Databáze českého amatérského divadla

Texty: SMRČEK, Oto: Informace pro MČAD, 1999

PRAHA - podle čtvrtí


BĚCHOVICE
Dělnický ochotnický spolek, 1938, člen. soubor DDOČ

BOHNICE
Dělnické divadlo v Bohnicích, zal. v r. 1894 jako Spolek divadel. ochotníků
Slovanka, Divadelní jednota, ustavena v r. 1934, hrála v hostinci U české koruny, do r. 1943 sehráno 162 představení, 57 hrajících členů
Spolek divadelních ochotníků v Bohnicích, Praha VIII-Bohnice, 1929-1951 (zapojil se do ZK ROH Bratrství v Bohnicích) [PS254]
Tyl, Spolek divadelních ochotníků, 1910-1948 [PS247], hrál nejprve v hostinci U Hosrů, pak U Růžičků, dp r. 1943 sehráno 270 her, 26 herců a hereček

BRÁNÍK
Maxim Gorkij, spolek dělnických divadelních ochotníků, Praha.Bráník, 1933-1939 [PS258]
Oliva, spolek zal. v r. 1910 odštěpením části Spolku div. ochotníků v Braníku, zanikl nejpozději v r. 1917 sloučením s původním mateřským spolkem
Spolek divadelních ochotníků v Bráníku, 1871-1951 (začlenil se do ROH, pivovar Bráník) [PS246], začal hrát v hostinci Na kovárně, později U Přemysla (od r. 189), U kotvy (od r. 1911), pak U Štorků až do r. 1925, kdy bylo postaveno vlastní divadlo spolku. V r. 1952 přešel pod ROH pivovar Braník, později pod OKD Praha 4. V r. 1977 účast na JH (Edlis: Kde jest Ábele, bratr tvůj)

BŘEVNOV
Akademie, sbor dělnických divadelních ochotníků v Břevnově, 1930-1939 [PS254]
Bělohorská scéna, 1929-1950 [PS253]
Břevnovské Sdružení divadelních ochotníků Národní Ligy v Břevnově, Praha XIII-Břevnov, 1931-1939 [PS256]
Dělnické divadlo v Břevnově, 1910-1921 (na jeho místě vzniklo Družstvo pro vystavění a vydržování Dělnického divadla v Břevnově) [PS239], do r. 1914 sehráno přes 100 představení, hrálo se Na Viničce,U Libuše, Na Marjánce, U Kaclů, činnost přerušena r. 1942, obnovena 1945 jako Družstvo DDB, činnost ukončena v r. 1950
Dramatický odbor při čs. straně národně socialistické, Břevnov Malý, 1930-1939 [PS255]
Dramatický odbor strany čs. socialistů v Břevnově, Divadelní kroužek Vojtěcha Kristiána Blahníka v Břevnově, 1921-1939 [PS245], v r. 1910 údajně hrála Tylova skupina
Družstvo pro vystavění a vydržování Dělnického divadla v Břevnově, 1921-1958 (včleněno do Osvětové besedy v Praze 5) [PS245]
Družstvo pro zřízení a vydržování lidového divadla v Břevnově 1903-1936, od r. 1926 Ochotnická Beseda v Břevnově [PS236], kolem r. 1910 hrála divadlo (Lidové divadlo)
Havlíček, Ochotnická beseda ... pro Malý Břevnov, osadu Bílou Horu a okolí, 1909-1950 [PS238]
Cha-cha, Ochotnické divadélko ..., Praha XIII-Břevnov, 1929-1939 [PS253]
Jindřich Mošna, První ochotnická beseda ... pro Břevnov a okolí, 1908-1913, předtím od r. 1905 ve Střešovicích [PS237]
Lidová scéna, ochotnický spolek pro postavení katolického Lidového domu v Břevnově, Břevnov, 1928-1951 [PS252]
Malá scéna, moderní divadlo ochotníků v Břevnově, Praha-Břevnov, 1936-1939 [PS261], odnož Dělnického divadla
Občanská beseda, zal. 1862, záhy si zřídila vlastní jeviště, pro děti se hrálo loutkové divadlo, v r. 1940 obnoven její div. odbor, který do r. 1943 sehrál 16 her
Ochotnická jednota Veleslavín, 1886-1951, Vzájemně se podporující ochotnická jednota Veleslavín pro Břevnov a okolí, Velký Břevnov, od r. 1888 Tejnka, od r. 1898 Břevnov [PS231]
Pokrok, Ochotnický spolek, Praha-Břevnov, 1938-1951 [PS262]
Svatováclavská jednota, hrála divadlo kolem r. 1910
Vaše divadlo, Praha XVIII-Břevnov, 1937-1939 [PS262]

BUBENEČ
Budoucnost, spolek divadelních ochotníků čs. mládeže v Bubenči, 1922-1926 [PS246]
Lidové divadlo pro Dejvice, Bubeneč a okolí, 1911-1927 [PS240]
Národní Jednoty Severočeské, Dramatický odbor ..., 1922
TJ Sokol, Dram. odbor ..., 1922
Vlast. obec baráčníků, div. činnost v r. 1922
Zábavní, vzdělávací a dramatický odbor čs. živnostensko-obchodnické strany středostavovské v Bubenči, 1923-1939 [PS247-8]

DEJVICE
Dramatický odbor při církvi československé v Dejvicích, 1924-1951, od r. 1925 Dramaticko-ochotnická jednota Václav Thám v Dejvicích [PS248]
Roman Tůma, Dělnické divadlo ..., 1930
Tyl, Spolek divadelních ochotníků v Praze Dejvicích na Horní Šárce, Dejvice-Horní Šárka, 1931-1954 (včlenil se do ZK ROH Avia Letňany) [PS255]

DOLNÍ MĚCHOLUPY
Divadlo BF, vzniklo kolem r. 1940 jako kultur. a zábavní odbor Jednoty dělnictva lučebního průmyslu pro závody B. Fragner
Mládí, Zábavný a vzdělávací spolek divadelních ochotníků, zal. 1919, do r. 1943 sehráno 72 her
Svornost, Čtenářsko-ochotnická beseda, zal. r. 1914, činnost obnovena po 1. svět válce, do r. 1943 sehráno 145 představení

DOLNÍ POČERNICE
Ochot. divadlo se hrálo od r. 1910, v r. 1930 tu existovalo Dělnické divadlo

HANSPAULKA
Ochotnická družina, dramatická nemluvňata – Praha XIX, Praha XIX-Hanspaulka, 1938-1939 [PS263]
Ochotnická scéna Hanspaulka, Praha XIX-Dejvice, 1938-1948 [PS263]

HLOUBĚTÍN
Máj, Kroužek divadelních ochotníků, 1930-1949 [PS254]
Mošna, Ochotnický spolek, 1913-1932 (přičlenil se jako odbor k TJ Sokol v Hloubětíně) [PS247]
Philips, Dramatické studio, Praha-Hloubětín, 1946-1950 [PS264]

HLUBOČEPY
Čtenářsko-ochotnická Beseda, Hlubočepy, 1885-1956, do r. 1943 připraveno 415 představení
Lidové divadlo v Hlubočepích, Praha XVI-Hlubočepy, 1945-1951 [PS264]

