Databáze českého amatérského divadla

Texty: Benešov u Semil, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BENEŠOV u Semil o.Semily
Před rokem 1869 sousedské ochotnické divadlo v chalupě čp. 31
Čtenářsko-ochotnická beseda Jizeran v Benešově u Semil
16.2.1869 založen divadelní spolek Jizeran, 28.2.1869 první představení. Kostru jeviště tvořily trámky, prkna a sudy od piva. V prvním roce činnosti 4 hry. Při představeních se svítilo svíčkami, až od r. 1877 petrolejovými lampami. Od r. 1884 se hrálo v sále hostince u Bachtíků, kde postavena nová konstrukce jeviště. R. 1891 nové stanovy a nový název Čtenářsko-ochotnická beseda Jizeran, spolek založil vlastní knihovnu. 27.7.1900 získáno povolení nosit odznak. Do začátku I. svět. války sehráno 224 her a 19 opakování. Počet členů r. 1905/50, r. 1911/46 členů. Po válce činnost obnovena 16.2.1919, nový sál se stálým jevištěm a plynovým osvětlením. Od r. 1920 spolek členem ÚMDOČ. Původní vybavení prodáno spolku v Kotelsku. Ochotnická knihovna věnována obci. 1923 zřízeno divadlo v přírodě, první představení v přírodě 16.9.1923. Přírodní divadlo 3.5.1934 vyhořelo. Divadlo u Bachtíků vybaveno 1926 elektrickým osvětlením. Činnost i za okupace, r. 1944 sedm členů oceněno stříbrným odznakem a i plamenem ÚMDOČ. Po válce zahájeno o vánocích 1945, každoročně 4-5 představení, v letech 1948-1949 dokonce 12. Počet členů 62. 1950 modernizace sálu, nová opona, horizonty, osvětlení. 1969 ustaven divadelní kroužek mladých. V r. 1981 čs. premiéra hry Pražské tetinky. 15.12.1990 poslední představení Svátky krásné hvězdy ve spolupráci s pěveckým spolkem Jizeran ze Semil. R. 1991 budova vrácena pův. majiteli, soubor přišel o scénu, činnost ustala. V letech 1869-1990 soubor sehrál 366 her a 188 opakování. (Votoček)
Čtení o minulosti i současnosti obce Benešov u Semil, Osvětová beseda, 1974
Almanach šestého sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil, 1989
Almanach sedmého sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil, 1994
Čtenářsko-ochotnická beseda "Mošna" v Benešově u Semil
založena 30.11.1913, k dispozici měla nový sál s jevištěm v továrním hotelu, který pro dělníky svého závodu postavil továrník PhDr. Josef Horák.První představení v r. 1913, stanovy schváleny zemským úřadem r. 1914. Po válce bohatá činnost, hrálo se též v přírodě. Do roku 1943 sehráno 85 představení. Po roce 1946 úbytek členů, uvažováno o sloučení s Jizeranem, ale k tomu nedošlo a spolek zanikl.
Dělnicko-ochotnický spolek "Karel Marx"
Založen 20.2.1925, doklady o činnosti se nedochovaly. Dobrovolně se rozešel na základě výnosu zemského úřadu v Praze z 24.1.1939.
Loutkové divadlo
První loutkové představení 14.9.1930, do r. 1935 sehráno v Benešově a okolí 80 her.
R. 1935 koupil Sokol Benešov ze Semil celé zařízení putovního loutkového divadla. 24.2.1935 první představení na nové vlastní scéně do r. 1940 sehráno 50 her, pak zákaz. 1947 zřízena stálá loutková scéna v budově školy. 1957 loutkové divadlo přešlo pod Osvětovou besedu Benešov. 1967-1973 divadlo stagnuje, jen dvě představení r. 1968. 1974-1990 činnost obnovena pod patronátem SSM, odehráno 55 her. 1994 znovu oživení, úspěšný rok, sehráno 12 představení. V letech 1930-1997 sehráno 295 her ve 262 představeních. (Votoček)
před r. 1910: dělnické divadlo - dekoracemi vabavila firma Fr. Petránek (s. 466)
DČD III.
1869 čtenářsko-ochotnická beseda Jizeran. 1887 ekonomicky soběstačná. Výtěžky věnovány na dobročinné účely, zejména na podporu škol. 1913-18 činnost pozastavena 1923 jeviště v přírodě a hrálo se i v letní sezóně. Do roku 1943 sehrál soubor 296 her. 1913 ustavení další Čtenářsko-ochotnické besedy Mošna. Soubor hrál pouze 1913-14. Textilní závody daly k dispozici divadelní sál. 1918 obnovení činnosti. Do roku 1943 sehrála beseda celkem 85 představení. Součástí byl i hudební kroužek.(Chudý písničkář, Zvoník u Matky Boží, Jiříkovo vidění,Pražský žid, Pasekáři, Pražský flamendr, Václav Hrobčický z Hrobčic) (Lešetínský kovář, Václav Hrobčický z Hrobčic, Jan Výrava) . (JM)
Ve službách Thalie II. s.15O.
1946 ochotnická jednota JIZERAN. (Zahrádková)
Stráž Severu, 1946,č.93,s.2
Benešov u Semil. Besedník 1872, r. 1, č. 3, s. 48. NK
ÚMDOČ 1922: Čt. och. beseda Jizeran, Sp.div.och. Mošna
Adresář 93: DS Jizeran
Loutkáři: Loutkářský odbor Benešovské jednoty
Počátky souboru jsou spojeny s putovním loutkovým divadlem semilského okrsku, na které se hrálo asi 20 představení ročně. V lednu 1935 převzala Benešovská jednota celé zařízení tohoto divadla a začala pracovat samostatně. Po válce se jeho zřizovatelem stává Osvětová beseda. K obnovení činnosti dochází v roce v roce 1973 pod hlavičkou SSM (HS)
Novák, s. 58
CČAD s. 94
DS a loutkařský spolek Jizeran (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':