Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kojetín, excerpce pro MČAD 1998-2002

KOJETÍN o.Přerov
CČAD s. 26,193
První doložené představení (studenti) se konalo 19. 8. 1918 v divadelním sále pivovaru, o činnosti ochotníků před I. sv. v. není nic známo. V době I. republiky hráli divadlo: Sokol, Orel, DTJ, Studentské sdružení. Během války všechny spolky svou činnost ukončily (Studentské sdružení v r. 1943). po válce se některé spolky pokoušely obnovit činnost, vždy však jen krátkodobě. V r. 1949 vznikl z členů bývalých spolků nový soubor Hanácká scéna. jeho zřizovatelé se měnili (Okr. dům osvěty, Severomoravské mlýny, OB, Městské kulturní středisko). Soubor pořádal se svými inscenacemi pravidelné zájezdy, většina inscenací měla 10 – 30 repríz, ročně nastudoval 2 – 3 inscenace. Po r. 1977 nastala v činnosti souboru přestávka (generační důvody, rekonstrukce sokolovny). Činnost byla obnovena v r. 1991, byly nastudovány 4 inscenace. V r. 1998 soubor nastudoval Goldoniho Sluhu dvou pánů. (Vylíčil - OS)ERRNSTOVÁ, Miroslava: Divadelní soubor Hanácká scéna při MěKS Kojetín, rukopis, 1 s. kART
obřadní divadlo,
DČD I., s. 310
KAFKOVÁ, V.: Hanácká scéna. Amatérská scéna 1975, r. 12, č. 9, s. 11.kART
ÚMDOČ 1922: Nár.vzděl.beseda dělnická Palacký
DDOČ 1921-35: Dělnická scéna;
VOŽDA, Gustav st.: Dělnická scéna a lidová hudba v Kojetíně. Ze vzpomínek kojetínských divadelníků a hudebníků. Č 7840 DNM (Burian s. 23, 157, 158, 159)
DS RK Severomoravských mlýnů nastudoval Gorkého Děti slunce. 3.cena JH 1956.
OD 1956/5 s.109. OD 1956/9 s.1.
ochotnický spolek Bratrství -DSZMO, plakát 1949 (Pracná)
Hanácká scéna RK Olomoucké mlýny a pekárny Kojetín Racek, 2.místo na JH 1958.
OD 1958/5, s.102.OD 1958/6, s.121. OD 1958/7, s. 149. OD 1958/7, s.153. OD 1958/8, s.181,183. OD 1958/9, s.194-5. OD 1958/11,s.241.
1997 5. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů, zúčastnilo se celkem 8 souborů z Kojetína, Přerova, Hranic. Moravský den, 24.03.1997
Hanácká scéna (Dotazník ÚLK 1999.)
1999 7. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín 1999, jehož vítěz postoupí na národní přehlídku do Třebíče. (Kojetínský kulturní kalendář, č.3, 1999)

JH 1956: Hanácká scéna DS RK ZV ROH Severomoravských mlýnů: Gorkij: Děti slunce
JH 1958: Čechov: Racek
JH 1965: OB Broszkiewicz: Skandál v Helibergu
JH 1977: Jílek: Silvestr
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':