Databáze českého amatérského divadla

Texty: Propozice 2000

Dětská scéna 2000
29. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských
a recitačních souborů a Celostátní dílna dětského přednesu
Trutnov 15. - 22. června 2000

Dětská scéna je naše nejvýznamnější akce v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních a reci-tačních inscenací dětských souborů a nejzdařilejší vystoupení dětských recitátorů vybraná lektorskými sbory regionálních přehlídek, rozbory inscenací pod vedením odborníků na divadlo a dramatiku s dětmi, praktické semináře zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce s dětským souborem a dramatické výchovy.
Dětská scéna je určena všem zájemcům o divadlo s dětmi a dramatickou výchovu, vedoucím dětských souborů, učitelům všech typů škol a dalších výchovných a vzdě- lávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult.
Z pověření a za finančního přispění MK ČR a MŠMT přehlídku pořádají IPOS-ARTAMA, Institut dětí a mládeže MŠMT a Dům kultury Trutnov. Na přípravě odborně i finančně spolupracují Sdružení pro tvořivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU.
Celostátní dílna dětského přednesu se koná ve dnech 15. a 17. června 2000, celostátní přehlídka dětských souborů spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky probíhá od 16. do 22. června 2000 (16. 6. - příjezd účastníků, 17. - 22. 6. - semináře v dopoledních hodinách).

Přehled seminárních tříd pro dospělé Účastníky:

Třída A - Téma, situace, mizanscéna
Seminář zaměřený na dramaturgii a režii.
Téma, situace a mizanscéna jako tři základní stavební kameny organického rozvoje (kolektivní) jevištní tvořivosti.
Režisér jako ”vedoucí hry” a ”poučený divák”.
Dramatické napětí.
Další témata budou v semináři analyzována prostřednictvím jak praktických cvičení, tak teoretických reflexí vybraných představení přehlídky.
Lektor: Aleš Bergman, režisér a pedagog herectví JAMU v Brně a režie na katedře výchovné dramatiky DAMU.

Třída B - Modeluju - pluju - letím - vyzařuju
Seminář zaměřený na herectví a práci s hercem.
o práci se sebou samým
o kontaktu s partnerem
o kolektivním vnímání
a také o práci s rekvizitou a kostýmem.
To vše kolem textu F. G. Lorcy Krvavá svatba.
Lektorka: Hana Hniličková-Franková, herečka a režisérka divadla Dagmar, Karlovy Vary, lektorka celoročního kurzu Herecká průprava pro učitele a vedoucí souborů.

Třída C - Umění pohybu aneb cesta k pohybovému tvaru
Seminář bude zaměřen na vědomou a tvořivou práci s pohybem jako s jedním z nejdůležitějších projevů člověka, a to ve všech jeho složkách. Bude zahrnovat zejména tato témata:
- základní pohybová průprava a správné držení těla
- psychofyzické uvolnění
- probouzení citu pro rytmus a dynamiku
- temporytmus v procesu stylizace pohybu
- rozvoj prostorového cítění, smysl pro dramatický prostor
- kolektivní cítění, partnerství a komunikační kontakty.
Lektorka: Ladislava Košíková, učitelka tanečního oboru ZUŠ v Uherském Hradišti, spolupracuje s tanečními soubory (např. Hradišťan), jako choreografka spolupracuje s několika divadelními scénami (např. Hadivadlo).

Třída D - Rozmanitá cesta k recitačnímu vystoupení
Během tohoto semináře projdou účastníci celou tvořivou cestu od výběru textu k vystou- pení před publikem (vlastně i dál - k hodnocení výsledku). ”Na vlastním těle” budou mít seminaristé možnost poznat, jak lze pracovat se sólovým recitátorem a s recitačním kolektivem, jak lze dojít k tvaru. Seminář by měl být inspirací pro ”první krůčky” začátečníků a vzájemným předáváním zkušeností těch pokročilejších (popřípadě i jistě milým setkáním účastníků předcházejících seminářů Emy Zámečníkové). Jak zúčastnění uplatní své prožitky v souboru, ve škole či při sólové práci bude samozřejmě na nich.
Přihlásit se mohou všichni, kteří se zabývají nebo míní zabývat přednesem - vedoucí a členové recitačních a divadelních souborů dětských i dospělých, pedagogové ZUŠ a ZŠ, studenti vysokých i středních pedagogických škol, sóloví recitátoři, učitelé literatury apod.
Lektorka: Ema Zámečníková, učitelka ZUŠ Na Střezině a vedoucí dětských a mladých recitačních a divadelních souborů v Divadle Jesličky v Hradci Králové.

Kurzovné:
600,- Kč (studenti 500,- Kč) - zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na večerní doplňkové programy.

Ubytování od pátku 16. 6. do čtvrtka 22. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí, v ubytovně v 3 - 8 lůžkových pokojích v ceně cca 800,- Kč, v tělocvičně ZŠ s vlastním spacím pytlem a podložkou za 180,- Kč (ceny za celý pobyt).

Zájemci si mohou objednat stravování v jídelně v ceně cca 100,- Kč za den.

Máte-li zájem se přihlásit do některé ze seminárních tříd DS 2000, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdříve, nejpozději ale do 5. května 2000 na adresu: Jakub Hulák, IPOS-ARTAMA, Křesomyslova 7, P.O.BOX 2, 140 16 Praha 4. Kapacita seminářů je omezená - přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na praktický seminář Dětské scény 2000
Trutnov 16. - 22. června


Jméno a příjmení: ..................................................................................................................

Adresa: ...................................................................................................................................

....................................................................... PSČ: .............................................................

Telefon domů: ............................................... Telefon do práce: ..........................................

Rodné číslo: ................................................. Číslo OP: .....................................................

Škola nebo zařízení, kde pracuji s dětmi nebo mládeží, a soubor, který vedu:

.................................................................................................................................................

....................................................................... PSČ: ..............................................................

Absolvované semináře a dílny dramatické výchovy, ev. studium:Závazně se přihlašuji do seminární třídy (zakroužkujte):

A - Téma, situace, mizanscéna

B - Modeluju - pluju - letím - vyzařuju

C - Umění pohybu aneb cesta k pohybovému tvaru

D - Rozmanitá cesta k recitačnímu vystoupení

Náhradní možnost pro případ, že by byla kapacita třídy už přeplněna:


Mám zájem o ubytování: - v ubytovně (pokoje s lůžky)
- ve škole (v tělocvičně s vlastním spacím pytlem a podložkou)

Mám / nemám zájem o stravování v jídelně (nehodící se škrtněte).


Datum: Podpis:
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':