Databáze českého amatérského divadla

Texty: Cheb, Excerpce pro MČAD 1998-2002

CHEB o.Cheb S
CČAD s. 18,134,191, 232, 373
Od 15. st. značná dokumentace divadelního života. 1442 Chebské hry k Božímu tělu, dochováno 8112 veršů. 1480 chebská pašijová hra jako třídenní cyklus. Převládala němčina nad latinou. 1487 se uvádí zpráva o divadle, že Maruščin tanec byl velmi vesele předveden. Pozdější záznamy se týkají náboženských her. Během XVI.století se uvádí řada her, ale německých, i původní skladby /1537 školské divadlo/. Když do města přišli jezuité, pořádali častá představení latinsky a německy /1629-1755/. Divadlo se hrávalo na tržišti, na hradě, v patricijském domě Vettelově /nyní pošta/. V XVIII.století se hrávalo na radnici a v sále reduty do 1850, kdy pro divadlo přestavěna Horní brána. Zde se hrálo až do 1874, kdy bylo otevřené dnešní Městské divadlo. 1925 zal. Dramatický kroužek Budil pod patronací DJKT v Plzni. Hráli ve Frankenstalu, později v Mayergarten. V Městském divadle směli hrát jen 1x ročně /od1937 4x/. 1931 nesrovnalosti uvnitř spolku, 1932 krize, rozštěpení na dvě skupiny, 1933 obnovení činnosti /Jirásek, Vrchlický, Zeyer, Šimáček, Štech, Šamberk/. 1937 O´Neill Panenská půda. Největší rozmach v posledních třech letech republiky, hrálo se i v kině Kapitol až 1x týdně. Poslední hra před okupací Paní mincmistrová /1938/. V té době v místě činný i Pěvecký a hudební spolek Hraničář v Chebu. Po 1945 obnovil činnost Budil a Pěvecký a hudební spolek Hraničář /začátek spolupráce s Budilem /1950/ a s DS Lucerna Františkovy Lázně. Převzetí Městského divadla pod českou správu 1946. 1946 hrál DK Obecné a dívčí školy. Téhož roku zal. Divadelní studio SČM v Chebu./O princezně Pampelišce, Tábor na Sluneční zátoce /Foglar, ve spolupráci s Junákem/, Serjoža/. Představení Budila pro dospělé a děti /Lucerna, Mistr ostrého meče, ruské aktovky, Věc Makropulos, pro děti Kašpárek a Šmidra mezi loupežníky, Honzíček z malované chaloupky... 1947-8 velmi aktivní období souboru, 1947 25 inscenací, z toho 8 dětských. Spolupráce s Pěveckým a hudebním spolkem Hraničář /Slovácká princezka/. Hraničář dále uvedl Na českém mlýně /Omáčka/, V studni /V.Kočí jh., hudební vedení F. Iserle, režie J.Kubias/. 1947 zal.Loutkářský odbor Sokola Cheb. Hráli v Americké škole, dobré vybavení, marionety, maňásky /autor Malík, Kašpárek od G.Noska/. 1948 v nové sokolovně v Poohří. 1949-50 na Střelnici, další činnost nepovolena. Téhož roku zahájila Stálá loutková scéna v Chebu. Hráli ve starém klášteře. 1947 zal. Skupina Katolické mládeže v Chebu /malé formy/, 1948 ESO /estrádní soubor odborů, ZK ROH železničářů /J.Krajc/, později název Rudá hvězda,, potom KÚ při Domě osvěty v Chebu, 1961 ESO / odtud i St.Tříska či W.Matuška/. Většinou vlastní tvorba. 1949 se Budil přejmenoval na Divadelní studio v Chebu. Hráli v Loutkové scéně, 1951 převedeni pod Stavomat Cheb. Divadlo pracujících 1949 provedlo již 11 představení. Z repertoáru: Šest zamilovaných, Výstřely v Dlouhé ulici, 1950 Chebské kulturní léto, kdy se spojily všechny soubory k nastudování Hejtmana Talafúse. 1951 převedeni pod Kovo Cheb. 1952 vznik Městské loutkové scény v Chebu. Vrchol její činnosti na přelomu 50. a 60.let. Spolupráce s Noskem, J. Králem /z repertoáru např. Hmyzí kapela, Pan Kuneš z Bítovce, Radúz a Mahulena, Zlatovláska, Zlato krále Magamona/. Vlastnictví i postavičky muzikantů J.Vavříka-Rýze. Po 1965 řada loutek zničena. 1965 přestavění scény i pro javajky a maňásky. Téhož roku činnost skončila. 1953 pěvecký spolek Hraničář uvedl Prodanou nevěstu /M.Šubrtová a V.Kočí jh. 1955-1960 Městské divadlo v rekonstrukci. Zahájilo Prodanou nevěstou a Fidlovačkou. Sloučením obou souborů a Pěveckého a hudebního spolku Hraničář v DIOSK Cheb. Zahájili Valdštejnem. Tento soubor již 1959 5 premiér a 25 repríz, má činoherní a zpěvoherní soubor, soubor mladých, kulturní úderku. Účast v soutěžích /Mordová rokle/Krajská přehlídka/, Zkoušky čerta Belínka /vítěz krajského kola STM/. Na přelomu 50. a 60.let Kulturní úderka ZK Masna Cheb, vlastní orchestr. V tutéž dobu v Domově zemědělské učňovské školy pracoval Maňáskový soubor a Otazník/ estrádní kroužek. 