Databáze českého amatérského divadla

Texty: Mnichovo Hradiště,excerpce pro MČAD 1998-2002

MNICHOVO HRADIŠTĚ o.Mladá Boleslav viz též Hoškovice
CČAD s. 47,126,177, 324, 374
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo
DČD II., s. 290
Vznik ochotnického divadla spadá v tomto městě do ranné doby českého národního obrození. Kolem 1800 se zde hrávalo divadlo náhodně sestavovaným souborem. Po asi deseti letech došlo k vytvoření souboru, který pak hrával dosti pravidelně. První doklady hovoří o Klicperově Lháři a jeho rodu. Hrály se i jiné vlastenecké hry. 1813 vznikl ochotnický soubor,který se uvedl Štěpánkovými Loupežníky na Chlumu. Toto zahajovací představení bylo výjimečné tím, že se ho zúčastnili jako hosté tři monarchové, kteří v souvislosti s napoleonskými válkami zde tehdy dleli - německý, rakouský a ruský. Podle ústního podání se 1826 hrál Lhář a jeho rod. 1833 podle kroniky ochotníků se Loupežníci na Chlumu hráli v domě čp.93 /U Remerů?/ znovu, poté Štěpánkova hra Kéž bych se byl neoženil. Po úspěšných hrách se přestěhovali do větších prostor na staré radnici, 1848 zde bylo zřízené divadlo. Soubor tvořili nahodile seskupení ochotníci. 1845 byla povolena řádná činnost ochotníků. Tento soubor nejen že sám hrál, ale zval k hostování i jiné společnosti. Tak zde hrála společnost Štěpánkova, Faltysova, Knížkova a také Prokopova. Se Zöllnerovou společností zde 1854 hrál J.K.Tyl. Ten dal také 1856 souhlas, aby spolek dal do svého názvu jeho jméno. Teprve 1872 měli místní ochotníci jako Ochotnická společnost řádné stanovy a 1880 se stali součástí Měšťanské besedy jako Spolek divadelních ochotníků Tyl. Měli 29 členů. 1884 hráli V studni. 1891 byla stará radnice zbořená. 1893 začali hrát v rok staré nové radnici. Zde se hrálo nepřetržitě až do 1949, kdy došlo k velké přestavbě hlediště i jeviště. 1894 spolek společně s čtenářskou besedou provedli Prodanou nevěstu. 1896 /nebo už 1893?/ po postavení nové radnice se hrálo v jejím sále. Zde si spolek postavil vlastní jeviště. Prvním představením byla Noc na Karlštejně. Spolek měl již 57 členů, z toho 33 činných. Ročně provedl 25-35 představení, většinou české hry. Hráli i v letech 1.světové války, 1917 odmítli hrát ve prospěch potřeb války. Ihned po skončení války zahájili Janem Žižkou. V letech německé okupace 1938-45 byla činnost souboru velmi bohatá, hráli např. Strakonického dudáka, Lucernu. V jubilejním roce 1943 to bylo 6O představení. Spolek tehdy měl 64 členů, z toho 26 činných. Do tohoto roku sehrál okolo 1600 představení. O celé historii ochotnického divadla měl spolek bohatý archiv. 1951 byl spolek převeden k ZV ROH AZNP v Mnichově Hradišti jako dramatický odbor Tyl. Byla dokončená nová adaptace divadla. 1954 ale soubor po neshodách přešel do Domu osvěty, kde byl činný až do 1957, kdy byla při MNV zřízena Osvětová beseda a soubor se stal její součástí. Při slučování ZK ROH se stal znovu členem Sdruženého klubu pracujících. Činnost téměř ustala a obnovila se až činností souboru malých forem. 1965 se soubor přeměnil na soubor DO Tyl, kde skromně pracoval dále. (JM)místní ochotníci jako Ochotnická společnost řádné stanovy a 1880 se stali součástí Měšťanské besedy jako Spolek divadelních ochotníků Tyl. Měli 29 členů. 1884 hráli V studni. 1891 byla stará radnice zbořená. 1893 začali hrát v rok staré nové radnici. Zde se hrálo nepřetržitě až do 1949, kdy došlo k velké přestavbě hlediště i jeviště. 1894 spolek společně s čtenářskou besedou provedli Prodanou nevěstu. 1896 /nebo už 1893?/ po postavení nové radnice se hrálo v jejím sále. Zde si spolek postavil vlastní jeviště. Prvním představením byla Noc na Karlštejně. Spolek měl již 57 členů, z toho 33 činných. Ročně provedl 25-35 představení, většinou české hry. Hráli i v letech 1.světové války, 1917 odmítli hrát ve prospěch potřeb války. Ihned po skončení války zahájili Janem Žižkou. V letech německé okupace 1938-45 byla činnost souboru velmi bohatá, hráli např. Strakonického dudáka, Lucernu. V jubilejním roce 1943 to bylo 6O představení. Spolek tehdy měl 64 členů, z toho 26 činných. Do tohoto roku sehrál okolo 1600 představení. O celé historii ochotnického divadla měl spolek bohatý archiv. 