Databáze českého amatérského divadla

Texty: SMRČEK, Oto: Soupis souborů pro MČAD, 2000

PRAHA

Abdera, Ochotnicko-divadelní spolek, 1934-1939 [PS259]
Akciová společnost Grál, 1991, vedoucí: Jaroslav Jarolím
Alfa Omega, 90. léta 20. stol., zřizovatel: ZV ČKD Polovodiče, Praha 4, 1991, vedoucí: Miroslav Krátký
Alternativní scéna, 1993, vedoucí: Vladimír Hulec
Amfora, zřizovatel: Celoškolský výbor SSM Vys. školy zemědělské, Praha 6- Suchdol, 1987, vedoucí: Ing. Zdeněk Šnajdr
Anebdivadlo, DS při OKD Praha 3, 1980, účast na JH: 1983 (Adam stvořitel),1984 (...a jitra jsou zde tichá),1985 (Florencie 1536 aneb Lorenzaccio) 1987, vedoucí: Milan Schejbal (umělecký šéf, dnes profesiolní divadelník - divadlo ABC) a Václav Větrovský
A propos, 1999, vedoucí: Ivana Cochlarová
Aragon, Umělecká skupina ..., Praha, v r. 1960 účast na JH (Nechte si chutnat, kabar. menu), AJČD
A-studio USM Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1, 1987, vedoucí Ondřej Pavelka
Audivadlo, zřizovatel: ZK ROH ZPA Košíře, R. Naskové 1, Praha 5, 1987, vedoucí: Helena Součková (organizační), Jaroslav Kuthan, v r. 1991 vedoucí: Ing. Václav Žáček, v r. 1993 vedoucí: Helena Součková a Jan Pracner
Autorské divadlo, při CV SSM gymnázia v ulici Lidových milií, Praha 9-Vysočany, 1987, vedoucí: M. Princ
B.B.Duc,Pantomimická skupina, DS při OKD Praha 6, v r. 1986 účast na FEMAD,v r.1987, vedoucí: V. Gut
Báňské a hutní společnosti vPraze, Dramatický odbor zaměstnanců ..., 1941-1948 [PS264]
Bar, zřizovatel: OKD v Praze 4, Novodvorská, 1987, vedoucí: Otakar Schmidt
Bez dozoru, 1999, vedoucí Zuzana Kocourková
Bez záruky, 1991, vedoucí Štěpánka Kudrnová
Blok, zřizovatel: Automatizace železniční dopravy, U sklárny 2, Praha 5, 1987, 1991, vedoucí: František Langer
Bozděch, zřizovatel: OKD Praha 10, Vilová 11/99, Praha 10, 1987, 1991, vedoucí: Václav Pech
Braník, zřizovatel: Obvodní kulturní dům v Praze 4, OKST Brumlovka, Vyskočilova 2, Praha 4, 1987, 1991, vedoucí: Jana Hrubá, Karla Klimtová (organizační vedoucí), po r. 1991 jako Spolek divadelních ochotníků v Braníku, soubor navazuje na spolek vzniklý v r. 1871, který si v r. 1925 postavil dnešní Branické divadlo. V r. 1995 účast na Popelce Rakovník (R. Lošťák: Ztracená princezna)
Brebta, Divadlo pro děti, zřizovatel: Správa služeb diplomatického sboru, Voršilská 10, Praha 1, 1987, ved.: Jitka Müllerová
Brigáda, zřizovatel: ZO SSM Obvodního soudu a prokuratury v Praze 9, 1987, vedoucí: Ing. Zdeněk Petrů
Budoucnost, Dramaticko-vzdělávací spolek, Praha VIII, 1911-1913 [PS239]
Bujarost, Zábavní a vzdělávací kroužek, 1893-1950, od r. 1926 Dramatická beseda Bujarost [PS232]
Calipso, 1991, Ladislav Beca
Ciestnici, DS, do r. 1990 jako šermířská skupina, v r. 1993 účast na JH (Agnus Dei), nyní pracuje soubor pod názvem Causa Bibendi a usiluje o "absolutní divadlo", vedle činohry provozuje i muzikál (Eloa), vedoucí: Milan Machoň
Čechie, Dramaticko-pěvecká beseda pro Prahu VII a okolí, 1900-1903 [PS235]
Čechie, Ochot. divadelní jednota, působila po 2. svět válce vsále restaurace U Ruského dvora ve Vysočanech, kam přešla zLibně zrestaurace U Exnerů na Palmovce, kde soubor hrál za 2. svět. války (v r. 1946 uváděno "XV. období")
Česká beseda, Ochotnicko-pěvecké sdružení, 1932- po r. 1939? [PS257]
Česká scéna vPraze, 1920-1939 [PS243]
České divadlo, 1930-1939 [PS254]
České studentské divadlo, 1939-1939 [PS263]
Českomoravská vysočina, Dramatický kroužek ..., 1930-1939 [PS255]
Čin, Dramatické studio, 1938-1951, hrálo v malostranské Umělecké besedě, v r. 1942 přesídlilo do Měšťanské besedy, v r. 1943 do Ženského klubu ve Smečkách, kde si postavilo jeviště a šatnu, od r. 1944 pravidelná představení každé pondělí, do r. 1943 sehráno 120 představení (55 her) [PS263]; účast na JH v r. 1942 (neoficiální ročník, A. Jirásek: Kolébka), v r. 1943 (nekonal se, Goethe: Ifigenie na Tauridě, a F. Villon: Zpověď básníka) AJČ-D
Čs. národní demokracie vPraze III, Dramaticko-hudební kroužek při místní organizaci ..., 1929-1939, od r. 1935 Kulturní a dramatický kroužek při Národním Sjednocení na Menším Městě pražském
Čs. strany lidové vPraze I, Dramatický odbor místní organizace ... na Hradčanech, 1921-1951, od r. 1925 Kruh Jablonský [PS244]
Čs. živnostensko-obchodnické strany středostavovské, Dramatický a zábavní odbor osvětové komise dorostu ..., 1922-1939 [PS245]
Čs. živnostensko-obchodnické strany středostavovské, Dramatický odbor při sdružení Mladé generace ..., Praha VII, 1938-1958, od r. 1938 Divadelní a společenský kroužek Šíp [PS262]
