Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: LCH 2003, závěrečné hodnocení

52. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
Celostátní přehlídka amatérských loutkových divadel v roce 2003
(Závěrečné hodnocení)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Místo a čas konání:
Chrudim 30.6. (29.6.) - 5.7. 2003

Pořadatelé:
Město Chrudim, Chrudimská Beseda – místní pořadatel
IPOS - ARTAMA ve spolupráci s Občanským sdružením Amatérské divadlo a svět

Přehlídka se konala za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a pod záštitou hejtmana Pardubického kraje.

Spolupráce:
Muzeum loutkářských kultur Chrudim, SČDO – SAL, VSVD, DDD a UNIMA.
Partner přehlídky - Holcim Česko, a.s. Prachovice
Výtvarník – Ivan Baborák

Program – statistika:

Představení:
Z osmi krajských přehlídek, kterých se zúčastnilo 70 souborů a jednotlivců se 78 inscenacemi odborné poroty vybraly a doporučily 30 představení jak do hlavního programu, tak jako inspirativní a doplňková. Programová rada následně sestavila program, který byl složený z 23 přehlídkových představení, 6 představení inspirativních a 11 představení doplňkových. Seznam odehraných inscenací a úplný program je v příloze číslo 1.
Semináře:
V rámci 52. Loutkářské Chrudimi se uskutečnilo 10 odborných seminářů (včetně dětského klubu), které vedlo 14 lektorů (+2 pomocníci). Seminářů se zúčastnilo 129 seminaristů. Seznam seminářů a lektorů je obsahem přílohy číslo 2.
Lektorský sbor (porota):
Všechna představení sledoval pětičlenný odborný lektorský sbor, který se setkal se všemi hrajícími soubory k neformálnímu hodnocení, vedl diskuse s veřejností (což ovšem nebylo v původním plánu – viz níže) a udělil individuální ceny. Seznam lektorů, udělených cen a závěrečného slova předsedy v příloze číslo 3.
Doplňkový program:
Vedle divadelních představení proběhl i další doplňkový program: Diskusní klub, Křeslo pro hosta (tentokrát jako dvojkřeslo), Loutkářský bál, úvodní Loutkářský štrůdl, závěrečná Pouť, Setkání pro všechny, kteří do toho chtějí mluvit, Noční prohlídka Muzea loutkářských kultur a 5 koncertů.