HODKOVIČKY
Dramatický odbor TJ Sokol, 1922
Jirásek, dramatický kroužek, Praha XV-Hodkovičky-Zátiší, 1939-1948 [PS263]

HOLEŠOVICE
Dělnické divadlo v Praze VII, 1903-1913, převzalo dekorační fundus po zaniklém dramatickém odboru Typografické jednoty
Kos, Ochotnický spolek v Praze VII, 1902
Mladá scéna ???
Thalie, Čtenářsko-ochotnická jednota, spolek registrován v r. 1868, ale hrál už několik let před tím v v hostinci U Kohoutů, na Starém Městě U Šturmů (jako Staroměstští ochotníci, do r. 1867), na Malé Straně, hrál v r. 1943
Vzdělávací a ochotnický kroužek Bytového družstva železničních zřízenců, založen 1922, do r. 1943 sehráno 327 představení, hrál v sále Domovina

HORNÍ MĚCHOLUPY
Karel Havlíček-Borovský, Ochotnický divadelní spolek, založen r. 1936, do r. 1943 sehrál 50 představení

HORNÍ POČERNICE
J. K. Tyl, Beseda, založena v r. 1932, v r. 1942 se s ní sloučily další spolky, celkem do té doby připravily 248 her
Kroužek mládenců, divadelní spolek, založen v r. 1912
TJ Sokol, dramatický odbor, 1922

HOSTIVAŘ
Barák, Vzdělávací a podpůrná beseda, založena v r. 1898, v r. 1900 první představení, do r. 1943 sehráno asi 300 představení
Malé divadlo, spolek pro postavení lidového divadla v Hostivaři, Praha XIII-Hostivař, 1939-1950, v r. 1941 účast na JH (Drda: Jakož i my odpouštíme) [PS263]AJČ-D
Spolek dělnických divadelních ochotníků, 1929-1939 [PS253]

HOSTOVICE
SK Čechie, dramatický odbor sportovního klubu, do r. 1943 sehrál 28 představení

HRADČANY
Bohema, Hudební a dramatické sdružení Bohema na Hradčanech, 1922-1924 [PS246]
Dalibor, Dramaticko-pěvecký kroužek, 1900-1923, od r. 1901 Beseda Dalibor na Královských Hradčanech [PS235]

HRDLOŘEZY
Čtenářsko-ochotnická beseda Rozkvět, 1928-1951 (včleněn do ZK ROH Správa spojů Praha 11), od r. 1945 Dramatické sdružení Roj [PS252]
Lidové divadlo, 1928-1939 [PS253]
Osvěta, Dramatický spolek, Hrdlořezy-Jarov, 1922-1945 (sloučen se spolkem Dramatické sdružení Roj) [PS246]
Šamberk, Čtenářsko-ochotnická jednota, 1906-1948 (zanikl sloučením s dramatickým odborem TJ Sokol), od r. 1946 Ochotnická lidová scéna [PS247]

CHUCHLE MALÁ
J. K. Tyl, Dramaticko-pěvecká beseda, 1922

JAROV
Dramatický odbor JPT Jarov-Vackov, 1935
Jarost, Vzdělávací beseda, 1922
Osvěta Jarov, Dramatický spolek, 1936

JENERÁLKA
Šárka, Beseda ochotníků ... na Jenerálce, Jenerálka u Prahy, 1928-1939 [PS252]

JINONICE
DTJ Jinonice, dramatický odbor navázal na činnost spolku Vojan, duší odboru byl režisér a herec Josef Jaroš, v letech 1931-1944 sehrál nejméně 63 představení, za války spolupráce se sokolskými herci
Ochotnické sdružení mladých herců, přeneslo na počátku 2. svět. války svou činnost do Jinonic z Radlic, kde vzniklo, v Jinonicích působilo ještě nedlouho po válce
Rozkvět, Dramatický ochotnický kroužek, Praha XVII-Jinonice, 1933-1950 [PS258]
Sokol Jinonice, kroužek ochotníků hrál už před 1. svět válkou, v roce 1919 ustaven jako dramatický odbor, pak působil až do r. 1947 s výjimkou let 1941-1945, kdy byla činnost Sokola zastavena, po obnovení Sokola založen dramatický odbor v r. 1992-1993 příchodem souboru Refektář; v r. 1927 založen loutkářský soubor, v r. 1946 pak recitační soubor
Vojan, Vzdělávací sdružení ochotníků ... v Praze-Jinonicích, Jinonice, 1925-1939 [PS250]

KARLÍN
Dramatický Klub umělecké družiny v Praze, Karlín, 1923-1924 [PS247]
Družstvo ku zřízení lidového divadla v Karlíně, Ochotnický spolek Jindřich Mošna v Karlíně, 1906-1918 [PS237]
J. K. Tyl Praha X, Praha X, 1946-1958, od r. 1947 Divadelní spolek J. K. Tyl v Karlíně, pokračovatel tradice Dělnického divadelního kroužku Marx v Karlíně, řádný člen ÚMDOČ [PS265]
J. K. Tyl, Dramatický odbor, Praha-Karlín, 1937-1958 [PS262]
Klicpera, Čtenářsko-ochotnická jednota ... v Karlíně, 1897-1912 [PS234]
Marx, Dělnický dramatický kroužek. 1923-1938 [PS247]
Pokrok, Čtenářsko-ochotnická jednota, 1869-1885, hrálo se v hotelu U červené hvězdy, od r. 1885 na Žižkově [PS229]
Zeyer, DS, 1924-1939 [PS249]
Želenský, Divadelní beseda ... při církvi československé, 1921-1958 [PS245]

KBELY
TJ Sokol, 1922

KLUKOVICE
Vzdělávací ochotnická beseda v Klukovicích, 1921-1951 [PS247]

KOBYLISY
Dělnické divadlo, 1921-1951 (sloučilo se s ROH), od r. 1928 Lidové divadlo
Lidové divadlo, působil v Lidovém domě, založen v r. 1895 (?) Karlem Popilkou, hrál pravidelně každou neděli, po r. 1948 pod Vozovnou Kobylisy, v r. 1952 opereta Rudolfa Kubína Děvčátko z kolonie, od r. 1957 v Klicperově divadle v Kobylisích, ještě v roce 1962

KOŠÍŘE
Boleslav Jablonský, Divadelní soubor ... v Praze XVII, Praha-Košíře, 1945-1951 [PS264]
Bořivoj, Dramatický a zábavní odbor ..., Praha XVII-Košíře, 1936-1944, od r. 1936 Dramatický a zábavní odbor Lidová scéna v Praze XVII [PS261]
Družstvo pro postavení lidového divadla v Košířích, 1914-1951 [PS240], v r. 1930 uváděno Lidové divadlo Košíře
Družstvo pro zřízení lidového divadla v Košířích, 1911-1912 [PS239]
DTJ Košíře, dram. odbor, hrál Na Mlynářce, (1937)
Eduard Vojan, Divadelní klub ... v Košířích, 1922-1939 [PS246]
Fr. F. Šamberk, Ochotnická beseda, 1915-1946, od r. 1928 ... v Košířích [PS240]
Humanita, Kroužek divadelních ochotníků ... v Košířích, 1922-1951 (sloučil se se ZK ROH, dopravní podniky-vozovna Motol), hrál v restauraci Na kovárně, později v rest. Na mlynářce [PS247]
Jednota zřízenců elektrických drah – dramatický odbor – odbočka Košíře, 1923-1939 [PS247]
Kabaretní sdružení v ČSR, 1920-1939 [PS243]
Pokrok, Divadelní klub ..., 1923-1927 [PS247]
Thalie, 1908-1912 [238]

