Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Prostředí revoluce na Slovensku, AS 2000, č.1

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Prostředí revoluce na Slovensku, AS 2000, č.1

V minulém roce jsme se několikrát věnovali situaci na Slovensku. Téměř deset let po listopadu se zde ledy hnuly. Amatérští divadelníci si uvědomili, že právě oni jsou subjektem, který se v dialogu s odborníky, odbornými pracovníky Národného osvetového centra, regionálních osvětových zařízení, musí pokusit o znovudefinování obsahu a pravidel divadelního života na Slovensku. V říjnu 1999 vydala skupina, v jejímž čele stály špičky současného slovenského nejen amatérského divadla Jožo Krasula, Silvo Lavrík a Karol Horvát (do úplnosti chyběli pouze Michal Babiak a Anka Gamanová), Senickou iniciativu (akce se zrodila na Festivalu mladého divadla v Senici). Její podstatou je návrh organizace postupových soutěží a dalšího rozvoje neprofesionálního divadla na Slovensku. Řekněme rovnou, že návrh v mnohém představuje radikální řešení.
Pokud jde o organizaci přehlídek, pak se návrh snaží strukturu zpřehlednit organizačně i ekonomicky. Revolučním řešením je návrh na zrušení druhového členění na nižších úrovních, přičemž mimo zůstávají pouze loutky, s nimiž návrh jaksi nepočítá. Jak okresní přehlídky (tzv. regionální), tak krajské by měly mít podobu scénické žatvy. Přihlásit se mohou činoherní inscenace, alternativní, divadla poezie, dětské kolektivy, skupiny pohybového divadla a pantomimy. Okresy mohou výběr uskutečnit buď formou přehlídky nebo přímým doporučením. Programovou radu krajské přehlídky jmenuje celoslovenská rada, o níž bude řeč dále. Tato rada jmenuje také lektorský sbor přehlídky, který vybere soubory na druhové celostátní přehlídky, přičemž určení druhu je v kompetenci lektorů. Nebudou se udělovat žádné ceny a přehlídka by měla mít důsledně pracovní charakter, tj. samozřejmou součástí budou dílny a semináře.
Druhové celostátní přehlídky by měly nahradit nefungující kategorizaci. Právo účasti bude mít maximálně deset inscenací nominovaných na krajské žatvě. Také lektorský sbor těchto přehlídek bude jmenovat rada. Nebudou vyhlašováni vítězové a nejvyšším oceněním se tak stane postup na scénickou žatvu v Martině. Program přehlídek stanoví programové komise jmenované radou. Jak krajské, tak celostátní přehlídky lze pořádat pouze na základě licence udělené ředitelem NOC na návrh rady. Velkou novinkou je omezení počtu celostátních přehlídek - činoherní divadlo (střídavě Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš), dětské divadlo (Čadca a Šal'a), festival divadelních přesahů (Senica, příp. vítěz konkurzu), nonverbální divadlo a divadlo poezie (Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš), tradiční a venkovské divadlo (Šurany a Trebišov).
Završením sezóny bude Scénická žatva v Martině. V oficiálním programu budou prezentovány inscenace z celostátních přehlídek, v neoficiálním programu pak nominované z dalších tematických a žánrových přehlídek (max. 7), profesionální soubory a hosté ze zahraničí (max. 5). Automatický nárok na postup by měl vítěz Prémie MK za tvůrčí čin roku, která je na SŽ udělována. Takže např. letos by automaticky vystoupil soubor z Dolného Kubína bez ohledu na kvalitu své nové produkce. Lektorský sbor dále vybere inscenace, které jsou hodny vystoupit v Slovenském národním divadle a reprezentovat v zahraničí (patrně zatím bez zřetele na konkrétní festivaly a pozvání).
