Databáze českého amatérského divadla

Texty: Mladějovice, Excerpce pro MČAD 1998–2002

MLADĚJOVICE m. č. obce Čejetice o. Strakonice
Mladějovické ochotnické divadlo vzniklo v r. 1913 pod hlavičkou Sboru dobrovolných hasičů. Jeviště bylo umístěno v hostinci U Balounů a bylo postupně modernizováno. Po zrušení školy v Mladějovicích v r. 1971 byla spojením dvou tříd vybudována stálá scéna. Po 2. sv. v. soubor vystřídal několik zřizovatelů (ČSM, ČČK, SRPŠ, OB). Do svého repertoáru soubor zahrnoval i pohádky a estrádní pořady. V 80. letech soubor inscenoval 1 hru ročně.
Zavřelová s. 101.
JČ1983: DS: 1 insc. 2x
Přičiněním sboru učitelského zakoupil sbor dobrovolných hasičů Mladějovických divadelní jeviště za 250 Kč a na prostřední svátek vánoční 1913 sehrán místními ochotníky obraz z vesnického života o 4 dějstvích “Poklad” od K.Pleskače za režisérství správce školy. Návštěva byla četná.
(kronika mladějovické školy 1900-1916)
Obecná škola
17.3.1929 Pohádka o královničce Čechů – o třech jednáních od J.V.Lounka. Sehrál učitelský sbor se školními dětmi. Ke konci proveden živý obraz “Hold panu prezidentu” za účasti legionářů a hasičů jakož i selek v krojích. Divadlo provedeno odpoledne a večer za hojné účasti okolí a všeho domácího obyvatelstva. 25.12.1931 pořádal řídící učitel dětské divadelní představení s dospělými herci s názvem “Štědrý večer po pěti letech” o třech dějstvích od Fr.Kňourka se zpěvy a tanci s průvodem piána. Odpoledne vybráno 24 Kč, večer 179 Kč.

18.12.1932 vypravil sbor učitelský dětské divadelní představení od F.Weniga s názvem “Vánoční země”, pohádkovou hru o třech jednáních se zpěvy. Odpoledne vybráno 191 Kč, večer 359 Kč.
28.10.1933 k oslavě vzniku Československa sehrána dětská veselohra o 3 jednáních se zpěvy a doprovodu malého orchestru s názvem “Trampoty mistra Konopáska” od Jar.Průchy. Odpoledne vybráno 226 Kč, večer 293 Kč.
V měsíci prosinci 1945 vypůjčil si řídící učitel Josef Dvořák ve Štěkni loutkové divadlo, které bylo majetkem Č.Kříže a uloženo bylo v místní škole. Pan učitel je přivezl do Mladějovic, umístil v prázdné třídě a ještě před vánocemi zahájil loutková představení pro zdejší mládež. Vypomáhal mu Ladislav Votánek, Jar. Valenta a Václav Čížek. Tím umožněno bylo dítkám zdejší obce příjemně stráviti v ušlechtilé zábavě podzimní a zimní nedělní odpoledne. Přes zimu byla sehrána řada představení, která byla místní drobotinou hojně navštěvována. 29.5.1951 provedlo žactvo školy v hostinci u Balounů divadelní představení hry Jar. Průchy Maminčino srdce v režii ředitele školy. Čistý výtěžek 2000 Kč byl ponechán na školní účely.
4.7.1959 Krakonošova medicína od Jar. Průchy. Sehráli žáci školy.Přes značné potíže při nacvičování byla hra provedena úspěšně.

11.5.1969 sehráli žáci ZDŠ v Cehnicích a zdejší školy divadelní hru “Honza a čaroděj” Hlavní podíl na nacvičení měl Václav Čížek a pan Jůzek. Hra měla velký úspěch.
(kronika školy mladějovické 1916-1940)
(Hankovec)

Ochotníci z Mladějovic sehráli 1943 ve Štěkni hru "Muzikanstská Liduška"
(kronika obce Štěkeň 1939-1952) (Hankovec)

Osvětová beseda 1996 pořádala na návsi divadelní představení, na němž se podílela celá obec. Uvedla lidovou hru Staročeská konopická, která tu má už svou tradici a tentokrát ji připravil ochotnický soubor Skupa. Autorem hry je sběratel lidových písní, mladějovický rodák Josef Landa. Naposledy se hra hrála před několika lety po dvacetileté přestávce. (Listy Strakonicka, 15.08.1996)
OB Mladějovice (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':