HODNOCENÍ

Klady:
- Úroveň přehlídky lze myslím označit za velmi dobrou. Z krajů nebyla nominována ani doporučena žádná vyloženě slabá inscenace. Samozřejmě se vyskytla představení průměrná, ale vedle toho i velmi nadprůměrná. Toho důkazem je například doporučení tří inscenací na vrcholovou mezioborovou divadelní přehlídku Jiráskův Hronov.
- Přehlídka měla příjemnou atmosféru. To bylo způsobeno, mimo jiné, stále se zlepšujícím zázemím (možnost posezení i stravování v okolí divadla), kvalitním programem (vedle špičkových představení byly samozřejmě i inscenace průměrné, ale dá se říct, že žádný podprůměr), a zdaleka ne na posledním místě tvořili dobrou atmosféru sami účastníci – hrající soubory a hosté (za všechny jmenujme soubor DNO z Hradce Králové, který se svými improvizovanými výstupy, hudbou a všelijakým jiným činěním stal jakýmsi dobrým duchem, či maskotem celého týdne).
- Kvalitní semináře s kvalitním vedením. Na každém z nich by se dalo vyzdvihnout něco jedinečného, ale připomeňme alespoň svého druhu novinku – seminář „Nemocniční postel jako jeviště“, kde se frekventanti nejen učili jak divadelně komunikovat s nemocnými dětmi, ale své pokusy si také mohli v nemocnici vyzkoušet.
- Dobrým počinem se také ukázal Dětský klub, který vedly studentky pedagogické fakulty z Plzně, a který nebyl jen „hlídáním“ dětí, ale měl svou náplň v ducho dramatické výchovy.
- Práce lektorského sboru (poroty), zvláště pak při setkávání s jednotlivými soubory. Až na nepatrné výjimky byly s touto „službou“ soubory velmi spokojeny.
- Možnost bezplatného ubytování všem hrajícím souborům po celou dobu přehlídky. Tuto možnost využila většina souborů, což, mimo jiné, přispělo jak k dobré atmosféře (Chrudim začala poněkud ožívat i v dopoledních hodinách), tak zejména k větším možnostem setkání, dialogu apod.
- Přehlídkový zpravodaj – Lávka – se opět posunul v některých ohledech dopředu (Zejména v grafické podobě, přehlednosti a zejména v kvalitě tisku. Přínosem byly také nové rubriky a soutěže s hodnotnými cenami). Ne všechno se ovšem podařilo. O tom více v kapitole „zápory“.
- Dvojkřeslo pro hosta – navzájem se v něm zpovídali dramaturgové a autoři Iva Peřinová a Jiří Středa. Bylo to informačně bohaté, zajímavé a vtipné. I když byly výhrady k jisté povrchnosti.
- Úvodní Loutkářský štrůdl – zejména jeho závěrečná část, včetně zahajovacího představení Černošské pohádky divadla Drak z Hradce Králové, které se hrálo na letní scéně před divadlem. Vzhledem k tomu, že (jak tvrdil místostarosta Chrudimi, pan Řezníček) se na zahájení přehlídky snad ještě tolik lidí nesešlo, mělo zahájení přehlídky opravdu „chuť“ celostátní akce.
- Velmi dobře také dopadly i některé inspirativní a doplňkové akce. Mám na mysli zejména inspirativní představení pro seminaristy (Piškardendulá aneb Josefe Věry Říčařové a Františka Vítka), již zmíněné úvodní Černošské pohádky a závěrečné vystoupení hosta ze zahraničí (rakvičkárna Vitéz László Jánose Pályiho z Maďarska). Dobře vyzněly i podvečerní koncerty – kvalitní výběr účinkujících, dodržované (k velké lítosti některých) dohodnuté délky vystoupení…