Čs. živnostníků a obchodníků strany středostavovské Praha I a V, Zábavní, vzdělávací a dramatický odbor místní organizace ..., 1921-1939 [PS245]
Čtyřlabuť, div. soubor, vznikl vr. 1992, od září r. 1993 pracuje DDM Karlín, vr. 1994 s "Noční můrou" (beatnická poezie) účast na Šrámkově Písku, zakladatel a vedoucí souboru: Petr Zeman
Dada podívaná, Praha, 1927-1928, [PS251]
Dělnické divadlo vPraze VII, spolek pro pěstování dramatického, pěveckého a hudebního umění,1906-1939, od r. 1928 Šubrtovo divadlo vPraze, dříve Dělnické divadlo vPraze VII [PS237]
Dělnické divadlo, Praha VIII, 1924-1925 [PS248]
Dělnický klub athletů vPraze, 1909-1920, od r. 1909 Dělnický čtenářsko-ochotnický kroužek Praha VI [PS238]
Dělnický spolek ochotnický, 1921-1950 (začlenil se do skupiny ČSM, kroužek recitační) [PS244]
Demokratická scéna, 1937-1939 [PS262]
Dětské divadelní studio, zřizovatel: Obvodní dům pionýrů a mládeže, Školská 15, Praha 1, 1987, vedoucí: Jana Klatovská
Deutsche Studenten-Bühne, 1937-1939 [PS262]
Deutsche Vereinsbühne, 1900-1906 [PS235]
Deutscher Volksbühnenbund, 1931-1939 [PS256]
Diblík, Zábavní a dramatický kroužek v Praze, 1900-1901 [PS235]
Divadélko na peróně, vzniklo v r. 1987 při ZV ROH želez. stanice Praha-Smíchov, zde do r. 1993, poté bez zřizovatele, pak od r. 1994 ODDM Praha 8-Kobylisy, od r. 1997 v KD Praha 9- Kbely; vedoucí Jiří Pěkný a Tomáš Kraucher (režisér), soubor úspěšný na národní úrovni v oblasti pohádek a her pro mládež: účast na Popelce Rakovník v r. 1992, 1993, 1995 - postup na JH (Panna a netvor), 1997 - postup na JH (J. Zeyer: Radúz a Mahulena); účast na Jiráskově Hronově v r. 1996 a v r. 1998
Divadelní a pěvecko-hudební jednota v Praze na Starém Městě, 1909-1914(1918?) [PS239]
Divadelní jednota v Praze VIII, 1918-1919 [PS241]
Divadelní soubor, zřizovatel Motorlet IPS, SZK Plzeňská 11, Praha 5, 1987, vedoucí: Jan Chudáček
Divadelní studio mladých, zřizovatel: ZV ROH Motorlet IPS, Plzeňská 59, Praha 5, 1987, vedoucí. Miroslav Kutina
Divadelní studio, zřizovatel: Obvodní dům pionýrů a mládeže v Praze 3, Na Balkáně 100, 1987, vedoucí Gizela Purkrábková
Divadelní studio, zřizovatel: Osvětová beseda MNV Řepy, Praha 6, vedoucí: J. Vondráček
Divadlo (bez záruky), zal. v r. 1991, působilo v divadélku Rampa v Braníku, pak v DDM Spektrum v Karlíně, v r. 1996 účast na národní přehlídce v Třebíči (I. Bukovčan: Luigiho srdce); vedoucí a režisér: Jan Strejcovský
Divadlo a život, DS vznikl v r. 1974 při Domě pionýrů a mládeže hl. m. Prahy v Karlíně a jeho členy byli lidé pracující s dětmi; zpočátku soubor spolupracoval s profesionálními režiséry, soubor se zaměřil především na komedie, iniciátorem založení souboru a jeho vedoucím dodnes je PhDr. Vladimír Veselý, od počátku 90. let spolupráce se středoškolským DS Natěsno (vedoucí: Miroslav Kantek), s nímž v r. 1998 splynul v Divadelní sdružení DaŽ, s vlast. práv. subjektivitou, Sdružení pořádá od r. 1998 divadelní přehlídku Karlínské jeviště
Divadlo bez názvu, navazuje na soubor Vlast, který byl založen v roce 1912 v sokolovně "V podzámčí" v Krči. Do r. 1945 hrál často v Lesním divadle v Krči, pak až do r. 1967 v hotelu Klimeš. V r. 1967 přešel pod ZK Dopravních podniků- vozovna Pankrác a hrál v sále Život. V r. 1967 byl na pokyn KD Praha 4 sloučen se souborem Divadla Braník pod názvem Braník-Vlast. V roce 1976 přešel pod KD Zavadilka Praha 6 jako Divadlo bez názvu, když si nesměl "odnést" svůj původní název Vlast, od r. 1981 působil v KD Krakov v Bohnicích. Nyní obč. sdružení. Dlouholeté opory: Jiří Kobrle a Jaroslav Vágner. Soubor hraje především pro děti. Vedoucí: Ing. Tomáš Hubínek
Divadlo dobrých autorů (zkráceně Divadlo Da, s podtitulem Naše scéna), Praha 1945-1950 (sloučil se se spolkem Vzdělávací sbor vyšehradský) [PS264]
Divadlo mladých diváků, Ochotnicko-dobročinný spolek, Praha VIII, 1936-1939 [PS261]
Divadlo na Homolce, DS při OKS Homolka, Praha 5, 1987, vedoucí: Miroslav Petrovič
Divadlo oddechu, Praha II, 1946-1958 (přešel do ZK ROH při odboru požárního zabezpečení) [PS265]
Divadlo po zvonění, zřizovatel: SEŠ v ulici N. Krupské 1, Praha 10, 1987, vedoucí: PhDr. František Kadlec
Divadlo poezie, zřizovatel: OKD Praha 8, Trousilova 1121, Praha 8, vedocí: Luďa Marešová
Divadlo pro děti, zřizovatel: ZO ROH a SSM IKEM, Víděňská 800, Praha 4, 1987, 1991, 1993, vedoucí: MUDr. Jiří Heller
Divadlo umění, 1911-1924 [PS240]
Divadlo v gymnáziu, Divadelní kroužek Gymnázia na Sladkovského náměstí 8, Praha 3, 1987, 1991, vedoucí: Jaroslava Tesaříková,
Divadlo Zavadilka, zřizovatel: OKD Praha 6, 1987, vedoucí: Olga Fialová
