Databáze českého amatérského divadla

Texty: Boleradice, excerpce pro MČAD 1998-2002

BOLERADICE o.Břeclav (pův.Polehradice)
CČAD s.181, 369, 370, 405
Obr.CČAD s.369: Bratři Mrštíkové: Rok na vsi, DS bratří Mrštíků Boleradice, režie Alena Chalupová.

Prvním ochotnickým představením v místě byl Kříž u potoka, provedený 1896. Ochotnické divadlo hrál téměř bez přerušení Orel, Sokol, hasiči, Osvětová beseda. Na repertoáru všech byly převáženě české hry. Ochotnický soubor po 1945 se pravidelně účastnil regionálních i celostátních přehlídek /Němčice na Hané, Vysoké nad Jizerou/. 1993 a 1994 podnikl soubor zahraniční zájezdy do Švédska a do Anglie. Od 1997 nese název Divadelní spolek bratří Mrštíků. V tu dobu měl 40 členů a osmičlennou cymbálovku Vonica. 1997 spolek uspořádal nadregionální divadelní přehlídku Divadelní sešlost - Boleradice 1997. (JM)
Informace Obecního úřadu v Boleradicích, 1997 kART
První doložené představení v obci 1897 pěveckým sborem Cyrilská jednota (K. Světlá -Kříž u potoka), 1906-12 hrál studentský spolek Omladina (1906 uvedena Maryša bří. Mrštíků za účasti Viléma Mrštíka). Další etapa spolek Orel od r. 1913 až do zákazu činnosti r. 1948. Dále divadelní odbor Sokola 1919-1967 (1924 Maryša za účasti Aloise Mrštíka). DS OB 1949-1994, 1994-96 zřizovatelem MO ČSM, hasiči, JZD,1996 přijal název DIVADELNÍ SPOLEK BŘÍ MRŠTÍKŮ - dosud. Ve 2. polovině 90. l. organizuje přehlídky och.divadla pod názvem Divadelní sešlost. Od roku 1982 - dosud - nejvýznamnější DS okresu Břeclav (režisérka Alena Chalupová). Účast na přehlídkách a festivalech: ODP o.Břeclav v Kloboukách 1959-89 - 16x, krajské a reg.festivaly 1983-98 -14x, nár.přehlídka Vysoké n.Jiz. 1982-98 - 8x (1982 Maryša bří Mrštíků). Jiráskův Hronov: 1992 - A. Jirásek: Lucerna, 1997- Rok na vsi -bří Mrštíků a M.Krobota, zahraniční zájezdy:1993 - Švédsko, 1994 - Anglie. Divadlo pro děti: organizovala vždy škola - nepravidelně, ale od I.republiky až do současnosti. DS ZŠ 1972 - účast na oblastní přehlídce dětského divadla v Uh.Brodě (J.Hanzálková - O princezně, která si neuměla hrát). Loutkové divadlo: 1949-55 LS při ZŠ (hrál 2x ročně), na konci 50.let LS RADOST (Horák)
Archiv DS bří Mrštíků (ul. u režisérky DS A. Chalupové)
Časopis Cyril, Brno 1898
Osobní zápisky F. Otýpky, občana Boleradic (ul. u J.Horáka)
Kronika TJ Sokol (ul. u A. Chalupové)
Kronika obce Boleradice (SOA o.Břeclav v Mikulově)
Horák, J: Kulturně výchovná činnost v obci Boleradice po r. 1945 (závěrečná práce k ukončení studia
na SKŠ Brno - obor osvěta) Brno 1963
Divadelní Klobouky - s.6
Malebné Kloboucko. Břeclav, Moraviapress 1995,str.145 -175
Chalupová, A: Sto let divadla v Boleradicích. Amatérské scéna. roč. 33 (Ochotnické divadlo 42), č.3,
7.6.1996, s.25. Bib.DÚ

Divadelní soubor zal.1896, od r.1996 přejmenován Divadelní spolek bratří Mrštíků.
Účastník přehlídek vesnických souborů Vysoké n.J.
1896 Kříž u potoka (Světlá), od té doby hráli průběžně Orel, Sokol, hasiči, Osvětová beseda
1993, 1994 zahraniční zájezdy: Švédsko, Anglie
Kronikář kART
divadelní soubor zal. 1886. po r. 1945 do února 1948 hrálo divadlo dokonce na 2 scénách, působilo tu i loutkové a dětské divadlo. Od r. 1959 se soubor pravidelně zúčastňuje okresních a krajských přehlídek. Jeho činnost pokračuje i po listopadu 1989, našel sponzora, představil se i v Hronově. V r. 1993 byl s inscenací hry F. Kožíka Šavle a píseň pozván do Švédska a později do Londýna. Pokračuje i jeho spolupráce s cimbálovou muzikou Vonica. (Amatérská scéna, č.3, 1996)
CHALUPOVÁ, Alena: Sto let divadla v Boleradicích . Amatérská scéna. Roč. 33 (Ochotnické divadlo 42), č.3, 7.6.1996, s. 25. BibDÚ
VALENTA, Jiří: Nejen divadelní prkna znamenají svět. Amatérská scéna 32, 1995, č.1, s.13. BibDÚ

Adresář 93: DS
Dotazník ÚLK 1999.
Divadlo na Moravě 3., s.55
FEMAD 1992 , JH 1992: DS OB: Jirásek: Lucerna
JH 1997: DS bří Mrštíků: Rok na vsi
KDP89: Divadelní soubor OB a JZD Nový život: Vladimír Renčín, Jindřich Brabec, Hana Čiháková: Nejkrásnější válka

1982 KDP: DS OB: bří Mrštíkové: Maryša
1988 KDP: L. Stroupežnický: Naši furianti
1989 KDP: V. Renčín, J. Brabec, H. Čiháková: Nejkrásnější válka
1991 KDP: 1992 FEMAD, JH: A. Jirásek: Lucerna
1993 KDP: F. Kožík: Šavle a píseň
1994 KDP: J. Vrchlický: Noc na Karlštejně
1996 KDP, 1997 JH: DS bratří Mrštíků: V. a A. Mrštíkovi: Rok na vsi
1998 KDP: B. Nušič: Paní Ministrová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':