- Ke kladům patří i výtvarná podoba cen, které byly uděleny (voskové hlavičky, které byly předlohou pro plakát 52. LCH).
- Velmi příjemná byla doprovodná výstava v Divadle Karla Pippicha věnovaná rodinnému loutkovému divadlu, kterou připravil Jaroslav Blecha z Moravského zemského muzea v Brně.
- S radostí byla přijata i opětovná noční prohlídka Muzea loutkářských kultur.
- Mezi klady bezesporu také patří i ten fakt, že se v podstatě podařilo uspokojit všechny zájemce o semináře, takže nikdo, kromě těch, kteří se chtěli přihlásit až v době konání přehlídky, nemusel být odmítnut.

Zápory (nebo lépe nedostatky):
- Na prvním místě to byla ne vždy včasná, srozumitelná a věcně přesná komunikace. To se projevovalo v mnoha oblastech. Jak ve vzájemné komunikaci ARTAMY s Chrudimskou besedou, tak v komunikaci s některými účastníky a lektory. Nebylo to nic zásadního a, kromě jednoho případu, to nemělo žádný zásadní vliv na průběh přehlídky.
- Diskuse s veřejností měly poněkud chaotický průběh s kompromisním závěrem. Původní záměr vedení diskusí se z různých příčin nezdařil a tak je nakonec vedl lektorský sbor (porota), kterému tím sice přibyla práce, se kterou původně nepočítal, nicméně se této role bez velkých problémů zhostil.
- Třetí divadelní prostor (divadlo MED) není ještě tím, čím bychom si asi představovali, že by měl být. Byl sice asi tím nejlepším co se na Chrudimi zatím zkusilo, ale ještě bude potřeba doladit některé důležité detaily (akustiku, větrání a elevaci).
- Závěr přehlídky nebyl bohužel obdobou jejího úvodu. V tuto chvíli ale asi nemá smysl detailněji tuto věc rozebírat, protože chrudimští již chystají v tomto ohledu zásadní změnu.
- Zpravodaj (Lávka) byl obsahově příliš naplňován názory redakce – příště by bylo dobré se ještě víc zaměřit na názory a příspěvky z řad účastníků.
- Absence prostředníka pro semináře. Ukázalo se, že bez člověka, který by se po celou dobu přehlídky staral o potřeby seminářů to prostě nejde. Je to důležité i proto, že pak chybí koordinátor pro závěrečné ukázky z jejich práce.
- Nedisciplinovanost diváků a nedůsledná kontrola u vstupu do sálů (zejména těch malých) způsobovala někdy dost nepříjemné zmatky. Lektoři a seminaristé se občas nemohli dostat do sálu (nebo na svá místa v případě velkého sálu), protože byl zaplněn diváky, pro které nebylo to které představení určeno. Jak se tam dostali nevím, ale i zde už je s Chrudimskou besedou rozjednaná náprava.
- Nefungovala „zeď nářků“. Vzhledem k tomu, že obdobně dopadla tato „instituce“ i na Jiráskově Hronově, zabýval bych se otázkou, zda této formě komunikace již neodzvonilo…
- Ne nepodstatná je informovanost o přehlídce. I když prý na úvodním Loutkářském štrůdlu byla Česká televize nejdéle, co kdy byla a zahájení se objevilo v hlavní zpravodajské relaci, místní noviny se denně a obšírně přehlídce věnovali a bylo k zahlédnutí i několik poznámek v celostátních dennících, přesto si myslím, že pro informovanost by se dalo udělat ještě mnohem více. Například tisková konference, připravené tiskové materiály apod.