KRČ
Divadlo ochotnické besedy v Krči, 1938-1935, předtím od r. 1925 Naše scéna, sdružení divadelních ochotníků dělnictva firmy F. Janeček Praha XIV-Pankrác, od r. 1933 Naše scéna, kulturní odbor Národní Ligy pro Prahu XIV [PS249]
Spolek divadelních ochotníků, Praha XIV-Dolní Krč, 1946-1951,od r. 1948 Vlast, dramatický soubor v Krči [PS265]
Veselá osma, Kroužek divadelních ochotníků V.8. (Veselá osma), Dolní Krč, 1935-1942 [PS260]

KUNRATICE
Lumír, Čtenářsko-ochotnická jednota, (1922)

KYJE
Jarost, Kroužek ochotníků (1922), viz Hostovice

LETNÁ
Šamberk, Čtenářsko-ochotnická jednota, Praha VII, 1896-1939, od r. 1922 Čtenářsko-ochotnická jednota Šamberk, Letná [PS233]

LETŇANY
Avia, Dramatické studio ..., zal. r. 1941, do r. 1943 36 představení 19 her

LHOTKA
Komenský, Vzdělávací dramatický spolek, Praha XV-Lhotka, 1937-1939

LIBEŇ
Čechie, Ochotnická divadelní jednota, Praha VIII-Libeň, 1932-1949 [PS257]
Dělnické divadlo Libeň, Praha VIII, 1932-1939 [PS257]
Divadelní jednota Slovanská, Praha VIII-Libeň, 1934-1951, hrála v restauraci U české koruny, do r. 1943 sehráno 162 představení, od r. 1949 Divadelní jednota Slovanská Čechie [PS259]
Domácí divadlo, ochotnická společnost, zal. 1861, od r. 1965 veřejná představení, v r. 1884 se spojil se spolkem Osvěta (vznikl v r. 1865) pod jménem Omladina-Osvěta, hrálo se v hostinci U Deutschů přestavěném později na divadlo
Josef Hais-Týnecký, Lidové divadlo ..., Praha VIII-Libeň, 1935-1939 [PS260]
Kroužek mládenců v Libni, 1891-1943, od r. 1897 Vzdělávací a ochotnická Beseda Tyl v Libni, od r. 1919 ... v Praze VIII, od r. 1920 Vojanova družina [PS231], soubor zanikl v 60. letech
Libeňské divadlo, Praha VIII, 1935-1939 [PS260]
Merkur, Dramatický odbor ... při sdružení dorostu čs. živnosteno-obchodnické straně středostavovské v Praze VIII-Libeň, 1926-1948, od r. 1941 Divadlo Merkur [PS251]
Místní odbor Českého svazu přátel loutkového divadla v Libni (Praha VIII), 1915-1939 [PS240]
Ukrajinská dramatická studie – Ukrajinská dramatyčná studie, 1935-1939 [PS260]

LIBOC
Družstvo pro zřízení a vydržování lidového divadla v Horní Liboci, 1906-1950, od r. 1930 Družstvo divadelních ochotníků v Praze-Liboci [PS249]
TJ Sokol (1930)

MALÁ CHUCHLE
Národní jednota pošumavská (1922)

MALÁ STRANA
Beseda Neruda, ochotnický spolek, založen r. 1894
Bohéma, malostranský dramatický kroužek, Praha, 1927-1930 [PS251]
DTJ Praha III-IV, Dram. odbor (1938), hrál v Baráčnické rychtě
Kajetánské divadlo, 1925-1925 [PS250]
Kajetánské divadlo, ochotnické divadlo ve zrušeném Kajetánském klášteře vedené J. K. Tylem, 1828-1937
Kulturní a dramatický kroužek při Národním Sjednocení na Menším Městě pražském, 1935-1939, předtím od r. 1929 Dramaticko-hudební kroužek při místní organizaci čs. národní demokracie v Praze III [PS253]
Malostranská beseda, Divadlo ...., od r. 1877 hráno ve spolku Malostranská beseda ochotnické divadlo, od r. 1897 pod názvem Divadlo MB, počátky spojeny s působením Josefa Švába-Malostranského, v letech 1897-1943 sehráno 925 představení, účast na JH v r. 1941 (J. Verner: Bohatý chudák); jako DS Lucerna, v r. účast na JH: 1979 (Šukšin: Charaktery), 1981 (Nitta: Sviť, sviť, má hvězdo), 1987 (W. Allen: Zahraj to znovu, Same!), v r. 1990 už jako Divadlo malostranská beseda (Genet: Služky), 1991 (P. Landovský: Hodinový hoteliér)
Malostranská Scéna, Praha III, 1935-1951 [PS260]
Veleobce baráčníků, Dramatický odbor ..., zal. 1935

MALÝ BŘEVNOV
Ochotnická beseda Havlíček, (1922)

MALEŠICE
Lumír, Čtenářsko-ochotnická jednota,, Praha-Malešice, 1934, 1939 [PS259]

MICHLE
Dělnické ochotnické divadlo, 1935-1948 [PS260]
Dělnický dramatický kroužek, Michle-Bohdalec, 1933-1939
Divadelní ochotnický spolek elektrikářů Pankrác, Praha XIV-Michle-Jezerka, 1938-1951 [PS263]
Dramatická scéna divadelních ochotníků, Michle-Slatiny, 1937-1951 [PS262]
Dramatický a vzdělávací klub, 1931-1950 [PS255]
Dramatický ochotnický kroužek, Michle-Slatiny, 1931-1939 [PS256]
Družstvo divadelních ochotníků v Michli, 1906-1931 [PS237]
Družstvo Lidové scény, 1924-1936, od r. 1928 Lidová scéna [PS249]
Jirásek, Dramatický a divadelní spolek ochotníků, Michle-kolonie, 1930-1933 [PS254]
První družstvo divadelních ochotníků v Michli, 1906-1922, [PS237]
Rozkvět, Dramatický kroužek, PrahaXIV-Michle-Slatiny, 1933-1939 [PS258]
Smetana, První podporující spolek divadelních ochotníků, Praha XIV-Slatiny, 1936-1939 [PS261]
Svornost, Dramatický ochotnický kroužek, Praha XIV-Michle, 1930-1939 [PS254]
Švejk, Dělnický dramatický kroužek ... v Michli-Slatinách, Praha XIV-Michle-Slatiny, 1933-1939 [PS258]

MODŘANY
Tyl, Čtenářsko-ochotnická v¨beseda, Modřany, 1887, (1922) [PS264]

