Databáze českého amatérského divadla

Texty: Litomyšl, Excerpce pro MČAD 1998-2002

LITOMYŠL o.Svitavy
CČAD s. 23, 26, 31, 45, 48, 58, 59, 68, 77, 82, 85, 93,130,149,158, 374
1573:
DČD I., s. 117, 122
1641 - 1774: divadelní činnost řádu piaristů.
DČD I., s. 351
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
70. léta: spol. A. V. Šimlovský (s. 176)
poč. 20. stol.: akademický spolek Smetana (s. 454)
DČD III.
Obr. DČD/III. s. 466, 465: Scéna z tragédie J.J.Kolára Magelóna. Jednota divadelních ochotníků v Litomyšli, 1912.

Na piaristickém jevišti byla prý (!) hrána hra o Husovi. Hanobí se v ní socha Husova.
(Ron)
Divadlo se zde hrálo už koncem 18.století, ale německy. 1820 studenti hráli divadlo, rovněž německy. 1836 k oslavě korunovace Ferdinanda I./V./ bylo provedené první české představení. 1842-44 se podle zpráv Květů hrálo česky. Bylo to v hostinci U černého kozla. Divadlo mělo 19 předplacených lóží. Po odchodu purkmistra Rollera a jeho ženy, která byla protektorkou ochotníků, divadlo zaniklo. 1849 zde hostovala dva měsíce Prokopova společnost. 1862 zal. Jednota divadelních ochotníků. Premiérou byl Duch času /Raupach/ u Černého orla. Zde se hrálo pravidelně do 1872. Dalších 23 roků / anebo už od 1870 - Javorin?/ do 1895 se hrálo Na Karlově. 1874-6 řídil ochotnické divadlo A.V.Šmilovský. 1873 zde provedl zpěvácký spolek Vlastimil úryvky z Prodané nevěsty, 1876 totéž v rozšířené formě. 1880 byl jejímu provedení přítomen Smetana. Repríza byla 1881. 1882/1881?/ provedli Hubičku, téhož roku nastudovali ještě V studni. 1883 Hubičku opakovali. Doprovázel orchestr s 16 hudebníky, ale měli špatně naladěno a mimo housle neuměli své party. 1886 provedli Lortzingova Cara a tesaře. Významnou roli ve zdejším ochotnickém hudebním dění sehrál otec Zdeňka Nejedlého Roman Nejedlý. Vedle nejrůznější kulturní činnosti vedl zpěvácký spolek Vlastimil /1872-83/ .Mimo uvedené opery provedl i několik tehdy oblíbených operetek. Sám byl autorem několika z nich. 1895 bylo divadlo Na Karlově z bezpečnostních důvodů zavřené. Ochotnický spolek
zakoupil téhož roku komplex domů, na jejichž místě byla zahájena stavba divadla. 1899 si ochotníci vymohli, aby se hrálo v zámeckém divadle. Zde skončila představení hrou Tažní ptáci /Želenský/. 19O5 otevřená samostatná divadelní budova /Smetanův dům/. Pro tuto příležitost ochotníci připravili Dalibora /Smékalová??/. Titulní roli zpíval pozvaný místní rodák František Pácal a to přes zákaz členům Národního divadla, hrát v ochotnických představeních. Zahájilo se Jiráskovou M.D.Rettigovou s Hanou Kvapilovou v titulní roli /??/. Za celé období činnosti Jednota postupně uvedla takřka celý klasický a soudobý český repertoár /Tyl, Stroupežnický, Jirásek, Vrchlický/ a dobrý výběr cizích autorů. 1907 členové zpěváckého spolku provedli několikrát Čarostřelce. 1909 hráli Tajemství. Tehdy měl orchestr už 46 členů. 1943 měla jednota 60 členů, z toho 32 činných. Vlastnila velmi bohatý archiv. Mezi čestnými členy byla řada osobností českého kulturního života.
Ve službách Thalie II.s.242,Javorin s. 111,Smékalová
Ve 2. polovině 16. st. hrála Litomyšl významnou roli pro české divadelnictví. Tiskem zde vycházely pozoruhodné hry. 1573 Kyrmezer Komedie nová o vdově, kteruž Pán Buoh předivným spůsobem skrze Elisea proroka od věřitele jejího vysvobodil, nejvýznamnější hra českého humanismu, adaptace polské hry sporu žebráků s kupcem, česky Tragedie neb Hra žebračí, Mikuláš Vrána Litomyšlský Komedie česká o ctné a šlechetné vdově Jůdyth a o Holofernovi, hejtmanu krále Nabuchodonosora, Tobiáš Mouřenín /+1625/ Věk člověka, Historie kratochvilná o jednom sedlském pacholku...a o poběhlém židu a Vejstupný syn. Památkou světového významu na amatérské divadlo je dochovaný dekorační komplet Josefa Platzera z konce 18.st. Po zal. KSČ 1921 zde hrál Dělnický divadelní soubor. Činnost ukončil po zákazu KSČ 1938, členové přešli většinou do jiných souborů.
