Databáze českého amatérského divadla

Texty: MACHÁLKOVÁ, Emilie: Přehlídka dětské recitace Brno, 21. - 24. 4. 2016. Deník Dětské scény, č. 0., str. 24-25, 10.6.2016.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
DĚTSKÁ SCÉNA V LABYRINTU, 21. 4. – 22. 4. 2016

Letošní krajské kolo recitační přehlídky jednotlivců se tradičně konalo ve Studiu dramatické výchovy Labyrint v Brně – Bohunicích, které je jedním z pracovišť SVČ Lužánky, ve dnech 21. 4. a 22. 4. 2016. Na přípravě se společně s pracovníky Labyrintu podíleli studenti 4. ročníku ateliéru divadlo a výchova DIFA JAMU pod vedením Mirka Jindry, kteří připravili doprovodný program, byli průvodci přednašečů a v neposlední řadě zajišťovali harmonický průběh celé přehlídky. Během přestávek mezi jednotlivými bloky měli studenti pro recitátory (přijelo jich k nám z celého kraje 56) nachystané různé aktivity, ať už výtvarné či literární. Děti měly možnost hlasovat pro vítěze své kategorie (Cena diváka) a také napsat vzkaz jednotlivým přednašečům. Zahajovacím prvkem obou dnů byla krátká scénka o tom, co dokáže tréma. Nutno dodat, že studenti tímto vystoupením všechny diváky velmi pobavili. Následovaly tradiční rozcvičky, které recitátory uvolnily a připravily na jejich výstup. V lektorském sboru letos zasedli: Petra Rychecká, Ivana Valešová, Michal Mančík, Stanislav Zajíček, Marie Brabencová a Ema Zámečníková.
Úroveň recitátorů byla jako každý rok velmi různorodá a bohužel oproti minulým ročníkům slabší. Z tohoto důvodu lektorský sbor neposlal do Svitav nikoho z přednašečů 3. kategorie.
Zajímavé byly diskuse lektorů s doprovodem recitátorů. Diskutovalo se o výběru textů, průběhu přípravy na přehlídku a také o úskalích či radostech dětského přednesu. Nutno podotknout, že o diskuse byl velký zájem a z mého pohledu byly velmi přínosné jak pro lektory, tak i pro pedagogy dětí či jejich rodiče.
Diskuse recitujících dětí vedli studenti a jejich cílem bylo podnítit recitátory ke vzájemné zpětné vazbě, diskutovat o smyslu přednesu a také motivovat k další práci. S dětmi z 0., 1. a 2. kategorie studenti diskutovali především o obsahu a pochopení přednášených textů, starší děti se zabývaly výběrem textů, výrazovými prostředky a zásadami přednesu. V této části diskuse se ukázalo, že někteří recitátoři ve 3. a 4. kategorii jsou již schopni i kritické sebereflexe.
Lektorský sbor vyslal na celostátní přehlídku z 2. kategorie Elen Skřičkovou (L. N. Tolstoj, Koťátko), která vzhledem ke svému věku velmi vhodně zvolila text a dokázala ho výrazně interpretovat. Dalšími postupujícími byli recitátoři ze 4. kategorie. Tomáš Gut(kramářská píseň Pustý les, J. Seifert, A sbohem) prokázal dobré technické schopnosti interpretace a porotu zaujal především dramaticky vystavěným přednesem a dále
Viktorie Martínková (P. Novotný, Vemte to za mně, S. Kinsellová, Audrey se vrací) , která zvládá velmi dobře techniku přednesu a to jak v poezii, tak i v próze.
-Pro všechny účastníky, jak doufám, byla přehlídka inspirací pro další práci s poezií i prózou.
Emilie Machálková (organizátorka přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':