Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Broumy, excerpce pro MČAD 1998-2002

BROUMY o.Beroun

První české divadlo již v 1.pol. 19.st. Dokumentace ochotnického divadla od 1874 /Chudý písničkář/. Hráli v Perglerově hostinci. Německé hry v českém překladu, 1976 první česká hra Kříž u potoka. Po stagnaci zahájila 1894 Čtenářská beseda U Marků Vojnarkou. Dělnický spolek Budislav pořádal Pěvecko-deklamativní, hudební a taneční besedy, 1906-1909 výrazně podpořil ochotnické divadlo, náročnější repertoár. 1914-1918 sdružení ochotníků s domkáři a malorolníky, 1915-1918 několik představení . V tu dobu aktivní i DTJ a žáci živnostenské školy. Po 1918 hráli divadlo Obecná škola /1919-1940/, Sokol,/1926-1936/ Národní osvobození /1923-1936/, DTJ,/1919-1936/, Osvětová komise /1920/, FDTJ /1922-1937/, Jednota proletářské tělovýchovy/1921/ Sdružené spolky /1924/, Sportovní klub /1928 - 1938/, Dělnické divadlo /1938/, Civilní protiletecká obrana /1938/, Mládež národního souručenství /1939/. 1919-1941, 173 her různé úrovně. Hrálo se v sokolovně, i v přírodě, od 1932 hrál Sokol v novém sále U Skleničků. 1941 ze všech souborů zal. Ochotnický kroužek Máj /člen ÚMDOČ/. Náročný repertoár, i po 1945 /Šamberk, Klicpera, Mrštíkové, Tyl, Lope de Vega, Zeyer, Simonov, Čapek, Hilbert, Bor, Dyk.../. Po personální stabilizaci kolektivu opět vynikající repertoár, zájezdy. 1955 součást Místní OB /Čapek, Rolland, Nash/. 1959 2.místo v krajské soutěži. Stagnace do 1979. Pak opět kvalitní dramaturgie /Tyl, Tánská, Jirásek, Shaw, Stroupežnický, Tajovský/. Uváděli 1-3 hry ročně. Hostování v jiných obcích. 1983 zal. Dětský divadelní kroužek. 1988-1990 3 okresní divadelní přehlídky. 1989 DS Máj pod Kulturním a společenským střediskem. 1988 - 1993 kvalitní repertoár, převládala česká klasika, ale i Obchodník s deštěm. Obsazení i přes 50 herců, 2-7 repríz, jedna hra ročně. 1994 oslavy 120 let OD, vydán almanach, výstava, hostování OS z okolí. 1994 - 1998 pestřejší repertoár /Nestroy/Werich, Vrchlický, Holberg, Kožík. Spolupráce s Petrem Štěpánkem a Petrem Nárožným. 1998 Návštěva císaře Karla IV. v Broumech /výročí 640 let Broum/.
Od 1992 pravidelná účast na Erbenově Žebráku./JM/
KOLEKTIV: Historie ochotnického divadla na Berounsku. Odpovědný redaktor Josef MENCL. Okresní kulturní středisko Beroun. 1989. Str.4-5.
VOLENA, K.: Almanach Historie ochotnického divadla v Broumech. Broumy 1994.Ochotnický divadelní soubor Máj Broumy. Dotazník. 1999.1 str. Rkp. kART.
S(JM)

První české divadlo již v 1.pol. 19.st. Dokumentace ochotnického divadla od 1874 /Chudý písničkář/. Hráli v Perglerově hostinci. Německé hry v českém překladu, 1876 první česká hra Kříž u potoka. Po stagnaci zahájila 1894 Čtenářská beseda U Marků Vojnarkou. Dělnický spolek Budislav pořádal Pěvecko-deklamativní, hudební a taneční besedy, 1906-1909 výrazně podpořil ochotnické divadlo, náročnější repertoár. 1914-1918 sdružení ochotníků s domkáři a malorolníky, 1915-1918 několik představení . V tu dobu aktivní i DTJ a žáci živnostenské školy. Po 1918 hráli divadlo Obecná škola /1919-1940/, Sokol,/1926-1936/ Národní osvobození /1923-1936/, DTJ,/1919-1936/, Osvětová komise /1920/, FDTJ /1922-1937/, Jednota proletářské tělovýchovy/1921/ Sdružené spolky /1924/, Sportovní klub /1928 - 1938/, Dělnické divadlo /1938/, Civilní protiletecká obrana /1938/, Mládež národního souručenství /1939/. 1919-1941, 173 her různé úrovně. Hrálo se v sokolovně, i v přírodě, od 1932 hrál Sokol v novém sále U Skleničků. 1941 ze všech 2souborů zal. Ochotnický kroužek Máj /člen ÚMDOČ/. Náročný repertoár, i po 1945 /Šamberk, Klicpera, Mrštíkové, Tyl, Lope de Vega, Zeyer, Simonov, Čapek, Hilbert, Bor, Dyk.../. Po personální stabilizaci kolektivu opět vynikající repertoár, zájezdy. 1955 součást Místní OB /Čapek, Rolland, Nash/. 1959 2.místo v krajské soutěži. Stagnace do 1979. Pak opět kvalitní dramaturgie /Tyl, Tánská, Jirásek, Shaw, Stroupežnický, Tajovský/. Uváděli 1-3 hry ročně. Hostování v jiných obcích. 1983 zal. Dětský divadelní kroužek. 1988-1990 3 okresní divadelní přehlídky. 1989 DS Máj pod Kulturním a společenským střediskem, od 1992 pravidelná účast na Erbenově Žebráku./JM/
Berounsko,str.4-5.