Divdividlo Praha, DS při TJ Sokol Libuš, vedoucí Frant. Hamr
Divnezvadlo, zřizovatel: ZL ROH Sigma Modřany, Komořanská, Praha 4, 1987, vedoucí: Pavel Hurych
Domovina, vznikl jako Vzdělávací a ochotnický kroužek Bytového družstva zřízenců a dělníků železničních vPraze VII, 1922-1958 (sloučil se se ZV ROH, Svaz zaměstnanců vdopravě), od r. 1946 jako Domovina, ochotnický a vzdělávací kroužek vPraze VII [PS246]
Doprapo, zřizovatel: Dům kultury DP hl. m. Prahy, Bubenská 1, Praha 7, 1987, vedoucí Petr Weig, v r. 1991 zřizovatel OKD Praha 7,
Dostavník, od 2. pol. 60. let jeden z divácky nejúspěšnějších pražských souborů, hrál satirické komedie dr. Ervína Hrycha (po r. 1969 uváděny pod krycími jmény vedoucích souborů); v 70. letech hrál v Malostranské besedě, od přelomu 70. a 80. let v Žižkovském divadle pod OKD Praha 3, kde mu bylo z politických důvodů (pro "narážky na režim" ve hře Panenský kanál) v r. 1982 zřizovatelství zrušeno a populární soubor nalezl pak zřizovatele až na sklonku r. 1985 v Klubu obchodu v Pařížské ulici, kde pak opět pravidelně (týdně) hrál až do revoluce v r. 1989, opět před vyprodaným publikem Hrychovy satirické komedie (Perunův šíp, Bedna od Slavkova, Dívčí válka, Noc na Peprštejně, Servus otroci aj.), vedoucí souboru: Ing. Vladimír Havel, Jan Pracner, Jiří Vaňáček, Michael Eliášek, dr. Ervín Hrych
Doucha, Čtenářsko-ochotnický kroužek, 1920-1923 [PS242]
Dovejvrtky, DS vznikl v r. 1990, začal pracovat v divadélku Radar, vr. 1992 účast na Popelce Rakovník, v r. 1999 vedoucí: Jana Kobesová, Michal Kolář
Dramaťárna, 1991, vedoucí: Zdeněk Šimanovský
Dramatické a filmové studio, 1937-1943 [PS2626]
Dramatické studio, Praha, 1938 [PS262]
Dramaticko-pěvecká jednota vPraze VIII, 1903-1923 [PS236]
Dramatický a společenský klub číšníků vPraze, 1920-1939 [PS243]
Dramatický kolektiv, zřizovatel: US Obuv Praha, Praha 5, 1987, vedoucí: Jana Zavadilová
Dramatický kroužek čs. stráže bezpečnosti vPraze, 1921-1939 [PS244]
Dramatický odbor při organizaci národně socialistické, Praha II, 1927-1939 [PS]
Dramatický studentský klub vPraze, 1930-1939, [PS254]
Družstvo pro postavení a vedení divadel Socialistické scény, 1921-1921? [PS245]
Eduard Vojan, Čtenářsko-ochotnická beseda pro Prahu, 1921-1924 (zanikl sloučením sI. ochotnickým a zábavním spolkem Vavřín na Vinohradech) [PS244]
Egemani, 2. pol. 90. let 20. stol., v r. 1995 DS při ZUŠ I. Hurníka v Praze 2, vedoucí: Jaroslav Vlach
Esence, div. soubor při ZK ROH Tesla Strašnice, vroce 1982 posílen členy souboru Maryša, působí dodnes, dnes pracuje DDM Praha 8-Karlín, vedoucí: Dušam Hübl, Marie Kubrová (režisérka)
Excelsior, DS založený v dubnu 1966 Jiřím Hladkým s částí členů zaniklého souboru Masakr a s několika spolužáky z Lidové konzervatoře, zřizovatelem se stal OKD v Praze 6; v r. 1967 DS přešel pod ZK ROH Nakladatelství Práce, pak pod ZK ROH Tesla Karlín, Domem pionýrů a mládeže (Divadlo v Nerudovce) a posléze pod OV SSM v Praze 6, od r. 1990 bez zřizovatele, v letech 1972-1985 vedoucím Jiří Hladký (tvůrce svébytné poetiky souboru), od r. 1986 Luděk Jiřík jako organizační vedoucí, od r. 1995 soubor řízen uměleckou radou (mluvčí: David Macháček), soubor nastudoval do r. 1995 na 60 inscenací (44 titulů), z nichž 56 režíroval Jiří Hladký, divácky nejúspěšnější tituly (včetně nových nastudování): Směj se, paňáco (130 repríz, 1. premiéra 1975), Faux pas (94 repríz, 1. prem. 1973), Frankenstein (69 repríz, 1. prem. 1971); soubor si odnesl čelná umístění z Festivalu amatérské pantomimy v Litvínově v letech 1968-1974, ze Šrámkova Písku v r. 1975 a z dalších přehlídek, účast na JH 1992 (Faux pas), DT 97 (Frankenstein)
Fašistická scéna, 1927-1939 [PS252]
Filtré, Společnost Filtré, Praha, založena kolem magazinu Filtré, od r. 1991 literární večírky, od r. 1993 divadelní činnost, v r. 1995 účast na JH (V. Kutil: Kouzelný splav; postup ze Šrámkova Písku) v r. 1996 účast na JH (J. Macek: Otázky navigace; postup z Divadelní Třebíče), v r. 1998 účast na Divadelní Třebíči (Čerstvé ústřice), vedoucí: David Cígler
Fortuna, zřizovatel: ZV ROH Středočeské plynárny, U plynárny 500, Praha 4, 1987, vedoucí: Pavel Škorpil a Květa Nováková, v r. 1991 bez zřizovatele, vedoucí: Vlastimil Dvořák
Fr. A. Šubert, Dramatická beseda, 1904-1921, od r. 1921 Dramatické sdružení Volné jeviště [PS236]
Generace. Scéna ..., 1936-1939, [PS260]
Gesellschaft der Freunde des deutschen Theaters in Prag – Sdružení přátel německého divadla vPraze, 1935-1951 [PS260]
Gong, Dramatické studio ..., Praha, 1946-1951 [PS265]
