Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amaterská Scéna: Kandrdásek 2019. AS 8.4.2019.

Kandrdásek 2019

prehlidky-a-festivaly

30. ročník národní přehlídky dětských monologů a dialogů Brandýs n. L. 30. března 2019

Činoherní | Dětské | Experimentální | Hudební | Studentské

Z p r á v a p o r o t y

Je potěšující, že jubilejní ročník celostátního finále v přednesu monologů a dialogů mladými soutěžícími v kategoriích 8–10 let, 11–13 let, 14–15 let a 16–18 let byl oproti předchozím letům nepoměrně početněji zastoupen. Nutno ale zdůraznit, že vyšší počet soutěžících zároveň celkově zvýšil uměleckou úroveň. Tentokrát jsme nebyli svědky žádného slabšího výkonu, který by neodpovídal nejvyššímu soutěžnímu kolu.

Příznačné ovšem je, že zastoupení oblastí (příp. krajů) je nerovnoměrné a převládali adepti z míst, kde víme o systematické péči ve vedení dětí k vědomé práci s uměleckým textem (např. ZUŠ Ostrov n.O., severní a jižní Morava). Vzhledem k tomu, že na přípravě se podílejí zkušení a fundovaní pedagogové, zaznamenali jsme kvalitní péči o jevištní řeč, o promyšlenou interpretaci textu, kultivovanost v pohybové složce a zajímavé pokusy i ve výtvarném řešení (kostýmů či náznaku scény). V nižších kategoriích jsme neviděli žádný vpravdě divadelní monolog, což je naprosto pochopitelné, neboť kvalitní divadelní texty pro dětské herce jsou velice vzácné. Ostatně u dětí ve věku cca 8–13 let nepředpokládáme schopnost dokonalého ztotožnění s jednající postavou na jevišti, proto zde sólové výstupy měly charakter upřímné výpovědi, kdy účinkující byl sám za sebe, případně uplatnil svou fantazii při představování např. pohádkově nereálné osoby či zvířátka. Totéž platí o dialozích, které lze spíše přirovnat k jednoduchým scénkám (někdy s náznakem anekdoty), kde se opět více uplatní schopnost přirozené vzájemné komunikace. Zpestřením pak byly výstupy typu bajky, tj. ze světa zvířat či hmyzu. Uvítali jsme, že většina výstupů usilovala o jistý dějový oblouk s vytvářením situací i v podobě pohybových etud. Ne každé vystoupení ale nabídlo zřetelnou pointu celého výstupu, což může být výzvou k další práci ať sólistů, tak skupin aktérů. Svou roli v jednotlivých kategoriích hraje nejen samotný fyzický věk, ale především postupné osobnostní vyzrávání k individuálnímu vyjádření. Např. v monolozích 11–13 let jsme už zaznamenali osobitou výpověď mladého muže, zklamaného v lásce (B. Roman, Český Těšín), kde nebylo třeba velkých gest k sdělení neintimnějších pocitů. O vědomé herecké práci už bylo možno uvažovat u výkonů především v nejvyšší věkové kategorii 16–18 let., která v monologu i dialogu byla vůbec nejpočetněji zastoupena. Proto také porota udělila po dvou vítězných diplomech, kde pořadí nominace pro účast na přehlídce dospělých sice bylo stanoveno, avšak jednalo se o natolik vyrovnané výkony, případně každý byl svým způsobem osobitý.

V monologu 16–18 let dosáhli diplomu:

1.nominace – Jan Roháč (HOP HOP ZUŠ Ostrov n.O.) William Saroyan: Tam, odkud pocházím, jsou lidé zdvořilí Monolog mladého muže byl přednesen v lehce sebeironickém vyznění, se smyslem pro významy slov, k nimž se ještě přidává nenápadná pohybová stylizace suveréna, který bez problému ovládne prostor celého jeviště a stačí mu jediná rekvizita – švihácký klobouk.

2. nominace – Eliška Weberová (Gymnázium Hladnov Ostrava) Vendula Borůvková: Modelka XXL Monolog suverenní dívky, která s nadhledem komentuje nejtypičtější tajné touhy dívek: stát se slavnou a populární a zároveň řešit svou štíhlost až k bulimii. K rozehrání přepjatých představ slečny stačí několik výrazných gest, variant usednutí a vlastně stačí malá hrací plocha, která umocňuje pocit intimní zpovědi. Mladé herečce jsme doporučili výrazněji oddělit dvě základní témata – touhu po prezentaci a problém stravy.

V dialogu 16–18 let dosáhli diplomu:

1. nominace – Jana Ďuržová Tadeáš Novák (HOP HOP ZUŠ Ostrov n.O.) Zdena Bratršovská, František Hrdlička: Budík pro Šípkové Růženky Svižně sehraný dialog mladých lidí, kde dívčí i mládenecký element je prezentován s nadhledem i vtipem, přičemž divák je překvapivě dojat bezprostředností obou herců.

2. nominace – Vít Bauchner Sára Horčičková (HOP HOP ZUŠ Ostrov n.O.) Filip Propustka: Srab Další zajímavý pohled mladých lidí na jejich vlastní způsob vnímání světa, tentoikrát v lehce hororové zápletce, kdy se hra na strašení změní v krutou realitu. Porota doporučila textově i v jednání pročistit pointu výstupu (motivace mladíka k činu, který vyústí v smrt)

V obou nominacích dialogu považujeme za pozoruhodný vliv pedagogického vedení v naprosto přirozené souhře a vzájemné oscilaci mladých aktérů.

