Databáze českého amatérského divadla

Texty: Mělník, Excerpce pro MČAD 1998-2002

MĚLNÍK o.Mělník
CČAD s. 28, 64, 68, 72,101,121,149,158,196, 203, 259, 264, 269, 377, 396, 400
Obr.CČAD s.196: O. Daněk: Pohled do očí, Nové divadlo Mělník,1960.
Obr.CČAD s.270: Jan Werich -Jiřina Lhotská: Královna Koloběžka, dětský divadelní soubor LŠU Mělník, ved.Jiřina Lhotská,1989.
1577 první zmínka o divadle. Rektor Matouš Hozius Vysokomýtský nacvičoval se studenty nějakou tragedii. 1616 připravili rektor Jan Sidirius a kantor Daniel Claudianius-Kulhánek komedii. 1722 předváděl J.J. Sankander Dukát na náměstí hru o sv. Ludmile. V obrozenecké době se hrálo r. 1804 ve Mšeně a r. 1816 v Byšicích. V letech 1808-1816 V.K. Klicpera hrával se spolužáky také v Mělníku. Začátky ochotnického divadla na Mělníce jsou zaznamenány na jaře 1833. Oponu a dekorace věnoval Jan František rytíř z Neuberku. Hrálo se v hostinci Vincence Hoffmanna, později na radnici. Jsou zachovány psané plakáty, vedle osmi německých, sehrána veselohra Štěpánkova "Čech a Němec" a aktovka téhož autora "Přítel v nouzi". Hrálo se více německy než česky. 1844-5 se pokoušeli bez valného úspěchu vzkřísit české hry studenti. 1851 hostovala ve městě Prokopova divadelní společnost. 1856 se ochotnické divadlo obrodilo zásluhou měšťana Josefa Kopeckého. 1859 ustavena první Společnost divadelních ochotníků. Od r. 1865 hráli ve Vykysalově hotelu. Od r. 1871 hrála Společnost div. ochotníků i v letní aréně na zahradě radnice. Do r. 1884 sehráli v 76 představeních na 90 her (22 původních, 68 v překladu). Od r. 1876 převzala vedení nová ochotnická scéna sokolská. V letech 1876-84 nastudovala 76 představení. 1882 ochotníci nastudovali několik scén z Verdiho Trubadura. V r. 1882 založena Dělnická jednota Polaban. Hráli zpočátku na Pšovce, později v Mělníku do r. 1899. Po zániku sokolské scény rozvinul činnost 1895-8 Divadelní odbor Besedy. 1899-1902 hrál na novém jevišti U Stádníků Divadelní odbor Národní jednoty severočeské. 1903-12 provozoval divadelní představení studentský akademický spolek Pšovan. 1913-14 opět ožila činnost Národní jednoty severočeské. 1899-1914 hrály divadlo ještě katolické spolky, dále 1901-2 národně-dělnická Osvěta, 1908-9 sociálně-demokratická Jarost, 1908-10 divadelní odbor Sokola, ženský odbor Sokola, (1910), mládež strany státoprávně-pokrokové (1910), mládež strany národně-sociální (1911-13), zpěvácký spolek (1903,1907), Pěvecko hudební sdružení (1911-13), veslařský klub a další. Poválečná činnost straně národně-sociální. Od 1934 hrají příležitostně sbor dobrov.hasičů na Blatech, divadelní spolek Viktor Dyk na Blatech, ochotníci na Chloumku a j.. 30.XI.1919 založen Ochotnický divadelní spolek VOJAN. První představení Kolébka-1920. Z repertoáru dalších let: Maryša, Lucerna, Noc na Karlšteně, Šibalství Scapionova a mnoho dalších. V hořínském parku uvedena Prodaná nevěsta v podání Pěveckého a hudebního spolku a Vojana. Pro realizaci náročného repertoáru často zval