činnost obnovili, 1956 - 1970 aktivní v OB /Jirásek, Šamberk, Tyl, Drda, Čapek.../. Divadlo hráli i mládež a žáci školy. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 20. a 32.OTMÍČE o.Beroun S
1921 - 1935 aktivní Dělnický divadelní spolek. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 20.
OSTROČINĚVES o.Beroun S
Divadlo se zde hrálo od 1921. Jiné zprávy se nedochovaly. 1943 zal. Spolek divadelních ochotníků. Po 1945 přešel pod OB, později v ZK ROH dolu Krušná Hora. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 20.
PODLUHY o.Beroun S
Divadlo zde začal hrát Čtenářsko - divadelní spolek až 1939. Po 1945 činnost na krátkou dobu obnovili. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 20.
PRASKOLESY o.Beroun S
1892 zal. Čtenářsko - ochotnický spolek. 1938 vznik Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl. Do zákazu spolků činný ochotnicky též Sokol, DTJ. Po 1940 hrálo i Mladé národní souručenství /Naši furianti, Radúz a Mahulena, Oblaka/. Po 1945 též mládežnická organizace. Divadlo se v místě hrálo se střídavými úspěchy až do 1958. V místě se hrálo i loutkové divadlo / pod OB, U Černých/./JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 21 a 32.
RPETY o.Beroun S
Dramatický kroužek zde měl Sbor dobrovolných hasičů. Jiné údaje nejsou. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 21.
SEDLEC o.Beroun S
1927 - 1946 Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl. Jiné informace nejsou. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 21.
SKUHROV o.Beroun S
1925 - 1935 Spolek divadelních ochotníků společně s Drahlovicemi. Další zprávy nejsou. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 21.
SRBSKO o.Beroun S
1941 zal. Spolek divadelních ochotníků. 1952 přešel do ZK ROH. Hrál převážně repertoár pro děti. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 21.
STAŠOV o.Beroun S
1912 - 1931 Čtenářsko - ochotnický spolek J.K.Tyl. 1933 - 1942 Spolek divadelních ochotníků. Poté většina členů přešla do Vzdělávacího divadelního spolku Jan Hus /1935 - 1959/. V ochotnickém divadle potom pokračoval DS při Osvětové besedě a při Svazu mládeže. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 21.
STRADONICE o.Beroun S
1919 vznik Spolku divadelních ochotníků Vojan. Zpočátku pouze organizoval např. staročeské dožínky a podobné velké akce, později hráli divadlo Na Kovárně, kde měli nové jeviště. Zájezdy do okolních obcí. Zmínka o divadle ještě i po 1945, ale potom část ochotníků přešla do DS v Nižboru. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 22.
SUCHOMASTY o.Beroun
0chotnické divadlo provozovalo 1875 Divadelní ochotnické sdružení. 1918 iniciativu převzal Sokol a DTJ. Převážně hráli venku na statku, později U Duchoňů, U Vožehů /Maryša, Jánošík, Noc na Karlštejně, Psohlavci, Jan Žižka apod./. Po 1922 se hrálo i v nové sokolovně. 1927 dramatický odbor Sokola členem ÚMDOČ. Hostování J.Vojty /Lešetínský kovář, Mrtvé moře/. V pozdějších letech pokles aktivit. 1931 ustaven spolek Lidové divadlo v Suchovastech. 1939 - 1945 činnost omezena, teprve 1946 ustavení Skupiny mladých /Vojnovič, Molière, Šamberk/. Skupina i jinak společenska aktivní. Koncem 40.let i tato činnost skončila. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 22.
SVATÁ o.Beroun S
1921 zal. Osvětová beseda. 1925 uvedli 3 hry. Od 1926 hráli i pořárnícj, dramatický odbor Sokola, Ochotnický spolek Jednoty lesníků a školní děti. Po 1945 zal. dětský soubor, uvedl do 1958 několik her. 1957 ochotníci přešli do Osvětové besedy /Sládci, Vhodská svatba, Návštěva nepřichází apod./. 1964 zbouráno jeviště a ochotnické divadlo skončilo. V místě se hrálo i loutkové divadlo./JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 22 a 32.
SVATÝ JAN - HOSTÍM o.Beroun S
Ochotnické divadlo se zde patrně hrálo 1919 - 1960. Nedostatek vhodného sálu zájmy ochotníků ukončil. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 23.