První české divadlo se v tomto kraji hrálo už v 1.polovině 19.století, existuje archivní materiál. Činnost ochotníků je dokumentována 1874 materiály a fotografií Chudého písničkáře. Nepříznivé stanovisko zaujímal rakouský hejtman v Rakovníku, zatím co starosta obce byl členem souboru. Zpočátku hráli většinou v českém překladu německé hry, 1876 první českou hru Kříž u potoka /Světlá / Krásnohorská/. Jeviště postavil místní truhlář, po představení bývala vždycky taneční zábava. Výtěžkem podporovali místní chudé. 1894 Čtenářská beseda ve svém sídle v hostinci U Marků provedla Vojnarku. Dělnický spolek Budislav pořádal Pěvecko - deklamativní, hudební a taneční besedy a zejména 1906 - 1909 výrazně podpořil ochotnické divadlo. Zkvalitnil se repertoár a ustaly zábavy po představení, o přestávkách hrála dělnická kapela. Během války 1914 - 1918 se zbývající ochotníci sdružli kolem skupiny domkářů a malorolníků a 1915 - 1918 provedli několik představení. Rovněž žáci živnostenské školy předvedli dvě aktovky. Od 1918 hrály divadlo tyto organizace: Sokol, Národní osvobození, DTJ, později Jednota proletářské tělovýchovy, Sportovní klub /1928/. 1919 - 1941 sehráli 173 her různé úrovně. Hráli v přírodě, v obci, ve dvoře statku. Německé úřady činnost zakazovaly, přesto se podařilo divadlo udržet. 1941 byl založen Ochotnický kroužek Máj. Sloučil všechny zájemce z jiných spolků. Zahajovacím představením měla být Maryša. Byla zakázána a nahradila ji opereta Ta česká muzika. 1943 měl kroužek 36 činných a 14 přispívajících členů. Od svého založení do zákazu činnosti provedl 21 her vybraného českého repertoáru /př.Pěst /Hilbert/, Zuzana Vojířová /Bor/, Zpovědník /Tetauer/... 1945 činnost Máje pokračovala. Problémy byly s odchodem mnoha členů do pohraničí. Po stabilizaci hereckého souboru se hrál opět velmi vybraný repertoár. Do 1950 spolek vyvíjel bohatou činnost doma i na zájezdech. Do 1955 soubor nevykazoval aktivitu, neboť se nenašel zřizovatel a také vojenská služba, kolektivizace vesnice, stěhování mimo obec působily negativně. 1955 se ochotnické divadlo stalo součástí Osvětové besedy MNV a zahájili Matkou, pokračovali na př. Obchodníkem s deštěm, Třetím přáním. Pozdější léta jsou stagnací, i když se studoval repertoár, nehrálo se, a to až do 1979, kdy byla činnost obnovena Tvrdohlavou ženou, po získání dekorací z Národního divadla a za pomoci ochotníků z Žebráku. (JM)
Ve službách Thalie II. s.171, Stoletá II, s. 37.

6. 4. 1874 Chudý písničkář v hostinci pana Perglera. Čtenářský spolek Budislav pořádal od počátku 70. let 19. stol. Pěvecko - deklamatorní, hudební a taneční besedy. Za I. republiky se hrálo v sokolovně, v letech 1926 - 36 i loutkové divadlo. Od r. 1932 hrál och. soubor Sokola v novém sále s jevištěm U Skleničků. V letech 1919 - 1940 pořádaly loutková představení v Broumech tyto organizace: Sokol (1919 - 1940), DTJ (1919 - 1939), Osvětová komise (1920), FDTJ (1922 - 1937), Národní osvobození (1923 - 1936), Sdružené spolky (1924), SK - Sportovní klub (1928 - 1938), Dělnické divadlo (1938), CPO - Civilní protiletecká obrana (1938), Obecná škola (1919 - 1940), Mládež národního souručenství (1939).
Spolek Máj: V polovině 70. let uvedl 2 premiéry - Suché máje a Konec masopustu (!) - obě režíroval františek Rosenbaum. Pravidelná činnost souboru obnovena v r. 1979 pod hlavičkou Osvětové besedy. Od té doby uvádí 1 - 2 hry ročně. V r. 1983 vytvořen dětský divadelní kroužek. Od r. 1988 do r. 1990 se v Broumech uskutečnily 3 ročníky okresní divadelní přehlídky. Od r. 1992 se spolek pravideně účastní Erbenova Žebráku. (OS)
VOLENA, Karel: Almanach ochotnického divadla v Broumech.1874-1994. Broumy, Broumský zpravodaj 1994. 66 s., fot.v příl. kART
Školní kronika 1881 - 1929
Obecní kronika 1904 - 1940
Kronika ochotnického kroužku Máj 1941 - dosud
PELC, Václav: Ochotnické divadlo v Broumech
Adresář 93: DS Máj
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.