Gong, zřizovatel: OKD Praha 9, Sokolovská 969, 1987, vedoucí: Dana a Pavel Mrkvičkovi, v r. 1991 vedoucí: Jiří Bystřina a Pavel Mrkvička
Grglo (Pantom), zřizovatel: OKD Praha 4, KS Novodvorská 151, Praha 4, 1987, vedoucí: Petr Turek
Gymnázia Jana Nerudy, Divadelní soubor ..., Hellichova 3, Praha 1, 1987, vedoucí: profesor Ladislav Novotný
Gymnázium Botičská 1, Praha 2, Dramatický kroužek při SSM 1987, vedoucí: prof. Květoslava Poudová, 1999 vedoucí J. Halamová
Gymnázium Jana Palacha v Praze 7, Oertenovo nám., DS ČSHPČE, 1996, vedoucí: dr. Jana Jebavá
Gymnázium Jana Keplera v Praze 6, Parléřova ul., DS Šok, 1996, vedoucí: Markéta Světlíková
Gymnázium Nad štolou v Praze 7,, DS Kvarta B, 1996, vedoucí: Dora Dutková, Ivana Lukelová
Gymnázium vojenské Jana Žižky v Praze-Ruzyni, DS Společnost, asi od r. 1988, v r. 1989 1. místo v celostátní přehlídce ASUT (Neřesti ctností), vedoucí a režisér: Miroslav Kantek; v r. 1990 se transformoval v DS Natěsno (viz)
Gymnázium, tř. W. Piecka 23, Praha 2, Divadelní studio ..., 1987, vedoucí: Jiří Schmidt
Hais-Týnecký, Společenský a dramatický kroužek, Praha XIV, 1934-1939 [PS258]
Havlíček, Dramatický a vzdělávací spolek čs. mládeže socialistické vPraze IV, 1921-1939, od r. 1926 ... čs. socialistů... [PS243]
Hoblíček, Scéna zotavovny společenstva truhlářů Velké Prahy vKáraném, Praha, 1936-1959, (začleněn do Osvětové besedy), od r. 1949 Scéna Hoblíček [PS261]
Hutný duchovní pokrm, 1991, vedoucí Martin Ryšavý
Hrůza, Kabaretní sdružení, 1919-? [PS242]
Charitas, Ochotnický kroužek, Praha II, 1932-1949, od r. 1934 Dramatický klub Renaissance [PS257]
Inklemo, Praha, 1966 účast na JH (Bárta: O zlých mazácích a hodných kuchařích aneb o hodných kuchařích a zlých mazácích)
Innemann, Dramaticko-literární beseda, Praha III, 1909-1914(1918?), [PS238]
Intimní dramatická družina vPraze, 1910-1912 [PS239]
Intimní jeviště, Velká Praha, 1923-1924 [PS247]
Intimní scéna dramatických adeptů, 1920-1930 [PS243]
Intimní scéna, 1922-1949 [PS246]
Iris, DS ZK ROH Tatra Smíchov, Stroupežnického 1, Praha 5, 1987, vedoucí: Reneé Svobodová
J. K. Tyl, Ochotnická beseda, Praha III, 1939-1950 (sloučen sdivadelním odborem veleobce Baráčníků) [PS263]
Jan, DS OKS Brumlova - OKD Praha 4, Vyskočilova 2, 1987, vedoucí: Martin Ondrouch
Jana Nerudy, Česká scéna ..., 1934-1951, od r. 1945 Scéna slovanských autorů [PS259]
Jarní proudy, Studentská ochotnická družina, 1920-1923 [PS243]
Jaroslav Pulda, Spolek ochotníků, 1908-1909 [PS238]
Jarost, spolek divadelních ochotníků vPraze I-V, Praha I, 1924-1924? [PS248]
Jawa, Theaterverein Jawa – Dramatický kroužek Jawa, Praha XIV, 1943-1951 (začleněn do ZK ROH Jawa) [PS264]
Jelo, DS při DK ROH DP hl. m. Prahy, soubor vznikl v r. 1984 a pracoval cca do r. 1992, původní název "Jak se vám jelo", cca 25 členů v r. 1989, v témže roce na JH (F. Kafka-P. Lébl: Přeměna), na JH i v r. 1990 (M. Uhde: Výběrčí), od r. 1991 zřizovatelem OKD Praha 7, vůdčí osobnost souboru: režisér Petr Lébl, dnes profesionální režisér (Divadlo na zábradlí)
Jeviště dneška, Dramatický klub ..., 1931-1939, [PS256]
Jihoslovanská scéna, 1930-1939 [PS254]
Jindřich Mošna, Ochotnická Beseda vPraze, 1913-1914 [PS240]
Jirásek, Vzdělávací divadelní ochotnický spolek Praha XI-Kněžská Luka, Praha XI, 1933-1945 (sloučen sdramatickým sdružením Roj vPraze XI [PS258]
Kanalizačních zaměstnanců IX. odboru Obce Pražské, Dramatický a vzdělávací kroužek ..., 1930-1931 [PS254]
Klakson, soubor působil vKD Kovářova ve Stodůlkách (Mlejn) v letech 1990-1991, vedoucím, autorem i režisérem byl Miroslav Arazim
Klasické divadlo, 1991, vedoucí Jaroslava Stárková
Kleine Komedie, Praha, 1931-1939, DS zaměřen na předvádění neznámých dramatických děl moderních autorů [PS256]
Klika Praha, 1993, vedoucí: Jaroslav Štěpánek
Klika-divadlo, soubor PKOJF, působil v Divadélku Radar v 2. polovině 80.let a na poč. 90. let, úspěšný, především loutkářský soubor, vedoucí, Jiří Morávek
Klub přátel divadla, 1921-1923 [PS245]
Klub přátel divadla, 1930-1939 [PS254]
Kočovné divadlo Praha, DS při ZK Motorlet IPS, 1991, vedoucí: Pavel Válek
Kollár, Čtenářsko-ochotnická jednota vPraze, 1899-1905 [PS235]
Kolotoč, DS při OKD Praha 6, 1987, vedoucí: Tereza Janasová, Čestmír Suška
Komedie, Dramatické sdružení, 1922-1928 [PS246]
Komedie, Dramatické sdružení, 1932-1939 [PS256]
Kontakt, SD ZK ROH Tesla Karlín, 1987, 1991, vedoucí: Pavel Bukovanský,
Koňmo, od pol. 90. let 20. stol., vedoucí: David Macháček
Kroužek divadelních ochotníků Praha VIII, 1921-1924 [PS244]
Kruh/Kiks, DS při OKD Praha 4, KS Opatov, 1987, vedoucí: Irena Kolářová, Jakuib Bruner (organizační ved.)