Co dál:
- To nejdůležitější je asi chystané rozšíření přehlídky o tzv. „open“ program, tedy rozdělení na přehlídkový a otevřený program. Mělo by jít o představení a doprovodné aktivity, které poběží vedle hlavního přehlídkového programu a byly by určené široké veřejnosti a hostům přehlídky. Tento program by měl zaplňovat „hluchá“ místa přehlídky, tedy zejména dopolední hodiny.
- Změnit by se měl i závěr přehlídky. Měl by se konat poslední večer a obsahem by bylo vyhlášení výsledků a „lidová veselice“ (až do rána).
- Uvažuje se i o rozdělení diskuse s veřejností na dvě – každá se svým moderátorem a s jiným zaměřením – a dát tak možnost víc se osobně do diskuse zapojit.
- Doladit třetí divadelní prostor.
- Dopracovat další aktivity v rámci přehlídky. Jako například „Setkání pro ty, kteří do toho chtějí mluvit“ nebo aktivity pro návštěvníky a účastníky, kteří se neúčastní práce v seminářích (například otevřené dílny).


Štěpán Filcík
IPOS ARTAMA
odborný pracovník pro amatérské loutkářství
Příloha číslo 1

52. Loutkářská Chrudim 2003
statistika představení

PŘEHLÍDKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

1 4+1 (DNO, Hradec Králové)
2 ANATOMIE (DNO, Hradec Králové)
3 BERÁNCI A OSPALÝ ČERT (Před branou, Rakovník)
4 BUDULÍNEK TŘETÍ (Strakaté divadlo, Praha)
5 DOKUD NÁS ČÁPI NEROZDĚLÍ (Tak co?, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou)
6 GOMEZ (DNO, Hradec Králové)
7 JAK SE PETRUŠKA ŽENIL (Podivíni, Podivín)
8 KAM SE PODĚLY KOČIČÍ JAZÝČKY (Čmukaři, Turnov)
9 KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADĚ (BOĎI, Jaroměř)
10 KOCOURKOVSKÉ POVÍDAČKY (Opal, Opava)
11 KOUZELNEJ MLEJN (Střípek, Plzeň)
12 MAUSA MUSAKA (dětský divadelní soubor ZUŠ, Děčín)
13 NA STROPĚ (Záchvat, Hradec Králové)
14 NEZBEDNÁ KŮZLÁTKA (Dospělá embrya, Hradec Králové)
15 O PRINCEZNĚ, KTERÁ MLUVILA CIZÍ ŘEČÍ (Spojáček, Liberec)
16 OKOLOSTOLA (DNO, Hradec Králové)
17 PASTÝŘKA (Tlupatlapa, Svitavy)
18 PROČ MAJÍ SLONI CHOBOT (Jeden Eda, Hradec Králové)
19 PŘED LESEM, ZA LESEM (Bateteba, Brno)
20 SMRT SI ŘÍKÁ PABLO A PEDRO (RÁM U.S., Plzeň)
21 SREDNI VAŠTAR (ZUŠ, Žerotín Olomouc)
22 VĚCI SLEPIČÍ (Spolek loutek Loutkino, Brno)
23 VÍTR Z APALAČSKÝCH HOR (Druhák, Hradec Králové)

INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ

1 INDIÁNSKÉ POHÁDKY (Klika, Praha)
2 PIŠKARDENDULÁ ANEB JOSEFE (Věra Říčařová a František Vítek)
3 RÁMY (Kald DAMU)
4 VERNISÁŽ (Kald DAMU)
5 VESEL U VESEL DEN CO DEN (ZUŠ, Žerotín Olomouc)
6 VITÉZ LÁSZLÓ (János Pályi, Maďarsko)

DOPLŇKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

1 ČERNOŠSKÉ POHÁDKY (Drak, Hradec Králové)
2 DARY NEDARY (Krajánek, Ledenice)
3 KAŠPÁREK STAVÍ DOMEK (Pimprle, Praha)
4 MEDVÍDEK PÚ (Čmukaři, Turnov)
5 O LAKOMÉ BARCE (Tak co?, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou)

V rámci zahájení a závěru

6 MAHULENA (DAMÚZA Praha)
7 O BUDULÍNKOVI (Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod)
8 O ČERVENÉ KARKULCE (Malé divadélko Praha)
9 O LÍNÉM HONZOVI, TŘÍHLAVÉM DRAKOVI A POVIDLOVÝCH BUCHTÁCH (PODIV Brno)
10 O ZASLOUŽILÉM VRABCI (Divadlo DELL'ARTE ČB)
11 STAROČESKÁ KOMÉDIE (Divadlo z půdy)

PROGRAM 52. Loutkářské Chrudimi

NEDĚLE 29.6.2003
Divadlo MED 20.00 (inspirativní představení pro seminaristy a veřejnost)
PIŠKARDENDULÁ ANEB JOSEFE (Věra Říčařová a František Vítek)

PONDĚLÍ 30.6.2003
Divadlo Karla Pippicha 17.00 + 19.00
KOCOURKOVSKÉ POVÍDAČKY (Opal, Opava)
(pro diváky od šesti let)

Malá scéna 10.00 (doplňkové představení pro veřejnost)
MEDVÍDEK PÚ (Čmukaři, Turnov)
(pro diváky od šesti let)

14.00 + 16.00 + 18.00
SMRT SI ŘÍKÁ PABLO A PEDRO (RÁM U.S., Plzeň)
(pro diváky od šestnácti let)

Divadlo MED 14.00 + 16.00 + 18.00
BUDULÍNEK TŘETÍ (Strakaté divadlo, Praha)
(pro diváky od čtyř let)

19:00 – 23:00 LOUTKÁŘSKÝ ŠTRŮDL
aneb SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 52. LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI
LOUTKÁŘSKÝM PROCESÍM OD ŠTACE KE ŠTACI

Náměstí Josefa Ressela
BIG BAND F. A. MACHA - promenádní koncert,
O líném Honzovi, tříhlavém drakovi a povidlových buchtách - PODIV Brno,
O zasloužilém vrabci - Divadlo DELL'ARTE ČB,
Mahulena - DAMÚZA Praha,
LAMPIONOVÝ PRŮVOD S DECHOVKOU A KOMEDIANTY

Letní scéna před Divadlem Karla Pippicha
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 52. LCH
ČERNOŠSKÉ POHÁDKY (DRAK, Hradec Králové)

ÚTERÝ 1.7.2003
Divadlo Karla Pippicha 17.00 + 20.00
MAUSA MUSAKA (dětský divadelní soubor ZUŠ, Děčín)
VĚCI SLEPIČÍ (Spolek loutek Loutkino, Brno)
(pro diváky od sedmi let)

22:00 (inspirativní představení)
INDIÁNSKÉ POHÁDKY (Klika, Praha)
(pro diváky od šestnácti let)

Malá scéna 10.00 (doplňkové představení pro veřejnost)
O LAKOMÉ BARCE (Tak co?, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou)
(pro diváky od sedmi let)

14.00 + 16.00 + 18.00
PŘED LESEM, ZA LESEM (Bateteba, Brno)
VÍTR Z APALAČSKÝCH HOR (Druhák, Hradec Králové)
(pro diváky od devíti let)

