Databáze českého amatérského divadla

Texty: Nová Paka, Excerpce pro MČAD 1998-2002

NOVÁ PAKA o.Jičín
CČAD s. 68, 71, 94
Počátky divadelních her kolem 1800. Hrálo se o prázdninách /podučitel Vít Šádek se dvěma bratry a s mladými muži. Vlastní hry Jirka z Přelouče a Čarodějka Megera, překlad Loupežníků. Po jejich odchodu až 1803 obnovení. Hrálo se U Löhnerů čp.19 /Loupežníci na Chlumu, Posvícení v Kocourkově, Břetislav a Jitka, 1816 Klicperovi Loupežníci. V tu dobu patrně počátky loutkářské dynastie Majznerových a také loutkořezbářů Suchardů. 1818-1828 hráli divadlo studenti i německy. 1827 vybavení divadla shořelo. Představení oznamována intrádami u kašny po hrubé mši. 1830 - 1860 se hrálo střídavě U Endů /později Suchardova ulice/, na Nové hospodě /U Valášků/, Löhnerů, zpočátku skoro každých 14 dní česky a německy /Čech a Němec/. 1831 21 představení. 1837 se hrálo jen o prázdninách, 1838-1839 nebyla k dispozici místnost. Hrálo se i 1851-1860, hlavně studenti. 1860 - 1864 U Čermáků /v pivovaře/, ve školní budově 1864 - 1872, u Čermáků 1872 - 1875, 1875 - 1893 v bývalém klášteře, 1893 - 1922 v novém hotelu. V 90.letech politické spory mezi ochotníky a jinými spolky /dvě TJ, dvě besedy, dva zpěvácké spolky a dvě divadla/. Do 1914 se hrávalo až 9x ročně, 1915 - 1918 se divadlo nehrálo. Vedle SDO hrál divadlo i Všeodborový spolek Pokrok /zal. 1896/. Socialisticky a atheisticky orientovaný, měl velkou knihovnu, mezi uvedenými hrami 1916 zakázaný Průboj /Hegner/, následoval úřední postih. 1897 zal. Národně vzdělávací spolek Havlíček. Vedle recitačních večírků pořádal i několik představení. 1916 patrně rozpuštěn. 1897 zal. Katolická vzdělávací jednota pro Novou Paku a okolí. Vedle přednášek i do 1914 112 divadelních her. Spolek divadelních ochotníků vykazoval největší činnost po 1918 /1922 dvacet představení, 1923 šestnáct, 1924 - 1926 jedenáct. Repertoár byl pečlivě vybírán, byť se hrály klasické české a cizí hry tehdy obvyklé. Aktivní, i v divadle byl stále i Všeodborový spolek Pokrok., jehož majetek po 1921přiřčen soc.dem. Divadlo hrála DTJ. Katolická vzdělávací jednota 1918 - 1929 107 her U zeleného stromu, později v Lidovém domě. 1922 hrála divadlo FDTJ, Dramatický odbor Eliška Krásnohorská /zal. 1924/ pořádal akademie, hrál divadlo /1924 - 1930 40 her, zábavný repertoár/. Po 1918 se hrálo v novém hotelu /1893 - 1922 na přenosném jevišti, v Dělnickém domě /1922- 1927/, později na stálém jevišti v Pivovarském hotelu. 1920 zahájilo Loutkové divadlo Spolku na podporu chudých studujících. Zde se uplatnila velmi stará tradice loutkořezbářů. 50 loutek a veškeré divadelní vybavení v místní reálce. Soubor tvořili členové spolku a studenti. Představení nejméně 2x týdně v zimních měsících. Původní loutkové divadlo zakoupeno od Podkrkonošské lidové záložny. 1920 - 1929 sehráli 327 představení s velmi kvalitním repertoárovým výběrem / Dvořákova Rusalka, Offenbachova Svatba při lucernách, opera Jeník a Hanička, dále Oldřich a Božena, Honza na trůně, Kašpárkův sv.Mikuláš, Pražský žid.../JM/
Novopacko III, díl 1929.
Loutkář 1912, 1929 /č.7/ zde články věnované loutkářské tradici na novopacku /Suchardovi, Majznerovi/.