herecké osobnosti (Dostálová, Deyl st.,Hugo Haas, Kohout, Maria Tauberová. Provedení Princezny Pampelišky se zúčastnil autor, při Snu noci svatojánské řídil orchestr Jaroslav Krombholc -1937). Dramaturgie Vojana byla zaměřena převážně na díla klasických i současných autorů (Tyl, Klicpera, katolických Stroupežnický, Čapek, Mahen, Moliér, Šrámek, Dyk, Rostand, Ibsen, Shakespeare, Preisová, Vrchlický, Grillparzer, Puškin, Pagnol, Shaw, Nash, Williams, Figeiredo, Drda a další). Dvakrát byl účastníkem hronovské přehlídky (1941 Ondřej a drak,1947 - Šrámkův Měsíc nad řekou),. V roce 1951 provedeno spojení mělnických divadelních souborů Vojan a katolické Lidové scény.( Nový soubor Nové divadlo). Od 1953 Vojan opět obnovuje samostatnou činnost. Významější incenace v období 1953 -1986: Naši furianti, Její pastorkyňa, Léto, Tvrdohlavá žena, Moře a láska, Strakonický dudák, Noc na Karlštejně, Eugen Oněgin, Slaměný klobouk, Paličova dcera, Marius, Čokoládový hrdina, Obchodník s deštěm, Třetí přání, Únos Sabinnek, Půlnoční mše, Loupežník, Liška a hrozny, Krysař, spolků Ze života hmyzu, Léto a dým, RUR, Elektro, má lásko, Zapomeňte na Herostata a další.Získal četná ocenění jak na divadelních přehlídkách v Libochovicích, Kutné Hoře, Štětí, Chlumci, Kralupech n.Vlt., , Bílině, tak na dalších místech,kde vystupoval. Do 1991 uskutečnil 634 představení. (Po svém odmlčení vydal publikaci v níž dosavadní činnost zbilancoval a zdokumentoval). V r. 1951 založeno Nové divadlo. Hráno několik premiér ročně, ku př. Ostrovského Bouře, Goldoniho Lhář, Tylovy Kutnohorští havíři, Veselé paničky Windsorské od W. Shakespeara. Ze současných autorů hrán Cachův Duchcovský viadukt. V roce 1954 zvítězil soubor v krajské soutěži s Pygmalionem, účast na národní přehlídce v Plzni s Malajskou romancí(Brandová). Nové divadlo hraje četná představení pro (1918-21) se soustřeďuje do " Dramatického odboru" Od 1925 hraje na vlastním děti, každoročně se podílí na průvodu Karla IV. při mělnickém vinobraní.Účast na JH -1960 s Pohledem do očí (Daněk) v r. 1980 opět účast na JH s Bílou nemocí. Dále byli na repertoáru ku př. autoři:Gogol, Čapek, Šotola, Hubač, Horníček, Patrick, Hennequin, Kishon a j. Další významnější inscenace Nového divadla:Othello, Host, Revizor, Cesta Karla IV. do Francie a zpět, Dům na nebesích, Dva muži v šachu, Hrátky s čertem, Rajčatům se letos nedaří aj. Soubor uvádí též kabaretní pásma. Od svého založení uskutečnilo Nové divadlo 1018 představení a vystoupení, z toho 101 divadelních premiér (mezi nimi 34 pohádkových titulů). Soubor se celkem zúčastnil 72 soutěží a přehlídek. V r. 1996 měl soubor 60 aktivních členů. (Černický)jevišti v Lidovém domě Od 1924 hraje na vlastní scéně v Besedě "Dramatický odbor při 1577, 1616, školské divadlo:
DČD I., s. 112
1722: divadelní činnost řádu augustiniánů.
DČD I., s. 350
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo
DČD II., s. 290
1577 strojil Matouš Hozius Vysokomýtský o velikonocích nějakou tragedii.
