Databáze českého amatérského divadla

Texty: ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: Přehlídka dětské recitace Olomouc, ZUŠ Žerotín, 11. 4. 2018. Deník Dětské scény, č. 0., str. 30-31, 8.6.2018.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
OLOMOUC, ZUŠ ŽEROTÍN, 11. 4. 2018

1. kategorie
Nejmladší recitátoři zahájili krajské setkání seminářem s lektorkou Zuzkou Vodičkovou. Po seznámení je čekaly rozehřívací hry, rozmluvení i skotačení při písničce. Na závěr se potkali s další členkou lektorské trojice Alenou Palarčíkovou a vyzkoušeli si pódium v sále, kde po přestávce začalo jejich vystoupení. Představilo se při něm 22 dětí a většina z nich si svoje vystoupení užila. A tak u každého z nich mohly lektorky, které do trojice doplnila Jan Turčanová, něco pochválit, ať už to byl dobrý výběr textu, technická kvalita projevu, osobitost recitátora či jeho výpovědi. Nejvíce z toho se propojilo u jedenácti dětí a ty pak za svůj výkon získaly ocenění. Nejlepší vystoupení předvedla Anička Kofroňová ze ZŠ Mikulovice, která s velkou chutí a smyslem pro humor interpretovala pohádku Kouzelné koště od Aloise Mikulky. Text si sama vybrala z knížky,
co získala na loňské krajské recitační soutěži spolu s oceněním. Také letos si mohla vybrat knihu společně s dalšími, nejosobitějšími recitátory -
Lukášem Foitem (J. Holub: Kolik váží Matylda) a Matyldou Neusar (P. Šrut: Jací jsou jaci). Knížku si k diplomu přidali také Theodor Šehofer a
Petr Vymazal. Před vyhlášením výsledků lektorky probraly stručně problematiku přípravy přednesu, pojmenovaly nejčastější chybky, kterých se recitátoři dopouštěli. Všem dětem se dostalo nějaké konkrétní pochvaly, těm, co měly zájem, později i podrobnějšího rozboru vystoupení. A tak některé děti odjížděly natěšené na další vystupování a někomu se možná i přes pochvalu zaleskla slzička v oku, protože ocenění s diplomem
nebo dokonce s knížkou je vždycky víc než jen slovní ocenění. Teď už nezbývá než se těšit na to, s čím nejroztomilejší recitátoři dorazí na přehlídku příští.
Alena Palarčíková
2. kategorie
Recitátoři zahájili krajské setkání seminářem s lektorkou Martinou Kolářovou. V semináři se seznámili a rozmluvili. To se pak pozitivně odrazilo na jejich výstupech. V 2. kategorii soutěžilo 20 dětí, lektorkami byly zkušené učitelky LDO Ivana Němečková, Magda Johnová a Martina Kolářová, atmosféra při prezentaci jednotlivých vystoupení byla uvolněná a příjemná. Výběr textů, kterými se děti prezentovaly, byl většinou vhodný, a děti proto měly možnost pracovat na osobité výpovědi. Ocenění získalo pět dětí. Porota ocenila například zajímavý výběr textů, osobitou výpověď
recitátora, zaujetí, s jakým děti text prezentovaly, či technickou kvalitu projevu. Nejvíce svým vystoupením porotu zaujal Tomáš Hučín (Miloš Kratochvíl: Mák a projímadlo) ze ZŠ a MŠ Osek n. Bečvou a Martin Šmehlík (Miloš Kratochvíl: Smůla s čápem) ze ZŠ a MŠ Hoštejn. Ti byli vybráni k postupu na celostátní přehlídku. Vystoupení obou recitátorů byla velmi živá a bylo vidět, že je text baví a rozumí mu. Před vyhlášením výsledků porota zhodnotila recitační soutěž, pojmenovala nejčastější chyby, kterých se recitátoři dopouštěli. A pochválila to, co se dětem povedlo. Pro děti, které měly zájem, porotkyně rozebraly jejich vystoupení podrobněji. Ocenění recitátoři byli odměněni za svou práci a vystoupení knihou.