MOTOL
Rozkoš, Dělnický dramatický kroužek, Motol 1925, Divadelní spolek Havlíček, od r. 1937 Stodůlky-osada Háj [PS250]
Vlast, Dramatická a vzdělávací beseda, Praha XVII-Motol, 1938-1939 [PS262]

NUSLE
Alois Jirásek, Vzdělávací a ochotnická beseda, 1929-1939 [PS253]
Břetislav, Čtenářsko-ochotnický spolek, 1891-1897 [PS231]
Divadelní kroužek mladých, Praha XIV-Nusle, 1935-1948 [PS260]
Divadelní odbor při sdružení Mladé generace čs. živnostensko-obchodnické straně středostavovské Nusle-Střed, Praha-Nusle, 1936-1939 [PS260]
Divadelní soubor Církve československé v Praze-Nuslích, hrál za 2. svět. války a po válce v Husově sboru v Nuslích, v té době patřil k nejlepším souborům, vvedoucí p. Plechatý
Dramaticko-ochotnický kroužek, Nusle-Údolí, 1937-1939 [PS261]
Hálek, Ochotnická a vzdělávací beseda, Praha XIV-Nusle, 1946-1948 [PS265]
Kroužek mládenců, První vzdělávací spolek ... v Nuslích a okolí, 1896-1939, od r. 1903 Vzdělávací a ochotnická Beseda Hálek v Nuslích, od r. 1919 Hálek, spolek pro postavení lidového divadla v Nuslích [PS233]
Mošna, Kroužek ochotníků, 1926-1951 (začlenil se do klubu ROH Alba Praha 14) [PS250]
Pokrok, Vzdělávací a ochotnický spolek, 1900-1902 [PS235]
Svítání, Vzdělávací a ochotnický spolek, 1919-1959 [PS242]
Svornost, Spolek divadelních ochotníků, 1926-1939 [PS250]
Thespis, Ochotnický spolek ... pro Velkou Prahu, Nusle, 1927-1948 [PS252]
Tyl, Čtenářsko-ochotnický spolek v Nuslích a okolí, 1902-1908 [PS236]
Vojan, Jednota divadelního ochotnictva, 1924 (?) [PS248]
Volné sdružení ochotníků Nusle-Údolí, 1919-1939, od r. 1921 Lidová scéna, spolek divadelních ochotníků pro postavení lidového divadla v Nuslích-Údolí [PS242]

OŘECHOVKA
Studentský divadelní klub, Praha-Vořechovka, 1931-1939 [PS256]

PANKRÁC
Divadelní ochotnický spolek elektrikářů Pankrác, Praha XIV-Michle-Jezerka, 1938-1951 [PS263]
DTJ Pankrác, 1945-1953, hrál především pro děti v malém sálku na stadionu Slavoje Vyšehrad, vedoucí: p. Pígl, od r. 1951 Frant. Mikeš
Lidové divadlo na Pankráci, 1928-1952 (sloučil se se ZK ROH Dopravní podniky – vozovna Pankrác) [PS252]
Naše scéna, sdružení divadelních ochotníků dělnictva firmy F. Janeček Praha XIV-Pankrác1925-1939, od r. 1933 Naše scéna, kulturní odbor Národní Ligy pro Prahu XIV, od r. 1938 Divadlo ochotnické besedy v Krči [PS249]
Ochotnické družstvo, založeno r. 1881, od r. 1893 jako dramatický odbor Občanské besedy
Spravedlnost, Dělnická vzdělávací beseda, zal. r. 1896
Stankovský, Dramatická beseda ... v Praze XIV, Praha XIV-Pankrác, 1927-1951 (zanikl zapojením do klubu ROH, brusírny plochého skla v Praze 14) [PS251]
Tyl, Čtenářsko-ochotnická jednota ... na Pankráci, 1922-1938, od r. 1924 Spolek divadelních ochotníků Tyl [PS245]

PODBABA
Ratolest, Ochotnická jednota Podbabsko-Lisolejská ... v Podbabě, 1882-1951, od r. 1886 Ochotnická jednota Ratolest v Podbabě, [PS230]

PODOLÍ
Děvín, Dramatický odbor, Praha XV-Podolí, 1933-1939 [PS257]
Divadelní odbor farní rady katolíků v Praze XV-Podolí, 1933-1948 [PS258]
Družstvo pro zřízení a vydržování lidového divadla v Podolí-Dvorcích, 1919-1929 [PS242]
Kollár, Dramatická beseda, 1927-1939 [PS251]
Spolek divadelních ochotníků v Podole, 1883-1908, o r. 1890 Občanská Beseda Podol.Dvorecká [230]
Spolek divadelních ochotníků v Podolí, 1905-1924 [PS237]

PODSKALÍ
Motýl, Podskalská beseda ..., 1883-1957, od r. 1891 Čtenářsko-ochotnická dobročinná beseda Motýl v Praze [PS230]

PROSEK
J. K. Tyl, Čtenářsko-vzdělávací ochotnická beseda, Praha IX-Prosek, 1932-1958 [PS257]
Lidové divadlo, Vzdělávací a ochotnický spolek ... v Proseku, 1921-1939 [PS248]
Rozkvět, Ochotnicko-vzdělávací klub mladé generace, 1921-1925, od r. 1925 ... odbor čs. socialistů v Praze-Proseku [PS247]

RADLICE
Dramatický odbor Sdružené obce baráčníků (1922)
Havlíček, Čtenářsko-ochotnický spolek ... pro Radlice a okolí, Radlice, 1904-1939 [PS249]
Ochotnické sdružení mladých herců, 1919-1948 (sloučeno s dramatickým odborem TJ Sokol v Radlicích), soubor hrál v restauraci U Landů v Radlicích, po zabrání sálu na poč. 2. světové války se soubor přestěhoval do nedalekých Jinonic, kde v něm působili i jinoničtí ochotníci.

RUZYNĚ
Vojenský soubor, 1965 na JH jako divadlo poezie

ŘEPY
TJ Sokol (1922)