1616 o posvícení "exhibovali" rektor Jan Sidirius a kantor Daniel Claudianus Kulhánek
komedii neznámého titulu. 1722 Jakub Jan Dukát, měšťan a lazebník v Mělníce a později rychtář "skrze měšťany pod rathouzem" předvedli hru (jesuitského střihu) o mělnické rodačce sv. Ludmile "Druhá Judith". (Ron)
Asi 1814 studenti
KOVÁŘÍK,Vladimír: Otec české Thalie. Praha, SNDK 1960. s.69
1867 SDO-Debora.
HOŘEC,Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994. s.123
SPALOVÁ,Olga:Sága rodu Budilova. Sto let českého divadla na jevišti i v zákulisí. Praha, Odeon 1978. s.55
1830 — 1832 se zde hrálo divadlo, ale v národnostně netečném Mělníku jen německy. 1837 — 38 se hrálo německy na domácím jevišti. V těchže letech patrně jako výpomoc německým kočujícím hercům sehráli studenti Berounské koláče. V Kwětech 1845 se uvádí, že 1844 bylo úspěšně sehrálo ochotníky a studenty několik českých her, a to se vzrůstajícím úspěchem u obyvatelstva. 1855 se hrálo česky a německy 4-6x do roka /Duch času, Nalezenec, Tři otcové najednou, Dobré jitro/. 1859 Společnost ochotnického divadla. Hrála jen česky, do 1864 dávali 27 her. Hráli nejdříve v radnici, potom ve Vykysalově hostinci. Zde nové jeviště, staré prodali do Hořína. Zahájili 1865 Svatojanským dvorem /Mosenthal/Boleslavský/. 1865 — 1866 hráli dvacekrát. 1866 zde hotovali ochotníci z Brandýsa n.L. Do 1871 nejsou o činnosti ochotníků zprávy. Ve spolku patrně převládly staro — mladočeské politické spory.1871 zpráva, že mělničtí ochotníci po delší přestávce opět hrají. V tu dobu zde hostovali Pešková, Mošna, Kaška. Hrávalo se v Besedě a v aréně v radniční zahradě. 1876 si oblibu obecenstva získaly hry o boji za svobodu na Balkáně /Chocholoušek/Volkán, Tůma/, již za vedení ochotníků Sokolem. Hrálo se až 8x do roka. 1888 ale jen jednou a Divadelní odbor Sokola zanikl. Beseda se přestavovala a v aréně se hrálo jen příležitostně do 1895. 1896 ochotnické divadlo v Sokole skončilo. Na repertoáru byly vesměs čeští autoři, tehdy obvykle hraní, ale vedle nich i méně známí. 1899 — 1912 sehrál opět několik her tehdy běžného repertoáru Sokol. Hráli v hostinci Vykysalově anebo v aréně. Hostovali s nimi např. Šmaha a Seifert. 1898 — 1914 hrála divadlo i Národní jednota severočeská. V naprosté většině hráli cizí autory, především novější, se studenty několik současných českých autorů. Hráli i operetu. 1882 — 1901 měla ochotnickou scénu i dělnická jednota Polaban. Celkem sehráli 15 představení, z toho 6 českých, dramaturgický výběr nebyl vyhraněný. 1882 — 1908 hráli divadlo i mělničtí studenti. Celkem provedli 34 hry, z toho 15 českých, především soudobých autorů. Vedle toho hrála divadlo i Svatojosefská jednota, Spolek sv.Ludmily, Vzdělávací beseda, Kroužek mladých, Mládež strany národně-socialistické, Zpěvácký spolek, Pěvecký a hudební spolek, Dámský odbor Červeného kříže. 1914 — 1918 se v místě divadlo hrálo nahodile. 1916 /7?/ utvořili studenti Kroužek ochotníků, sehráli několik her, ale bez dokumentace. Po osvobození činnost neobnovili. 1920 Ochotnický spolek Vojan. Téhož roku zahájil Kolébkou. Pokračovali soudobými autory a tato praxe se udržela i v následujících letech. Za prvních deset let uspořádali 90 představení, nastudovali 60 her, v naprosté většině českých autorů, včetně i jejich nejnovějších her. 10.výročí spolku oslavili výstavou, společenskými akcemi a Měsícem nad řekou. /JM/
TÁBORSKÝ, str.280 — 290.
