Databáze českého amatérského divadla

Texty: Blansko, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BLANSKO o.Blansko
CČAD s. 297, 317, 320, 402
Obr.CČAD s.317: Jiří Suchý,Jiří Šlitr: Elektrická puma, soubor Metra Blansko, režie Jiří Polášek,
1984.

V roce 1862 založen Čtenářsko-pěvecký spolek Rostislav, měl vztah k divadlu, jeho divadelní činnost není doložena.
V roce 1892 založen ochotnický kroužek při TJ Sokol. V roce 1901 sehrál Smetanovu Prodanou nevěstu. Činnost přerušena za 1. světové války. Činnost obnovena v roce 1925, kdy byla postavena sokolovna. Zahajovali Jiráskovou Lucernou v režii Richarda Polanského. V letech 1927 až 1941 provedeno 166 premiér. Poslední premiérou před zákazem Sokola byl Červený mlýn V. Vernera.
V roce 1908 postaven Dělnický dům a v něm vzniklo Dělnické divadlo. Začalo hrát v roce 1910 a pokračovalo až do roku 1950. Pak vstoupilo do ZK ČKD Blansko, kde pracuje až do roku 1988.
V roce 1922 ustaven divadelní odbor TJ Orel. Hráli v Katolickém domě až do roku 1941. Sehráno celkem 53 her. Po roce 1945 již jen jedno představení v roce 1946.
V roce 1955 obnoven divadelní soubor Sokola, vedený J.Poláškem. V roce 1995 je ustaveno Blanenské divadlo - jako občanské sdružení. Hrají dosud.
Několikrát se soubor zúčastnil Jiráskova Hronova.
KNIES, A.: Blanenské divadlo 1892 - 1992 - vydal Petr Müller Blansko
HEJL,Z.- PROCHÁZKA Z.: Divadlo našeho domova.
1862 zal. Čtenářsko - pěvecký spolek Rastislav. Později vznikaly další spolky - Spolek okrašlovací, Spolek veteránů, Živnostenský spolek, Hasičský sbor, Občanská záložna, Spolek Bratrství, Klub turistů. 1881 zal. čtenářsko - vzdělávací spolek Dělnická jednota Bratrství. Spolkovou činnost provozovali v hostinci U povětroně. 1892 zal. TJ Sokol. Jeho kulturní činnost se soustřeďovala v hotelu U Placáků /později hotel Ježek/. Divadlo hráli především učitelé a studenti. 1901 hráli Prodanou nevěstu. Repertoár až do 1914 měl zábavný charakter. 1905 zal. Spolek Dělnický dům, činnost provozovali v Kalově hostinci, 1908 přestavěném na Dělnický dům. Zde začalo hrát Dělnické divadlo. 1921 - 3 postavená sokolovna, v ní 1927 na jevišti s veškerým divadelním vybavením zahájili Lucernou. Režii měl Richard Polanský, dlouholetý režizér souboru. 1928 zde hostoval Jaroslav Vojta, jímž začala tradice hostování osobností, zejména z Brna. Dramaturgie byla velmi vybraná - klasické české hry, Mahen, Langer, Šalda, Rolland, Barry, Čapek, Shakespeare, Šrámek, Kopta, Kvapil, Hauptmann, O°Neill, Molićre, Ibsen, Čechov, ale také opereta /Polská krev, U svatého Antoníčka, Z pekla štěstí, Podzimní manévry, Bílá růže/, představení pro děti, večery poezie, divadelní kurzy, na nichž přednášeli přední profesionální režizéři a herci. Sokol vlastnil divadelní knihovnu. 1927 - 1938 to bylo 151 premiér s 84 reprízami. 1941 po zákazu Sokola se hrálo skromněji jen v Dělnickém domě. Ve 20. a 30. letech zaznamenalo velký rozmach Dělnické divadlo. Hráli na starém jevišti, od 1925 na novém, ale také v zahradě Dělnického domu. V náročnějších rolích často vystupovali členové Zemského divadla v Brně Zdena Gräfová, Gustav Ekl, František Klika, Karel Höger, Jaroslav Lokša. 1921 měl odbor 21 členů, 1923 38. Aktivita koncem 20. let se z hospodářských příčin snížila. Podporovali divadelní soubory v Lažánkách, v Olomučanech, v Klepačově a v Ráječku. Knihovna měla okolo 300 her.Po 1939 byla činnost Dělnického domu přechodně zastavena. Do konce války hráli příležitostně hry lehčího žánru a operety. Na konci války byla činnost úřady zastavena. Bezprostředně po osvobození 1945 pokus o sjednocení všech dramatických odborů pod Divadlo Blansko. Jediným společným představením byl Jánošík. 1946 obnovuje Sokol, který uvedl do 1948 11 premiér. 1948 ustaveno Divadlo pracujících n.p. Metra Blansko, kam se uchýlil soubor Sokola. 1952 byl Dělnický dům rozpuštěn a objekt předán 1953 ČKD Blansko pro sídlo ZK ČKD. Téhož roku zde začal pracovat dramatický kroužek klubu, pokračovatel divadla Dělnického domu. Do ukončení rekonstrukce objektu 1954 hrál soubor v sokolovně. Poté opět v ZK ČKD, včetně loutkového divadla. První sezóna byla úspěšná, uvedli 6 premiér, včetně Radúze a Mahuleny. Rozporné názory na uměleckou činnost souboru nebyly patrné 1955 - 6 na úspěšném Hamletovi, ani na Morálce paní Dulské, ve hře Kristýna nastoupila nová generace herců. V souboru ZK Metra nastoupila vedle režizéra Polanského nová generace herců a také režizér Jiří Polášek /1955/. Vytvořil se i velmi kvalitní soubor opery a operety, doprovázený 40členným orchestrem s dirigentem Jindřichem Dryšlem. 