Pokud jde o vnitřní organizační strukturu slovenského amatérského divadla, pak návrh počítá s tím, že nejvyšším orgánem bude Konference neprofesionálního divadla, která se bude konat 1x za tři roky. Na ní bude tajným hlasováním zvolena Celoslovenská rada pro neprofesionální divadlo také na funkční období tří let. Bude mít 15 přímo volených členů: 2 zástupce NOC, po 4 zástupcích občanských sdružení divadelníků s celostátní působností (ADÚ, ZDOS, STD), po 1 zástupci Rusíni a Ukrajinci a Maďaři. Radu bude jmenovat NOC, centrum bude rovněž hradit všechny náklady spojené s její činností (včetně telefonů, cestovného apod.). Časopis Javisko se stane tiskovým orgánem rady. Rada jmenuje 24-členný lektorský sbor s působností na jednu sezónu, tito lidé vytvoří lektorské sbory, počínaje krajskými přehlídkami až po Martin. Povinností každého člena sboru je zúčastnit se nejméně třetiny krajských přehlídek a jedné celostátní. Poradní sbory NOC budou zrušeny a nahrazeny radou a jejími sekcemi. Rada se stane poradním orgánem ředitele NOC, s pravomocí navrhovat všechno podstatné pro organizaci amatérského divadla na Slovensku. Vedoucí divadelního oddělení NOC bude tajemníkem rady, s úkolem uplatňovat v praxi všechny návrhy rady. Rada přebírá také zastupování Slovenska v AITA/IATA.
Návrh byl probírán na několika poradách NOC, MK SR a Senické iniciativy, která se zaštiťovala údajnými českými zkušenostmi. Prý to takto u nás funguje. Permanentní dialog skončil celoslovenskou konferencí, konanou 27. listopadu 99 v Žiari n. H.
Konference potvrdila organizaci postupových přehlídek amatérského divadla na Slovensku (8 krajských žatev, 5 celostátních druhových přehlídek s dvěma nominacemi na Scénickou žatvu v Martině). Byla zvolena Rada pro neprofesionální divadlo na Slovensku, která je zároveň přípravným výborem pro ustavení občanského sdružení. To se bude ucházet o vstup do Slovenského střediska AITA/IATA a redakční rady Javiska. S divadelním oddělením a vedením NOC bude rada rokovat o poradních sborech za přítomnosti jejich členů. Rada se bude rovněž ucházet o zastoupení v komisích státního fondu Pro Slovakia. Konference se vyslovila za zachování regionálních osvětových středisek (MK SR uvažuje o jejich zrušení) a připojila se k dopisu adresovaného poslancům Slovenské národní rady, žádajícího o přidělení účelově vázaných prostředků pro amatérské divadlo. Vyzvala rovněž ke svolání teatrologické konference, zaměřené na vyjasnění pojmů a termínů v oblasti amatérského divadla. Pod usnesením je podepsán Silvo Lavrík.
Sečteno a podtrženo: Senická iniciativa vyvolala zájem orgánů, médií o amatérské divadlo na Slovensku (různým formám se prý na Slovensku věnuje více než 5000 občanů). To není málo. Dala podnět k uvažování, čím nahradit léta nefungující systém kategorizace. Zda budou fungovat krajské scénické žatvy, se uvidí. Rozhodně to však ušetří spoustu peněz a sil. Pokud jde o zastupování divadelníků a hájení jejich zájmů, pak se z revolučních pozic a postojů, k nimž samozřejmě patří i názor, že pouze my máme pravdu a ostatní se musí přizpůsobit, iniciátoři vrátili do reality. Založí občanské sdružení s právní subjektivitou a pokusí se ve volné soutěži s ostatními si vydobýt postavení primuse. Upustili tedy podle mého názoru od nerealizovatelného návrhu být poradním orgánem, který však bude rozhodovat. Pod stůl padly i další snové vize, např. na ustavení jednotného sboru lektorů s roční neplacenou dovolenou. Jinak se to totiž stihnout nedá.
Začalo to radikálními požadavky a skončilo prostřední revolucí. Čas ocení její kvality a ukáže, zda skutečnou revolucí byla. Přeji slovenskému amatérskému divadlu, jehož si vážím, aby odpověď byla kladná.
Lenka Lázňovská

Související Geografické celky

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.