1951 byl spolek převeden k ZV ROH AZNP v Mnichově Hradišti jako dramatický odbor Tyl. Byla dokončená nová adaptace divadla. 1954 ale soubor po neshodách přešel do Domu osvěty, kde byl činný až do 1957, kdy byla při MNV zřízena Osvětová beseda a soubor se stal její součástí. Při slučování ZK ROH se stal znovu členem Sdruženého klubu pracujících. Činnost téměř ustala a obnovila se až činností souboru malých forem. 1965 se soubor přeměnil na soubor DO Tyl, kde skromně pracoval dále. (JM)místní ochotníci jako Ochotnická společnost řádné stanovy a 1880 se stali součástí Měšťanské besedy jako Spolek divadelních ochotníků Tyl. Měli 29 členů. 1884 hráli V studni. 1891 byla stará radnice zbořená. 1893 začali hrát v rok staré nové radnici. Zde se hrálo nepřetržitě až do 1949, kdy došlo k velké přestavbě hlediště i jeviště. 1894 spolek společně s čtenářskou besedou provedli Prodanou nevěstu. 1896 /nebo už 1893?/ po postavení nové radnice se hrálo v jejím sále. Zde si spolek postavil vlastní jeviště. Prvním představením byla Noc na Karlštejně. Spolek měl již 57 členů, z toho 33 činných. Ročně provedl 25-35 představení, většinou české hry. Hráli i v letech 1.světové války, 1917 odmítli hrát ve prospěch potřeb války. Ihned po skončení války zahájili Janem Žižkou. V letech německé okupace 1938-45 byla činnost souboru velmi bohatá, hráli např. Strakonického dudáka, Lucernu. V jubilejním roce 1943 to bylo 6O představení. Spolek tehdy měl 64 členů, z toho 26 činných. Do tohoto roku sehrál okolo 1600 představení. O celé historii ochotnického divadla měl spolek bohatý archiv. 1951 byl spolek převeden k ZV ROH AZNP v Mnichově Hradišti jako dramatický odbor Tyl. Byla dokončená nová adaptace divadla. 1954 ale soubor po neshodách přešel do Domu osvěty, kde byl činný až do 1957, kdy byla při MNV zřízena Osvětová beseda a soubor se stal její součástí. Při slučování ZK ROH se stal znovu členem Sdruženého klubu pracujících. Činnost téměř ustala a obnovila se až činností souboru malých forem. 1965 se soubor přeměnil na soubor DO Tyl, kde skromně pracoval dále. (JM)MNICHOVO HRADIŠTĚ (9000 obyv., okres Mladá Boleslav): V rámci Zámeckého kulturního léta v Mnichově Hradišti se ve dnech 9.-13.7. 1999 koná 3. ročník divadelního festivalu alternativních uměleckých formací. Během tohoto tvůrčího setkání bude prezentováno 10 představení - vystoupí např. soubory ze Švýcarska, Španělska, z Prahy Bohnická divadelní společnost a soubor dvanáctiletých dětí atd. Zámecké kulturní léto nabízí i výstavu ostravské výtvarné skupiny In signum v zrekonstruovaném interiéru kaple sv. Anny a srpnové koncerty. (MF Dnes, 09.07.1999)
Divadlo z půdy: Dle lidových loutkářů Staronová komedie. 50. Pojizerské hry. Dobrovice 1999.Adresář 93: DS Studio M, DS Tyl,
Stav 1998: Divadelní soubor Tyl (J.Flanderka, Dům kultury)
DS Tyl, Divadelní skupina při gymnáziu (Dotazník ÚLK 1999.)

JH 1984: DS Tyl: Drda: Dalskabáty, hříšná ves
FEMAD 1985: DS Tyl: Koenigsmark: Adié, miláčku!
Loutkové divadlo:
loutkářský soubor Domu osvěty - evidován 1956
SOkA Mladá Boleslav: ONV Mnichovo Hradiště, ka 380
loutkové divadlo Sokola - evidován 1955
SOkA Mladá Boleslav: ONV Mnichovo Hradiště, ka 394a (Šimonek)
1976 hostování zdejšího loutkového souboru v Benátkách nad Jizerou.
VOJTĚCH, František: 1924 - 1999. 75 let loutkového divadla v Benátkách nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 5/99, s.14-17.

LCH 1976, 1983,... Sluníčko Klubu pracujících závodu LIAZ
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':