Databáze českého amatérského divadla

Texty: LHOTSKÁ, Jiřina: Přehlídka dětského divadla Brno, Labyrint SVČ Lužánky, 26.-27.4.2019. Deník Dětské scény, č. 0., str. 28-29, 7.6.2019.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
BRNO, LABYRINT SVČ LUŽÁNKY, 27. 4. 2019
Divadelní část Dětské scény se konala v sobotu 27. dubna v prostorách Labyrintu, který je pracovištěm SVČ Lužánky v Brně. I tento prostor vybrali pořadatelé vhodně vzhledem ke komornímu prostoru divadelního sálku i zázemí pro jednotlivé soubory. Z oblastního kola v Brně sem postoupily tři soubory (dva ze SVČ Lužánky a soubor MaléDivy z Blanska) a jeden soubor z Jihlavy, který se časově nevešel do svého spádového kola v Třebíči. Protože oblastní kolo se v jihomoravském kraji konalo pouze v Brně, nabídli pořadatelé krajské přehlídky možnost účastnit se i souborům z kraje, které oblastní přehlídkou neprošly, a to pod podmínkou, že pošlou videozáznam představení, na základě kterého by mohl být soubor zařazen. Většina inscenací však nevyhovovala svojí kvalitou požadavkům krajských kol. Několik souborů pak z různých důvodů svoji účast odřeklo (nemoc, nevyhovující termín). Brněnští se snaží najít pořadatele, aby se v budoucnu konala dvě další postupová oblastní kola a tak se přehlídka zařadila po bok ostatních krajů, kde se tento systém ukázal jako funkční.
Divadelní blok otevřel host z Jihlavy, soubor Dramatická ondatra z tamní ZUŠ, který pracuje pod vedením Martina Koláře. Svoji inscenaci nazvali (skoro) Krysař. Inspirovali se německou legendou, kterou posunuli do obecné roviny mimo čas a prostor a doplnili aktualizovanými skeči. Ty rozvíjely motiv nenasytné a povrchní společnosti v několika rovinách. Soubor pracoval se stylizovaným herectvím a znakovostí, která nastolené poetice svědčila. Představení bylo naplněno invencí autora i představitelů, energií, ale i mnoha nedůslednostmi. Problémem byla především dramaturgie tvaru. Aktualizované skeče divadelně a motivačně „válcovaly“ základní téma, které zůstalo v pozadí a nebylo důsledně dořešené.
Představení Berta a Mladá divadelního souboru Berty (jde o divadelní kroužek SVČ Lužánky, kde účinkují děti z Waldorfské základní školy v Brně) vychází volně z pohádkového baladického příběhu T. Pěkného Havrane z kamene. Mladá čarodějnice, která neudělá zkoušku z čarodějnictví, se kvůli přátelství s lidmi vzdává svojí identity. V inscenaci ale roli hybatele nehrají přírodní síly, jak je tomu v původní předloze. Podobné nepřijetí, které prožívá Mladá ve světě lidí se svými vrstevnicemi, zažívá i čarodějnice Berta ve své komunitě. Představení tak jako hlavní téma řeší odlišnost a nepřijetí ve svém společenství a hledání své individuální cesty. Je budováno čistými prostředky, potřeba je ještě posílit magii a imaginaci příběhu a lépe vystavět motiv ostrakizace Berty, zpřesnit některé situace a zmírnit patos v závěru inscenace. Jinak je posunutí tématu blízké současné generaci 14 – 15 ti letých dívek, které soustředěně a přirozeně budují své postavy. Soubor vede Monika Jelínková. V předposledním představení měli možnost diváci vidět soubor MaléDivy ze soukromé ZUŠ z Blanska v představení Bílá košile, ve kterém malé děti, většina ve věku 6 – 7 let, nedostaly příliš příležitosti uplatnit svoji hravost a přirozenost. V příběhu volně inspirovaném Čapkovou prózou O noční košilce působily poněkud estrádně. Představení s dětmi připravila Olga Šperková.
Čtvrté představení bylo z dílny divadelního kroužku SVČ Lužánky. Soubor MYŠMAŠ pod vedením Moniky Jelínkové a Kláry Sofie Čermákové uvedl Létající babičku, představení které je inspirováno knihou Štěpána Zavřela Létající dědeček. Inscenace vychází z osobních zkušeností dětí se svými prarodiči a přirozeně vypovídá o hodnotě a potřebě mezigeneračních vztahů. Inscenace používala nápaditě dětské kufříky jako úkryty pro unesené a zachráněné babičky a dědečky a byla ozvláštněna audionahrávkami účinkujících dětí, které vyprávějí konkrétní příhody svých prarodičů. Představení ale postrádalo přesnost ve výstavbě, temporytmus a stálo by za to si s tématem ještě tvořivěji pohrát. Na závěr snad jen poznámka; komorní a útulné prostředí Labyrintu společně s bezchybnou organizací přispělo k příjemné atmosféře přehlídky.
Jiřina Lhotská

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':