1957 - 1961 znovu ožilo dětské divadlo. 1958 na výroční konferenci ZK ČKD se konstatovala nedostatečná činnost divadelního odboru, snahy po sjednocení souborů byly neúspěšné. Činnost pokračovala až do 1989, i když v menším rozsahu, vyvolaném rozmachem televize a také zájezdy občanů do profesionálních divadel. Soubor ZK Metra se zúčastnil JH. Jeho repertoár měl stejně vysokou úroveň jako dříve, hrály se hry, obvyklé tehdy na předních profesionálních scénách, z oper a operet Blodek, Smetana, J.Strauss, Millöcker. 1955 - 1992 v režii Jiřího Poláška vybraná dramaturgie pokračovala např. Čapkem, Nezvalem, Leonovem, Suchým - Šlitrem, W+V+J, Gogolem, Hrabalem, Šotolou, Majakovským, Voltairem...Soubor ZK ČKD přes dobré pracovní podmínky ztrácel na činnosti, řada herců odešla do souboru ZK Metra. 1976 - 1984 byla v činnosti souboru citelná přestávka. 1989 zal. Mladá scéna a byla patrná snaha činnost souboru znovu oživit. (JM)
KNIES,Antonín: Blanenské divadlo 1892-1992. Blansko, Petr Müller 1992. 96 s. fot.v textu. Str kART1862 Čtenářsko-pěvecký spolek Rastislav (první div.pokusy
1892 divadelní kroužek Sokola (1901 nastudoval Smetanovu Prodanou nevěstu)
1910-1953 ochotnický soubor Dělnického divadla, posléze divadelní odbor ZK ČKD činný do 1989 - soupis uvedených her
1927 zal. divadelní odbor Sokola, do r.1938 uvedl 151 premiér (dokladováno)
Osobnost R.Polanský. Seznam členů, přehled činnosti, v operetách vystupovala Milada Musilová, divadlo pro děti, večery poezie, divadelní kursy,
Operetní soubor též v Dělnickém domě.
1945 zal. Divadlo Blansko
Paralelně pracovaly soubory v Dělnickém domě, Sokolovně, Katolickém domě.
50.léta operní a operetní soubor, 40členný orchestr.
1957-1961 divadlo pro děti.
1955 Nástup mladé herecké generace. Účastník JH.
1955-1992 rež.J.Polášek
1923-1947 Divadlo TJ Orel - seznam uvedených her
1995 občanské sdružení Blanenské divadlo
KNIES,Antonín: Blanenské divadlo 1892-1992.
Blansko, Petr Müller 1992. 96 s. fot.v textu. Str kART
1881 - při čtenářsko pěveckém spolku Rastislav
1892-1945 DS TJ Sokol
1920-1945 Divadelní odbor Dělnického domu
1920-1945 Divadelní odbor spolku Katolický dům
1945-1975 sjednocené soubory - z nich Divadelní soubor Vítězslava Nezvala (ZK Metra)
Zbořilová: s.1
Smíšená umělecká skupina ONV Blansko, společně s dívčím souborem OB Lučany, účast na první přehlídce estrádních souborů Brněnského kraje. OD 1959/8, s.179. OD 1959/8, s.181. OD 1959/10, s.223.
1996 Blanenská dílna 1996 výběrová soutěžní přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů moravských regionů. (Amatérská scéna, č.2, 1996)
ÚMDOČ 1922: Těl. jed. Sokol
HEJL, Emil, PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova (Stručná historie 25 ochotnických DS okresu Blansko a loutkářských souborů) Blansko, OKS 1986. 177 s., 100 sd.fotopříl.
HEJL, Emil, PROCHÁZKA, Zdeněk: Medailonky divadelních umělců blanenského okresu. Profily herců, pěvců a zpěváků, kteří se stali profesionály. Blansko, OKS Blansko 1986, 83 s., 18 s. fotoportréty.
Adresář 93: DS Divadlo v klubu
Divadlo na Moravě 3., s.25
DS Blanenské divadlo DS ZUŠ Blansko (Dotazník ÚLK 1999.)

Loutkové divadlo:
Do 1914 hrával zakladatel turistiky stavitel František Křenek na dvoře svého domu, s ním hrál ing. Lusk. Později se hrálo ve staré škole v parku Boženy Němcové. Poté v nové sokolovně v přísálí. Křenek vynikající představitel Kašpárka. Později se hrálo v Dělnickém domě v sále č.3, kde jeviště. Občas i v Katolickém domě.

HEJL, Emil – PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. OKS Blansko 1986. S. 112.

JM
JH 1959: Smíšená umělecká skupina RK ROH ONV: Estráda - Program pro JZD
FEMAD 1984: Divadlo Metra: Suchý - Havlík: Elektrická puma
JH 1987: DS ZK Metra: Suchý-Havlík: Hra na dr.Johanna Fausta, Praha II,Karlovo nám.40
JH 1989: Majakovskij: Příliš horká lázeň a Hacks: Jarmark
JH 1990: Voltair: Kandid aneb Hurá optimismus

DT 94: Blanenské divadlo: V+W+J: Osel beze stínu
DT 96: Vančura: Rozmarné léto
Loutkové divadlo:
Adresář 93: LS
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':