Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Děčín, Excerpce pro MČAD 1998-2002

DĚČÍN viz též BĚLÁ, BYNOV, CHROCHVICE, PODMOKLY o.Děčín
Obr.CČAD s.220:Josef Doležal, režisér Divadelního studia Desta Děčín, člen prvního výboru Svazu českých divadelních ochotníků z roku 1969, po roce 1989 předseda SČDO.1679 - 1682: divadelní činnost řádu jezuitů.
DČD I., s. 350
České divadlo se provozovalo v 60.letech 19.století v tehdejších Podmoklech. Byly zde dva spolky. 1862 se oba spojily v Besedě. V tehdy sousedním Děčíně byl 1860 založen první český spolek, pěvecký. Budova Divadla Karla Čapka byla původně biografem Kammerspiele. 1945-6 Spolek divadelních ochotníků Karel Čapek provedl svépomocí divadelní úpravy. Divadlo zde začali hrát 1946. Město má ještě jednu divadelní budovu v Teplické ulici, postavenou 1902.(JM)
Javorin s. 47
1923 založena TJ Sokol Děčín - nepravidelná činnost dramatická a provozování vlastního loutkového divadla.1927 Čekanky (F. X. Svoboda) a Revoluce (Kopta).
1928 loutkové divadlo přestěhováno do sokolského domu v Děčíně (hotel Praha). Pak hráno celkem pravidelně až do r. 1938.
1932 Jirásek - Lucerna, Konto X, Kondelík a Vejvara aj.
1934 Madame Sans Gene, Adam a Eva, Oblaka.
1935 Lakomec - účast na župní soutěži.1936 Fidlovačka.
1937 Na vlnách rádia, Poslední muž, Posel, Bílá nemoc (18. 12. 1937).(Doležal(
SOkA Děčín
1921-1938 DrO Sokola, 1936 ČSOL,1937 MOK, Církev československá. Hrálo se v hotelu U města Prahy. V r.1992 DDS DRAMAŤÁK, DS HOBLÍK. (Zahrádková)
Českolipské listy, 1992,č.13,21 Českolipský kraj, 1936,č.18,41, 1937,č.9,41,44 Český sever, 1929,č.3 Průkopník našeho severu, 1926,č.10,12
Divadelní spolek Karel Čapek Ustavující valná hromada spolku 12. 3. 1946 - řádný člen ÚMDOČ. Olga Scheinpflugová zaslala souhlas s názvem spolku.Říjen 1946 první premiéra v kině Kotva: Okénko. Další hry: Velbloud uchem jehly, Rukopis času, Růžencová slavnost, Paní ministrová, Malajský šíp, Radostná událost aj. Hráno střídavě v kině Kotva, kině Pod zámkem a v hotelu Praha. R. 1947 získány prostory bývalého kina tzv. Kammerlichtspiele, které po celou válku sloužily jako skladiště různého materiálu. Svépomocí byl objekt rekonstruován.
Byly vydány tzv. "cihly" v hodnotě 100 Kčs, jejichž prodej zajišťoval financování přestavby. 18. 10. 1947 byla již slavnostní premiérou Noci na Karlštejně budova otevřena. Do 9. 12. 1950 uvedl soubor 54 premiér, mezi nimi i Loupežník, za přítomnosti O. Scheinpflugové, Blodkova opera Ve studni, Věra Lukášová, Strakonický dudák, Živnost paní Warenové, Zkrocení zlé ženy, Paní Marjánka, matka pluku aj.V r. 1950 se spolek musel začlenit do masových organizací. Proto DS ZK n. p. Karna pod názvem Divadlo pracujících. Nastalo postupné slábnutí souboru z důvodů převážně ideologických. Část členů odešla do ZK ČSD, část do Škodových závodů a ZK Kovohutě. V průběhu let 1952 - 54 vznikly tak málo dělné kolektivy, budova divadla pracujících byla uzavřena a určena ke zbourání. Ale ještě počátkem šedesátých let sloužila jako skladiště Kovomatu. Ze statických důvodů byl však přístup do budovy zakázán.1956 DS ZK KOH-I-NOOR nastudoval Tvrdohlavou ženu.
OD 1956/7 s.164.

