Databáze českého amatérského divadla

Texty: POKORNÝ, Jiří a PROCHÁZKOVÁ, Jana: Přehlídka dětské recitace, Český Krumlov, 27. – 28. 4. 2017. Deník Dětské scény, č. 0., str. 8 - 9, 9.6.2017.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
ČESKÝ KRUMLOV, 27.–28. 4. 2017

Třetí a čtvrtá kategorie
Ve čtvrtek 27. dubna se v krumlovském Vlašském dvoře konala první část krajské přehlídky recitátorů do 15 let ve 3. a 4. kategorii. Přehlídku organizačně zajišťuje DDM Český Krumlov, konkrétně Marie Smeykalová s dalšími pracovnicemi DDM. Záštitu nad přehlídkou převzal a také přehlídku zahájil ředitel DDM pan Jakub Pich. Přivítal 24 recitátorů a recitátorek a další účastníky - rodiče, pedagogický doprovod, lektory Jiřinu Lhotskou, Zuzanu Jirsovou a Jiřího Pokorného a předal slovo Janě Procházkové, která s účinkujícími provedla hlasovou a pohybovou rozcvičku pomocí dramatických her a cvičení. V obou kategoriích se představilo vždy 12 recitátorů. Lektorský sbor si ve třetí kategorii poslechl druhý text
u více jak poloviny účinkujících. Na přehlídku Dětská scéna 2017 do Svitav postoupily recitátorky Karolína Jasovská s Eliotovým textem
Mangodžery a Rumpelíza (druhý text Na plotně v kastrólu J. Weinbergra) a Hana Reitzová s prózou I. Hurníka Herci (druhý text S. Silverstein: ACE). Nejen, že Karolína zvolila velmi zajímavý a kvalitní text, ale dokázala přirozeně navázat kontakt s posluchači a její kultivovaný mluva podpořila autenticitu sdělení. Dobře zvládla veršovou formu, a to včetně práce s refrénem. Hana projevila osobitý přístup k textu a interpretovala jej s patřičným nadhledem. Přirozeně a nenásilně odlišila jednotlivé postavy a výborně pracovala s citoslovci.
Čestná uznání pak získal Marek Rolínek (J. Werich: Úsporná pohádka a I. Březinová: Když ulítly včely) a Marie Záluská (E. Kästner: Začarovaný telefon a M. Drijverová: Sísa Kyselá). Ve čtvrté kategorii postoupili do Svitav Jolana Rayová s výbornou interpretací textu K. Legátové - Káča, (druhá, rovněž výborně interpretovaná, báseň V. Hraběte Noční obraz) a Karel Smeykal s velmi dobře interpretačně zvládnutým textem G. Scuma Nuselskej punk (druhý text Únos S. Silversteina, byl v jeho přednesu rovněž poslechovou lahůdkou).
Jolana Rayová podala autentické a kultivované sdělení, které svědčí o osobním výkladu a zároveň i o pochopení tématu, které autorka nabízí. Její výpověď byla civilní, popis situací se mnohdy stal „pouhým“ konstatováním. Spolu s prostě vyřčenými slovy k divákům dolehla cituplná a zároveň nepřeslazená a nevydírající zpráva.
Karel Smeykal s nadhledem souzněl s náročným prozaickým textem, který obsahuje přímočará krátká sdělení a mnohdy jen jednoslovné věty. Interpretova výpověď byla plynulá a bez větších pauz, a přesto se podařilo vytvořit potřebné napětí v pravou chvíli. Čestné uznání právem obdržel Matyáš Rákosník, který sice laboroval v obou textech (F. Carter - Škola malého stromu, Ch. Džibrán - Poznání sebe sama), ale samotná interpretace obou předloh byla naplněna vnitřní přesvědčivostí a bohatostí představ. Další dvě čestná uznání si z Českého Krumlova odvezla Terezie Valentová (K. Čapek - Bajky a J. Prévert - Jeden muž měl psa) a Jindřiška Vovesná (A. Doerr - Sběratel mušlí a Ch. Indenová - Anna a Anna).
Již samotný výčet předloh, především u oceněných interpretů, vypovídá o výrazném dramaturgickém posunu při výběru textů proti předchozím ročníkům. Je jen škoda, že interpreti opomínali při uvádění autorů uvést i překladatele, kteří nejen naplňují obsahové sdělení původní předlohy, ale často původní text svým překladem i povýší v přesnosti sdělení a tím znásobí působení na čtenáře a posluchače. Hana Patrasová v době, kdy recitátoři si měli možnost prohlédnout expozici loutek v Pohádkovém domě, vedla seminář s rodiči a pedagogy, kteří recitátory připravovali. Všichni účastníci, mimo občerstvení (minerálky, bagety a zlevněné možnosti nákupu v cukrárně Vlašského dvora, což byl i další sponzorský dar
paní majitelky Heleny Plachtové), obdrželi podkovičky pro štěstí, vykované skutečným kovářem a ocenění recitátoři si ještě odnesli knižní poukázky.
Jiří Pokorný, redakčně upraveno