SMÍCHOV
Akademická scéna, 1924-1939 [PS249]
Alois Jirásek, Dramatický kroužek církve československé ... na Smíchově, 1921-1951, od r. 1930 Dramatická národní družina Alois Jirásek v Praze-Smíchově [PS245]
Blaník, Kroužek divadelních ochotníků, 1922-1925, předtím od r. 1921-1922 Stolní společnost Čtveráků, Praha [PS244]
Dělnické divadlo na Smíchově a okolí, 1920-1939 [PS243]
Dobré divadlo, Praha-Smíchov, 1938-1948 [PS263]
Dramatické sdružení občanských zaměstnanců čs. vojenské penzijní likvidatury, 1921-1922 [PS245]
Dramatika Moderního Umění, 1919-1922 [PS241]
Jan Žižka, Vzdělávací a dramatická beseda ... v Praze XVI, Smíchov, 1924-1933 [PS249]
Kollár, Divadelní ochotnický spolek ... na Smíchově, 1878-1951, od r. 1880 Čtenářsko-ochotnická jednota Kollár na Smíchově, hrálo se U Libuše, v pivovarském sále a jinde, v r. 1881 na vlastním jevišti v hostinci Na knížecí, od r 1907 Čtenářsko-ochotnická beseda Kollár na Smíchově, do r. 1921 sehráno 416 představení, v letech 11921-1943 66 představení [PS230]
Lešetín, dramatický a zábavní kroužek při sdružení dorostu čs. živnostensko-obchodnické straně středostavovské na Smíchově, Smíchov, 1925-1939 [PS250]
Lidová scéna na Smíchově, Praha XVI-Smíchov, 1940-1951 [PS253]
Mošna, Čtenářsko-ochotnická beseda ... na Smíchově, 1918-1925 [PS241]
Palacký, Dramaticko-ochotnická beseda, (1922)
Smíchovský dramatický klub pro Smíchov a okolí, 1921-1939, předtím od r. 1920 Studentský dramatický klub pro Královské Vinohrady a okolí [PS242]
Smíchovský ochotnický kroužek, 1905-1951, od r. 1907 Beseda Jiří Bittner [PS237]
Šumavan, zábavní, dramatický a vzdělávací klub pro Smíchov a okolí, 1903-1907 [PS236]
Švanda Dudák, Kroužek dramaticko-ochotnický ... na Smíchově, 1924-1933 [PS248]
Tyl, Čtenářsko-ochotnická beseda ... na Smíchově, 1904-1951, od r. 1912 Dělnická ochotnická beseda Tyl na Smíchově [PS237]
V. B. Třebízský, divadelní a zábavní odbor Národní jednoty katolické na Smíchově, Praha XVI, 1936-1951 [PS260]
V. B. Třebízský, dramatický odbor Svazu katolické mládeže, 1928-1936 [PS252]
Vagonka Tatra Smíchov, DS ZK ROH ..., účast na JH: 1954 účast na JH (Lope de Vega: Ovčí pramen), 1956 (Slotwiňski: Svátek pana ředitele), 1958 (J. Loukotková: Není římského lidu), 1962 (K. a j. Čapkovi: Ze života hmyzu) AJČ-D
Volné sdružení ochotníků smíchovských, 1905-1922 [PS237]
Vrchlický, Vzdělávací a divadelní beseda, 1924-1951 [PS248]

SPOŘILOV
Jirásek, spolek divadelních ochotníků, Praha XIII-Spořilov, 1931-1934 [PS256]


STODŮLKY
Dramatický odbor Zpěvácko-literárního spolku (1922)
FDTJ, dramatický odbor (1930)
Havlíček, Divadelní spolek, od r. 1937 Stodůlky-osada Háj, předtím od r. 1925 Dělnický dramatický kroužek Rozkoš v Motole [PS250]

STRAŠNICE
Dělnická scéna Strašnice, 1938-1+951 (sloučil se se Závodním klubem ROH Dopravních podniků), od r. 1945 Lidové divadlo, od r. 1949 ... Strašnice [PS262]
Dělnické ochotnické divadlo ve Starých Strašnicích, 1919-1939 [PS250]
Divadlo mládeže, 1945-1948 [PS264]
DTJ, dramatický odbor (1930, 1938), hrál v Němcově spol. domě ve Strašnicích
Hnízdo kosů, Dramatický kroužek ..., Praha XIII-Strašnice, 1940-1945 [PS264]
J. K. Tyl, Dramatický kroužek ... zřízenců elektrických podniků Strašnice, Strašnice, 1938-1945, předtím od r. 1929 na Vinohradech [PS254]
Neruda, Jednota pracujícího lidu ... pro Staré Strašnice a okolí, 1910-1945, od r. 1913 Vzdělávací a podpůrná beseda ..., od r. 1921 Vzdělávací a ochotnická beseda ... [PS249]
Sokol, pořadatelský odbor (1922)
Thamova dramatická scéna, Staré Strašnice, 1930-1939 [PS255]
Veselá kopa, Dramatický kroužek ..., Staré Strašnice, 1937-1948 [PS262]

STŘEŠOVICE
Divadelní spolek na Andělce, Praha-Střešovice, 1946-1951 [PS264]
Dramatický odbor čs. národní demokracie Břevnov-Střešovice, 1921-1945, od r. 1936 Dramatický odbor Mladého Národního Sjednocení a Národního Sjednocení v Praze XVIII, od r. 1940 Spolek divadelních ochotníků Dalibor [PS244]
Jindřich Mošna, První ochotnická beseda ... pro Střešovice a okolí, 1905-1913, od r. 1908 ... pro Břevnov a okolí [PS237]
Lípa slovanská, Čtenářsko-ochotnická jednota ... v Střešovicích, 1874-1951, od r. 1882 Vzájemně se podporující ochotnická jednota Lípa slovanská v Střešovicích [PS229]
Scéna dobré snahy, spolek divadelních ochotníků, Střešovice, 1945-1958 [PS264]

UHŘÍNĚVES
Dramatický odbor čsl. socialistické mládeže, hrál v sále "Na lišce"
DTJ, dramatický odbor, působil v letech 1925-1927, (1930), hrál v Obecním domě
Sokol, divadelní soubor, působil v letech 1897-1941, od r. 1931 v novém sále sokolovny, v čele souboru ak. malíř Jindřich Bubeníček (+1935), ve 30. letech 3 inscenace ročně, v Sokole působil také loutkářský soubor

VACKOV (???)
Tyl, Spolek divadelních ochotníků, 1927-1949 [PS251]

VELESLAVÍN
[PS265]
Dramatická a kulturní Beseda národně sociální, 1931-1938 [PS256]
J. K. Tyl, Ochotnická beseda ... Veleslavín-Vokovice, viz Vokovice
Spolek divadelních ochotníků pro Veleslavín a Vokovice, Veleslavín, 1919-1945 [PS248]
Šárka, Dramatický odbor ... při jednotě odborového sdružení zaměstnanců Elektrických podniků Vokovice-Veleslavín, 1935-1949, od r. 1940 Dramatický odbor Šárka při sdružení zaměstnanců elektrických drah, elektráren a autobusů, od r. 1944 Šárka, Dramatischer und Musik-Dilletanten-Verein – Šárka, dramaticko-hudební jednota ochotnická [PS260]