Ivana Němečková
3. kategorie
V 3. kategorii zasedli za „lektorské pultíky“ Hana Šprynarová, Magda Strejčková a Vladislav Kracík. Lektoři ocenili vyváženost ve výkonech recitátorů, které hodnotili jako zajímavé recitátorské osobnosti (celková zaujatost recitátorů textem, jejich naladění na danou poetiku a vystavěnost přednesu převážila nad některými řečovými nedostatky). V repertoáru převažovaly prózy, poezie byla často nevhodně vybraná – pod věk. Během přehlídky vládla ve 3. kategorii pěkná, uvolněná atmosféra, děti se o přestávce na sebe napojily, hrály hry a brnkaly na piano. A největší nedostatky? U některých recitátorů nebylo zřejmé, proč si daný text vybrali, dále pak ukázky z knihy měly slabou pointu. K postupu na celostátní přehlídku byli vybráni Zuzana Matušková ze ZUŠ Javorník (Helena Malířová: Růžový monolog; Diane di Prima: Noční můra) a Jakub Zelený ze ZŠ Šumperk, Dr. Beneše 1 (Jan Werich: František Nebojsa; Emanuel Frynta: Óda na lelky).
Hana Šprynarová
4. kategorie
Recitační vystoupení 21 dětí ze 4. kategorie krajského kola Olomouckého kraje plynula bez mimořádných vzruchů. Lektorská skupinka ve složení Ema Zámečníková, Zuzana Nováková a Jana Posníková nezaznamenala žádný mimořádně kvalitní, ale ani zcela nevydařený přednes. I když některé děti k těmto hodnocením, jednomu i druhému, neměly daleko. V prvém případě si například neporadily se zvláštní formou textu (např. Marie Jančíková - O. D. West: Pavouk a moucha) či nezvládly náročnou bajku I. A. Krylova Studovaný lev (Stela Luisa Dieguezová). Nebo po
vynikajícím vystoupení v prvním kole ve druhém textu nepředvedly nic dalšího - vybraly si text podobného založení. U některých textů bychom nepředpokládali uvěřitelné sdělení (např. Halina Pawlovská: Zoufalé ženy dělají zoufalé věci), ale recitátorka Stela Luisa Dieguezová dokázala naplnit obsah textu a sdělit ho přirozeně, po svém. A i u vystoupení, která se hodnotila jako nejhorší, bylo možné vysledovat osobité zaujetí, touhu po sdělení. Jako by děti věděly, o čem mluví, vše však ztroskotalo na nezvládnutí výrazových prostředků. Důvodů by se našlo mnoho – nejasnosti v uchopení tématu (proč text říkám), v nevyjádření vztahu recitátora k obsahu textu – k tématu, příběhu, k postavám, v nepojmenování postoje
vypravěče (kdo vypráví), mnohdy byl potřebný nadhled (Jan Werich: O orlech a hovniválech, recitátorka Petra Holubová) a zejména, a to se objevovalo v této kategorii velmi často, naprosto chyběla snaha o vystavění recitačního výkonu. Někdy zradila mluvní technika, od povoleného držení těla až po nedbalou artikulaci. Převládaly dlouhé, prozaické texty, poezie se objevila velmi sporadicky, ale zazněly však i zajímavé, neznámé úryvky či povídky.
Přehlídka probíhala v příjemném sálku ZUŠ Žerotín, organizátory nutno pochválit, snad jen to, že pro rozborový seminář nebyl vytvořen dostatečný klid. Všichni účastníci projevovali mimořádnou vstřícnost a zájem nejen o samotný přednes recitátorů, ale i o hodnocení, a to i v případě, že nebyli vyhodnoceni. O to zarážející se zdál odchod některých pedagožek doprovázejících recitátory (bez udání pochopitelného důvodu) před vyhodnocením a rozborovým seminářem. Děti tak byly ošizeny o potěšení z předání ocenění i postupujících diplomů a o rady pro další práci s textem.
Ema Zámečníková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':