POZOR! Bedřich byl městským tajemníkem!! /JM/

poč. 19. st.: lidové hry, lidová her. společnost Jana Nypla
DČD I., s. 331
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo
DČD II., s. 290
před r. 1910: dělnické divadlo - dekoracemi vybavila firma Fr. Petránek
DČD III., s. 466
Působil tu Jan Nypl, rodák ze Staré Paky, spojil se se sousedskými herci z Vysocka (V
Jilmě se spojili s kýmsi z Paky ve společnost kočující). (Ron)
MENČÍK: Vánoční hry, s.XI.
Založili společnost (asi 1830), jezdili po Čechách. Jeho činnost a produkce není prostudovaná. Dochovalo se povolení z r. 1839. (Ron)
VONDRÁČEK: Děj. českého divadla, pozn.10, s.217, 265)
STEIN-Táborský, V.: Dějiny venkovských divadelních společností, Praha 1930.
KNAP: Umělcové na pouti, s.7, 23, 42
Podle ústního podání se zde hrálo divadlo už 1830, možná už 1827. První představení bylo Čech a Němec.Hrálo se v místech, která byla k dispozici. 1864-1872 v nové škole, později v budově berní správy, 1872-1875 na náměstí v domě p.Čermáka. 1875 pronajal Spolek divadelních ochotníků v klášteře refektář za roční nájemné 95 zl. Hrálo se zde do 1894. 187? či později zde byl učitelem J. Neudörfel, autor oblíbené tehdy divadelní hry pro děti Budečské jesličky se stylizovanou hudbou lidových koled s doprovodem sexteta. 1899 zde provedli se 70 zpěváky V studni a kritika oceňovala přirozený dobrý výkon sólistů. Představení se hrála v hostinci v pivovaře. 1900 ochotníci nastudovali Kovařovicovu operetku Finale coronat operam a F.V.Klenky operetku Pylades bez Oresta. Zpěvácký spolek Vlastimil provedl 1906 Čarostřelce. Tehdy se začalo hrát v Grandu. 1907 provedli čtyřikrát Fausta a Markétku. 1908 tuto operu opakovali a kritika vysoce ocenila dokonalý výkon orchestru. Mezi ochotnickými sólisty byli i profesionálové. 1930 divadlo zahájilo na svém jevišti v hotelu Centrál na náměstí. Do 1943 soubor sehrál 619 divadelních her. 1930 při oslavách 100 let trvání a oslav J.K.Tyla hráli Psohlavce. Hrálo se v přírodním amfiteátru ve velkolepé výpravě. /?/ bylo ustavené Družstvo pro postavení stálého divadla. 1943 měl spolek 100 členů, z toho 50 činných. Měl dobře vedený archiv, v němž byly i plakáty z 183O a fotodokumentace z 1870, 1890, 1920 a 1930. (JM)
Ve službách Thalie II.s.273, Smékalová
Po požáru dekorací 1827 si ochotníci pořídili nové divadlo a zde hráli skoro každých 14 dní česky nebo německy. /tehdy hrané hry české a překladové/. 1837 hráli velmi často na novém jevišti v Endově hostinci. Významnými zde byli lékárník J. Radimský a po něm jeho syn Josef /do1860/. Na repertoáru měli dobrý výběr tehdy hraných českých autorů, ale i např. Lakomce. V jejich pojetí divadla pokračoval záslužně Bedřich Niederle /později známý český filolog/. 1868 po ustavení Ústřední jednoty ochotnických divadel zal. Spolek divadelních ochotníků. Brzy měl bohatou vlastní knihovnu a bohatý inventář. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 251 — 252. V tomto regionu vznikla v 19.st. významná lidová řezbářská tradice marionetářů, dodávajících loutky ještě ve 20.st. jako protějšek jihočeské tradici mirotické. Na ni navázali manželé Preclíkovi v Josefově. 1896 zal. Všeobecný spolek Dělnický Pokrok, položil základ ochotnické činnosti v místě a podpořil totéž v Jaroměři /Máj/. Po vzniku KSČ 1921 zal. její členové Dělnické divadlo. Jeho činnost skončila zákazem KSČ 1938. Členové přešli do jiných souborů. 1923 zde byl zal. Proletkult.(JM)
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.
B.: Ochotnické divadlo v Nové Pace. Česká thalia 1867, r. 1, č. 5, s. 66; č. 6, s. 66 - 67. NK
V r.1946 DS, LS Skautů, hraje v hostinci U Nálevků. (Zahrádková)
Stráž Severu, 1946,č.4,s.3, č.52,s.3, č.63,s.3
ÚMDOČ 1922: SDO, Dr.odb. sdruž. živn. dorostu
DDOČ 1930: Sídlo obvodu; Dělnický spolek Pokrok (Burian s. 159, 167, 197)
DS DO chystá Vojnarku a Kristinu /Matuštíková/. S Vojnarkou zájezdy v okolí. /JM/
OD1956/3,s.66.
ZK ROH n.p.Regala sehrál 1956 soutěžní představení Loupežník. OD 1956/6 s.141.
OD 1958/11, s.259 - 260.
Adresář 93: LS Korálek
1996/97 založili studenti KING - klub individualit novopackého gymnázia. Rétoriku a teorii argumentace si prověřují v praxi v celostátní soutěži zvané Debatní liga (soutěž česká, anglická). Připravili již 6. ročník celostátní literární soutěže v oboru bláznivá fantazie Prášiliáda. Další aktivitou je divadlo, nastudování muzikálu Výtečníci II.
Achát, č.1, 1997
NOVÁ PAKA (9000 obyv., okres Jičín): ZUŠ v Nové Pace otevřela v březnu 1999 literárně-dramatický obor určený dětem od 7 let, které mají zájem o poezii, divadlo, jevištní projev a zpěv. Školné činí 90 Kč. (Achát, č.3, 1999)
DS při MKS (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':