Databáze českého amatérského divadla

Texty: Malý Bor, Excerpce pro MČAD 1998-2002

MALÝ BOR o.Klatovy
1892 členové hasičského sboru a řídící učitel Karel Hladík sehráli v místní škole představení Láska k vlasti. Divadelní představení hasičů pokračovala i v dalších dvou letech. Od r. 1894, kdy se divadlo přesunulo ze školy do místního hostince (bylo pořízeno rozebíratelné jeviště a kulisy), se hrálo 1 - 2 představení do roka (rep. např.: Paličova dcera, Kříž u potoka, Jan Výrava, Poklad, Trestanci ze Špilberka, K. H. Borovský, Na statku a v chaloupce atd.). 1897 hostovala v představení "Zrzavá" profesionální herečka, paní Růžena Princová z Blatné. 1906 byly zakoupeny divadelní kostýmy, v r. 1909 byly pořízeny nové kulisy a opona. Během I. sv. v. nejsou o divadle v místě žádné záznamy. Po válce jsou sehrány dvě hry pod hlavičkou hasičského sboru (Lumpáci vagabundus, 1918 a Palackého třída č. 4, 1919), v r. 1921 však ochotníci zakládají DS Vlastimil. Ochotníci se přestěhovali ze staré hospody do nové (U Musilů), bylo znovuzřízeno jeviště a namalovány kulisy; první představení, Lešetínský kovář 1921. Z období 20. a 30. let, kdy byl spolek poměrně aktivní, se o jeho činnosti dochovalo jen málo zpráv. Největší rozkvět maloborského ochotnického divadla nastal ve 40. letech,
kdy přišly do módy operety. Jejich režie se ujal pan Karel Stuchlík. Nastudováno bylo několik kusů, které maloborským ochotníkům zajistily uznání v širokém okolí. (Nejúspěšnější byla opereta Hospůdka u přívozu. Po r. 1948 činnost zdejšího och. souboru ustala. Poslední divadelní představení původního souboru se uskutečnilo v r. 1957, kdy se ochotníci pokoušeli vzkřísit tradici Moličrovou hrou Chudák manžel. Poté, až do r. 1979, byla činnost ochotníků přerušena (výjimkou byla příležitostná vystoupení krátkých scének při MDŽ a pod.). Vzhledem k tomu, že v obci nebyl té době provozuschopný divadelní sál, je pro potřeby obnoveného ochotnického spolku adaptována jedna třída školy. V novém repertoáru převažovaly méně náročné hry (Vzbouření v ústavu šlechtičen, Námluvy v letadle, Ženění, ach, ženění) od r. 1985 i estrádní pásma (Kabaret dobré pohody, 3x o ženění). Pro nedostatek místa se ochotnický soubor přestěhoval do téže hospody, jako před necelým stoletím jeho předchůdce. Posledním představením tohoto souboru byla v r. 1990 veselohra Klíče na neděli. Od té doby soubor nehraje. Ve vsi působí (záznam z r. 1992!!!) dětský soubor, který pod vedením B. Hadrabové nastudodval několik her. (OS)
ALMANACH ochotnického spolku v Malém Boru.Vyd. ochotníci 1992.nestr. příloha foto. kART
Adresář 93: DS
ÚMDOČ 1922: Spol. div. och. Vlastimil
O činnosti ochotnického spolku jsou v kronice hasičského sboru 1892, první představení “Láska k vlasti”. Hrálo se ve škole, kulisy a kostýmy půjčovali ochotníci z Horažďovic a Záboří. Pro velký úspěch se hrálo každoročně, někdy i dvakrát do roka. Pořídili si vlastní kulisy a hráli v hostinci.
Po 1.sv.válce se 1920 ochotnický spolek osamostatnil a vznikl divadelní spolek “Vlastimil”. Přestěhovali jeviště do nové hospody “U Musilů”. Za 2.sv.války byl zdejší soubor proslaven v celém okolí. Po válce divadelní činnost ochabla. Až 1980 nové vedení, hraje se i nadále. (Kurcová)
KRONIKA OBCE - 750 let obce Malý Bor. Malý Bor 1993.
Kroužek divadelních ochotníků "Vlastimil" - zal.1920, předsedové 1921 - 36 (Hankovec)
SOkA Strakonice:
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':