1967 se znovu z iniciativy starších ochotníků spojily síly a pod zřizovatelem KaSS Děčín byla při městském divadle v Podmoklech obnovena činnost DS Karel Čapek. První inscenace: Madridské nocturno. Soubor se stal členským souborem SČDO a dosáhl úspěchů na krajských přehlídkách. Každoročně premiéra hry pro dospělé či pohádky. (Steinbeck: O myších a lidech, Zuzana Vojířová, Idiotka, Nebe na zemi, Vévodkyně valdštejnských vojsk, Dům na nebesích, Generálka, Čapkovy povídky z kapes, Všechno na zahradě, Vikýř (Třebíč 1992), Tzv. sci-fi (vítězství na národní přehlídce jednoaktových her v Želči u Tábora 1992 a účast na JH 1992). Soubor pracuje dosud. (Doležal)
DS Baráčníků Hrál v letech 1949 - 54 v Děčíně II Na Daliborce. V několika představeních účinkoval i Jaroslav Vojta (Maryša). Dále hráno: Lidé na kře, Starosta Stillmondský aj. (Doležal)
DO ZK RÚT Zal.1950. Soubor vznikl spojením Dětské scény RÚT, DS Jirásek a DS Sokol Slavie Podmokly.Z uvedených her - Ostrovskij: Sněguročka, Drda: Hrátky s čertem, Gogol: Ženitba, Molliér: Jeho urozenost pan měšťák, Jirásek: Skaláci, Kolébka, Kožík: Meluzína, Vančura: Josefína, Stehlík: Mordová rokle. Z pohádek např. Karafiát: Broučci. V sezóně 1951/52 uvedeno 8 titulů ve 30
představeních pro 12 400 diváků.Od r. 1953 přešel soubor pod Újezdovou osvětovou besedu, pod názvem Děčínský divadelní kolektiv, který působil do r. 1957. (Doležal)
DS ZK Energetiky Děčín IV Ustaven v r. 1957, kam přešli členové Děčínského divadelního kolektivu a jednotlivci z různých rozpadajících se souborů. Podstatným byl i vstup DS ZK Aroma. Vznikl tak dosti početný soubor, který v té době byl nesporně nejlépe pracujícím souborem v Děčíně. Hrál převážně v městském divadle a na častých zájezdech.Z her - Komedianti, Past, Fidlovačka, Liška a hrozny, Fidlovačka. V r. 1967 byli jeho členové základem obnoveného souboru K. Čapek. (Doležal)
Divadelní studio při MD Založeno konkursem v r. 1965. Asi 30 členů. Studium základů herecké práce. Z her - Křižovatka svědomí, Ananas dozrává pomalu, Liška a hrozny, Můj bratr Vinnetou. V r. 1968 se členové rozešli do souborů Karel Čapek a Mikrofor. (Doležal)
Dětské divadelní studio Od r. 1963 pravidelně pracující na inscenacích pohádkových her pro děti. Hrálo na Střelnici v Děčíně I zprvu pod zřizovatelstvím KPS, od r. 1969 pod Desta Clubem. Činnost ukončena v r. 1972. (Doležal)
DS Mikrofor Soubor Klubu dopravy a spojů (Střelnice), od r. 1969 Desta Club. Vznikl v r. 1967. Od drobných kabaretních výstupů k celovečerním hrám. (Aškenazy: C. K. Státní ženich, P. Landovský: Hodinový hoteliér - hráno 32 x, také na 41. JH, cena za režii a herecký výkon). Dále několik pohádek. Po stranických prověrkách opustil soubor Desta Club a spojil se se zbytkem souboru v Dobkovicích v r. 1972. (Doležal)
100 Jan Pantomimický soubor KDS od r. 1966 do 1969. Drobné pantomimické výstupy při různých estrádních pořadech. (Doležal)Židle Soubor malých jevištních forem KDS Děčín (Střelnice) od r. 1966 do 1968. (Doležal)
DS Hoblik Děčín. Začínal v Domě kultury ROH (Střelnice v r. 1972. (Svatba pro celou Evropu, Sousedi, Sto hodin do zatmění, Zpěvy sladké Francie a několik pohádek). R. 1990 se spojil v Desta Clubu se souborem, který přešel z Boletic. (Doležal)
