Databáze českého amatérského divadla

Texty: Trhové Sviny, KP venkovských DS 2018 - zpráva poroty o představeních přehlídky.

Krajská postupová přehlídka venkovských divadelních souborů
Trhové Sviny 20. 4. - 22. 4. 2018

Z p r á v a p o r o t y
o p ř e d s t a v e n í c h p ř e h l í d k y

Původní program přehlídky zahrnoval 6 soutěžních představení. Krátce před konáním přehlídky však došlo ke změně. Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní piknik Volyně 2018 svými regulemi nepovoluje vybraným souborům účast v jiných postupových soutěžích, proto 2 soubory (DS Vojan Libice n.C., Volyňská kultura Volyně) musely svou účast v soutěži zrušit, neboť o postupu na přehlídku do Volyně se dozvěděly až po uzávěrce v Trhových Svinech. 1 soubor (Bechyňský divadelní spolek Bechyně) nesplňuje podmínky velikosti obce (Bechyně 5.100 obyvatel). Vyřazení těchto souborů by znehodnotilo přípravu a propagaci přehlídky v Trhových Svinech. Proto se pořadatel dohodl se soubory, že odehrají svá představení jako nesoutěžní. Zbývající soubory hrály v rámci soutěže, byť bez naděje na nominaci (podmínka minimálně 5 soutěžních představení).
Porota shlédla šest inscenací a po každém představení následoval rozborový seminář bez ohledu, zda šlo o účast v soutěži či nikoli. Tato zpráva poroty také obsahuje informace o všech odehraných představeních, byť podrobněji se věnuje soutěžícím.

20. 4. ve 20,00 hod.
DS Vojan Libice nad Cidlinou (mimo soutěž)
Jaroslav Vondruška: Nevěsta k pohledání
Zkušený soubor avizuje komedii "na motivy francouzských frašek", ale inspirace původní předlohou nebyla ve ztvárnění dostatečně samostatná. V překomplikovaném ději ze ztrácely motivy jednání postav a v herecké práci se pak projevila nejednotnost hereckých prostředků. Přes výhrady se jedná o inscenaci vkusnou a zábavnou.

21. 4. 10,00
Bechyňský divadelní spolek Bechyně (mimo soutěž)
Jan Drda: HRÁTKY S ČERTEM
Soubor si zvolil divácky vděčný titul a byť jej směřoval především dětskému pobliku, inscenace vyzněla jako vhodná pro diváky jakéhokoli věku. Razantní úprava přihlížela i ke scénáři kdysi populárního filmu. "Lidské postavy" byly vykresleny s přímočarou upřímností, zatímco jsme s povděkem přijali pojednání čertovských postav bez nechvalně obvyklé šarže. Sympatický a vyrovnaný soubor musí ještě více zapracovat jak na kvalitě jevištní řeči, tak především na důsledné vzájemné komunikaci a jednání mezi postavami.

21. 4. 14,00
Divadelní a osvětový spolek FIKAR Nadějkov
Michael Coony: HABAĎůRA aneb NÁJEMNÍCI PANA SWANA
Habaďůru můžeme zařadit ke šťastným titulům bulvární dramatiky, které nepotřebují dvojsmyslnost, ale pracují s notnou dávkou suchého anglického humoru, kterému není cizí ironie a sebeironie. Slovní stránka je především satirická (podivuhodně ladící s našimi společensko-politickými poměry, zvláště v oblasti sociálního pojištění a byrokracie), stejnou důležitost však má i situační humor. Nadějkovský soubor vládne dostatečně pestrým výběrem hereckých typů, všichni mají předpoklady k uchopení žánru frašky, avšak režijně nebyli vedeni k sjednocení hereckých prostředků. Představitel hlavní postavy (Swan) zvládá s úctyhodnou energií množství akcí, téměř nesejde z jeviště, ale chybí mu rozčlenění na ryze komické situace a na okamžiky, kdy se zdůrazní charakterové rysy, neboť on je ten, kdo manipuluje ostatní vymýšlením stále nových lží. Jeho jevištní partner (Bassett) pak hereckou ukázněností zbytečně potlumuje řadu situací. Hraje se v tempu, mnohdy až závratném, avšak bez rytmického rozčlenění, takže u mnohých scén uniká pointa a sledování bláznivé frašky je pak pro diváka místy v ohlušující jednotvárnosti až vyčerpávající.