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.První záznam o ochotnickém divadle 1798. Hrálo se v zámeckém divadle. 1961 - 1966 zde působilo Miniaturní divadlo, soubor mládeže, autorské divadlo, zaměřené na hudební divadlo, revue, kabarety a muzikály /Bylo jedno divadlo, Prosím, pane profesore, Tajemství, Töplitzsee, Pro pana krále, Haló holky, Poslední majáles. 1965 - 1996 zde hrál Vitamín "S", dětský divadelní soubor, zaměřený na hudební divadlo, dětské kabarety a muzikály. Během 31 sezón sehráli 562 představení, z toho 38 premiér. /JM/
ŠAUER, Vladimír, Litomyšl, 1997. Rkp. kART
1961 — 1966 zde působilo Miniaturní divadlo. Hráli hudební divadlo, muzikály a kabarety. Šlo o autorské divadlo Vladimíra Šauera a Milana Šmejce. Hráli: 1961 Bylo jedno divadlo, 1962 Prosím, pane profesore, Tajemství Toplitzsee, 1963 Pro pana krále, 1966 Poslední majáles. Zúčastili se Krajské soutěže ZUČ. Režie Vladimír Šauer.1962 zal. Volné divadelní sdružení /sportovců/. Pořádali kabarety a zábavné pořady /př. Dobytí severního pólu, Vražda v salonním coupé, Dívčí válka, Zkáza Titaniku, Vizionář, O dvanácti měsíčkách. Režie Josef Janoušek. 1965 zal. DDS Vitamín "S". Hráli dětský muzikál, hudební komedie, kabarety, besedy, pořádali soutěže. Repertoár: 1968 Hurá na ně /účast ŠP, Šrámkova Sobotka, Dětský Hronov, Erbenův Miletín/, 1982 Strašidélko Juchelka, 1984 Diskotéka pro pokročilé začátečníky /účast na Kaplickém jaru/, 1988 Jak se prodává nevěsta, My se vlka nebojíme, 1995 zal. DS Filigrán. Hráli historické hry, 1994 Souchotiny aneb Láska jej usmrtila, 1996 Prodaná nevěsta, 1997 Krvavý román. Účast v Úpici 98. Režizér Hana Švehlová. 1997 zal. Zámecké divadlo. Hráli historické hry. 1998 Milenec a sok v jedné osobě při příležitosti 200.výročí otevření zámeckého divadla. Režisér Magda Žáková./JM/
Informace souborů a KAREŠE, Jiřího. 1998. Rkp. kART.
1836 byla manželka purkmistra Rollera iniciátorem prvních dvou českých her Berounské koláče a Přítel v nouzi /Bänerle/Štěpánek/. 1837 Včela konstatovala početnou návštěvu a upřímnou radost z českého divadla. 1870 začali hrát Na Karlově. Vedle Šmilovského významnou osobností byl režisér, obchodník Jan Krahulec. 1873 a 1876 zde hostovala Sklenářová — Malá. V 70.letech akademický spolek Vlastimil umožnil ochotnická představení zpěvoher V studni, Nápoj lásky, Prodaná nevěsta, Hubička, Čarovné housle a melodramu Jelva. 1895 komplex domů se týkal místa dnešního Smetanova domu. 1899 se mladí ochotníci spojili se Sokolem a obnovili Jednotu divadelních ochotníků. V tomto roce sehráli 8 her. /Otevření Smetanova domu proběhlo jak uvádí Smékalová !!/. 1930 oslavy 25 let Smetanova domu. Ochotníci a Vlastimil provedli Dráteníka a Lucernu. /JM/
TÁBORSKÝ, str.216 — 219.
KOPS, Jaroslav: Zapomenutý protagonista ochotnického divadelnictví. Amatérská scéna 1984, r. 21, č. 7, s. 23. kART
NEJEDLÝ, Zdeněk: Litomyšl. Tisíc let života českého města I,II.Praha, Stát.nakl.polit.literatury 1954
NEJEDLÝ, Zdeněk: Bedřich Smetana. kniha 2, s.201 n. Praha, Orbis 1950. KK
NEJEDLÝ, Zdeněk: Litomyšlští filosofové a divadlo.
In: sbk."Majales" s.44-50, vyd.Akad.spolek Smetana a odbor Husova fondu, Litomyšl 1907 KK
ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo k 70.výročí založení JDO v Litomyšli.
Litomyšl, nákl.vlastivěd.sborníku Od Trstenické stezky 1932. 23 s., obr. OA Svitavy, KK
ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo. Věstník Smetanova okrsku 1, č.5-10. KK
ŠKORPIL, Em.: Litomyšlské divadlo Čs.divadlo 1932/92-94, 105-107,
též Od Trstenické stezky, 1932. KK
TOMÍČEK, Ant.: Zámecké divadlo v Litomyšli 1838. Od Trstenické stezky 1937-8/10-13 KK
ÚMDOČ 1922: Jednota div. och.
Adresář 93: DS
LS Kalamita
1998 studentský amatérský divadelní soubor Experimentální dividýlko 12 opic. Každé představení pojímá jako improvizaci a chce šokovat diváka. Jeho členy jsou posluchači místní Střední pedegogické a Vyšší odborné školy.
MF Dnes, 09.07.1998
DS Filigrán, DS Milivoj (Dotazník ÚLK 1999.)

FEMAD 1995: Hudební divadlo: Šefrna, Němcová: Bajaja
JH98: Ochotnický divadelní spolek Filigrán: Krvavý román
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':