1961 získal za Zbojnický poklad v STM 1.místo DS ODPM.1960 zahájilo Baletní studio KaSS Cheb. Účast v STM 1964. Repertoár např. Coppelia, Sylfidy, Valpuržiny noci/. 1960 - 1963 Reflex, divadlo mládeže JF /Schůzka pod Špalíčkem, Jarní Reflexcockteil, Nikdo není doma/. Počátkem 60.let vojáci PS Eska II, estrádní soubor, verše, próza, tanec, např. černošská poezie. 1962 vznik stálého operního souboru, takže 1964 ochotnická činnost příslušných souborů ukončena. 1962 vznikl Loutkový soubor LŠU Cheb, účastník soutěží, 1971 LCH, 1973 rusky Káčátko. 1967 při KaSS zahájil Svět loutek. Bohatá pravidelná činnost, účast v soutěžích, řada zájezdů. Po 1977 změna názvu Tamboři. Naučné loutkové programy. 1973 zal. SOUZ Cheb. Nejprve recitace, později drmatizace Čapka, Wolkera, Čechova, Jilemnického. V tutéž dobu činný i další soubor v učilišti, oba úspěšní v soutěžích. 1977zahájil DS KaSS Cheb, 1979 změnil název na SEKTO kvartet. WP 1977 se zúčastnil DS Horizont VÚ 522. Recitační kroužek gymnázia zahájil 1976 Jsme s tebou, Chile, 1979 vznik Poezie na schodech, včetně vlastní tvorby. 1982 účast na WP. 1978 zal. Dětský loutkový soubor KaSS. Hrál pravidelně 1978 - 1982. Při 11.MŠ 1980-1984 rovněž Loutkový soubor. Účast na přehlídkách. Počátkem 80.let obnovil činnost malými scénkami DS ODPM.1984 zal. Poetický klub při KaSS, 1987 účast na WP, 1989 Od svítání do svítání, účast v soutěžích. 1984-1988 při KaSS činný Loutkový soubor Dráček. 1986 obnovil asi na 3 roky SEKTO kvartet. 1993 nastudoval Divadelní kroužek 2.ZŠ Cheb Výtečníky, hostování i v Praze. /JM/
Národní přehlídka amatérského divadla pro začínající soubory viz BČAD č.964
FRANKOVÁ, A.: z archivních a dalších dokumentů zpracovala. 4 str. 1998.kART.
Javorin, s.66
SIEGL,K.: Zur Geschichte des Egerer Theaterwesens bis z.Eröffnung d.gegenwärt. Stadttheaters 3.Okt.1874 In: Unser Egerland 1924/č.8.9. KK
40 LET amatérského divadla. Historie a činnost divadelních souboru ve Františkových Lázních, Lubech, Staré Vodě, Mariánských Lázních. Cheb, OKS 1988. 52 s. Ondr kART
DČD I, s.89,92,103,112,312,350.
Prameny: SOA Cheb F 38-391/20. SOA Cheb - Chebský deník 1993, č.129, s.7. K Cheb - Loutky ze sbírek Chebského muzea - vydalo CHebské muzeum, ML, 4.č.. M Cheb: Kulturní přehled 1959,1961, 1967, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982. M Cheb: Týdeních Chebska 7.2.91, s.2, 27.2.1979, s.3. M Cheb: Hraničář: 18.6.63-25,3; 19.2.63-8,4; 9.6.63-28,3; 30.10.74-44,2. M Cheb Chebsko 25.8.1945; 1.7.1950 s.5.
POZOR! Budil směl hrát 4x do roka až 1937, ne 1927? 1937 je, myslím politicky nereálné!!
1459:
DČD I., s. 92
1480, chebská Pašijová hra jako třídenní cyklus:
DČD I., s. 89
1537, školské div.:
DČD I., s. 103; Winter
16. stol., školské div., německy:
DČD I., s. 112
1629 - 1755: divadelní činnost řádu jezuitů.
DČD I., s. 350
Velikonoční hry,
DČD I., s. 312
1487 se uvádí první zpráva o divadelním představení, uvádí se, že Maruščin tanec byl velmi vesele předveden. Pozdější záznamy se týkají náboženských her. Během XVI.století se uvádí řada her, ale německých, i původní skladby. Když do města přišli jezuité, pořádali častá představení latinsky a německy. V XVIII.století se hrávalo na radnici a v sále reduty, a to až do 1850, kdy byla pro divadlo přestavěna Horní brána. Zde se hrálo až do 1874, kdy bylo otevřené dnešní Městské divadlo.Po 1945 zde hrál Spolek divadelních ochotníků "Divadelní studio v Chebu, dříve spolek "Budil". ( JM )
Javorin s. 66

SIEGL,K.: Zur Geschichte des Egerer Theaterwesens bis z.Eröffnung d.geggenwärt. Stadttheaters 3.Okt.1874 In: Unser Egerland 1924/č.8.9. KK
4O let amatérského divadla. Historie a činnost divadelních souboru ve Františkových Lázních, Lubech, Staré Vodě, Mariánských Lázních. Cheb, OKS 1988. 52 s. Ondr kART
ÚMDOČ 1925: Dramatický spolek Budil
DS DO pořádá zájezdy po pohraničí. Selská láska, Prodaná láska. Úklady a láska, Na zastávce /Uljaninskij/, Premiéra se odkládá /A.G.Pettermann/. OD 1958/1, s.4. OD 1958/1, s.9.
DS Reneta (Dotazník ÚLK 1999.)

WP 1977: Horizont VÚ 522
WP 1982: Recitační kroužek gymnázia

Loutkové divadlo:
LCH 1955: Stálá loutková scéna Domu osvěty
LCH 1971: Lidová škola umění
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':