Divadlo MED 10.00
BUDULÍNEK TŘETÍ (Strakaté divadlo, Praha)
(pro diváky od čtyř let)

14.00 + 16.00 + 18.00
BERÁNCI A OSPALÝ ČERT (Před branou, Rakovník)
O PRINCEZNĚ, KTERÁ MLUVILA CIZÍ ŘEČÍ (Spojáček, Liberec)
(pro diváky od čtyř let)

19:00 Vlasta Redl – koncert na Letní scéně (před divadlem K. Pippicha)


STŘEDA 2.7.2003
Divadlo Karla Pippicha 17.00 + 20.00
KAM SE PODĚLY KOČIČÍ JAZÝČKY (Čmukaři, Turnov)
(pro diváky od devíti let)

Malá scéna 10.00
PŘED LESEM, ZA LESEM (Bateteba, Brno)
VÍTR Z APALAČSKÝCH HOR (Druhák, Hradec Králové)
(pro diváky od devíti let)

14.00 + 16.00 + 18.00
GOMEZ (DNO, Hradec Králové)
ANATOMIE (DNO, Hradec Králové)
NEZBEDNÁ KŮZLÁTKA (Dospělá embrya, Hradec Králové)
DOKUD NÁS ČÁPI NEROZDĚLÍ (Tak co?, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou)
(pro diváky od šestnácti let)

Divadlo MED 10.00
BERÁNCI A OSPALÝ ČERT (Před branou, Rakovník)
O PRINCEZNĚ, KTERÁ MLUVILA CIZÍ ŘEČÍ (Spojáček, Liberec)
(pro diváky od čtyř let)

14.00 + 16.00 + 18.00 (pro mládež a dospělé)
NA STROPĚ (Záchvat, Hradec Králové)
RÁMY (Kald DAMU)
VERNISÁŽ (Kald DAMU)
(pro diváky od šestnácti let)

19:00 Hradišťan – koncert na Letní scéně (před divadlem K. Pippicha)
21:00 Loutkářský bál – restaurace Modrá hvězda

ČTVRTEK 3.7.2003
Divadlo Karla Pippicha 17.00 + 20.00
PASTÝŘKA (Tlupatlapa, Svitavy)
(pro dospělé)

Malá scéna 10.00 (doplňkové představení pro veřejnost)
DARY NEDARY (Krajánek, Ledenice) – 60 minut
(pro diváky od šesti let)

14.00 + 16.00 + 18.00
OKOLOSTOLA (DNO, Hradec Králové)
4+1 (DNO, Hradec Králové)
(pro dospělé)

Divadlo MED 10.00 (pro mládež a dospělé)
NA STROPĚ (Záchvat, Hradec Králové)
RÁMY (Kald DAMU)
VERNISÁŽ (Kald DAMU)
(pro diváky od šestnácti let)

14.00 + 16.00 + 18.00
JAK SE PETRUŠKA ŽENIL (Podivíni, Podivín)
(pro diváky od devíti let)

19:00 Petr Muk - koncert na Letní scéně (před divadlem K. Pippicha)
21:00 Křeslo pro hosta – tentokrát dvojkřeslo pro Jiřího Středu a Ivu Peřinovou
Měšťanská restaurace, Muzeum
23.00 Noční prohlídka Muzea loutkářských kultur

PÁTEK 4.7.2003
Divadlo Karla Pippicha 17.00 + 20.00
KOUZELNEJ MLEJN (Střípek, Plzeň)
(pro diváky od patnácti let)
22.00 (Inspirativní představení)
VITÉZ LÁSZLÓ (János Pályi, Maďarsko)


Malá scéna 10.00 (doplňkové představení pro veřejnost)
KAŠPÁREK STAVÍ DOMEK (Pimprle, Praha) – 50 minut
(pro diváky od pěti let)

14.00 + 16.00 + 18.00
SREDNI VAŠTAR (ZUŠ, Žerotín Olomouc)
(inspirativní představení)
VESEL U VESEL DEN CO DEN (ZUŠ, Žerotín Olomouc)
(pro diváky od šestnácti let)

Divadlo MED 10.00
JAK SE PETRUŠKA ŽENIL (Podivíni, Podivín)
(pro diváky od devíti let)