DS Desta Clubu R. 1990 přešel soubor Labe Boletice pod nového zřizovatele, neboť kulturní zařízení v Boleticích bylo zrušeno. (Fiqueiredo: V tomto domě spal bůh, J. Patrick: Rajčatům se letos nedaří (Třebíč 1993), Nestroy: Lumpacivagabundus (JH 1994), dále jednoaktové hry a pohádky. Po prodeji Desta Clubu přechází soubor pod nového zřizovatele - Dům dětí a mládeže Březiny - podzim 1994. (Doležal)

DOLEŽAL, Josef: Fakta o vývoji českého ochotnického divadla v děčínském okrese. Text pro Místopis (část soubory v Děčíně) 1998 kART V 60.letech 19.st. zal. české spolky Beseda Podmokly, Česká beseda Děčín, Řemeslnická beseda, s právem pořádat divadelní představení. Hrálo se nepravidelně, názvy her se nedochovaly. 1878 v Podmoklech Umělcové na pouti a Čech a Němec, 1879 Král Václav aneb Katovo poslední dílo. 1881 sbírka mezi ochotníky pro ND v Praze. 1892 obnovilo OD Řemeslnické besedy /Ženich z města, Své k svému/. Hrálo se do 1914, kdy v Národním domě v Podmoklech představení Na rodné hroudě /Karas/. Českou menšinu tvořil malý počet řemeslníků, drobných živnostníků a zámecké služebnictvo. Zakládání českých úřadů a příliv českých obyvatel vyvolaly 1923 zal. Sokola. Provozoval divadlo a loutkové divadlo nepravidelně. 1927 hráli Čekanky a Revoluci /Kopta/, 1928 se loutkové divadlo přestěhovalo do sokolského domu v Děčíně /hotel Praha/. Zde hráli celkem pravidelně do 1938. OS Sokola hrál 1932 - 1937 max. 1x ročně běžný klasický a soudobý repertoár. Skončili Bílou nemocí. 1927 zal. Vzdělávací a divadelní spolek Vojan v Podmoklech /Lešetínský kovář, Poslední muž/. Člen ÚMDOČ, hráli v Národním domě /Šalda, Longen, Štech, režisér souboru V.Král, Jirásek, ... Činnost ukončili 1938. 1935 hrála divadlo Česká obecná škola v Podmoklech a České gymnázium v Děčíně. Během okupace a přičlenění k Německu 1938-1945 žádná aktivita českých spolků 1945 vznik 6 DS. Koncem 1945 zal. Spolek městských ochotníků Podmokly-Děčín. Zahájili Paní mincmistrovou v městském divadle. Nastudovali dále Velbloud uchem jehly. Spory Podmokly-Děčín rozdělily kolektiv na DS K.Čapek Děčín a Jirásek Podmokly. 1946/7 v restaurovaném divadle v Podmoklech sehráno 16 představení. 1945 zal. DS J.K.Tyl Bělá. Člen ÚMDOČ. 1950 jeho členové vstoupili do DS ZK RÚT. 1945 zal. DS J.K.Tyl Chrochvice, člen ÚMDOČ, hráli v Dělnickém domě Chrochvice činohru a operetu / 1946 Její veličenstvo láska /Rajská-Smolíková/, Ubitý drak /Svoboda/, Milión sem, milión tam, 1946 6 premiér, 1947 14, 1948 12, 1949 12 /Gogol, Šamberk, Tyl/, 1950 8 /Vojnarka, Lakomec, Mordová rokle/. Od 1951 vystupovali jako Dramatický odbor J.K.Tyl ZK Aroma /8 her, 1952 3.../ 1957 se spojili s DS ZK Energetika Děčín IV. 1946 zal. DS Tyl Bynov, po 1950 jeho členové postupně přešli do jiných souborů. 1946 vznik DS Karel Čapek Děčín, člen ÚMDOČ. Zahájili v kině Kotva s Okénkem /Scheinpflugová/. Z repertoáru: Velbloud uchem jehly, Rukopis času, Růžencová slavnost, Paní mincmistrová, Malajský šíp, Radostná událost. Hráli i v kimě Pod zámkem a v hotelu Praha. 1947 si svépomocí restaurovali kino tzv. Kammerlichtspiele. 1947 zde zahájili Nocí na Karlštejně. Do1950 uvedli 54 her /Loupežník, V studni, Věra Lukášová, Strakonický dudák, Živnost paní Warenové, Zkrocení zlé ženy.../. 1950 byli začleněni do DS ZK n.p.Karna jako Divadlo pracujících. Oslabení aktivity způsobily ideologické příčiny. Část kolektivu přešĺa do ZK ČSD, část do Škodových závodů, část do ZK Kovohutě. 