Databáze českého amatérského divadla

Texty: JINDRA, Miroslav: Přehlídka dětské recitace Brno, 20. - 21. 4. 2017. Deník Dětské scény, č. 0., str. 25, 9.6.2017.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
BRNO, 20 –21. 4. 2017

Po roce opět v Labu, s příjemnou a pohodovou atmosférou, která provázela recitátory na jejich cestě za přednesem. I tak by se dala jednoduše shrnout letošní přehlídka dětských recitátorů, která se již typicky konala v Lužánkách SVČ, pracoviště Labyrint, Brno – Bohunice, ve dnech 20. a 21. dubna 2017. Na organizaci a průběhu přehlídky se podíleli také studenti Ateliéru divadla a výchovy, kteří recitátorům pomáhali vytvořit pohodovou atmosféru, která by pomohla alespoň částečně zapomenout na onen stále přítomný soutěžní charakter. Pro uvolnění a nastartování energie recitátorů si studenti na začátek připravili krátké hlasové rozcvičky, které sloužily především k rozmluvení a vyzkoušení si prostoru pro recitaci.
Letošní přehlídka zaznamenala určité více či méně plánované změny. Oproti předchozím rokům byl pouze jeden lektorský sbor, ve kterém zasedli Petra Rychecká, Monika Jelínková a Pavel Skála. Recitace jednotlivých kategorií tedy neprobíhala paralelně, jak bylo dříve zvykem, ale postupně. Recitátoři se tak mohli obohatit a inspirovat u jiné, mladší či starší kategorie.
Typická různorodost recitačních vystoupení s sebou nesla zajímavé nahlédnutí do práce s dětským recitátorem. Opět jsme se mohli setkat s již tradičními texty Jiřího Žáčka, Ivana Martina Jirouse, Josefa Kainara, Jana Skácela či Karla Jaromíra Erbena. Diskuze s doprovody byla především nad dramaturgií a výběrem textů pro danou věkovou skupinu a jejího následného zpracování do přednesového tvaru. Diskuze s recitátory, vedená studenty Divadelní fakulty JAMU, měla spíše uvolňující charakter propojený se vzájemnou zpětnou vazbou. Cílem těchto diskuzí bylo přirozenou
formou podnítit recitátory k vzájemné rozpravě nad shlédnutými vystoupeními a zamyšlení nad základními principy přednesu.
Na celostátní přehlídku dětských recitátorů do Svitav lektorský sbor vybral ve druhé kategorii Filipa Musila s textem Ilji Hurníka Divné jméno a Annu Míčkovou s textem Daisy Mrázkové Zlatá tráva. U obou recitátorů lektorský sbor ocenil především za schopnost přirozeného projevu a práci s gradací. U Filipa byla velmi kladně hodnocena také dramaturgická stránka, zahrnující kvalitně vybraný text.
Ze třetí kategorie byl vybrán pouze jeden recitátor, a to Jiří Nezval s textem Claudine Desmarteauové Gustíkovy patálie. Lektorský sbor u Jirky ocenil přirozený vypravěčský talent, schopnost zaujmout a pobavit diváky a také vhodný dramaturgický výběr textu.
Ve čtvrté kategorii byli vybráni dva recitátoři – Ondřej Švanda a Daniel Pečinka. Ondřej s texty Stephena Leacocka Vánoce Smolíka McFiggina a Roberta Fulghuma Už hořela, když jsem si do ní lehal prokázal schopnost přirozeného a osobitého projevu, který v divákovi vyvolával jasné obrazy a představy. Daniel byl s texty Roberta Fulghuma Už hořela, když jsem si do ní lehal a Jiřího Dědečka Holky a knížky oceněn lektorským sborem za bezprostřednost a autenticitu, vhodný výběr textu a v neposlední řadě za velmi citlivý a hluboký projev bez jakéhokoliv afektu či dokonce patosu.
Letošní přehlídka dětských recitátorů v SDV Labyrint přinesla spoustu zajímavých a inspirativních recitačních vystoupení, které jistě byli pro recitátory obohacením a třeba i dalším podnětem pro další práci. Všem zúčastněním recitátorům i jejich doprovodům patří velké díky za krásné chvíle se slovem.
Miroslav Jindra
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':