STÁHLÍK, Jos.: o divadle viz: Ročenka mělnické spořitelny 1933.,
týž Z dějin divadla na Mělníce, in: Mělnicko, z jeho života i práce 1936,108.
FECHTNEROVÁ - Sochorová: Česká hra o kněžně Ludmile na Mělníce roku 1722, Česká lieratura 37, 1989,č.5, str. 451-467.
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.
Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
1577 první zmínka o divadle. Rektor Matouš Hozius Vysokomýtský nacvičoval se studenty nějakou tragédii. 1616 připravili rektor Jan Sidirius a kantor Daniel Claudianius-Kulhánek komedii. 1722 předváděl J.J.Sarkander Dukát na náměstí hru o sv.Ludmile. V obrozenecké době se hrálo 1804 ve Mšenu a 1816 v Byšicích. 1808-16 V.K.Klicpera hrával se spolužáky také v Mělníku. Od 1834 měl Mělník divadlo v prvním patře radnice. Hrálo se více německy než česky. 1844-5 se pokoušeli bez valného úspěchu vzkřísit české hry studenti. 1851 hostovala ve městě Prokopova divadelní společnost. 1856 se ochotnické divadlo obrodilo zásluhou měšťana Josefa Kopeckého. 1859 ustavená první společnost divadelních ochotníků. Od 1865 hráli ve Vykysalově hotelu. 1875 neúplné provedení Prodané nevěsty. Od 1876 převzala vedení nová ochotnická scéna sokolská. Hrála v sále a v zahradě Besedy. 1882 ochotníci nastudovali několik scén z Verdiho Trubadúra. 1884 uvažoval Sokol o postavení divadla. 1895 byla zbořená sokolská divadelní aréna. 1882 zal.Dělnická jednota Polaban. Hráli zpočátku na Pšovce, později v Mělníku, do 1899. Po zániku sokolské scény rozvinul bohatší činnost 1895-8 divadelní odbor Besedy. 1899-1902 hrál na novém jevišti U Stádníků odbor Národní jednoty severočeské. 1903-12 provozoval divadelní představení studentský akademický spolek Pšovan. 1913-14 opět ožila činnost Národní jednoty severočeské. 1899-1914 divadlo hrály ještě katolické spolky, dále 1901-2 Osvěta, 1908-9 Jarost, 1908-10 divadelní odbor Sokola, zpěvácký spolek, veslařský klub... 1920 /Thalie II uvádí 1919??/ zal. Divadelní spolek Vojan. Skromné údaje v kronice spolku informují o činnosti souboru, který vystupoval i mimo město - ve Hronově, v Kutné Hoře. Repertoár byl vybraný /Ondřej a drak, Hadrián z Římsů, ale i Potopený zvon. 1930 zal. Spolek divadelních ochotníků Tyl v k městu připojené vesnici Mlazice. Vznikl z několika menších souborů, na jejichž možnosti i tradice navázal. Měl k dispozici pouze malý sál do 50 sedadel, což působilo ekonomické problémy. Později získali sál pro 300 diváků a nástupem další, nové generace se práce ve spolku modernizovala. 1934 obnovil činnost dramatický odbor Sokola. 1936 zahájil činnost Masarykův kulturn†
or vystupoval i v okolních vesnicích a také v Plzni. Měl 120 členů, z toho 50 činných. (JM)
Ve službách Thalie II. s.252, Javorin s. 119, Smékalová
1951 zal. Nové divadlo Masarykova kulturního domu - do r.1997 uskutečnilo 1018 představení a vystoupení, z toho 101 divadelních premiér a 408 repríz. Při slavnostech Vinobraní uspořádal 44 průvodů krále Karla IV. a 21 scének, dále recitační pásma, aktovky, mikulášské nadílky, večery monologů. Podílelo se na nich 551 herců, zpěváků, hudebníků, technického personálu a 29 režisérů. 1997 má 60 aktivních členů. Zúčastnilo se 72 soutěží a přehlídek, od okresních po celostátní.