14.00 + 16.00 + 18.00
PROČ MAJÍ SLONI CHOBOT (Jeden Eda, Hradec Králové)
KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADĚ (BOĎI, Jaroměř)
(Pro diváky od pěti let)

19:00 Beatles revival - koncert na Letní scéně (před divadlem K. Pippicha)

SOBOTA 5.7.2003
Divadlo MED 10.00
PROČ MAJÍ SLONI CHOBOT (Jeden Eda, Hradec Králové)
KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADĚ (BOĎI, Jaroměř)
(Pro diváky od pěti let)

13:00 Slavnostní zakončení
LOUTKÁŘSKÁ POUŤ
DECHOVKA OD MUZEA K DIVADLU K. PIPPICHA

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ CEN - letní scéna

Staročeská komédie - Divadlo z půdy
O Červené Karkulce - Malé divadélko Praha
O Budulínkovi - Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
a další vystoupení z tvorby seminářů festivalu
TRH LIDOVÝCH VÝROBCŮ – OBČERSTVENÍ

15.00 - 16.30 hodin - letní scéna
MOMENT "To všechno odnes čas..." - hudební skupina

Příloha číslo 2
SEMINÁŘE 52. LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI
SEMINÁŘ A
MAŇAS NEBO MARIONETA?
A nebo javajka, manekýn, maska…? Pro každý druh loutky se hodí jiný příběh, pro každé téma jsou vhodné jiné prostředky. Seminář se zabývaL tím, čím se od sebe jednotlivé typy loutek liší a co je pro ně nejvhodnější. Co kterému typu, tak říkajíc, "sluší", v čem je jeho síla. Zabýval se tím, jak jednotlivé typy loutek ovlivňují dramaturgii, režii, stylizaci i jazyk hry. Pracovalo se s krátkými, jednoduchými texty. Lektor - Mirka Vydrová, Divadlo Bořivoj
SEMINÁŘ B
PŘEDMĚT JAKO LOUTKA
"Pan Beran s manželkou paní Ovcí seděli v obývacím pokoji s dceruškou, která byla stejně krásná, jako byla jedlá, když tu někdo u domovních dveří zaklepal ..." Výchozím momentem pro tento seminář byly laskavě-drastické bajky J. Thurbera. Účastníci se pokoušeli rozehrát různé předměty a přeměnit je ve skutečné aktéry těchto drobných "dramat". Seminář byl určen těm, kteří si chtějí hrát s vlastní fantazií a chtějí se naučit využívat "oživované hmoty" pro potěšení druhých a byl zaměřen na mládež ve věku cca 12-16 let. Lektoři - Ivana a Pavel Němečkovi, Sdružení D Olomouc
SEMINÁŘ C
DIVADLO OBRAZU A ZVUKU
Hra s divadlem, hudbou a zvukem. Co všechno hudba a zvuk na divadle "zvládne" a kam už nemůže; jak ovlivní ten, který zvuk význam... ale také normální muzicírování, zpívání a zvukování pro všechny divadelníky, které baví nebo zajímá hudba. Jakýkoliv hudební nástroj (byť ten nejmenší) byl vítán. Lektor - Jiří Vyšohlíd, muzikant a loutkoherec divadla DRAK
SEMINÁŘ D
PŘIBĚHY V NÁS A KOLEM NÁS
Pět dní pohrávání, prožívání a vyprávění příběhů starých i těch nejsoučasnějších, volně inspirovaných knihou Salmana Rushdieho HÁRUN A MOŘE PŘÍBĚHŮ - to byl námět pro hru rodičů (prarodičů) s dětmi. Lektor - Tomáš Doležal, vedoucí střediska dramatické výchovy Centra volného času Lužánky (Rodinný seminář s dětmi od 4 do cca 10 let.)
SEMINÁŘ E
DRAMATURGICKO AUTORSKÝ
Od dramaturgické úpravy textu k autorství. Lektor - Iva Peřinová, Naivní divadlo Liberec
SEMINÁŘ F
SEMINÁŘ PRO TY, CO CHTĚJÍ VĚDĚT
Seminář byl určen všem, kteří chtějí poznávat jaká je stavba té které inscenace, jak a proč funguje či nefunguje. Na konkrétním materiálu se účastníci podrobněji seznamovali se zákonitostmi dramaturgie, režie, scénografie, užití jevištní hudby i herectví a loutkoherectví. Každý den se samozřejmě rozebírala i všechna zhlédnutá přehlídková představení. Prostřednictvím zmínek o metodice hodnocení měl seminář posloužit i těm, kteří by si rádi zkusili napsat recenzi, kritiku nebo hodnocení. A možná i těm, kteří by se v budoucnu chtěli nebo mohli stát porotci či lektory. Lektor - Luděk Richter, Divadelní společnost Kejklíř
SEMINÁŘ G
NEMOCNIČNÍ POSTEL JAKO JEVIŠTĚ
Ottokar Seifert a Marka Míková mají bohaté zkušenosti s loutkovým divadlem pro nemocné děti. A to jak u nás, tak v Německu. Seminář byl zaměřen na specifičnost nemocničního prostředí, na jeho jedinečnost, na jeho možnosti i omezení. Šlo o praktická cvičení, která vyústila v konkrétní představení sehraná v nemocnici a dětské léčebně.. Lektoři - Ottokar Seifert a Marka Míková
SEMINÁŘ H
SVĚTLO A STÍN
Stínové loutkové divadlo na pergamenu, různé postupy a technologie, výroba loutek, krátké představení. Lektorka - Pavla Říhová, Atelier Abrakadabra, absolventka stáže klasického stínového divadla z Bali
SEMINÁŘ I
PAPÍRKOVÉ DIVADLO
Papírkové divadlo je dnes už skoro zapomenutá, i když stále častěji znovu objevovaná forma loutkového divadla. Díky svému principu je to pravděpodobně nejdostupnější a nejjednodušší možnost jak manipulovat s "pimprdlaty" . Snad každý v dětství vystřihoval panáčky a lepil je na špejle. Tento seminář se ale na papírkové divadlo podíval z jiné strany. Ne na to, co je na papíru, ale na samotný papír. Na papír novinový, křídový, cigaretový, toaletní, čistý i upatlaný, potištěný, popsaný brkem. Papír zmuchlaný, roztrhaný, tisíckrát přeložený, papír rozmočený, letící ve větru. Papír hořící. Hledaly se zkrátka (a také vyráběly) nejrůznější papíry a s nimi jejich příběhy. Lektor - Robert Smolík, scénograf divadla Minor
DĚTSKÝ KLUB
Klub pro děti (1. stupně základní školy), které nemohly zůstat doma, protože jejich rodiče byli v Chrudimi na loutkářské přehlídce. Program pro ně připravily Hana Zimmermannová, Kateřina Petáková a Pavla Vitingerová, studentky dramatické výchovy Západočeské univerzity Plzeň.