Křeč, Baletní jednotka ..., DS při OKD v Praze 4, KS Novodvorská 151, Praha 4, 1987, v r. 1991 zřizovatel: Cabani production, vedoucí: Michal Caban, Šimon Caban (organ. vedoucí)
Ano nebo ne, Křesťanská divadelní skupina ..., 1993, vedoucí: Petr Moos
Kulho, DS při OKD Praha 6, 1987, v r. 1991 bez zřizovatele, vedoucí: Ondřej Pfeffer,
Kytka, DS při Domě kultury kovoprůmyslu v Praze 5, 1987, vedoucí: JUDr. Jiří Srstka
Ladecký, Dramatický kroužek při čs. straně socialistické na Královských Vyšehradě [???], Praha VI, 1921-1933 [PS244]
Lampa, DS Veleobce sdružených obcí baráčníků, Tržiště 22, v Praze 1, od r. 1982 účast na celostárních přehlídkách (FEMAD), vedoucí (1991): Jiří Langer
Lavina, divadelní studio OKD v Praze 4, Branická 41, 1987, vedoucí: Zbyšek Vacek
Lemberk, Divadelní beseda, Praha III, 1921-1947 [PS244]
Leontjev, dramatické studio mládeže čs. strany lidové vPraze VIII, Praha 1947-1949 [PS265]
Lesní divadlo, Dramatická družina, 1930-1939
Libuše, Dramatická beseda, Praha III, 1929-1949 [PS253]
Libuše, Dramatický spolek, Velká Praha, 1923-1932, od r. 1924 Malá scéna [PS247]
Lidová scéna, Dramatický kroužek, Praha, 1927-1939 [PS251]
Lidová scéna, Praha XII, 1924-1924 [PS249]
Lidové divadlo, Návštěvnická obec ..., 1939-1951, od r. 1946 Obec divadelních návštěvníků a pracovníků Lidové divadlo [PS263]
Lidové školy umění, Divadelní soubor ..., Biskupská 12, Praha 1, 1987, vedoucí: zasl. umělkyne Jiřina Steimarová, v r. 1991 jako Divadelní skupina J. Steimarové
Lier, Dramatická družina, 1910-1914 [PS239]
Lucerna, soubor vznikl v lednu 1975, od r. 1976 působil pod hlavičkou Kulturního domu hl. m . Prahy v Malostranské besedě, Malostranské nám. 21, do r. 1990 nastudoval 35 inscenací a sehrál 650 představení, v r. 1977 úspěch s "Baladou pro banditu", na JH: 1979 (Charaktery), 1981 (Sviť, sviť, má hvězdo), 1987 (Zahraj to znovu, Same), 1990 (J. Genet: Služky), 1991 (Hodinový hoteliér), vedoucí Ing. Pavel Grégr, od ledna 1990 název "Divadlo Malostranská beseda", v r. 1991 vedoucí Ing. Luděk Žilka, dnes vede soubor Akram Staněk
Luftiánova kumpánie, soubor vznikl v r. 1997, kdy také poprvé veřejně vystoupil;, od r. 1998 po personálních změnách v souboru pod názvem "8 kapes ve fraku", vedoucí: Jakub Stich a Jan Pomuk Štěpánek
Lumíra Březovského, Ochotnický číšnický kulturní a dramatický divadelní kroužek bohatýra číšníka legionáře ..., 1934-1939 [PS259]
Lyrické divadlo, 1911-1911 [PS239]
Máchova družina, dramatické studio pražských ochotníků, Praha, 1939-1948 (sloučen se Spolkem divadelních ochotníků vBráníku) [PS263]
Máj, div. soubor pod tímto názvem vznikl 1. 11. 1956 při Ústředním domě železničářů vPraze na Vinohradech; navázal na činnost souboru Koruna, který působil vKorunní ulici na Vinohradech a později pod názvem KOR na půdě odborů. Soubor Máj založil a desítky let vedl František Mikeš, od r. 1992 je vedoucím souboru Pavel Vadlejch. Účast na Jiráskově Hronově vletech 1957, 1958, 1959, 1971, 1977. Nyní působí vDDM- Spektrum vPraze-Karlíně, v r. 1997 účast na Popelce Rakovník ( I. Peřinová: Pohádka do dlaně)
Máj, spolek dělnických divadelních ochotníků, Praha VIII, 1922-1935 [PS245]
Mamaya-Papaya, DS vznikl v r. 1995 jako studentský soubor, do r. 1999 inscenoval 3 hry, vedoucí: Berenika Dobiášová
Malajský šíp, Umělecká scéna, 1933-1939 [PS257]
Mariánská družina dívek u Milosrdných sester, dramat. odbor, Praha III, 1925-1948 [PS250]
Mariánské družiny u sv. Kajetána, Dramatický odbor, 1932-1939 [PS257]
Mariánské kongregace vPraze, Dramatický odbor, 1930-1939 [PS254]
Marie Malé, Dramatická skupina spisovatelky ..., Praha XII, 1936-1958 [PS261]
Maryša, div. soubor založený vr. 1973 při pražském Jonáš- klubu Marií Kubrovou jako studentský soubor, poté od r. 1975 pod ZK ROH Tatra Smíchov (Ženské domovy), vroce 1982 vstoupila režisérka i členové do div. souboru Esence při ZK ROH Tesla Strašnice; úsilí o vlastní, neodvozený repertoár, od 80. let výjezdy na venkov
Mladá scéna, 1932-1939 [PS257]
Mladá scéna, Praha VII, 1940-1948 [PS264]
Mladé divadlo, Praha XII, 1940-1941 [PS264]
Mladé proudy, Spolek divadelních ochotníků, 1930-1939, od r. 1933 ... Mladí [PS254]
Mládí, Vzdělávací a ochotnický kroužek 1921-1925, od r. 1925-1939 Vinohrady
Moderna, Dramatický kroužek, 1935-1939, od r. 1935 Dramatický kruh Neodvislé divadlo [PS260]
Mošna, Divadelní jednota vPraze VIII, 1919-1929 [PS242]
Mošna, Dramaticko-pěvecká jednota vPraze VIII, 1922-1934 [PS245]
Mošna, Spolek divadelních ochotníků, 1911- 1914(1918?) [PS240]
Mošnova scéna, Praha II, 1934-1939 [PS258]
Motýl, Čtenářsko-ochotnická dobročinná beseda ... vPraze, 1891-1957, předtím vPodskalí od r. 1883 jako stolní společnost Motýl v Potůčkově restauraci, první představení v r. 1884, hrálo se U Potůčků, U pěti králů, U Kroka, U Bašusa, v letech 1904-1910 v restauraci Na Slovanech [PS230]
Na cestě, DS při ODDM, Nad Buďánkami II/17, Praha 5, 1991, vedoucí: Viktor Oktábec, 1998 vedoucí: Jana Kalimonová
Na dubu, 1991, vedoucí: Barbora Fišárková