21. 4. 17,30
Divadelní soubor Ludvíka Němce Bystřice z. s.
Jaroslav Koloděj: POSTEL PRO ANDĚLA
Bystřičtí divadelníci jsou šikovní herci a zcela zřetelně oddaní divadlu. Inscenaci otvírají decentně podaným úvodním dialogem Myslivečka a jeho postřeleného strážného anděla. Do této chvíle ještě funguje docela neotřelý autorský nápad, který ale vydá tak na jednu trochu delší anekdotu. Následující text se pohybuje v přímočarém schematizmu prastarých agitek a jakékoli retuše textu či pokusy o zvládnutí triviálních situací s dvojsmyslnými náznaky zůstávají v rovině marného boje s problematickým textem. Postavy hry mají tak průhledné charakteristiky, že nám herci ani nemohou sdělit nic nového a překvapivého. Je škoda, že parta šikovných lidí si uložila neuskutečnitelný úkol: oživit svým hereckým nadšením bezduchou prvoplánovou zábavu.

21. 4. 20,00
Volyňská kultura Volyně
Jean Dell, Gérald Sibleyras: AŤ ŽIJOU HOŠTICE
Volyňský soubor můžeme řadit k vyspělým amatérským divadlům: umí si vybrat kvalitní text, má nápaditého režiséra i skvěle vybavené herce. Téměř absurdní frašku dvou francouzských autorů přesunuli do českých poměrů a smlsnuli si na stejně absurdní vlně projektů a nařízení Evropské unie. Je pravda, že v české současnosti už některé motivy bruselské politiky ztrácejí na aktuálnosti a stejně tak se z inscenace vytrácí potřebná gradace k závěru.

22. 4. 10,00
Divadelní spolek Rolnička Hořice na Šumavě
Jiří Pálka: JAK BYLA ČERTůM V PEKLE ZIMA
Soubor Rolnička je spolkem zanícených divadelníků, kteří se realizují inscenováním her pro dětské publikum. Značná nouze v dramaturgii pro děti a záliba v čertovských pohádkách je přivedla k textu, který jim v ničem nepomohl, naopak svou značnou svévolností v řazení scén bez jakékoli dramatické zápletky připravuje hercům jen samé překážky, které je obtížné překonávat. Divák může obdivovat herecké nasazení, nebývale bohatou (a vkusnou) výpravu, především kostýmy překvapují pečlivostí a nápaditostí. Co ale hercům poradit, když text je svazuje? Snad hledat obohacení v rozehrávání některých scén (jízda s motorkou, lovení štiky, přesun tepla ze sopky ap.), ale vždy to bude jen překrývání nahodile motivovaného textu, který nemá ani potřebnou gradaci, aby dětské publikum mohlo někomu fandit. Přejeme souboru pro příště šťastnější ruku při hledání textu.

Vzhledem k počtu soutěžních představení nebylo možno nominovat pro KDP 2018. Pro absenci výrazného inscenačního počinu porota rozhodla nevyužít ani příležitosti k doporučení na národní přehlídku.

Přehlídka venkovských ochotnických divadel v Trhových Svinech byla pořadatelsky (už tradičně) bezchybně zajištěna Kulturním domem (v čele s ředitelem Františkem Herbstem). Všechna představení měla solidní návštěvu jak z řad účastníků přehlídky, tak i obyvatel obce.

Představení hodnotila a pak seminárně se souborem probírala porota ve složení: Rudolf Felzmann (předseda poroty), Jaromír Kejzlar a René Vápeník.

Za porotu: R. FelzmannPříloha: Výsledková listina (ceny a čestná uznání)

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':