3O.JH Daněk: Pohled do očí - 1957 Othello - 1962 Host - 1980 Cesta Karla IV. do Francie a zpět - 1981 Dům na nebesích - 1985 Dva muži v šachu - 1992 Rajčatům se letos nedaří - Kabarety: 1991 Pražský kabaret - 1994 Kdyby zašlo Podskalí - 1996 Láska brány otevírá - hraje pro děti, organizuje přehlídky her pro děti a mládež (1996 24.roč.) - Královna Koloběžka I. na JH 1989 - Kronikář kART
1833 hráli ochotníci desetkrát s úředním povolením v hostinci Vincence Hoffmanna čp.66, výtěžek věnován především vyhořelému špitálu. Z repertoáru, jak vyplývá z dochovaných zvacích cedulí je znám Kotzebue Němečtí maloměšťáci, jiných osm německých her a Štěpánkův Čech a Němec a Přítel v nouzi. 1834 - 35 se české hry uplatnily více. Z repertoáru Klobouk /upr.Štěpánek/, Pan Těkavec /rovněž upr. Štěpánek/, Ponocný /upr.Fr.B.Tomsa/. 1919 zal. dramatický spolek Vojan. Zahájili Kolébkou. Pro realizaci náročného repertoáru zval často herecké osobnosti /Dostalová, Deyl st., Hugo Haas, Kohout, Marie Tauberová. Provedení Princezny Pampelišky se zúčastnil autor. 1937 při Snu noci svatojanské řídil orchestr Jaroslav Krombhoc. Během německé okupace se účastní Ondřejem a drakem JH. Dva dny po osvobození 1945 zahajují Našimi furianty. Do 1983 sehráli 627 představení z her autorů Stroupežnického, Preissové, Šrámka, Grillparzera, Tyla, Puškina, Shawa, Nashe, Karvaše, Čapka, Figueireda, E.F.Buriana... 1951 zal. Nové divadlo. Hráli v Kulturním domě, ročně několik premiér. Z autorů např. Ostrovského, Goldoniho, Tyla, Shakespeare, Cacha, 1952 se zúčastnili s Koho tlačí bota oblastní soutěže v Nymburce. Od 1953 hráli i pro děti. 1954 zvítězili v krajské soutěži s Pygmalionem, s Malajskou romancí /Brandová/ se zúčastnili národní přehlídky v Plzni. I v dalších letech se zúčastnili různých soutěží, 1956 připravili řadu novinek pro děti, recitační pásma, podíleli se na Průvodu Karla IV. V následujících letech pořádali zájezdy po republice, 1960 se účastní JH Pohledem do očí /Daněk/. 1962 uvedli Aškenazyho Hosta. Uměleckou úroveň si udrželi i v 70. a v 80. letech, 1980 se opět účastnili JH s Bílou nemocí, 1982 Prachatic s Domem na nebesích. Do 1981 uvedli 482 inscenací a vystoupení. Na repertoáru tehdy měli mj. Gogola, Čapka, Kaloče, Šotolu, Hubače, Drdu, Mihuru, Horníčka, A.Nicolaie, Patricka, Hennequiena, Kishona, pro děti Werich /Královna Koloběžka I., JH/, Holková, Jílek, Šíma, Novák-Oubram, Kownacká... Umělecký profil dotvážely úspěšné kabarety. Základ souboru tvořilo 50 činných členů. Dramaturgicky se orientovali zejména na české autory a půvabný repertoár pro děti. 1983 poprvé zorganizovali okresní přehlídku Divadlo dětem. V Kulturním domě ve svém klubu pořádali mj. besedy o divadle. Za prvních 45 let činnosti uskutečnilo Nové divadlo 1018 představení, z toho 101 premiér, 408 repríz, 34 pohádek s dalšími 195 reprízami, pořádali večery monologů a dialogů, hráli aktovky, recitační pásma k významným událostem. Na této aktivitě se podílelo postupně 551 herců, zpěváků a hudebníků, technického personálu a 29 režizérů. Zúčastnil se celkem 72 soutěží a přehlídek. 1996 měl soubor 60 aktivních členů. (JM)
STÁHLÍK, Josef: Počátky ochotnického divadla na Mělníce.
