Databáze českého amatérského divadla

Texty: HULÁK, Jakub: Přehlídka dětského divadla Třebíč, 14. dubna 2016. Deník Dětské scény 10.6.2016, č. 0, s. 24.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
TŘEBÍČ, 14. DUBNA 2016

Přehlídka dětského divadla pro kraj Vysočina se tentokrát vešla do jediného dopoledne. Její úroveň byla ale potěšující, každé z pěti odehraných představení mělo své kvality a dokázalo oslovit publikum.
O efektní úvod se postaral soubor Herky z Moravských Budějovic s výpravnou „ságou“ nazvanou Orbis unum. Soubor si inscenaci připravil pod vedením svých starších členů, zřejmě i z toho pramenily zjevné zanícení a koncentrace všech hráčů. Svou roli ovšem jistě sehrál i zvolený „filmový jazyk“ – celý příběh je řadou výtvarně a pohybově vypjatých obrazů podbarvených patetickou filmovou hudbou. Tato poetika nakonec soubor nejvíc zrazuje, příběh přejímá klišé hollywoodských fantasy filmů a utápí se v obecnosti vnitřně vyprázdněných velkých gest. Problémem je také občasná kontaminace symbolického znakového jazyka popisnou posunčinou při práci s imaginární rekvizitou.
Pevné režijní vedení je patrné v inscenaci Tři dávné příběhy souboru Áčko ze ZŠ Týnská, Třebíč (ved. Jaromíra Kratochvilová), podle textů Hany Doskočilové z knihy Diogenés v sudu. Děti ale zároveň mají chuť sdělovat a vstup do akcí s velkou energií i dobrou technickou výbavou (až na občasné náznaky deklamací narušujících logické členění textu). Otázkou je funkčnost zvolených kostýmů a rekvizit (barevné šátky a klobouky), které jsou využité v dílčích situacích, ale jako znakový systém příliš nekorespondují s tematikou inscenace.
Zejména svou spontánností a bezprostředností zaujalo představení Slon a mravenec souboru Hadřík ze ZŠ Havlíčkova, Jihlava (ved. Jana Krásenská a Alena Hromádková). Dobře zvolená předloha Daisy Mrázkové nabídla dětem silné a aktuální téma vzájemné tolerance i příležitost k rozehrání drobných situací. Ústřední trojice protagonistů (veverka, slon a mravenec) zpravidla jen otevře situaci krátkým dialogem, akci pak ozehrává početný chór. Inscenaci by prospěl pevnější řád, zejména pokud jde o aranžmá jevištních akcí a mizanscén, ale i výstavby a pointování jednotlivých situací. V některých případech by také stálo za to hledat další nápady a zbavit akce občasných popisností.
V inscenaci Pamětihodnosti kocourkovské vyšel soubor Tousty z housek ze ZUŠ Jihlava pod vedení Martina Koláře ze tří epizod z knihy Ondřeje Sekory Kronika města Kocourkova, přetvořil je ovšem ve vlastní příběh o stavbě sochy na kocourkovské návsi. V příběhu se rozehrávají situace spojené s vyměřováním středu města a s koncipováním podoby zamýšlené sochy. V představení je patrná snaha o stylizovaný projev typových postav karikujících kocourkovské občany, ne vždy se to ale dětem daří zvládnout. Kostýmy se pohybují na škále od jednoduchého znaku klobouk) až po zbytečné popisnosti (vycpané břicho), stejně tak projev dětí se pohybuje od úsporného znakového jednání až po křečovitou šarži a exhibici. Inscenace jistě dětem nabídla zajímavý úkol, zdá se ale, že poněkud přecenila jejich současné možnosti.
Nádherné úterý čili Slečna Brambůrková chodí po světě souboru Struhadlo z DDM Pelhřimov (ved. Jitka Vachková) nabídlo velmi čistý a v dobrém slova smyslu jednoduchý tvar založený na jemně rozehrávaném vyprávění. Hlavním a vlastně jediným výraznějším úskalím inscenace se zdá být samotná předloha, která svým lyrickým charakterem neposkytuje moc příležitostí k dramatickému jednání. S tím souvisí i fakt, že ústředními postavami jsou personifikované Úterý a babička, která v souladu s předlohou pouze sedí, vypráví a naslouchá.
Lektorský sbor ve složení Jana Procházková, Jiří Pokorný, Jaroslav Dejl a Jakub Hulák ocenil soubor Herky za jevištní zpracování autorského námětu v inscenaci Orbis unum, ocenění za výběr a zpracování kocourkovských situací získal soubor Tousty z housek za Pamětihodnosti kocourkovské, soubor Struhadlo byl oceněn za přesvědčivé jevištní zpracování lyrického textu Daisy Mrázkové v inscenaci Nádherné úterý. Inscenace Tři dávné příběhy třebíčského Áčka a Slon a mravenec souboru Hadřík z Jihlavy byly doporučeny do širšího výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna.
Jakub Hulák

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':