VINOHRADY,
Bodlák, Dramatický kroužek ... na Královských Vinohradech, 1894-1900 [PS232]
Dalibor, Čtenářsko-ochotnická beseda ... pro Velkou Prahu se sídlem na Královských Vinohradech, 1921-1925 [PS243]
Dalibor, Čtenářsko-ochotnická jednota ... na Královských Vinohradech, 1898-1904 [PS234]
Dobromil, Ochotnicko-zábavní spolek ... na Královských Vinohradech, 1893-1911, od r. 1896 Dobročinný spolek Starousedlí Baráčníci na Královských Vinohradech, od r. 1902 Vlastenecko-dobročinný spolek První obec Starousedlí Baráčníci na Královských Vinohradech, od r. 1906 Vlastenecko-dobročinný spolek Starousedlých baráčníků [PS232]
Dramatické sdružení na Královských Vinohradech, 1910-1923 [PS239]
Dramatický kolektiv Vinohradští, Synthetické divadlo, Praha, 1936-1952 [PS260]
Dramatický kroužek, sdružení dorostu živnostensko-obchodnické strany středostavovské na Královských Vinohradech, 1923-1939 [PS248]
Dramatický odbor česko-židovského kroužku, zal. 1898, hrál v Národním domě
Dramatický odbor Měšťanské besedy na Královských Vinohradech
Dramatický odbor místní organizace čs. strany lidové v Královských Vinohradech II (farnost sv. Aloise), 1924-1939 [PS248]
Ferenc Futurista, Humoristický klub, Praha XII, 1933-1939, od r. 1936 Dramatický klub Vinohradská scéna [PS258]
Chvalkovský, Beseda ..., založena v r. 1904
J. K. Tyl, Dramatický kroužek, Vinohrady, 1929-1945, od r. 1938 ... zřízenců elektrických podniků Strašnice, Strašnice [PS254]
Jan Kollár, Dramatická beseda ..., 1909-1958 [PS238]
Jindřich Mošna, 1928-1930 [PS252]
Julius Zeyer, Dramatické sdružení ... na Královských Vinohradech, 1912-1916 [PS240]
Karel Havlíček Borovský, Dramatická a pěvecká družina ... na Královských Vinohradech, 1922-1958, od r. 1942 Vinohradská scéna, klub hereckého budování – též německy [PS245]
Krossing, Ochotnický kroužek ..., 1928-1949 [PS253]
Ludmil, 1924-1939 (účelem je pěstovati dramatické umění a budit zájem o divadlo) [PS249]
Lýra, Dramaticko-hudebně-vzdělávací kroužek ... na Královských Vinohradech, 1909-1922 [PS238]
Měšťanská beseda na Král. Vinohradech, dram. odbor založen v r. 1894, hrál v Národním domě
Mládí, Vzdělávací a ochotnický kroužek, 1925-1939, předtím od r. 1921 Praha [PS244]
Neruda, Ochotnicko-zábavní spolek ... na Královských Vinohradech, 1897-1900 [PS234]
Praga, Družstevní scéna, Praha XII-Vinohrady, 1928-1953 (včlenil se do divadelního klubu při Státním zdravotním ústavu v Praze 12) [PS252]
Proudy, dramatický spolek ochotníků a rodáků z Povltaví, l928-1939, předtím od r. 1921 v Praze [PS244]
Radost, Dramatický kroužek ... ku podporování místních chudých na Královských Vinohradech, 1901-1904 [PS235]
Rozkoš, Zábavní kroužek mládenců Rozkoš, 1903-1949, od r. 1911 Dělnický dramatický klub Rozkoš na Královských Vinohradech [PS236]
Rozkvět, Dramatický kroužek ... na Královských Vinohradech, 1920-1924 [PS243]
Slavín, Literárně-dramatický kroužek mladých přátel, 1903-1911 [PS236]
Smetana, Divadelní kroužek ... na Královských Vinohradech, 1918-1922 [PS240]
Sokol, DS (192--1922)
Studentská scéna, sdružení absolventů vinohradského gymnázia, Praha XII, 1924-1948 [PS249]
Studentský dramatický klub pro Královské Vinohrady a okolí, 1920-1921, pak Smíchovský dramatický klub pro Smíchov a okolí, 1921-1939
T.S.K. Racek Praha-Vinohrady, dramatický odbor, založen v r. 1928, působil v Národním domě při Ústředním klubu hostinských zaměstnanců, hrál na Žofíně, v Lucerně, v Národním domě na Vinohradech až do února r. 1944
Tespis, 1924-1939 (účelem je pěstovati dramatické umění, buditi zájem o divadlo a film) [PS249]
Tyl, Dramatický kroužek ... na Královských Vinohradech, 1922-1923 [PS245]
Tylova scéna, 1928-1939 [PS252]
Ústředí ochotnické besedy poštovních a telegrafních zaměstnanců Velké Prahy v Praze III – odbočka Praha XII, Královské Vinohrady, 1934-1935 [PS259]
Vavřín, První ochotnický a zábavní spolek, Praha XII-Vinohrady, 1925-1951 (včleněn do dramatického kroužku SPB v Praze 12) [PS249]
Vavřín, Zábavní spolek ..., První ochotnický a zábavní spolek Vavřín na Královských Vinohradech, 1879-1921 [PS230]
Vinohradská zpěvohra, Praha XII, 1932-1939 [PS256-257]
Vinohradský dramaticko-hudební spolek, 1922-1928 [PS246]
Vlast, Čtenářsko-ochotnická jednota, 1907-1950, sloučil se s I. čtenářsko-ochotnickým spolkem Vavřín v Praze 12 [PS238]

VOKOVICE
Divadlo mladých, Ochotnická divadelní skupina ... mladých, Praha-Vokovice, 1940-1948 [PS263]
J. K. Tyl, Ochotnická beseda ... Veleslavín-Vokovice, 1930-1954 (včlenil se do ČSM), od r. 1946 Spolek divadelních ochotníků ... [PS255]
Šárka, Dramatický odbor ... při jednotě odborového sdružení zaměstnanců Elektrických podniků Vokovice-Veleslavín, 1935-1949, od r. 1940 Dramatický odbor Šárka při sdružení zaměstnanců elektrických drah, elektráren a autobusů, od r. 1944 Šárka, Dramatischer und Musik-Dilletanten-Verein – Šárka, dramaticko-hudební jednota ochotnická [PS260]
Vojan, Spolek divadelních ochotníků, 1931-1936 [PS256]

VRŠOVICE
Bozděch, vznikl jako Vzdělávací a zábavní spolek Mládenecký kroužek ve Vršovicích, 1892-dosud, od r. 1897 První vzdělávací a zábavní spolek Mládenecký kroužek ve Vršovicích, od r. 1920 Bozděch, spolek pro postavení lidového divadla ve Vršovicích, od r. 1945 Bozděch, divadelní a společenský klub Vršovice, později pod OKD Praha 10; hrál nejprve v hostinci U Vandů, do r. 1912 pak postupně v hostincích U města Mexika, U vlasti, Na kovárně, v hotelu Servus, v Bartošově hostinci, pak v sokolovně, v Lidovém domě, v Národním domě na Vinohradech, a od roku 1946 ve vlastním Jiráskově divadle v Husově sboru ve Vršovicích, nyní v Divadle Solidarita; do r. 1942 sehráno 1028 představení [PS231]
Divadlo mladých, Ochotnicko-vzdělávací spolek ... při třetí skupině Mládeže Národního souručenství ve Vršovicích, Praha XIII-Vršovice, 1940-1951 (začleněn do ROH), od r. 1945 Divadlo mladých Praha XIII-Vršovice [PS263]
Dramatický a společenský odbor Čs. národní demokracie v Praze-Vršovicích, 1927-1937 (stal se součástí Národní jednoty a pak Národního souručenství) [PS253]
Dramatický klub pro Vršovice a okolí, 1904-1951 [PS237]
Eduard Vojan, Společenský klub ... pro Vršovice a okolí, 1930-1945, od r. 1933 Společenský a divadelní klub pro Prahu-Vršovice, do r. 1943 sehráno 75 her, v roce 1945 sloučen se spolkem Bozděch ve Vršovicích[PS254]
Nová scéna, Praha XIII-Vršovice, 1938-1939 [PS263]
Ochotnický kroužek Vlastenců ve Vršovicích, 1921-1921? [PS244]
Spolek divadelních ochotníků ve Vršovicích, 1869-1949, od r. 1870 Čtenářsko-ochotnická jednota Beseda ve Vršovicích, od r. 1872 Beseda Vršovická, od r. 1877 Občanská Beseda Vršovická, od r. 1886 Měšťanská Beseda ve Vršovicích [PS229]
Tyl, Dramatická a vzdělávací beseda ... ve Vršovicích, 1913-1939 [PS247]
Vlast, Dramatická družina, 1925-1956, od r. 1935 členem starosta ÚMDOČ Jul. Mitlőhner, proto soubor označován i jako Mitlőhnerova dramatická skupina Vlast; do r. 1943 sehráno 186 her, účast na JH 1936 (R. Bukovanský: Mezi nebem a zemí); [PS249]
Vojan, Dramatický odbor ... ve Vršovicích, 1924-1952 (zapojil se do ZK ČSAD Vršovice) [PS248]