Od 1871 Společnost divadelních ochotníků hrála i v letní aréně na zahradě radnice. Do 1884 sehráli v 76 představeních na 90 her /22 původních, 68 v překladu/. Vojan zal. 1919, první představení Kolébka 1920. Režisér Karel Šarše. Hráli v hotelu Stádník. Z repertoáru dalších let: Maryša, Lucerna, Noc na Karlštejně, Šibalství Scapionova, Mahen, Rostand, Ibsen. V hořínském zámku Prodaná nevěsta v podání Pěveckého a hudebního spolku na Mělníce a Vojana. Po 1919 vedle Vojana hráli divadlo v odboru Katolického spolku, na vlastním jevišti v Lidovém domě /1925/, odbor Strany národně socialistické a další spolky v Besedě, i znovu odbor Sokola /1934/. Vojan překonává krizi 1927 — 1929. Na repertoáru dobové frašky a detektivní karikatury, jinak ale dramaturgie s vysokými nároky, v řadě případů objevné novinky. Ochotníci vystupovali i na Chloumku, v Mlazicích, na Pšovce, v Rousovicích a na Blatech. Poslední představení Vojana 1939 Příklady táhnou /Snížek/. V letech okupace např. Mahen, Dyk, Šrámek, představení pro děti. 1941 a 1942/?/ účast na JH. Režie řady představení Stanislav Paďour. 1945 první představení 11.5. pro Rudou armádu Naši furianti. Po 1945 pokračoval v činnosti Vojan, katolická Lidová scéna. 1949 se spojili pod názvem Nové divadlo, hráli ještě v 90.letech. 1952 pod ZK Obnova nový soubor Vojan. Generační obměna. Repertoár klasický český, ale i Moře a láska, Liška a hrozny, Krysař, Ze života hmyzu, Loupežník, výběr výjimečný a pro soubor často specificky se odlišující od tehdejší praxe. Také např. Labutí jezero /1953/.1953 — 1969 až 8 premiér ročně, počet postupně klesal. Od 1969 sestupná tendence pokračovala, 1971 — 1973 nehráli, taktéž 1976 — 1978, 1980, 1983 — 1985, 1988, 1990. Večery poezie, mj. Jarní večer, poezie s Marií Tauberovou a Jaroslavem Krombholcem. 1989 recitační pásmo Verše psané na rovníku /Indonéský folklor/. 1991 poslední akce Vojana — Sen měl jsem v srdci svém., pásmo Dykovy poezie. /JM/
ŠŤOVÍČEK, Vratislav: 1919 — 1969 — "Vojan" padesátiletý. V: Lásky hra osudná. Ohlédnutí po událostech z mělnického kulturního života, spojených s činností divadelního souboru "Vojan". Mělník 1996. Str. 8 — 11, 15 — 20. Tamtéž: RÚC, J.: Kapitoly z kroniky. Str.88.
Anonym: Vojan, divadelní soubor při Kulturním domě kpt. O.Jaroše, Mělník.
Anonym: Nové divadlo při Kulturním domě kpt. Jaroše v Mělníku.
