Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jindřichův Hradec, excerpce pro MČAD 1998-2002

JINDŘICHůV HRADEC o.Jindřichův Hradec
CČAD s. 20, 21, 27, 31, 59, 68, 80, 85, 99,158,198, 202, 204, 355
Celostát. přehlídka div. souborů LUT viz BČAD č.968
Počátky DS Jablonský sahají do r. 1881. V té době soubor inscenoval náročné inscenace zrcadlící repertoár ND. Za 1. sv. války a v l. 1924 - 1928 soubor stagnoval. Za 2. sv. války byl soubor aktivní až do r. 1944, kdy uvedl inscenaci Stroupežnického hry Na Valdštejnské šachtě s R. Deylem v hlavní roli. Po osvobození soubor zahájil Jiráskovou Lucernou. Slibně se rozvíjející činnost (snaha o zřízení přírodního amfiteátru či provozování loutkového divadla) byla v r. 1951 narušena zrušením samostatnosti souboru a jeho začleněním pod místní osvětovou besedu. Pravidelnější práce byla obnovena až v r. 1955. v druhé pol 50. let se soubor zúčastnil národních přehlídek v Kutné Hoře a Pardubicích. Po delší přestávce předvedl v r. 1979 na Honzlově Humpolci Gogolova Revizora. V 80. letech rozšířily repertoár hry současných autorů (Jariš, Drda, Daněk, Dietl). V té době uváděl soubor 1 premiéru do roka.
Zavřelová: s. 26.
1577 krejčovští tovaryši na zámku drželi komedii o marnotratném synu. 1581 hráli žáci komedii o Šalamounovi, 1584 hrán na zámku Zuzana, r. 1600 hráli žáci na rathauze, tesařům zaplaceno za pin (Bühne) na paláci ku komedii. Velice pilné bylo jezuitské divadlo. (Ron)
druhá pol. 16. stol. (1564, 1577, 1582, 1584), školské divadlo:
DČD I., s. 112, 124, 125
1595 - 1760: divadelní činnost řádu jezuitů.DČD I., s. 134, 137, 350
1682: divadelní činnost řádu karmelitánů.
DČD I., s. 351
1661, 1677: hry s historickými náměty.
DČD I., s. 175
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
50. - 80. léta 19. st.: aktivity českých ochotníků (s. 178)
1899: J. G. Tajovský: Jej budůcí - premiéra (s. 457)
DČD III.
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí
Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
Počátky ochotnického divadla jsou spojeny se jménem J.K.Tyla, respektive s jeho přítelem Josefem Procházkou. Ten patřil do okruhu intelektuálů, kteří se scházeli v kavárně v pražském Ungeltu. Procházka přerušil studia a načas se stal členem divadelní společnosti, kterou Tyl 1835 založil. Po jejím rozpadu dostudoval a vrátil se do Jindřichova Hradce jako městský fyzik. Rozhodl se v místě zřídit ochotnické divadlo a pro svůj záměr získal 80 mladých lidí. Když Tyl založil novou společnost, první představení s ní uspořádal v Jindřichově Hradci. Byl zde uvítán s vysokými oficiálními poctami. Procházkův soubor zanikl a nejsou o něm dochované žádné zprávy. 1881 byla ustavena Divadelní ochotnická jednota Jablonský. Zpočátku se hrávalo v sále ostrostřeleckého spolku. Tato spolupráce však brzy skončila a jednota musela přechodně hrát na jevišti Měšťanské besedy v Rudolfově. Po získání a úpravě místností v Zeisově dvoře se hrálo zde, ale ekonomické podmínky pronájmu byly neúměrné možnostem divadla. První představení se zde hrálo 1883 /Syn člověka - Jeřábek/. Další repertoár byl klasická česká hra. 1883 a 1884 ochotníci nastudovali Suppého operetu Dívčí ústav. Za pomoci města jednota podepsala znovu dohodu s ostrostřeleckým spolkem a vrátila se do jeho sálu. 1943 měla 92 členů, z toho 27 činných. (JM)
Ve službách Thalie II.s.195, Smékalová
Centrem společenského života byla od 20.let 19.st. Střelnice. Zde se hrálo i první divadlo. 1872 vyjádřený pokus o postavení Národního domu se opakoval 1881, protože ve městě už existovala řada českých kulturně-společenských spolků. 1881 zal. Ochotnicko-divadelní jednota Jablonský. Pro získání finančních prostředků na stavbu Národního domu se hrála 1887 V studni. 1907 pro získání dalších prostředků postavená v Dobšově zahradě Aréna. Byla nakonec málo využívána. Pokusy o stavbu se nerealizovaly a 1926 byl shromážděný finanční obnos předán Sokolu a přípravené spolky rozpuštěny. Zajímavostí v repertoáru OD bylo 1928 provedení Tůně /Destinnová/ strážským souborem, bezprostředně po provedení ve Stráži n.N./JM/FŰRBACH, František: Spolkový dům v Jindřichově Hradci. 10 str. Jindřichohradecký vlastivědný sborník, 1995/7. Okresní muzeum v Jindřichově Hradci, kART
TENTÝŽ: Drama Emy Destinové Tůně a jeho provedení. 10 str. Výběr z prací historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. 1990/4.
1919 SDO.
KOVÁŘÍK,František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982. s.167
Pravidelné divadelní hry začala jednota Jablonský 1892. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 406.
FÜRBACH, František: Divadelní hry Emy Kittlové. Příspěvek ke 100.výročí jevištního debutu Emy Destinnové. Jindřichohradecký vlastiivědný sborník, 3/1996, s.70 - 77. xerox kART
FÜRBACH, František: Drama Emy Destinnové Tůně a jeho provedení. Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. 27 / 1990 . xerox kART
plk-fach /Fürbach/: Vizitka: Divadelní spolek Jablonský. Příloha Jindřichohradeckých inzertních novin 4/97 kART
DS Jablonský
Zavřelová 26
Zavřelová,loutky s.6: LS Dřevěné divadlo JČ 1983: DS Jablonský (MKS): 3 insc. 10x
Malé studio (OKS): 1 insc. 4x
Studio P ODPM 2 insc. 10x
Dřevěný dívadlo MKS 1 insc. 12x
DS DO Bílá nemoc. OD 1957/7, s.153. OD 1957/8,s.175.
Dům na předměstí. OD 1957/11,s.262.OD 1958/1, s.1. OD 1958/1, s.12.
Adresář 93: DS ...a dost!, DS Jablonský, DS Studio P
ÚMDOČ 1922: Div. och. jed. Jablonský
MUK, J. (J.Port): K dějinám divadla v Jindřichově Hradci. In: Ohlas od Nežárky 1932, č.3-7. KK
NEJEDLÝ, Zdeněk: Bedřich Smetana. Praha,Orbis 1950. kniha 2/s.350n. KK
STREJČEK, Ferdinand: Jak se probouzel Jindřichův Hradec. 1930 KK
STREJČEK, Ferdinand: Jindřichův Hradec let osmdesátých. 1916 KK
SVATOŇ, Sáva: Ochotnické divadlo jindřichohradecké. (Turnovský uvádí, že "připravuje".) KK
ŠIMÁNEK, Jindřich: Pamětní lístek k 30.výročí založení divadelní ochotnické jednoty "Jablonský" v Jindřichově Hradci. In: Ohlas od Nežárky 1911/č.20,21 KK
ŠIMÁNEK, Jindřich: Po stopách ochotnického divadla v Jindřichově Hradci. In: Ohlas od Nežárky 1911/č.18-23, 25-33, 35-48, 50-51) KK
60 let divadelní ochotnické jednoty "Jablonský". In: Ohlas od Nežárky 26.9.1941. KK brožurka. Úv. J. Průcha. Jindřichův Hradec, Přípravný výbor div. festivalu 1961. 42 s.

