Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ostrava-Poruba, Dospělí dětem, KP 2016 - shrnutí přehlídky, kompletní informace.

Divadelní společnost Jitřenka, z. s.
DIVADELNÍ SPOLEČNOST
se sídlem: Matěje Kopeckého 675/21, Poruba, 708 00 Ostrava
zasílací adresa: Maková 1377/16, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
IČ: 488 045 09, mobil 723 288 372
KS v Ostravě, oddíl L, vložka 2197
e-mail: misahlavsova@seznam.cz


V Ostravě dne 25. dubna 2016

Shrnutí Krajské postupové přehlídky dospělých činoherních souborů hrajících dětem „Dospělí dětem 2016“, Ostrava-Poruba

Ve dnech 7. – 8. dubna 2016 se v Katolickém lidovém domě v Porubě, spolek (dále jen KLD v Porubě, spolek) konal čtrnáctý ročník Krajské postupové přehlídky dospělých činoherních souborů hrajících dětem „Dospělí dětem 2016“ s výběrem na 35. ročník Národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti POPELKA Rakovník 2016, která se uskuteční 2. - 6. listopadu 2016.

Přehlídka se konala pod záštitou místostarostky městského obvodu Poruba Mgr. Zuzany Bajgarové a za finanční podpory statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba. Zvláštní ceny byly financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje, předány byly jménem hejtmana, pana Miroslava Nováka.

Přehlídka byla vyhlášena Divadelní společností Jitřenka, z. s. , které bylo zároveň spolupořadatelem této akce s odborem rozvoje obvodu Úřadu městského obvodu Poruba.

598 porubských, převážně dětských diváků zhlédlo v doprovodu svých pedagogů celkem šest soutěžních inscenací v podání 66 účinkujících.

SOUTĚŽNÍ INSCENACE:
7. dubna 2016
č. 1 „Zvířátka a Petrovští“
Lidové divadlo při MIKS Krnov
režie Tomáš Marek

č. 2 „Jde o princip“
ČERVIVEN, Střední pedagogická škola Krnov
režie Petra Severinová

č. 3 „Koexistence“
Nabalkoně Olomouc
režie Markéta Zborníková/Michal Nagy/Karel Vaněk

č. 4 „Daidalův pád“
OPAL Středisko volného času Opava
režie Miroslava Halámková

8. dubna 2016
č. 5 „Černobílé štěstí“
ODŘIVOUS Dům kultury Bílovec
režie Jindřiška Mlčůchová

č. 6 „BIO POHÁDKA“
DODIVADLO Dobroslavice
režie Milan Šťastný
LEKTORSKÝ SBOR (porota):
Mgr. Ladislav Vrchovský, předseda poroty, Ostrava
český novinář, divadelní publicista a kritik, pořadatel kulturních akcí a politik. Spolupracovník Divadelních novin, Českého rozhlasu 3 Vltava, aktivní lektor a člen porot soutěží amatérského a ochotnického divadla. Spolupořadatel ostravského mezinárodního festivalu Folklor bez hranic. Člen Odborné rady NIPOS Artama pro amatérské divadlo („osoba vymezená v ustanovení propozic o právu doporučení-viz propozice POPELKY Rakovník 2016“) .

Bc. Věra Vojtková, členka poroty, Ostrava
od roku 1995 vyučuje na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě předměty jevištní mluva a umělecký přednes (na oboru hudebně dramatické umění), pedagogiku a psychologii. V rámci školy Pop Academy vyučuje herectví a rétoriku. Absolvovala na ostravské konzervatoři (obor herectví), na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity vystudovala obor Speciální pedagogika (zaměření na logopedii). Působí jako členka poroty dětských a studentských recitačních soutěží, příležitostně hostuje v Těšínském divadle.

Petr Spurný, člen poroty, Ostrava
amatérský herec, zakládající člen Divadla bez střechy, člen amatérského souboru Divadelní společnost
Jitřenka.

Byly uděleny tyto ceny:
cena pana Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje za inscenaci hry DAIDALŮV PÁD v provedení souboru OPAL Středisko volného času Opava
cena pana Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje MILANU ŠŤASTNÉMU za autorský text BIO POHÁDKY (Dodivadlo Dobroslavice)

KARLU VAŇKOVI za otevření závažných témat v textu hry KOEXISTENCE (Divadelní soubor Nabalkoně Olomouc)
MIROSLAVĚ HALÁMKOVÉ za výběr a úpravu textu hry DAIDALŮV PÁD (OPAL Středisko volného času Opava)
Divadelnímu souboru ODŘIVOUS Bílovec za výtvarnou složku v inscenaci hry ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ
MILANU ŠŤASTNÉMU za postavu Farmáře v BIO POHÁDCE (Divadelní soubor DODIVADLO Dobroslavice)
JANU PLECHÁČOVI za postavu Janka v pohádce ZVÍŘÁTKA a PETROVŠTÍ (Lidové divadlo při MIKS Krnov)
HANĚ MUSILOVĚ za postavu Kocoura ve hře JDE O PRINCIP (Divadelní soubor ČERVIVEN SPgŠ Krnov)