Národní arijská kulturní jednota vProtektorátu Čechy a Morava – dramatický odbor, 1940-1945, od r. 1943 Dramatisches Studio Neue Zeit im Protektorat Bohmen und Mähren – Dramatické studio Nová doba vProtektorátu Čechy a Morava [PS263]
Národní Liga, Okresní umělecko-dramatický kroužek Prahy XII, 1932-1939 [PS257]
Národního divadla, Kroužek ochotníků ..., 1922-1954 [PS246]
Natěsno, DS při DDM v Karlíně, vznikl v r. 1990 transformací ze student. DS Společnost při voj. Gymnáziu Jana Žižky v Praze-Ruzyni, vedoucí Miroslav Kantek, po s spolupráci s DS Divadlo a Život se s ním v r. 1997 sloučil
Neodvislé jeviště, Praha II, 1927-1929 [PS251]
Neslyšících, Dramatický kroužek ... při SČI Praha, v r. 1954 účast na JH (S. Macháček: Ženichové) AJČ-D
Niclas-Verein, Geselligkeits- und Dilletanten-Verein, 1880-1938, od r. 1883 Deutscher Dilettantenverein in Prag, od r. 1934 Prager Vereinstheater [PS230]
Nová scéna, 1923-1939 [PS248]
Nová scéna, Dramatické sdružení, 1921-1927 [PS244]
Nová Tvorba, studio ochotnické dramatiky vČSR, 1946-1949 [PS264]
Nový směr, Dramatický kolektiv ... vPraze XVII, Praha XVII, 1945-1958 [PS264]
Obchodní akademie, DS ... v Praze 8, Hovorčovická, 1995, vedoucí: Libuše Limanová
Ohnisko, divadelní soubor, 1928-1949 [PS253]
Ochotnická beseda poštovních a telegrafních zaměstnanců Velké Prahy, Praha III, 1922-1939, od r. 1932 Ústřední... vPraze III [PS246]
Ochotnický kroužek čs. studentstva, 1919-? [PS241]
Okénko, Spolek čs. divadelních ochotníků, Praha VII, 1939-1958 [PS263]
Okno, DS při PKOJF, Praha 7, 1987, vedoucí: J. Weinberger
Oldavid, skupina divadla Rampa při OKD v Praze 4, Branická 41, 1987, vedoucí: Václav Petrmichl
Opona, Spolek divadelních ochotníků, Praha (I), 1937-1953 [PS262]
Orfeus, DS při OKD v Praze 4, 1987, vedoucí: Radim Vašinka, J. Marek (organ. vedoucí), v r. 1991 bez zřizovatele
Osten, Ochotnické kabaretní sdružení vPraze, 1920-1920 [PS243]
Osvětového spolku Jakuba Hrona, Divadelní sekce ..., založena v r. 1992, do r. 1999 nastudovala 9 inscenací, vedoucí: Ing. Jaroslav Libíček, Mgr. Jan Flemr
Paleček, Ochotnický kroužek, Praha VII, 1920-1920
Pan Dívadlo, divadelní společnost, ved. Ing. Pavel Kejval, v roce 1991 soubor spolupracoval na vytvoření Kladiva (Klubu pro amatérské divadlo) v jídelně ZDŠ v Burešově ulici v Bohnicích
Pantomima, 1991, vedoucí: Michaela Kyrčivová
Pantomimická skupina B.B.DUC při OKD Praha 4, Branické divadlo, 1991: vedoucí: Vladimír Gut
Paraple, loutkářský DS při Ústředním domě pionýrů a mládeže Julia Fučíka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2, 1987, vedoucí: Luděk Richter
Pardál, 1920-1924, od r. 1921 Stolní zábavní klub Čtverák, od r. 1922 Kroužek divadelních ochotníků Blaník [PS243]
Peněžních úředníků vPraze, Dramatický kroužek ..., 1922-1933 [PS245]
Pěnkava, Dramatický a vzdělávací a pěvecký spolek, 1931-1939, [PS256]
Pepito, DS při ZK ROH zaměstnanců obchodu, Praha 1, Pařížská ul. 4, 1987, vedoucí Jana Zavadilová
Petr Bezruč, kulturní a ochotnická jednota poštovních zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků vPraze, 1945-1952 [PS264]
Plkoň, divadelní spolek, zal. r 1994, vedoucí: Vojtěch Vaněk
Pokrokových socialistů, Dramatický kroužek při organizaci ... Praha II-dolejší, 1922-1922? [PS246]
Poslední divadlo, DS při FF UK, 1995, vedoucí: Karel Kouba
Post scriptum, DS při SZK Výstavby hl. m. Prahy, Zlatý meloun (Michalská ul.), Praha 1, 1987, 1991, vedoucí: Oto Kovářík; v r. 1992 jako DS při DK Gong, účast na DT v r. 1992
Pošt a veřejných zaměstnanců, Dramatický odbor ..., Praha XII, 1933-1939 [PS257]
Pražská beseda, Dramatický odbor, v r. 1949 účast na JH (Turová-Šejnin: Konfrontace) AJČ-D
Pražské akciové tiskárny Národní Listy, Dramatický a hudební odbor zaměstnanců ..., 1927-1950 [PS251]
Promiňte, že rušíme, DS při DDM Praha 10, U Krbu, 1991, vedoucí: Dana Trčková
Propadlo, DS při Paláci kultury, 1990-1991, vedoucí: Miroslav Doležal
Propagační tvorbě, Dramatický odbor RK při ..., Praha, v r. 1960 účast na JH (M. Gorkij: Jegor Bulyčov a ti druzí), AJČD
Protoč, DS při Obvodním domě pionýrů a mládeže, Školská 15, Praha 1, 1987, vedoucí Milena Landová
Proudy, dramatický spolek ochotníků a rodáků zPovltaví, 1921-1929, od r. 1929 na Vinohradech
Průbojné dramatické studio, Divadlo ..., 1934-1941 [PS259]
Průvan, DS při Fakultě stavební ČVUT, Praha 6, 1987, vedoucí: Radan Žemlička
Přátelé Ronny Petersona, DS při Studentské unie, PF UK, 1991, vedoucí: Michal Princ
Přelovský literární orchestr, DS při ZO SSM Klubu mládeže Rokoska, V Holešovičkách, Praha 8, 1987, vedoucí: Ladislav Šenkýřík
Příšerné děti, DS při Divadle v Řeznické - PKS, 1991, vedoucí: Doubravka Svobodová
Puchmajer, Kulturně divadelní spolek, založen v r. 1991 studenty divadelní vědy na FF UK a jejich přáteli, vystupoval v Divadle v Řeznické a v P-klubu v Trojické, účast na Šrámkově Písku 1997 (Rasovna pro všechny), do pol. r. 1998 nastudováno 12 inscenací (celkem 52 představení); soubor klade důraz na původní souborovou dramaturgii; organizační vedoucí Vladimír Mikulka
Rampa, DS při OKD Praha 4, OKS Vyskočilova 2, 1987, vedoucí: Vlastimil Schönpflug, v r. 1991 bez zřizovatele
Rampe, 1924-1939, od r. 1931 La Scéne, ochotnický spolek vPraze – La Scéne, Bühnenverein in Prag [PS248]
