Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kraselov, excerpce pro MČAD 1998–2002

KRASELOV o.Strakonice
Sdružení republikánského dorostu. 1937 – veselohra Tulácké dobrodružství
(kronika obce Kraselov 1924-1941) (Hankovec)
Obecná škola
26.12.1914 – “Láska k vlasti” s předehrou “Na bojišti”od J.Hraše, vlastenecká divadelní hra. Pod vedením učitelského sboru a faráře Ad. Astla byla sehrána 29 žáky zdejší školy a třemi dospělými. Opakována 1.1.1915.

30.12.1924 – “Honza v zakletém zámku”. Nácvik provedl správce školy František Hlinka a páter Adolf Astl, učitel náboženství. Sehráli žáci obecné školy. V zákulisí pomáhal Josef Benedikt, nájemce velkostatku. Sbor učitelský se nezúčastnil ani práce ani představení. Hrubý příjem 388 Kč, vydání 239 Kč. Zisk 148 Kč uložen na knížku ve prospěch školy.25.12.1924 – “Na salaši”školní vánoční hra, kterou složil i hudbu k ní napsal František Hlinka, správce školy. Sehrály školní dítky. Jelikož hra má náboženský podklad o narození Páně, byl o divadlo takový zájem, že sál p. Česánka byl přeplněn, až lidé omdlévali. Na přání obecenstva musel býti kus na Nový rok opakován. Dítky předvedly hru tak zdařile, že při jednotlivých scénách posluchači slzeli. Vybráno celkem 538 Kč, vydání činilo 477 Kč, ježto byly objednány historické obleky. Zisk z této hry 61 Kč uložen na knížku ve prospěch školy. Nacvičení hry provedl správce školy s učitelem náboženství, jimž v zákulisí pomáhal nájemce velkostatku.Strojení dívek ochotně na sebe vzaly paní Marie Kolářová, sestra učitele náboženství, a manželka správce školy.

12.4.1925 – “Zakletá princezna Zlatohlávka” pohádku se zpěvy o 4 jednáních od Bohumila Bouška sehrály školní dítky na Boží hod o velikonocích v hostinci Josefa Česánka v Kraselově. Hru nacvičil správce školy František Hlinka a učitel náboženství Adolf Astl. Při provedení ochotně pomáhal nájemce velkostatku pan Josef Benedikt.

(obecná škola Kraselov – kronika 1909-1931)
Spolek divadelních ochotníků
V období po 1.světové válce byla značná divadelní činnost. Zásluhy o tuto činnost měl tehdejší správce fary farář Adolf Astl, který měl veliké režisérské schopnosti. V únoru 1931 zemřel. Byl rodák z Klatov, působil zde 38 roků. Po něm se stal režisérem spolku divadelních ochotníků nájemce zdejšího statku p. Josef Benedikt. Po jeho odchodu z Kraselova do Kladrub řídil režisérskou činnost F.Uhlík, po něm L.Tomášek, obchodník, a potom již stále ředitel obecné národní školy v Kraselově František Tušil.
(kronika obce Kraselov 1966-1972)

Místní sdružení republikánského dorostu
Tulácké dobrodružství – veselohra. Hráno v hostinci u Burešů.Účast byla dosti četná, na vstupném vybráno 450,- Kč. Opakováno 28.3. ve prospěch sboru dobrovolných hasičů. Návštěva velmi slabá.

(kronika obce Kraselov 1929-1941)
(Hankovec)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':