Databáze českého amatérského divadla

Texty: NOVÁKOVÁ, Zuzana: Přehlídka dětské recitace Olomouc, ZUŠ Žerotín, 7. 4. 2017. Deník Dětské scény, č. 0., str. 26-27, 9.6.2017.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
ZUŠ ŽEROTÍN OLOMOUC, 7. 4. 2017

V pátek 7. dubna 2017 proběhlo již tradičně v prostorách ZUŠ „Žerotín“ v Olomouci krajské kolo recitační přehlídky Dětská scéna 2017 s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. Tento „svátek poezie i prózy“ organizoval Dům dětí a mládeže v Olomouci spolu se Základní uměleckou školou „Žerotín“ v Olomouci, na akci se podílelo i Dramacentrum Olomouc. Přehlídka probíhala v uvolněné, příjemné, tvůrčí atmosféře, ve čtyřech věkových kategoriích se sešlo více než 80 dětí, které dorazily i se svým doprovodem (většinou učiteli ze ZŠ, rodiči či prarodiči) z různých koutů Olomouckého kraje. Soutěžnímu klání ve všech kategoriích tradičně předcházela recitační dílna, tedy úvodní seznamovací, rozehřívací a „rozmlouvací“ hodinka s vybraným lektorem z každé kategorie. Proti minulým ročníkům zaznamenali také účastníci jistou změnu v závěrečném oceňování – organizátoři přehlídky se rozhodli, že diplom za účast si odvezou domů všichni recitátoři bez ohledu na umístění...
Nejmenší recitátoři z první kategorie měli tradičně nejpočetnější publikum, proto byl pro jejich vystoupení vyhrazen komorní sál ZUŠ. Úroveň výkonů těchto recitátorů byla podle jejich lektorů – Martiny Kolářové, Ivany Němečkové a Báry Řezáčové – dosti vysoká, většinou s vhodným výběrem textu vzhledem k věku soutěžících. Recitátoři porozuměli tématům zvolených textů a také dokázali předat divákům své poselství. Mnozí pěkně pracovali s postavami a překvapivá byla v letošním roce také technická vyspělost některých z nich. Uvolněná atmosféra bez větší nervozity
přispěla k pocitu příjemně a inspirativně stráveného dopoledne. První kategorie byla tradičně „nepostupová“, a tak žádný z malých recitátorů nemusel odjíždět s pocitem prohry, každý dostal svou trofej v podobě diplomu za účast...
Ve druhé kategorii, jejíž účastníci soutěžili v koncertním sále ZUŠ, se představilo 22 dětí. V naprosté většině byl výběr soutěžních textů dobrý, odpovídající věku a naturelu recitátorů, i když ve zvolených textech jednoznačně převládala próza. Po technické stránce (např. artikulace) byla většina recitátorů dobře vybavena, problémy se vyskytly hlavně ve výstavbě některých textů – např. monotónnost, ilustrační pohyby a nepřirozená gesta, špatné větné důrazy a frázování. Lektorský sbor ve složení Hana Šprynarová, Klára Litterová a Ilona Zámečníková nakonec doporučil k
přímému postupu na celostátní přehlídku Michala Zbořila s textem M. Kratochvíla Prázdniny blbce č. 13 a Daniela Pallu s textem Fr. Simonové
Darebák David, jako náhradnici pak Alenu Keňovou s textem J. Karafiáta Sny a plány pod sněhem.
U Michala Zbořila porota ocenila vyspělost recitátora, jeho nadhled a lehkost vyprávění. Navíc byl velmi přirozený. Dobře pointoval situace a bylo zřejmé, že jej text baví.
Daniel Palla zvolil text odpovídající jeho věku. Byl přirozený a přesvědčený. Přesně vystavěl text a vypointoval situace i text jako celek.
Alena Keňová uplatnila na zvoleném textu svůj cit pro jeho specifickou poetiku. Přirozeně odlišila jednotlivé postavy a citlivě vykreslila atmosféru. Problémem je však pointa textu.
A jak to vypadalo v třetí kategorii? Mladí recitátoři se sešli se svým lektorským sborem – Janou Turčanovou, Jonášem Konývkou a Janou Posníkovou – v sále LDO č. 333. Tato kategorie tradičně soutěží ve dvou kolech, tedy se dvěma texty, přičemž druhé kolo je výběrové. Z celkového počtu 21 soutěžících vystoupilo s druhým textem 10 dětí. Lektorský sbor posuzoval hlavně výběr textů – adekvátnost k věku, uměleckou kvalitu textu spojenou s uvědoměním si tématu („o čem to pro mě je“) a následně i problémy s jeho interpretací – gradace, pointování situací, práce s pauzou apod. Řadu technických nedostatků přinášelo frázování, nesprávné tvary slovesa „být“ a artikulace. Nejvíce zaujaly recitátorky Tereza Nováková (P. Gripari: Pár bot, A. Přidal: Nesmyslná mapa), Anna Orálková (M. Čunderle: Jak zimovali, R. L. Stevenson: Země spánku) a Aneta Kapustová (I. Březinová: Lauro, ty jsi ale číslo, J. Rejžek: Vrchlickej) – svou osobitostí, schopností navázat kontakt s divákem
a vystižením poetiky zvoleného autora. První dvě jmenované, Terezka a Anička, byly vybrány k celostátní reprezentaci našeho kraje, Anetce
zůstala role náhradnice...
Ve čtvrté kategorii nastoupila k soutěžnímu klání dvacítka nejstarších, tudíž i nejzkušenějších recitátorů. Jako kolbiště jim byl vyhraen sál LDO č. 332 a jejich výkony posuzovali Vladislav Kracík, Jana Jurkasová (ta vedla i předsoutěžní recitační dílnu a zmínila i její velmi příjemnou atmosféru)
a Zuzana Nováková. Dle jejich hodnocení se většina soutěžících vesměs dobře „poprala“ s předlohou, po technické stránce by se určitě našlo pár nedostatků, např. práce s přesahy, dodržování interpunkce, pečlivá artikulace... Řadě soutěžících nechyběla kultivovanost projevu, humorný nadhled či kontakt s divákem. Úroveň čtvrté kategorie byla dobrá – až na to, že ve druhém kole, kam postoupilo 9 recitátorů, většina soutěžících podala výrazně slabší výkon. K postupu na celostátní přehlídku byli v této kategorii vybráni k přímému postupu tentokrát výhradně mladí muži: Jiří Peškar (D. Wattin: Kluk na větvi) a Patrik Zívalík (P. Süskind: Pan Sommer, úryvek). Oba zaujali vyrovnanými výkony v obou kolech, přirozeným projevem, osobním sdělením a dobrou technickou výbavou. Jako náhradník byl vybrán Matěj Snášel (J. Lennon: Randolfův večírek). Přátelská atmosféra panovala „na kolbišti čtvrté kategorie“ až do posledních okamžiků přehlídky, je jen škoda, že recitátoři, kteří nepostoupili do druhého kola, opustili řady diváků a neposlechli si ani další výkony svých kolegů, ani následné připomínky a rady lektorského sboru při závěrečném povídání... Inu, tak už to na přehlídkách chodí...
Děkujeme všem statečným recitátorům z Olomouckého kraje, blahopřejeme vítězům a přejeme jim hodně úspěchů a příjemný pobyt ve Svitavách...
Z materiálů poskytnutých lektory krajské přehlídky v Olomouci zpracovala Zuzana Nováková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':