Příloha číslo 3

Složení lektorského sboru na 52. Loutkářské Chrudimi

předseda
Karel Vostárek – pedagog DAMU, výtvarník, herec, autor

členové
Karel Makonj – pedagog Kald DAMU, režisér a dramaturg
Blanka Luňáková-Josephová – loutkoherečka
Hana Galetková – dramaturgyně
Petr Mohr – ředitel SKS Svitavy a amatérský loutkoherec

Ceny udělené na 52. Loutkářské Chrudimi
ČESTNÁ UZNÁNÍ
Jakubu Vašíčkovi za osobitý dramaturgicko.režijní přístup k inscenaci "Smrt si říká Pablo a Pedro"
Tomáši Machkovi za herecký vztah k předmětu v inscenaci, ,Před lesem, za lesem"
Jiřímu Polehňovi za výtvarné řešení scény a loutek v inscenacích "Vítr z Apalačských hor" a "Na stropě"
Jakubu Štrbovi za tvůrčí interpretaci hudební složky v inscenaci " Mausa musaka"
Erice Čičmanové za výtvarné řešení loutky k inscenaci, Anatomie"
Lence Rošťákové za loutkoherecký výkon v inscenaci "Nezbedná kůzlátka"
Romaně Hlubučkové za metodické vedeni divadelního souboru Tak co?! Chlumec nad Cidlinou v inscenaci „Dokud nás čápi nerozdělí"
Miloslavu Lerchovi za herecký výkon v inscenaci"Kouzelnej mlejn''
INDIVIDUÁLNÍ CENY
Janě Štrbové za masky a hudební a pohybovou složku inscenace "Mausa musaka"
Jiřímu Jelínkovi za režii inscenací "Anatomie" a "Okolostola"
Martinu Škeříkovi za herecký výkon v inscenaci "Okolostola"
Kartu Šefrnovi za světelnou režii arežyní podíl na inscenaci "Pastýřka"
Janě Mandlové za scénář a režijní podíl na inscenaci "Pastýřka"
Tereze Dvořákové za herecký výkon v inscenaci "Pastýřka"
Ivaně Faitlové za režii a hudbu k inscenaci "Kouzelnej mlejn"
CENA ZA INSCENACE:
Souboru DNO Hradec Králové za inscenaci "Okolostola" Souboru Tlupatlapa Dramatické školičky Svitavy za inscenaci "Pastýřka"
Souboru Střípek Plzeň za inscenaci "Kouzelnej mlejn"
NOMINACE
na Jiráskův Hronov:
Inscenace "Pastýřka" souboru Tlupatlapa ze Svitav
DOPORUČENÍ NA
na Jiráskův Hronov:
1. "Okolostola" - Dno Hradec Králové
2. "Kouzelnej mlejn" Střípek Plzeň


ZÁVĚREČNÉ SLOVO PŘEDSEDY LEKTORSKÉHO SBORU – POROTY

Vážené dámy, vážení pánové, loutkáři a příznivci loutkového divadla,
52.Loutkářská Chrudim končí a mně připadla nelehká úloha poněkud narychlo bilancovat.
Musím s potěšením konstatovat, že letošních 21 představení, které prošly výběrem regionálních přehlídek poskytuje poměrně reprezentativní průřez divadelní tvorbou, kterou lze řadit do oblasti loutkového divadla a divadla vyjadřujícího se prostřednictvím předmětů. Byly zde zastoupeny v podstatě všechny typy souborů - od tradičních marionetářů až po amatérská seskupení používající netradiční postupy a syntetizující předmětné hraní s hereckým divadlem. Také poměrně masivní účast souborů zájmových uměleckých škol zakládá naději růstu loutkářského potenciálu. K této oblasti lze přiřadit i soubor Tlupatlapa Dramatické školičky ze Svitav. Inscenace „Pastýřka" je bezesporu přesvědčivým důkazem existence takového potenciálu.
Snad nejfrekventovanějším druhem loutek byli maňásci, ale málokterý soubor skutečně zvládl tento loutkový žánr a jeho zákonitosti. Nejlépe se v „maňáskárně" zabydlel plzeňský Střípek.
Přehlídkou prolínající téměř sociální fenomén Dno vytvořilo skutečnou atmosféru divadelního svátku a především jeho inscenace „Okolostola" nenechá snad nikoho na pochybách, že není autorská tvorba loutkářských souborů na dně.
Chci z tohoto místa poděkovat především organizátorům a pořadatelům – městu Chrudimi, IPOS-ARTAMA Praha, občanskému sdružení Amatérské divadlo a svět, Chrudimské besedě i představitelům Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje a všem sponzorům. Dále všem lektorům a účastníkům seminářů, redaktorům Lávky a hlavně všem souborům, které měly odvahu vstoupit do magického kruhu divadla a dát v šanc výsledky své práce. Je zřejmé, že ne vše se zdařilo dle představ tvůrců, ne vše zasáhlo či pobavilo diváky.
Parafráze biblického textu „kdo z nás je bez chyby, ať hodí první kamenem" formovalo přístup lektorského sboru k hodnocení a povídání nad inscenací. Řídili jsme se snahou dobrat se společně pojmenovaní přínosu i problémů jednotlivých představení. Děkuji všem členům souborů za vstřícnost, otevřený přístup a za příjemně společně strávený čas. Naproti tomu na základě letošní zkušenosti cítíme potřebu dále hledat a formulovat způsob vedení veřejných diskusí.
Přeji vám všem pohodové prázdniny, vroucný polibek múzy a přízeň patrona loutkářů svatého Jana Nepomuckého. 52. Loutkářskou Chrudim jsme přežili, ať žije 53.
Za lektorský sbor Karel Vostárek
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.