1950 z pěveckých spolků a Hudební jednoty vznik Jindřichohradecké opery v ZK Staveního podniku ONV, později n.p.Jiholen. Dirigent Miloš Paul, sbormistr J.Šetka. Sólisté pohostinsky členové ND v Praze. Hráli na Střelnici, na 3.zámeckém nádvoří, zájezdy po okolí. 1950 Carmen, Lazebník sevillský, 1951 Traviata, 1952 Rusalka, Carmen, Rigoletto, 1953 Lazebník sevillský, 1953 - 1954 Prodaná nevěsta, Libuše, Hubička, 1955 Jakobín, 1956 Šárka, Madame Butterfly, 1957 V studni, DIVADELNÍ festival - Jindřichův Hradec, 1961. Celostát. přehlídka div. souborů LUT. Programová Faust a Markéta, 1958 Halka, Fidelio. Za 8 let 14 oper v 60 představeních. Z toho 48 v místě, 12 mimo.
JM

Programní tisky. Jihočeská pravda 9.10.1958. Zprávy JANŮ, L.
Československý hudební slovník. Praha 1963.

DS Jablonský OB 78 let činnosti.Věčně mladá historie /Gladkov/. Ďábelský kruh /Hedda Zinnerová/.účast v soutěži v Táboře, 3.cena v Pardubicích. V přípravě Slamník /Petrovičová/, Na širém moři kamarád /Lavrentěv/, Hrátky s čertem, Hra o lásce a smrti, malé formy a literární večery.
OD 1959/1, s.23.OD 1959/7, s.162. OD 1959/9, s.193 - 195. OD 1959/9, s.207.
Vyhlášení okresní soutěže vesnickcýh souborů.
OD 1959/11, s.262.
DS Jablonský (Dotazník ÚLK 1999.)FEMAD 1988: Studio P: Berková: Pohádka o šťastném konci
WP 1973, 1977, 1978, 1982, 1990: Studio P
Loutkáři:
Soubor Dřevěné dívadlo (zal. 1979) pracoval nejprve s rodinným divadélkem Alšových loutek, teprve později získal kompletně vybavenou marionetovou scénu. Působil v kinosále DPM. V r. 1981 se zúčastnil přehlídky Skupovy Strakonice.
Zavřelová, loutky: s. 6.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':