Rampouch, Vzdělávací a ochotnická družina vPraze VII a okolí, 1921-1939 [PS244]
Recitační skupina Vpřed, DS při ZO SSM PKS, Praha 1, 1987, vedoucí ing. arch. Lumír Tuček, v r. 1991 bez zřizovatele
Refektář, DS Sokola Jinonice. Původně vznikl jako Divadlo vrefektáři vr. 1987 při ZV ROH Ústavu čs. a svět. dějin ČSAVpod vedením o. Smrčka a M. Efmertové a hrál vrefektáři Emauzského kláštera. Vr. 1991 přešel pod ZV OS Ústavu teorie a historie vědy AV ČR jako DS Refektář a vroce 1993 pod Sokol Jinonice, vedoucí a režisér: Ota Smrček; do r. 1998 nastudoval 15 inscenací, z toho 12 jednoaktovek
Repete, soubor vznikl v r. 1997 oddělením části souboru od DS Teta, vedoucí: Petr Lněnička (též autor)
Republikán, Dramatický odbor podpůrného spolku ... vPraze III, 1921-1925 [PS245]
Republikánských zaměstnanců vPraze, Ochotnická scéna ..., 1937-1939 [PS262]
Rieger, Dramatická beseda ochotníků, Praha XII, 1933-1939 [PS257]
Ringhoffer-Tatra, Dilettantenvereinigung Ringhoffer-Tatra – Ochotnická jednota Ringhoffer-Tatra, Praha XVI, 1943-1948 [PS264]
Riviéra, vlastenecká veseloherní společnost českých ochotníků vPraze, 1926-1954 (začlenil se do Rudého koutku telegrafní ústřední stanice), od r. 1938 Pražská scéna vPraze I poštovních zaměstnanců, od r. 1941 Pražská scéna divadelních ochotníků vPraze [PS251]
Roman Tůma, Jednota divadelních ochotníků Praha XIX, 1933-1958 [PS258]
Rozkvět, Dramaticko-vzdělávací kroužek vPraze, 1911-1912 [PS239]
Rozmarného divadla, Klub ..., 1945-1946 [PS264]
RYO, DS založený Martinem Novotným, po premiéře Havlovy hry Audience (31. 12. 1988 !) bylo souboru zřizovatelství v Praze zrušeno, soubor se pak uchytil ve Slaném, po revoluci sehrál desítky repríz Audience, mj. ji hrál pravidelně i v Redutě v Praze
Saně na kolech, DS vznikl v r. 1996 při DDM v Praze 8- Kobylisích ze začátečníků ale i osob prošlých loutkářským souborem Jiskra, Divadélkem na peróně a souborem CKJC, soubor se zaměřil na tvorbu pro děti, vedoucí: David Bazika
Scéna davu, Divadelní dělnický spolek, 1933-1939 [PS258]
Scéna dobrých autorů, Praha, 1927-1945, soubor zaměřen na českou dramatiku, účast na JH v r. 1935 (Kreft: Cejlská hrabata)[PS251]AČJD
Scéna, dramatický spolek čs. národní demokracie, 1920- po r. 1929 [PS243]
Sdružení divadelních ochotníků vPraze, 1911-1922 [PS240]
Sdružení divadelních ochotníků, 1935-1939 [PS260]
Sdružení malostranských divadelních ochotníků při organizaci pokrokových socialistů Praha III-IV, 1921-1921 [PS243]
70, DS při VZV SSM Strojimport, Praha 3, 1987, vedoucí: Šárka Pacovská
Sisyfova divadelní společnost, 1991, vedoucí: Libuše Heczková
Skeč, Studentské akademické kabaretní sdružení, 1910-1921, hrálo se v Jungmannově ulici, v Národním domě na Vinohradech
Sklep, DS při OKD Praha 4 - Brumlovka, 1987, vedoucí: David Vávra a Markéta Šebesťáková
Skupina P.S., DS při Ústřed. domě pionýrů a mládeže J. Fučíka, Praha 2, 1987, vedoucí: Jaroslav Provazník, v r. 1991 pod názvem Běžná hlava
Slovan, Dramatické sdružení, Praha VII, 1929-1939 [PS254]
Slovanských národních socialistů, Dramaturgický odbor II. organizace ..., 1928-1939 [PS252]
Smetana, Dramaticko-hudebně-vzdělávací kroužek vPraze, 1909-1918 (zanikl již kolem 1911) [PS238]
Socialistická scéna vPraze, 1931-1939 [PS255]
Socialistická scéna, 1920-1923, od r. 1922 Všelidová scéna [PS243]
Sokol Praha,Tyršův kraj v r. 1950 účast na JH (A. Jirásek: Jan Roháč) AJČ-D
Soubor na baterky, DS při ZK ROH Tesla Karlín, Praha 8, 1987, vedoucí: Marie Blažková, Ivan Slavík (režisér), v r. 1991 bez zřizovatele
Spolek přátel pražského dětského divadla, Míla Melanová a skupina, 1938-1950 [PS263]
Spolek přátel učednické besídky vPraze, 1905-1923, od r. 1907 Vzdělávací ochotnický kroužek Praha I [PS237]
Stankovský, Dramaticko-literární beseda, Praha III, 1910-1914 [PS239]
Star Praha, Dramatický klub ..., Praha IX, 1931-1939 [PS256]
Stará pošta vPraze, Společenský a dramatický spolek, 1937-1939 [PS262]
Státních a veřejných zaměstnanců, Ochotnická beseda ..., Praha XII, 1935-1949, od r. 1941 ... státních, vládních a veřejných ... [PS260]
Státních pracovních záloh, Soubor ..., Praha, v r. 1955 účast na JH (Makarenko: Začínáme žít), v r. 1956 účast na JH (V. Rozov: Šťastnou cestu) jako Oblastní dram. soubor Stát. prac. záloh, Praha, režisér František Mikeš AJČ-D
Stolní společnost Čtveráků, Praha 1921-1922, od r. 1922-1925 Kroužek divadelních ochotníků Blaník, Smíchov [PS244]
Stroupežnický, Scéna ..., 1920-1939 [PS243]
Studánka, dramatické a literární studium, Praha XII, 1946-1948, od r. 1947 Studium Studánka [PS264]
Studentská scéna, 1937-1939 [PS261]
Studentské dramatické sdružení, Praha XII, 1927-1948, od r. 1937 ... vPraze XII při čs. straně národně socialistické, od r. 1939 Společenské dramatické sdružení vPraze XII [PS252]
Studio ADA, příležitostný soubor vznikající po r. 1992 krealizaci náročnějších divadelních projektů zčlenů pražských divadelních souborů (Máj, Refektář, Esence, Divadlo bez názvu, Klakson...), Inscenace: A. P. Čechov: Ech, dobře se žije na Rusi (1992); Čapkovy povídky (1998)