1952-4 byly tyto kolektivy málo dělné a budova Divadla pracujících byla uzavřena. 1947 DS Jirásek Podmokly, člen ÚMDOČ. Hráli převážně v městském divadle. Dosáhli poměrně vysoké umělecké úrovně. 1950 přešli spolu s DS Sokol a Dětskou scénou RÚT do DS ZK RÚT /Pasekáři, Zabitý, Mistr ostrého meče, Stará historie, Život je krásný, Soudce, nikoli mstitel, Muž v pozadí.../. 1948 zal. DS Sokol Slavie Podmokly, hrát začali 1949 /Noc v Hlubokém/Bor/. 1950 začleněni do DO ZK RÚT. 1949-54 hrál v Děčíně II Na Daliborce DS Baráčníků Děčín V Maryše zde hostoval J.Vojta /Lidé na kře, Starosla Stillmondský.../. 1950 spojením Dětské scény RÚT, DS Jirásek a DS Sokol Slávie Podmokly vznik DO ZK RÚT Děčín. /Ostrovskij, Drda, Gogol, Moliere, Jirásek, Kožík, Vančura, Stehlík, Karafiát. Např. v sezóně 1951/2 uvedli 8 her ve 30 představeních. 1953 přešli pod Újezdovou osvětovou besedu jako Dělnický divadelní kolektiv /do 1957/. 1957 ustaven DS ZK Energetiky Děčín IV. Sem přešli členové Děčínského divadelního kolektivu a jednotlivci z jiných souborů, zejména z DS ZK Aroma. V té době byl zřejmě nejlepším souborem v místě. Hrál hlavně v městském divadle, ale i často hostoval /Komedianti, Past, Fidlovačka, Liška a hrozny.../. 1967 jeho členové vytvořili základ obnoveného Čapka. 1963 zal. Dětské divadelní studio Děčín, pravidelně uváděli pohádky na Střelnici v Děčíně I, zpočátku pod KDS, od 1969 pod Desta Clubem.. Činnost ukončili 1972. 1965 konkurzem zal. Divadelní studio při Městském divadle Děčín. Mělo cca 30 členů, studium základů herecké práce. Z repertoáru: Křižovatka svědomí, Ananas dozrává pomalu, Liška a hrozny, Můj brat Vinnetou. 1968 se rozešli do Čapka a DS Mikrofor. 1966 - 1969 pantomimické výstupy Pantomimického souboru 100 Jan při KDS Děčín/Střelnice/. 1966-1968 Soubor malých jevištních forem KDS Děčín/Střelnice/ Židle.1967 vznik DS Mikrofor Děčín. Začali kabaretními vystoupeními, potom např. C.K. státní ženich /Aškenazy, Hodinový hoteliér /Landovský/, 32 repríz a na 41. JH cena za režii a herecký výkon, pohádky. Po stranických prověrkách 1972 odešli z Desty Clubu do souboru v Dobkovicích. 1967 z iniciativy dřívějších ochotníků obnovena činnost DS Karel Čapek KaSS Děčín v Podmoklech /Madridské nocturno, Zuzana Vojířová, Idiotka, Nebe na zemi, Vévodkyně valdštejnských vojsk, Dům na nebesích, Generálka, Čapkovy povídky z kapes, Všechno na zahradě, Vikýř /Třebíč 1992/, Tzv. Sci-fi /vítězství v národní přehlídce v Želči a účast na JH 1992/. 1998 byl soubor aktivní. 1972 zahájil v Domě kultury ROH /Střelnice/ DS Hoblik Děčín. Z repertoáru: Svatba pro celou Evropu, Sousedi, Sto hodin do zatmění, Zpěvy sladké Francie a několik pohádek. 1990 se spojili v Desta Clubu se souborem z Boletic. 1990 po zrušení kulturního zařízení v Boleticích přešel do DS Desta Clubu soubor Labe Boletice /V tomto domě spal Bůh/Fiqueiredo, Rajčatům se letos nedaří /Třebíč 1993/, Lumpacivagabundus /JH 1994/, jednoaktovky a pohádky. Po prodeji Desta Clubu přešli do Domu dětí a mládeže Březiny /1994/./JM/DOLEŽAL, Josef: Fakta o vývoji českého ochotnického divadla v děčínském okrese. Rkp. 1998.7 str. kART.
1947-1950 Obchodní akademie-kabaret,pak DS, vede prof.Kadavý. Princezna Pampeliška, Radúz a Mahulena, Sen noci svatojánské.
