Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: AS 2004, č. 4, s. 32, Vítězslava Šrámková.

DR. JAN MALÍK, OSOBNOST A TVŮRCE

Pod tímto názvem se uskutečnilo sympozium ke stému výročí narození významného českého loutkáře (1904-1980), nejprve loutkoherce, scénografa, režiséra a autora, později teoretika, kritika, publicisty a v posledním dvacetiletí života i historika loutkového divadla, ale také - celoživotně - významného organizátora českého loutkářství amatérského i profesionálního.
Lze říci, že Jan Malík byl po Jindřichovi Veselém nejvýraznější postavou spjatou s konstituováním moderního českého loutkového divadla, s bojem o jeho pedagogické a souběžně i umělecké kvality a zrovnoprávnění s ostatními divadelními druhy. Po dr. Veselém také přebíral významné funkce jak v Loutkářském soustředění (vzniklo 1923, předsedou byl od 1938), tak v mezinárodní organizaci UNIMA (založené v Praze 1929, v letech 1933-1972 v ní působil jako generální sekretář, v roce 1957 se zasloužil o její znovuzrození, od 1972 byl - podobně jako předtím Veselý - jejím čestným prezidentem). Loutkářské soustředění se stalo od roku 1925 součástí Masarykova lidovýchovného ústavu, předchůdce pozdějšího ÚDLUT, ÚKVČ (a tedy i dnešního NIPOS-ARTAMA), s nimiž také až do své smrti velice úzce spolupracoval jak na koncipování a realizaci, jak vzdělávacích akcí, tak festivalových setkání. Podílel se na vzniku Divadelního zákona z roku 1948 a sítě profesionálních LD, vytvořil pražské Ústřední loutkové divadlo, v němž se uplatnil jako ředitel, režisér i autor (1949-66), a zasloužil se o vznik loutkářské katedry na DAMU, kde řadu let učil.
Pracovní část sympozia se konala ve dnech 28. – 29. června tohoto roku v Muzeu loutkářských kultur v Plzni. Místo jednání nebylo vybráno náhodně. Dr. Malík patřil k zakladatelům Loutkářské Chrudimi a v roce 1972 prosadil i založení Muzea loutkářských kultur, jehož základem se také stala jeho sbírka loutek.
Setkání bylo nejen odborně fundované, ale i velmi přátelské a vzpomínkové. Přes mezinárodní charakter se odbývalo převážně v češtině a slovenštině, a také tak potvrzovalo postavení a význam našeho loutkářství a pražské DAMU v evropském kontextu: značná část nejen českých, ale i zahraničních účastníků (Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko), totiž byla Malíkovými žáky či spolupracovníky z UNIMA. Sympozium vedla Nina Malíková, šéfredaktorka Loutkáře a pedagožka DAMU, zpracovatelka otcovy bohaté pozůstalosti. Sérii referátů zahájila Alice Dubská (autorka řady publikací věnovaných historii našeho loutkového divadla, mj. jedna z autorů Cest českého amatérské divadla), která se zaměřila na Malíkovu činnost v Sokolském loutkovém divadle v pražské Libni v 30. letech minulého století, především na jednu z jeho klíčových inscenací, Sofoklova Oidipa. Nejznámější Malíkově hře pro loutkové divadlo Míček Flíček byly věnovány přečtené příspěvky Karla Makonje a Pavla Vašíčka. Malík ji uvedl 1936 v Loutkovém divadle Umělecké výchovy na pražských Vinohradech, kde po dvě sezóny působil, a od té doby patří k nejhojněji inscenovaným titulům na českých scénách a byla přeložena do více než dvaceti jazyků. Snad jako jediná původní loutková pohádka z meziválečného období žije i v divadle 21. století a byla převedena i do prozaické podoby. Makonj se věnoval dobovým souvislostem vzniku hry a převážně inscenacím v ÚLD. Vašíček drží nejspíš rekord, inscenoval Flíčka pětkrát, pokaždé ve velmi osobitém režijním pojetí. Jaroslav Blecha z divadelního oddělení Moravského muzea v Brně se věnoval Malíkovi výtvarníkovi a průkopnickému technologovi loutek, zvláště těch, které byly vyráběny sériově. Fenoménu Míčka Flíčka ve slovinském divadle se věnovala Mojica Kreft. Géza Balohg z Maďarska nazval Malíka polyhistorem loutkového divadla, Henryk Jurkovski z Polska připomněl jeho vliv v Polsku i činnost v UNIMA, Vladimír Predmerský a Ivica Ozábalová význam pro Slovensko. V rámci setkání byla pokřtěna knížka stejného názvu jako sympozium, v níž byly publikovány rozšířené verze hlavních referátů, mj. doplněné základní Malíkovou bibliografií (vydání podpořilo Ministerstvo kultury), další budou na podzim otištěny v Loutkáři.
Na závěr se sluší dodat, že vše připravilo Sdružení profesionálních loutkářů, Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, MLK Chrudim a České středisko UNIMA za podpory Pardubického kraje, Mezinárodního visegradského fondu a Města Chrudimi.
Vítězslava Šrámková

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.