Za porotu: Rudolf Felzmann


Protokol z národní soutěžní přehlídky

KANDRDÁSEK 2019 – 30.ročník

Memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka Fürsta

Termín konání: 30.3.2019

Místo konání: Kino v Brandýse nad Labem

Vyhlašovatel: SČDO

Pořadatel: SČDO a Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Finanční podpora: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, MK ČR

Ředitel přehlídky: František Tomášek

Porota: Rudolf Felzmann, předseda poroty Veronika Jakubová, učitelka dramatické výchovy Martin Polách, herec Divadla F.X.Šaldy v Liberci

Tajemník přehlídky: Hana Šiková, SČDO

celkový počet vystupujících 40

Vítězové v kategoriích:

Monolog 8–10 let

Diplom za 1. místo: Adéla Hájková (HOP HOP ZUŠ Ostrov)

Dialog 8–10 let

Diplom za 1. místo: Ella Zeroniková, Karolína Pöseltová, Eliška Mikesková (HOP HOP ZUŠ Ostrov)

Čestné uznání: Samuel Tomáš Machač, Tadeáš Matoušek, Adéla Hájková (HOP HOP ZUŠ Ostrov)

Monolog 11–13 let Diplom za 1. místo: Benjamin Roman (ZŠ Český Těšín)

Čestné uznání: Eliška Semančíková (Divoši ZUŠ Karviná)

Monolog 14–15 let

Diplom za 1. místo: Tomáš Sigmund (LDO ZUŠ Břeclav)

Čestné uznání: Valentýna Vepřeková (ZUŠ Frýdek Místek)

Dialog 14–15 let

Čestné uznání: Jan Červenák, Tomáš Konečný (ZŠ Jana Babáka Brno)

Čestné uznání: Nicol Maťáková, Veronika Gala, Sára Sojáková (ZŠ Jana Babáka Brno)

Čestné uznání: Barbora Štěpánová, Anna Machková, Hedvika Chochelová (HOP HOP ZUŠ Ostrov)

Monolog 16–18 let

Diplom za 1. místo: Jan Roháč (HOP HOP ZUŠ Ostrov) *)

Diplom za 1. místo: Eliška Weberová (Gymnázium Hladnov Ostrava) *)

Čestné uznání: Karolina Vašková (LDO ZUŠ Brno)

Čestné uznání: Tadeáš Novák ((HOP HOP ZUŠ Ostrov))

Dialog 16–18 let

Diplom za 1. místo: Jana Ďuržová, Tadeáš Novák ((HOP HOP ZUŠ Ostrov) *)

Diplom za 1. místo: Vít Bauchner, Sára Horčičková (HOP HOP ZUŠ Ostrov) *)

Čestné uznání: Lucie Ratajčáková, Antonín Valenta (HOP HOP ZUŠ Ostrov)

*) Nominace pro Národní přehlídku POHÁREK SČDO 2019

(soutěž monologů a dialogů dospělých)

Monolog:

nominace Jan Roháč (HOP HOP ZUŠ Ostrov)
nominace Eliška Weberová (Gymnázium Hladnov Ostrava)

Dialog:

nominace Jana Ďuržová, Tadeáš Novák (HOP HOP ZUŠ Ostrov)
nominace Vít Bauchner, Sára Horčičková (HOP HOP ZUŠ Ostrov)

Celkové hodnocení přehlídky:

Letošního 30. ročníku národní přehlídky Kandrdásek SČDO 2019 se zúčastnilo celkem 40 soutěžících, kteří byli na národní kolo nominováni či doporučeni z oblastních kol v Brně, Ostravě, Horšovském Týně a České Lípě. Spolu s doprovody soutěžících a vlastními návštěvníky přehlídky se akce zúčastnilo cca 70 lidí. Letošní ročník se vyznačoval velmi dobrou uměleckou úrovní, zejména v nejstarší kategorii. Bylo uděleno 8 diplomů za 1. místo a 9 čestných uznání.

Organizátoři, porotci i diváci odcházeli z přehlídky spokojeni s většinou výkonů nastupující mladé herecké generace.

Národní přehlídky se za město zúčastnil místostarosta Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Mgr. Petr Kváča.

Po vyhlášení výsledků měli všichni zájemci možnost využít rozpravy s porotou, která velmi ochotně vedla dialog s jednotlivými soutěžícími ohledně jejich výkonů, navíc poskytla neformální rady pro nasměrování režijně-dramaturgické koncepce a dalšího vývoje účastníků.

Na úspěchu tohoto ročníku se také významně podílelo Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako spolupořadatel a významný sponzor (finanční i materiální), sponzorsky už tradičně také knihkupectví Sylvie a tradičně i ředitel přehlídky Mgr. František Tomášek.

Poděkování také patří technickému zajištění průběhu správcem kina panem Štefanem.

Finanční podporovatelé a sponzoři přehlídky:

Ministerstvo kultury ČR
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Svaz českých divadelních ochotníků
Knihkupectví Sylvie – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jako dárce hodnotných knižních cen

Praha, 2.4.2019

Hana Šiková

tajemnice poroty

Autor: Amaterská Scéna
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':