Byla udělena tato Čestná uznání:
LUCII ŠMÍROVÉ za postavu Terezky v pohádce Zvířátka a Petrovští (Lidové divadlo při MIKS Krnov)
KARLU VAŇKOVI za hudební složku v inscenaci hry KOEXISTENCE (Divadelní soubor Nabalkoně Olomouc)
MIROSLAVĚ HALÁMKOVÉ za režii inscenace hry DAIDALŮV PÁD (OPAL Středisko volné času Opava)
OLZE VÁVROVÉ za postavu Slepice a Krávy v BIO POHÁDCE (Dodivadlo Dobroslavice)
JIŘÍMU CERHOVI a BARBOŘE JEŽKOVÉ za hudební složku hry JDE O PRINCIP (Divadelní soubor ČERVIVEN SPgŠ Krnov)
Divadelnímu souboru ODŘIVOUS Bílovec za výtvarnou složku v inscenaci hry ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ
Lidovému divadlu při MIKS Krnov za výběr a zpracování klasické divadelní pohádky ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ


Závěrečné slovo předsedy poroty, pana Ladislava Vrchovkého:
Krajská postupová přehlídka dospělých divadelních souborů hrajících dětem proběhla ve dnech 7.-. 4. v Ostravě Porubě. Soutěže o doporučení k postupu na národní přehlídku Popelka Rakovník 2016 se zúčastnilo celkem šest souborů se svými inscenacemi. O doporučení k postupu rozhodovala odborná porota ve složení Věra Vojtková, Petr Spurný a Ladislav Vrchovský.

Rozhodnutí poroty:
Odborná porota postupové přehlídky Dospělí dětem Ostrava-Poruba 2016 doporučuje k postupu na národní přehlídku Popelka Rakovník 2016 v prvním pořadí inscenaci Daidalův pád v provedení souboru OPAL, Středisko volného času Opava v režii Miroslavy Halámkové.

Odborná porota postupové přehlídky Dospělí dětem Ostrava-Poruba 2016 doporučuje k postupu na národní přehlídku Popelka Rakovník 2016 ve druhém pořadí inscenaci Biopohádka souboru DODIVADLO Dobroslavice v režii Milana Šťastného.

Zdůvodnění:
Inscenace Daidalův pád je ukázkou vyzrálého jevištního tvaru v žánru loutkohereckého divadla. Režisérka a zároveň upravovatelka textu původní dramatické předlohy Oldřicha Augusty Miroslava Halámková předlohu výrazně zkrátila se zaměřením na hlavní dějovou linku vyhnání a útěku Daidala z Atén, a jeho pokusu o návrat společně se synem Ikarem. Přesto, že v inscenaci ponechala i některé zbytečné vedlejší dějové linie, je celek ve výsledku velmi kvalitním divadelním představením s cílovou skupinou diváků od deseti let výše, s hlavním tématem viny a trestu.

Inscenace Biopohádka je určena dětem od pěti let. Je parafrází známé veršované pohádky Františka Hrubína Zabloudilo kuřátko. Autor textu, režisér a představitel jedné z hlavních rolí Milan Šťastný však vytvořil zcela nový text s vydařenými písničkami o životě na jedné zemědělské biofarmě, na které se zatoulané kuřátko seznamuje se zemědělskou výrobou. Pohádka má vedle nezanedbatelného estetického rozměru i výrazný rozměr edukativní.
Závěrem bych ráda poděkovala všem organizátorům a porotě za přípravu a práci v rámci krajské přehlídky, účinkujícím za jejich tvůrčí práci a v neposlední řadě statutárnímu městu Ostrava-městskému obvodu Poruba za finanční podporu při realizaci této přehlídky.

Občanské sdružení Divadelní společnost JITŘENKA se ujímá krajské přehlídky DOSPĚLÍ DĚTEM 2017 opět jako vyhlašovatel a spolupořadatel této akce. O přesném datu konání přehlídky v roce 2017 budete včas informováni.


Michaela Spurná, ředitel přehlídky

ROZDĚLOVNÍK:
Simona Bezoušková, odborný pracovník NIPOS/ARTAMA, divadelní oddělení, Fugnerovo náměstí 5/ P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz
Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarosta městského obvodu Poruba
lektorský sbor
účinkující
Ing. Milena Jochymová, odbor rozvoje ÚMOb Poruba
Hana Kremerová, časopis PRIO, ÚMOb Poruba
Mgr. Sylva Pracná, Slezské zemské muzeum, Tyršova 1, 746 46 Opava
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.