První a druhá kategorie
V pátek 28. dubna pokračovala v prostorách Vlašského dvora krajská přehlídka recitátorů 1. a 2. kategorie s postupem do Svitav. V lektorském sboru měly být 3 ženy: Jiřina Lhotská, Zuzana Jirsová a Hana Patrasová. Jana Procházková vedla ranní dramatickou dílnu zaměřenou na uvolnění a rozmluvení a měla vést seminář s pedagogy, kteří recitátory připravovali. Vzhledem ke sněhové kalamitě, polomům a závějím do Krumlova nedojela Hana Patrasová, kterou musela v porotě nahradit Jana Procházková. Seminář s vedoucími musel být zrušen.
V první i druhé kategorii recitovalo vždy 14 recitátorů. Výběr textů u recitátorů obou kategorií byl velmi dobrý, přiměřený věku i naturelu přednašečů. Při rozhovorech s jednotlivci lektorský sbor upozornil u některých recitátorů na prohřešky proti výslovnostní normě a pravidlům přednesu - tvrdý hlasový začátek, stále stejný temporytmus v přednesu básnických textů, práce s pauzou, nedbalá výslovnost. I přes tyto připomínky lektorský sbor ocenil, že oproti předchozím ročníkům došlo k celkovému kvalitativnímu posunu v interpretaci zvolených předloh.
V první, nepostupové, kategorii na celostátní přehlídku byli oceněni Dora Běhalová (R. Malý: Škola), Adéla Hančová (M. Kratochvíl: Devět kočičích životů), Šarlota Harajdová (J. Žáček: Kde se tu vzaly pohádky), Jindřich Klimeš (M. Černík: První den prázdnin), Klaudie Kolářová (Z. Kriebel: Lenoch) a Adina Reitzová (J. Kahoun: Rybička).
Ve druhé kategorii postoupili do Svitav Viktorie Mohňanská (P. Danzingerová : Ambra Černá) a Lukáš Slavík (M. Kratochvíl: O Kryštůfkovi, který se schoval v mixeru).
Viktorie Mohňanská nabídla přirozený a věrohodný přednes, dobře pracovala s dialogy a přehledně provedla posluchače příběhem. Lukáš projevil cit pro Macourkův humor, s potěšením budoval jednotlivé situace, dobře pracoval s napětím a dokázal sdělit popisy situací i vnitřní pochody Kryštůfka.
Čestné uznání v této kategorii obdržel Michal Kubašák (V. Steklač: Jak jsme se seznámili s Růženkou). Všichni recitátoři první a druhé kategorie obdrželi mimo občerstvení i podkovičky od pravého kovářského mistra a měli možnost podívat se do Pohádkového domu na kolekci loutek.
Jana Procházková, redakčně upraveno
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':