SVINAŘE o.Beroun S
Místní kronika uvádí ochotnické divadlo už koncem 90.let. Po 1918 hrál Sokol a od 1922 Spolek divadelních ochotník, dále Sbor dobrovolných hasičů pro Svinaře a Halouny, Sdružení republikánského dorostu Hodyně. Záznamy o této činnosti končí 1935. Po 1945 se hrálo jen několikrát, 1949 - 1950 žáci místní školy. 1962 ustaven divadelní kroužek, hráli i členové mládežnické organizace. a to podle záznamů až do 1975/1976. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 23.
TETÍN o.Beroun S
Koncem 19.st. Kroužek ochotníků. 1901 zal. Ochotnický spolek Lumír, 1918 dramatický odbor Jednoty sokolské, kam přešla většina členů Lumíra. Sokolský soubor zakázán 1940. Obnova ochotnického divadla 1945 do 1950 v Místní radě osvětové. V dalších letech ani vybudování nového KD ochotnickou činnost neoživilo. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 23.
TIHAVA o.Beroun S
Spolek divadelních ochotníků zde pracoval 1924 - 1935. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 23.
TLUSTICE o.Beroun S
1919 - 1938 zde hrál soubor Jednoty proletářské výchovy. DS měl i Republikánský dorost. V 80.letech 20.st. byli ochotníci opět aktivní. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 24.
TMAŇ o.Beroun
1909 - 1927 aktivní divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů. Hráli Na Sokolce, U Boušků, v přírodě v Habří a v zámeckém parku. 1929 - 1945 hrál Dělnický divadelní spolek Jiskra. Později do 1943 hrál i DS Místní osvětové besedy. 1945 činnost ochotníků obnovena do 1957. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 24.
TRUBÍN o.Beroun S
1923 členem ÚMDOČ Dělnický ochotnický spolek. /JM/
VELKÝ CHLUMEC o.Beroun S
1925 - 1938 Dělnicko - ochotnické divadlo. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 24.
VINAŘICE o.Beroun S
1919 zal. Čtenářsko - ochotnická beseda Jan Hus. V průběhu dalších let se ochotnickému divadlu věnovalo několik dalších spolků, a to až do 1957, kdy tato činnost zcela ustala.
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 25.
VINAŘICE pošta Motyčín je okres Kladno. - viz nejasnost SZ místa.doc
VIŽINA o.Beroun S
1945 - 1959 divadelní kroužek Sboru dobrovolných hasičů
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 25.
ÚJEZD U HOŘOVIC o.Beroun S
1912 zal. Ochotnicko - čtenářská beseda. 1914 - 1918 přerušila činnost. Hráli i v přírodě, nejvíce Tyla, Jiráska, Kvapila apod. Ve 30.letech v ochotnickém divadle stagnace, od 1939 opět několik představení, např. Maryša, Vojnarka. Divadlu se věnovala i DTJ a škola. Od 1927 až do 60.let i loutkové divadlo. V dalších letech tyto aktivity skončily. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 25 a 32.
VRÁŽ o.Beroun S
1896 skupina ochotníků uváděla malé jevištní formy. Před 1914 se pojmenovali Pokrok. Hráli U Slabochů, i celovečerní představení. Později hrál divadlo i dramatický odbor Sokola a Sboru dobrovolných hasičů. Po 1939 činnost prakticky ustala. 1945 obnovil Sokol. Hráli i na hřišti, často ve spolupráci s ochotníky z Loděnice /Naši furianti/. 1953 - 1961 se soustředili do divadelního spolku Eduard Vojan Hráli např. Jiráska, Štolbu, Mrštíky, Gogola, Arbuzova, Molièra/, i v přírodě. Hosotovali v okolních obcích. Hostovali zde Bedřich Prokoš a Dana Medřická. Nevyhovující divadelní sál ukončil tuto činnost v místě /Půlnoční mše/. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 25 - 26.
VŠERADICE o.Beroun S
1904 - 1908 zde hrál divadlo Spolek křesťansko - vzdělávací a národnostní. Poté až do 1947 Čtenářská beseda Havlíček. V dalších letech pokles aktivity, 1956 poslední představení Vojnarka. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 26.
ZADNÍ TŘEBÁŇ o.Beroun S
Ochotnickému divadlu se zde věnoval Dramatický a vzdělávací spolek Vesna. Jeho činnost nepravidelná. Po 1945 OD hrál SK Ostrovan, Sokol Hlásná Třebáň. Po vybudování KD se spojili pod OB. 1964 tato činnost zanikla. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 26.
ZAJEČOV o.Beroun S
Kolem 1899 zal. Čtenářsko - ochotnická beseda, dokumentace však není. 1920 se ochotnická činnost zaktivizovala, byla nepravidelná. Ve 40.letech nové organizační pokusy, zal. divadelní kroužek S.K.Svatá Dobrotivá /Podskalák, Kontrolor Plašmuška, 1942/. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 26 - 27.