VYSOČANY
Čechie, Ochot. divadelní jednota, působila po 2. svět válce v sále restaurace U Ruského dvora ve Vysočanech, kam přešla z Libně z restaurace U Exnerů na Palmovce, kde soubor hrál za 2. svět. války (v r. 1946 uváděno ”XV. období”)
Dělnické divadlo ve Starých Vysočanech, 1923-1939 [PS247]
Jiskra, Lidové divadlo ..., Vysočany-kolonie, 1945-1951 [PS264]
Lubor, Čtenářsko-ochotnická beseda, 1874-1950, od r. 1897 Národní beseda Lubor (sloučil se se Sdružením divadelních ochotníků ve Vysočanech) [PS248]
Národní scéna, Nové Vysočany, 1934-1949 [PS259]
Osvěta, Ochotnicko-vzdělávací a podpůrný klub ... pro Vysočany a okolí s odborem mladé generace, zal. 1912, ve 20. letech ve vlastním divadle, v r. 1950 se sloučil se se Sdružením divadelních ochotníků ve Vysočanech [PS248]
Roman Tůma, Divadelní dělnický spolek ..., Praha-Vysočany, 1946-1950 [PS264]
Roman Tůma, Proletscéna ..., (1930), v letech 1934-1953 Roman Tůma, dělnický divadelní spolek [PS259]
Rozvoj, Vzdělávací s divadelní dělnický spolek, 1934-1939 [PS259]
Slovan, Spolek divadelních ochotníků, Praha-Vysočany, 1946-1952 [PS265]

VYŠEHRAD
první ochotnický soubor doložen už v r. 1836, kdy mu vypomáhal J.K.Tyl
Dělnický čtenářsko-ochotnický kroužek v Praze VI, vznikl r. 1895 z Besedy Práva
Havlíček, Národní vzdělávací beseda ... pro Vyšehrad a okolí, 1921-1957 (včlenila se do ZK ROH Stavební podniky), od r. 1925 Vzdělávací a podpůrná beseda..., od r. 1950 Dělnické ochotnické divadlo ..., Praha VI; v r. 1925 vybudováno Divadlo Na Slupi, jež sloužilo ochotnickým spolkům, začínali v něm V+W a E. F. Burian [PS245]
Vojan, Divadelní a hudební beseda ... pro Vyšehrad a okolí, 1926-1939 [PS251]
Vratislav, Dramatický odbor ... při čs. straně lidové na Královském Vyšehradě, Praha VI, 1936-1959, od r. 1939 Divadelní a společenská beseda Vratislav na Vyšehradě [PS261]
Vyšehrad, Vzdělávací sbor, účast na JH v r. 1931 (A. Jirásek: Vojnarka) [archiv JČ-D]

ZÁBĚHLICE
Český socialista, 1924-1939, od r. 1927 Dramatický a vzdělávací spolek Josef Kajetán Tyl [PS248]
Eduard Vojan, Sociálně demokratický dramatický kroužek ... v Záběhlicích, 1921-1939, od r. 1922 Dělnický dramatický ... [PS246]
Lidová scéna, Dramatický kroužek ... scéna v Záběhlicích, Praha XIII-Záběhlice, 1934-1939 [PS259]
Malé divadlo, vzdělávací a dramatický spolek v Praze XIII, Praha XIII-Záběhlice, 1938-1951; do r. 1943 sehráno 46 her v 78 představeních [PS263]
Nezávislá scéna Praha XIII, Praha XIII-Záběhlice, 1937-1939 [PS261]

ZBRASLAV
V r. 1847 začali hrát místní ochotníci česky.

Hálek, Družstvo divadelních ochotníků ..., zal. r. 1882, nejprve hráno v zámku, pak na novém jevišti U kotvy, vedoucí osobnost: Vojtěch Schmatt, od r. 1890 jako Divadelní, literární a pěvecká jednota Hálek, od r. 1892 se hrálo v sále U Vejvodů, do r. 1892 sehráno 144 her , od r. 1892 jako Družstvo divadelních ochotníků, od r. 1930 se hrálo na novém jevišti v sokolovně, do r. 1936 nastudováno 218 her, z toho 122 v režii Františka Obraza
Kroužek divadelních ochotníků, zal. r. 1875
Sdružení divadelních ochotníků, založeno v r. 1857-1866, předtím se hrálo už od r. 1847 německy i česky, se souborem spolupracoval Tylův soudruh Jan Kaška, hrálo se v hostinci Antonína Bolardta, v pivovaře na Valečkách.
Zbraslavská kulturní společnost, její divadelní soubor vznikl v r.1991, vedle činohry hraje také loutkové divadlo; od r. 1996 je spolu s Amatérskou divadelní asociací spolupořadatelem přehlídky jednoaktovek Kaškova Zbraslav