HANIČINCOVÁ,Štěpánka-KOVÁŘÍK,Vladimír: Štěpánka. Žďár nad Sázavou, Impreso 1995. s.28-30
1998 přehlídka ochotnických divadelních souborů Děčínská brána 98. Děčínský deník, 11.03.1998
1998 přehlídka dětského pohybu, zpěvu a dramatických oborů Zvoneček, organizoval Kabinet pro předškolní výchovu podporovaný městem.
Děčínský deník, 23.05.1998
1998 regionální kolo soutěže ZUŠ v sólovém projevu přednesovém, dramatickém, loutkářském a slovesném. Přihlásilo se 64 dětí z 12 ZUŠ severočeského regionu v 5 kategoriích.
Děčínský deník, 01.04.1998
1998 přehlídka Děčínská brána , uvedeno 5 inscenací ochotnických souborů působících na území okresů Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa a Litoměřice. Tyto okresy tvoří oblastní organizaci Svazu českých divadelních ochotníků nazvanou České středohoří.
Děčínský deník, 26.03.1998
Městské divadlo Děčín hostilo v rámci přehlídky Děčínská brána ve dnech 27. a 28. 3. 1999 5 amatérských divadelních souborů ze severních Čech. (Deník Lučan, 30.03.1999)
1999 zahájen 7. ročník oblastní divadelní přehlídky Děčínská brána 99, kde se představilo 5 amatérských souborů z okresů Děčín, Litoměřice a Česká Lípa. (Děčínský deník, 29.03.1999)
Na Děčínské bráně cena diváků pro Divadelní spolek Karel Čapek za Povídky z kapes (podle Čapka).
Hráli společně s DS Březiny. Režie Josef Doležal.
Karel Čapek, DS Březiny, Loutkové divadlo Kašpárek (Dotazník ÚLK 1999.)
CČAD s. 245, 388, 397

JH 1971: DS Mikrofor Desta club: Landovský: Hodinový hoteliér
FEMAD 1991: DS K.Čapek: Disman: Tři medvíďata
DT 92: DS K.Čapek: Bečka: Vikýř JH 1992: Goldflam: Tzv. sci fi
DT 93: DS Destaclub: Patrick: Rajčatům se letos nedaří
DT 94, JH 1994: DS Desta club: Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus

Loutkové divadlo:
Lucernička LS při KaSS Děčín založen ze zbývajících členů LS SEZ a s použitím zbytků loutek, které se podařilo zachránit. Hrál na jevišti městského divadla na Teplické ul. pouze s marionetami. Činnost od r. 1961 do 1966. Po roce nečinnosti našel soubor zřizovatele v JZD Markvartice a přestěhoval se do Březin, kde hrál v místnostech dnešní restaurace na konečné zastávce autobusů. V r. 1970 se musel opět stěhovat - z prostor kde hrál byla budována restaurace. Loutky jsou uloženy v JZD Markvartice. Zbytek souboru přešel do LS Krajánek, který se z Malšovic přestěhoval do Klubu mladých techniků v Březinách. (Doležal)
DDDDDětský divadelní soubor Základní umělecké školy v Děčíně vznikl v listopadu 1993. Za dobu své pětileté existence se soubor pětkrát zúčastnil národního kola dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů "Dětská scéna" v Ústí nad Orlicí a vytvořil šest původních představení: Hloupé pohádky (1994), Když sedí měsíc na střeše (1995), Směju se, pláču (1996), Docela malé zemětřesení (1997), Nevyplazuj jazyk na lva (1998) a Jak kvůli vajíčku šel kohout na zámek (1998). Soubor pracuje metodou tvořivé dramatiky.
R.U.M.Divadelní soubor Gymnázia Děčín vznikl v r. 1994 a pracoval do r. 1996. Sehrál kompilaci "Dívčí válka" a dramatizaci "Pošťácké pohádky" K. Čapka. Soubor měl studijní charakter pod vedením DS K. Čapek, P. Panenka.
DS Obchodní akademie Děčín Soubor vznikl na podzim r. 1997 a hraje hry, resp. výňatky z nich ve vlastní úpravě. (Divadelní akademie, HAPRDANS, Romeo a Julie). Čítá cca 30 členů a schází se k pravidelným zkouškám. Od sezóny 1998/99 má zajištěnou zkouškovou místnost v Domě dětí a mládeže v Boleticích.(Doležal)
LCH 1995: ZUŠ
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.