ZÁLUŽÍ o.Beroun S
1904 zal. Ochotnicko - čtenářská beseda, jiné informace ale nejsou. 1907 zal. Dělnický divadelní spolek, který 1913 přešel pod DTJ. 1914 - 1918 činnost ustala, obnovena 1919. 1924 dramatický odbor DTJ přešel pod Jednotu proletářské tělovýchovy. 1929 založením Dělnického divadelního spolku se ochotníci osamostatnili a hráli až do 1962, kdy tato činnost skončila. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 27.
ZAHOŘANY o.Beroun S
Ochotnické divadlo zde hrála Čtenářská beseda od 1920. Později Osvětová komise, až do 1940. Vypomáhali ochotníci z Králova Dvora, Karlovy Hutě a Popovic. Po 1945 přešla část ochotníků do souborů v Králově Dvoře, kde byly lepší podmínky. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 27.
ZDEJCINA o.Beroun S
1923 zal. Spolek divadelních ochotníků. Na repertoáru méně náročné hry /Mlynář a jeho dítě, U Dřevěného sudu, též vlastní tvorba/. Spolupracovali s ochotníky ze Stradonic a Nižbora. 1952 přešli do souborů v Berouně a v Nižboru, spolek činnost ukončil. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 27.
ZDICE o.Beroun S
1862 zal.Čtenářsko - pěvecký spolek. Z něho OS. Hráli veselohry a klasické české hry. 1867 vznik Občanské besedy Zdík s OS. Z repertoáru např. Jiříkovo vidění, Divotvorný klobouk/. Po 1879 např. Damoklův meč, Rekrutýrka v Kocourkově, Inserát, Mlynář a jeho dítě, Farářova kuchařka, Žertva na Balkáně. Divadlo hrál od 1893 i Sokol, od 1899 také divadelní soubor Palacký, později DTJ, Sbor dobrovolných hasičů a Baráčnická obec. Od 1914 hráli ochotníci v sokolovně. Sokol 1922 členem ÚMDOČ.1923 - 1948 provozoval i loutkové divadlo. Hrálo se i v přírodě /př.Mrtvé moře /Mahen/, host Vojta/. 1927 - 1950 velmi aktivní soubor loutkového divadla. Zdejší OS 1930 součástí V.obvodu Pražského kraje Svazu DDOČ. 1939 - 1945 se divadlo hrálo, převážně klasické české hry, nepravidelně. Po 1945 působili ochotníci v ZK ROH ČSD. Hráli rovněž Vlastenecko - dobročinná obec baráčníků a Osvětová beseda. 1956 poslední představení Sládci, poté činnost přenesena do KD v Chodouni. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 28 a 32.
Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882, str. 187-9.
Táborský s. 452 - 453.
ŽEBRÁK o.Beroun
1968 a 1969 v místě I. Středočeské divadelní hry. 1970 I. Národní přehlídka vesnických a zemědělských souborů. 1971 krajská přehlídka divadelní klasiky. 1972 v rámci 160.výročí ochotnického divadla I.Festival souborů se staletou a starší tradicí. 1973-1976 Krajské přehlídky české klasiky. 1974 město čestným členem SČDO. 1977 II.festival stoletých souborů. Od 1978 přehlídka rozšířena i o světovou klasiku. Poté každoročně jako Krajská přehlídka divadelní klasiky Erbenův Žebrák - Memoriál Jiřího Beneše /do 1988/. Tradičně zahajuje místní soubor. 1978 se ZK ROH TOS stal SKP. Ochotnický soubor nesl jméno K.J.Erbena. 1962 - 1982 nastudovali 33 premiér pro 158 představení, pořádali zájezdy., účastnili se přehlídek a soutěží. Postavením nového KD dobré podmínky pro činnost. Od 1989 každý rok Divadelní přehlídka Erbenův Žebrák.1993 po 40 letech činnosti nahradil SKP Kulturní klub s.r.o. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 28 - 29.
ŽELEZNÁ o.Beroun S
1919 zde hrál OD dramatický soubor Sokola, klasické české hry. Po 1945 v tradici pokračovala OB, a to až do 1959. Poté ochotnická činnost skončila. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 29
ŽLOUKOVICE o.Beroun S
1898 zal. Ochotnicko - čtenářská beseda. Brzy se změnila na Spolek divadelních ochotníků. Hráli i pro děti. Poslední představení 1961. /JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str. 29.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.