In: Ochotnické divadlo v okrese Mělník,publikace o historii a současnosti amatérského divadla. OKS
Mělník na počest Roku českého divadla, 1983. 8 str. Informace J. Chlumského, Mělník, 1998. kART
VANÍČEK, V.: Ochotnické divadlo na Mělníce. Česká thalia 1867, r. 1, č. 11, s. 107 - 108. NK
50 let věrné služby Thalii. /Naps./ Vratislav Šťovíček a Vl.Hvížďala. Mělník, Vojan - divadelní soubor domu kultury 1969. /13/ s., fot. - Soupis repertoáru. kDÚ
DYKŮV okrsek ÚMDOČ na Mělníce. In: Ve službách Thalie II. s.32.LÁSKY hra osudná. Ohlédnutí po událostech z mělnického kulturního života, spojených s činností divadelního souboru "Vojan". Mělník, Vojan 1996. 90 s., fot. a repro plakátů. kART
OCHOTNICKÉ divadlo v okrese Mělník.Publikace o historii a současnosti amatérského divadla.
Mělník, Okresní kulturní středisko 1983. 35 s. Str
STÁHLÍK, Josef: Jiráskovu Hronovu - Dykův Mělník. Mělník 1947 KK
CHLUMSKÝ, J.: Informace o činnosti Nového divadla MKD. 1996 Rkp. kART
ÚMDOČ 1922: Dram. spol. Vojan ÚMDOČ , 1925: Org.čes.soc.
DS DO: OD 1957/5, s.97. OD 1957/5, s.101. OD 1957/6, s.133. OD 1957/7, s.145. OD 1957/7, s.152. OD 1957/7, s.154.
DS DO. V krajské soutěži s Taková láska. Přejmenování na Nové divadlo kpt.Jaroše, účast na národní přehlídce v Jablonci. OD 1958/5, s.100. OD 1958/7, s.152, 153. OD 1958/8, s.183.
DS ZK Loděnice Obchodník s deštěm. OD 1958/6, s.128. 1958/10, s.235.
regionální přehlídka dětské recitace, recitačních, divadelních a loutkových souborů. Akce se zúčastnilo 66 sólových recitátorů, 8 divadelních souborů a 9 recitačních kolektivů.
Mělnicko-týdeník, č.17, 1997 - CIK/FI/20608/97/HS)
V Základní škole v Seifertově ulici v Mělníku vznikl v roce 1995 pěvecký sbor pro žáky 2. stupně, ze kterého se v roce 1997 vyvinul ochotnický divadelní kroužek. (Deník Mělnicka, 24.11.1997 - CIK/FI/23408/97/MG)
1998 Přehlídka Divadlo dětem, soutěž Děti kreslí divadlo.
Deník Mělnicka, 13.01.1998
Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů viz BČAD č. 980
MĚLNÍK (20 tis. obyv.): Mělnický Masarykův kulturní dům připravil ve spolupráci s divadelním souborem Nové divadlo od 17. 1. 1999 27. ročník přehlídky cyklu Divadlo dětem. Během 2 měsíců bude uvedeno 6 pohádkových představení. (Deník Mělnicka, 05.01.1999)

MĚLNÍK (20 tis. obyv.): DDM v Mělníce uspořádal 3. 3. 1999 okresní kolo dětských recitátorů, recitačních a loutkářských kolektivů. Porota doporučí postup do regionálního kola 2 sólistům z každé kategorie a 2 souborům. (Deník Mělnicka, 02.03.1999)
Nové divadlo Mělník: Lhářka (Maurice Hanneguin). 50. Pojizerské hry. Dobrovice 1999.JH 1941: Divadelní spolek Vojan: Dyk: Ondřej a drak
JH 1947: Šrámek: Měsíc nad řekou JH 1960: Nové divadlo Domu osvěty: Daněk: Pohled do očí
JH FEMAD 1989: LŠU: Werich, Lhotská: Královna Koloběžka
WP 1976: Otisky
Loutkové divadlo:
Loutkové divadlo Reálného gymnazia - zal.1916, loutky 36 - 40 cm, 163 představení.
LCH 1956, 1960, 1961,...ZK Továrny dětských vozidel
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':