Databáze českého amatérského divadla

Texty: KDP 2003, informace o realizaci, ARTAMA, Strejcovský

Krakonošův divadelní podzim,
34. národní přehlídka venkovských divadelních souborů, Vysoké nad Jizerou 2003

Informace o realizaci

Místo konání: Divadlo Krakonoš Vysoké nad Jizerou

Termín: 10. – 18.10.2003

Pořadatelé: Vyhlašují: Svaz českých divadelních ochotníků ve spolupráci s Okresním úřadem Semily a MěÚ Vysoké nad Jizerou. Hlavním organizátorem je Divadelní spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou, spolupořadateli Městská knihovna a Občanské sdružení Vobskočák Vysoké nad Jizerou. Odbornou spolupráci zajišťuje IPOS-ARTAMA Praha.

Počet účastníků: - 10 divadelních souborů;
- 59 seminaristů (29 Kurz praktické režie, 8 Kurz scénografie, 22 Seminář Klubu režisérů SČDO);
- průměrně 50 účastníků rozborových seminářů k inscenacím;
- 4.900 diváků (dle evidence vstupenek).

Program: - 10 inscenací od 10 divadelních souborů v 17 představeních
+ absolventské představení Kurzu scénografie;
- Rozborové semináře k soutěžním inscenacím, vedené odbornou porotou ve složení prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Mgr. Jiří Hraše, Mgr. Petr Kolínský, prof. František Laurin, a ing. Dušan Zakopal. Tajemník Jan Strejcovský;
- Kurz praktické režie (1. soustředění: Dramatická výchova – komunikace a úvod do praktické dramaturgie.) s lektory M. Schejbalem, P. Morávkovou, M. Poesovou a K. Fixovou;
- Kurz scénografie (5. soustředění: Práce na absolventském představení.) s lektory D. Bazikou a P. Kolínským;
- Seminář Klubu režisérů SČDO (dílna tematicky zaměřená na divadlo pro děti) s lektory J. Hrašem a D. Zakopalem;
- Společenské večery s tancem a závěrečný bál Sejkorák.

Tiskoviny: Plakát, pozvánky, náborové letáky, programová brožura, zpravodaj přehlídky Větrník.

Zhodnocení: K pozitivům patřila zajímavá dramaturgická skladba programu ve kterém hrající soubory jednoznačně inklinovali ke komediálnímu žánru.
Porota nominovala do programu Jiráskova Hronova 2004 Divadelní soubor Scéna Libochovice s inscenací hry Evy Andělové Manžel na inzerát. Dále doporučila k výběru do programu JH Ořechovské divadlo Ořechov u Brna s inscenací Ivy Peřinové a Vlastimila Pešky Zvířecí divadlo.
Výrazným kladem byla opět vzdělávací část přehlídky. Výjimečným ve své kvalitě, způsobu výuky a tentokrát i počtu účastníků se stalo první soustředění dalšího běhu dlouhodobého Kurzu praktické režie. V letošním roce se na půdě Krakonošova divadelního podzimu konalo závěrečné soustředění Kurzu scénografie, který byl zakončen absolventským představením a slavnostním vyřazením absolventů.. Organizační přípravu a vedení obou kurzů zajišťovali M. Strotzer a J. Strejcovský. Odborný účel přehlídky byl v rámci daných možností splněn měrou vrchovatou.

Příloha: Program přehlídky

Vypracoval: Jan Strejcovský
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':