ŽIŽKOV
Benonni, Dramatické sdružení čs. ochotníků, 1921-1936 [PS245]
Čechoslovan, Dramatický kroužek, 1919-1939 [PS242]
Čepela, Čtenářsko-ochotnická beseda, 1922-1939 [PS246]
Dalibor, Dramatická beseda vzdělávací, Praha XI-Žižkov, 1930-1939 [PS254]
Dalibor, Spolek divadelních ochotníků, 1921-1923 [PS244]
Dělnické divadlo, Ochotnicko-vzdělávací spolek ... v Žižkově, 1907-1922 [PS237]
Dramatický klub v Žižkově, odbor Husova fondu, Žižkov, 1925-1939 [PS250]
Dramatický kroužek římských katolíků v Žižkově, 1931-1949 (zanikl sloučením s Dramatickou a vzdělávací besedou Jirásek), od r. 1933 Dobrovský, při organizaci čs. strany lidové v Žižkově, od r. 1940 Dramatický kroužek Dobrovský [PS255]
Dramatický odbor mládeže slovanských národních socialistů v Žižkově, 1928-1931 [PS252]
Dramatický odbor poštovních a telegrafních zaměstnanců sídlem v Žižkově, 1924-1946 [PS248]
Dramatický odbor živnostensko-obchodnické scény v Žižkově, 1928-1945 (sloučil se se Spolkem divadelních ochotníků Osvobození v Žižkově) [PS252]
Družstvo pro zřízení lidového divadla v Žižkově, 1920-1923 [PS243]
Františka Kříže, Divadelní soubor mladých ..., Praha XI-Žižkov, 1940-1951, od r. 1940 Aktuelní scéna [PS263]
Hálek, Spolek divadelních ochotníků na Žižkově, 1919-1937 [PS242]
Havlíček, Divadelní spolek ... při rodičovském sdružení II. obecné školy chlapecké v Praze XI-Žižkově, 1940-1949 [PS263]
J. Hais-Týnecký, Dramatický klub ... v Praze XI (Žižkov), 1927-1939 [PS251]
Jirásek, Ochotnická beseda, 1920-1928 [PS243]
Jiří Wolker, Dělnický dramatický spolek, 1928-1949 [PS252]
Klicpera, Vzdělávací beseda, zal. r. 1899
Kulturní a dramatický odbor Národní Ligy v Žižkově, 1932-1939, od r. 1936 ... Národního sjednocení v Žižkově [PS256]
Lumír, Beseda divadelních ochotníků, Praha XI-Žižkov, 1925-1925
Maska, Dramatický kroužek, Praha XI-Žižkov, 1938-1939 [PS262]
Merkur, Dramatický odbor ... při sdružení dorostu čs. živnostensko-obchodnické straně středostavovské v Žižkově, 1929-1939 [PS254]
Mošna, Vzdělávací a dobročinná beseda ... na Žižkově, 1912-1949 (přičleněno ke scéně Kristiana V. Blahníka), od r. 1940 Vzdělávací beseda Šumavan na Žižkově [PS240]
Moucha, Ochotnická beseda ..., 1921-1922, od r. 1921 ... Rozvoj [PS244]
Náklad. nádraží Praha-Žižkov, DS ZK ROH ..., v r. 1955 účast na JH (A. Jirásek: Pásmo z husitských her) AJČ-D
Náš Klub, kulturní a vzdělávací spolek maldých žen a mužů, Praha XI-Žižkov, 1940-1951 (začleněn do závodního klubu ROH, n.p. Orbis, Praha 12), od r. 1947 Scéna živého slova
Naše vlast, Dramatické sdružení, 1933-1949 [PS258]
Neruda, Čtenářsko-ochotnická beseda, 1906-1951, od r. 1949 Divadlo práce [PS237]
Nové směry, Ochotnický spolek, Praha XI-Žižkov, 1933-1939, [PS257]
Ochotnický spolek invalidů v Žižkově, 1920-1920 [PS243]
Olymp, zábavní spolek na Žižkově, 1876-1951 (včleněn do ROH), od r. 1882 Čtenářsko-divadelní jednota ochotníků Tyl v Žižkově, od r. 1884 Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl v Žižkově; v r. 1940 účast na JH, v r. 1943 23 činných členů[PS229], účast na JH v roce 1940 (K. Čapek: Loupežník) AJČ-D
Osvobození, Spolek divadelních ochotníků, 1931-1949 (začlenil se do Scény Kristiána Blahníka v Praze 11) [PS256]
Osvobození, Spolek divadelních ochotníků, zal. r. 1924, do r. 1943 sehrál 120 her
Pokrok, Čtenářsko-ochotnická jednota ... v Žižkově, 1919-1920 [PS242]
Pokrok, Čtenářsko-ochotnická jednota, 1885-1909, předtím od r. 1869 v Karlíně na vlastním jevišti v restauraci U červené hvězdy, v 80. letech pak na Žižkově v hostinci Bezovka, kde si v 90. letech zřídil vlastní sál se vchodem ze Štítného ulice, kde se hrálo až do r. 1910, kdy se zde zřídil biograf, [PS229]
Rieger, Divadelní sdružení, 1919-1932 [PS242]
Rieger, Dramatická beseda ochotníků, Praha XI-Žižkov, 1935-1940 [PS260]
Scéna městského osvětového souboru v Žižkově, ustaven 1932, předtím působil od r. 1923 jako Dramatický odbor městského osvětového sboru, od r. 1944 Die Szene des oeffentlichen Volksaufklärungsdienstes in Veitsberg – Scéna veřejné osvětové služby v Žižkově, od r. 1947 Scéna Vojtěcha Kristiana Blahníka v Praze XI, v r. 1951 se začlenil se do Závodní skupiny ROH Vozovna Žižkov; do r. 1943 sehráno 401 her, často náročného charakteru, [PS257]
Scéna Ústřední školy dělnické, Praha XI-Žižkov, 1931-1939 [PS255]
Sdružení přátel divadla, 1923-1924, předtím od r . 1919 Volné sdružení Mladých přátel divadla, Praha
Sladkovský, Čtenářsko-ochotnická beseda ... v Žižkově, 1903-1939, [PS236[
Sokol Praha-Žižkov, dram. odbor, 40. a 50. léta, v r. 1949 účast na JH (A. Jirásek: Lucerna) AJČ-D
Spolek pro zřízení a udržování dělnického divadla pro XII. a XIII. volební okres,1912-1920 [PS240]
Stankovský, Vzdělávací a dramatická beseda ... v Praze-Žižkově, 1922-1939 [PS246]
Studie, dramatický a vzdělávací spolek v Praze XI-Žižkov, 1933-1933 [PS258]
Svítání, Beseda divadelních ochotníků ... v Žižkově, 1922-1922? [PS246]
Svítání, beseda divadelních ochotníků v Žižkově, 1924-1939 [PS248]
Šamberk, Ochotnická a vzdělávací beseda, 1907-1922 [PS238]
Šimanovský, Čtenářsko-ochotnická beseda, 1907-1939 [PS237]
Štefánik, Ochotnické sdružení, Praha XI-Žižkov, 1936-1948 [PS261]
Šumavan, Spolek divadelních ochotníků,1929-1939 [PS253]
Vítkov, Čtenářsko-ochotnická jednota ... na Žižkově, 1897-1898 [PS233]
Vlast, Čtenářsko-ochotnická beseda, 1921-1939, od r. 1928 ... v Žižkově [PS244]
Vojan, Čtenářsko-ochotnická beseda, 1921-1939 [PS244]
Vojta Slukov, Čtenářsko-ochotnický spolek ..., 1905-1914, (1922) [PS237]
Zelená sedma, Dramatický kroužek ... v Žižkově, 1921-1921? [PS244]
Želenský, Divadelní a ochotnická beseda, 1924-1939 [PS249]
Žižka, Jednota divadelních ochotníků ... při církvi čs. v Praze-Žižkově, Praha XI-Žižkov, 1931-1939 [PS256]
Žižkovan, Zábavní spolek, 1871-1912, od r. 1893 Dobročinný čtenářsko-ochotnický spolek Žižkova ku podpoře chudých dítek v Žižkově [PS229]
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':