Databáze českého amatérského divadla

Texty: Návrh na udělení ceny MK - IPOS-Artama, 2004

Náležitosti návrhu na udělení Ceny v oborech zájmových uměleckých aktivit
osobní údaje kandidáta:
jméno a příjmení prof. PhDr. Jan Císař, CSc.
narozen (datum a místo) 28. 1. 1932 v Hradci KLrálové
státní občanství ČR
ADRESA bydliště Šalounova 1937, 140 00 Praha 4
pracoviště AMU, divadelní fakulta, Karlova 26, 116 65 Praha 1
obor katedra teorie a kritiky

Údaje o předkladateli:
název: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu – útvar ARTAMA
adresa trvalého sídla předkladatele Blanická 4, 120 21 Praha 2
telefon 221 507 952 nebo 221 507 956-7

datum a podpis předkladatele 30. 12. 2003 ......................................................

Seznam příloh: l. Profesní životopis
2. Bibliografie
3. Doplňující audiovizuální dokumentace
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS – ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU

IPOS-ARTAMA po projednání ve své odborné radě pro amatérské činoherní divadlo navrhuje udělení ceny MK ČR za oblast zájmových uměleckých aktivit za rok 2003 prof. PhDr. Janu Císařovi, CSc., vedoucímu katedry teorie a kritiky DAMU v Praze.

Prof. PhDr. Jan Císař, CSc., narozený 28. 1. 1932, se věnoval a věnuje více jak tři desetiletí intenzivně reflexi a kultivaci amatérského divadla. Jeho činnost na tomto úseku zájmových uměleckých aktivit je nepřehlédnutelná, a to nejen obrazně, ale i prakticky. Působí v této oblasti od počátku 70. let minulého století jako lektor nejrůznějších vzdělávacích akcí (jednorázového i dlouhodobého charakteru), jako porotce divadelních přehlídek amatérského divadla. Tato činnost představuje rozsah dnes již do důsledku těžko zmapovatelných akcí tohoto typu, přičemž záběr tohoto působení se klene od akcí místního významu přes akce okresního, krajského, národního až po akce celostátního dosahu, nevyjímaje Jiráskův Hronov, dnes celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla se zahraniční účastí. Ten si bez lektorské spoluúčasti prof. Císaře lze jen těžko představit. Navíc jde o působení de facto ve všech druzích a žánrech divadla, byť převažuje zaměření na divadlo činoherní.
Vedle této průběžné práce na kultivaci amatérského divadla v bezprostředním kontaktu s jeho tvůrci je třeba vyzdvihnout jeho působení v roli předsedy nejrůznějších poradních orgánů, např. odborné rady pro amatérské činoherní divadlo IPOS-ARTAMA, předsedy redakční rady časopisu Amatérská scéna a v posledních letech jeho práci při vedení autorského kolektivu na edičním projektu Cesty českého amatérského divadla.
S výše zmíněnými aktivitami souvisí i bohatá publikační činnost, ať jde již o odborné publikace a skripta zaměřené na teorii divadla či jeho dílčí disciplíny, nebo o časopisecké příspěvky, zejména pro Amatérskou scénu. V souborném vydání by rozsah těchto příspěvků vydal na několik knih. Značná část statí v časopise Amatérská scéna, ale i v různých přehlídkových zpravodajích přitom reflektuje vývoj a proměny amatérského divadla v širších souvislostech na výsostné odborné bázi.
Ve spojitosti s tím je třeba zdůraznit jeden důležitý fakt: prof. Císař je v současnosti jedinečnou a také jedinou osobností, která kontinuálně reflektuje na nejvyšší teoretické úrovni dění v oblasti amatérského divadla. Je přitom podtrhnout slůvko jedinou. Není totiž v tuto chvíli osobnosti, která by se důsažněji přičinila a zasazovala o kultivaci amatérského divadla.

Zpracoval: Milan Strotzer
BIBLIOGRAFIE prof. PhDr. Jana Císaře, CSc.
(výběrově)

 Život jevišti
 Divadla, která našla svou dobu
 Proměny divadelního jazyka
 Světoví dramatici
 Člověk v situaci
 Herectví loutkového divadla
 Základy dramaturgie I. a II. díl
 Práce porotce amatérského divadla, 1984
 Vývoj divadelního jazyka, 1990
 Základy dramaturgie, 1980
 Základy činoherní režie (s Fr. Štěpánkem) 1985, 2001
 Nástin metodiky amatérského herectví, 1982
 Cesty českého amatérského divadla (vedoucí autorského kolektivu a kapitola Činoherní a alternativní divadlo 1970 - 1989), 1998 – 2003
 Velké množství časopiseckých příspěvků, článků, studií, recenzí atd., zejména Amatérská scéna, Tvorba, Divadelní noviny, ale i další

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':