Studio KDO, Praha, v r. 1957 účast na JH (B. Brecht: Pušky paní Carrarové) AJČ-D
Studio pohybového divadla, DS při OKD Praha 4, KS Novodvorská, 1987, 1991, vedoucí: Nina Vangeli
Studio R (Studio Radarda), soubor při PKOJF působící vdivadélku Radar vPraze 7 od r. 1986-7 asi 5 let, od r. 1991 bez zřizovatele, zanikl; celkem 5 inscenací; vedoucí: Ing. Milan Kostínek (zároveň autor a režisér) a Ing. Zdeněk Šiller
Studio, DS při Kult. středisko LUKA B, Praha 5, 1991, vedoucí: Jitka Tůmová
Sumus, soubor vznikl asi v r. 1957 jako DS ZK ROH Modřanské strojírny (vedoucí:Jiří Rothe a Ota Jíra- režisér), asi od r. 1973 působil pod názvem Divnezvadlo (vedoucí Pavel Hurych a Jan Frk), v r. 1988 se v jeho rámci ustavilo Studio souboru Divnezvadlo, od r. 1991 soubor působil v Kult. středisku Blatiny jako Sumus (vedoucí Pavel Hurych a Věra Mašková), nyní bez zřizovatele; vr. 1991 účast na Jiráskově Hronovu (Jak se hraje mikádo) a vr. 1996 a 1997 na Wolkrově Prostějovu
Svatopluk Čech, Dramaticko-vzdělávací beseda vPraze VII, 1912-1913 [PS240]
Svazu lakýrníků a malířů vPraze, Dramatické studio ..., 1937-1948 [PS261]
Svornost, Dramatická a vzdělávací beseda pro podporování besídek živnostenských škol pokračovacích hl. m. Prahy, 1930-1939 [PS255]
Symposion, Divadlo, 1929-1939 [PS254]
Šamberk, Ochotnická beseda, Praha VIII, 1921-1922 [PS245]
Šimanovský, Dramaticko-ochotnický kroužek vPraze, 1899-1900 [PS235]
Šimanovský, Dramatický kroužek, 1904-1959 [PS236]
Šuplík, Divadelní společnost ..., 1995, vedoucí: Stanislav Hudský
Telegrafia, Kroužek divadelních ochotníků firmy ..., 1936-1948, do r. 1943 4 inscenace div. her a 9 večerů poezie, jednoaktovek a písní [PS261]
Teta Praha, soubor působil při Sokole Libuš (ved. Jiří Stárek), v r. 1991 bez zřizovatele, pak jako obč. sdružení (vedoucí Petr Lněnička a Michal Kolář, režie I. Nohejlová), v roce 1997 se oddělil jako samostatný soubor Repete, vedoucím pův. souboru se stal Vladimír Sekera
Thalia, Čtenářsko-ochotnická jednota, 1868-1951 (začleněna do ROH) [PS229]
Thalia, literarisch dramatischer Verein, 1897-1898 [PS234]
Tifareth Praha, 1993, vedoucí Miloslav Krátký
To snad ne, 1991, vedoucí: Miroslav Barták
Tramway, zábavní spolek, 1876-1912, od r. 1882 Čtenářsko-ochotnická beseda Tyl vPraze [PS229-230]
Trhovců Velké Prahy, Divadelní kolektiv ..., Praha II, 1945-1958 [PS264]
Tvar, soubor hrající ve sklepě na Národní třídě (kol. r. 1940)
Ty-já-tr, dětský dramatický soubor při Domě dětí a mládeže vPraze 7 (divadélko Radar), založen vr. 1988 Radkou Tesárkovou, dnes sdružuje asi 150 dětí a mládeže do 18 let
Tyjátr, zřizovatel ZV ROH ZK Drobné zboží Praha, Vodičkova 33, Praha 1, 1987,, v r. 1991 DS při Soukr. RAJ Praha 10, vedouc Bedřich Čapek
Tyl J. K., Sdružení divadelních ochotníků., Praha II, 1925-1939 [PS250]
Tyl, Vzdělávací a ochotnická beseda vPraze VIII, 1921-1951 (zanikl sloučením sROH n.p. Chirana vPraze IX) [PS244]
Tyl, Vzdělávací beseda, Praha VII, 1912-1948, od r. 1922 Menšinová scéna Tyl, Praha [PS240]
U zelené růže, Divadlo ..., Praha VIII, 1939-1939 [PS263]
Úhrnná divadelní společnost, DS při CŠV SSM VŠCHT, Praha 6, 1987, vedoucí: M. Strádal
Umělecká loutková scéna, 1918-1950 [240]
Umělecká scéna, Praha, 1936-1940 [PS261]
Umělecké sdružení Vrata, 1991, vedoucí: Zdeněk Suchý
Umělecko-dramatický klub, 1924-1928 (zánik nedostatkem financí a nezájmem členstva, účelem je propagace moderního i lidového umění) [PS249]
Václav Beneš Šumavský, Dramatický kolektiv ..., Praha XII, 1936-1939 [PS260]
Vavřinec, Divadelní společnost ... při ZUŠ v Praze 5, Na Popelce, 2. pol. 90. let 20. stol., vedoucí: Radka Svobodová
Verein Theaterfreunde, 1912-1950, od r . 1919 Divadelní přátelé, od r. 1926 Theaterfreunde, Dilettantenverein in Praha [PS240]
Verva, DS vznikl při OV Svazu invalidů v Praze 6 v r. 1980 ze souboru při Jedličkově ústavu, dnes působí při OS zdravotně postižených v Praze 6, vedoucí: dr. Libuše Zušťáková,
Veselí přátelé, Mezinárodní ochotnický kroužek, 1921-1938, od r. 1923 Zábavní a ochotnické sdružení [PS244]
Vizita, 1991, vedoucí Jaroslav Dušek
Vojan, Čtenářsko-ochotnická beseda, Praha VII, 1926-1926 [PS250]
Vojan, dram. odbor Spolku úřednictva poštovního úřadu šekového, 1920-1923, od r. 1922 Spolek divadelních ochotníků Vojan vPraze [PS243]
Vojan, Dramatický kroužek mládeže, Praha VII, 1911-1914 [PS239]
Volksbühnenbund – Svaz lidových divadel, 1936-1938 [PS261]
Volné dramatické sdružení vPraze, 1911-1913 [PS240]
Volné jeviště, 1930-1939, [PS254]
Volné jeviště, Sdružení, 1901-1905 [PS235]
Vrata Praha, Umělecké sdružení, 1993, vedoucí: Zdeněk Suchý
Vrchlický, Čtenářsko-ochotnický spolek, Praha VIII, 1906-1908 [PS237]
Vzdělávací a divadelní klub hluchoněmých vPraze, 1923-1939 [PS247]
Zatím neudán, 1991, vedoucí: Marie Šulová
Závorka, DS při KS Tempo-Krč, 1991, vedoucí: Jan Kment a Blanka Benešová
ZUŠ, DS při ... v Praze 8-Ďáblicích, Taussigova ul., 1995, vedoucí: Helena Kostečková
ZUŠ, DS při ... v Praze 9- U prosecké školy, 1995, vedoucí: Zoja Oubramová
ZUŠ, DS při ... v Praze 5- Radotíně, 1995, vedoucí: Jiřina Chlumská
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':