Databáze českého amatérského divadla

Texty: www 2000: Poslední večeře, 1992

POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ J.K.

Premiéra
23. listopadu 1992
Autor
David Vojta
Re�ie
Jan Strejcovský
Hudební doprovod
Jan Beránek j.h.
Osoby a obsazení
hostitel - Petr Nejedlý
1.host - Roman Paul
2. host - Jarda Janou�ek
3. host - David Vojta
4. host - Milan Tome�
5. host - Dá�a Kluzáková
6. host - Lenka Jordanová
hospodyně - Lenka Svobodová
O hře napsali
Hra "Poslední večeře páně J.K." vznikla zcela nedávno, a to na základě nutnosti sebevyjádření členů souboru. Toto představení je vlastně reakcí na řadu inscenací, které v poslední době ve značné míře plní repertoáry amatérských divadel. Myslím tzv. autorské inscenace, které za pomoci v�ech dostupných výrazových prostředků divadla, velice slo�itým způsobem sdělují obecně známá fakta. Jde tedy v takových případech o halasné objevování Ameriky a přitom (a to je to nejdůle�itěj�í), tak slo�ité a za�ifrované, �e bě�ný divák tu Ameriku ani netu�í, nato� aby ji se souborem také objevil. Divák se v takovém představení nestačí orientovat, ztrácí souvislosti, postupně i pozornost a odchází z divadla bez tolik očekávané katarze.
Právě toho jsme si při tvorbě na�eho představení byli vědomi a rozhodli jsme se proto jít na věc zcela jinak - jasně a přímo. Vzhledem ke své jednoduchosti a nenáročnosti (i kdy� v některých momentech pouze zdánlivé, je tato hra vhodná pro začínající soubor a tím DIVADLO (bez záruky) PRAHA bezesporu je. Inscenace má minimálně textu, stejně jako dějové zvraty jsou minimální. To ov�em neznamená, �e by v hledi�ti nemohla vzniknout patřičná atmosféra. Zde jemyslím nutné upozornit, �e hra trvá necelých 30 minut. Jde tedy spí�e o jednoaktovku ne� o celovečerní představení. I tento fakt vychází z toho, �e soubor začíná. Samotná hra má ukázat přetrvávající neschopnost lidí vnímat slova a věci v jejich skutečném smyslu, bez tzv. dvojsmyslů,podtextů, náznaků apod. Pod konkrétními slovy si představujeme v�echno mo�né a kdy� se nám na�e představa nesplní jsme zklamáni, překvapeni atd. A přitom si stačilo uvědomit, o čem je skutečně řeč a ne o čem chceme my, aby řeč byla. Proto jsme také jako moto na�í hra zvolili úryvek z jedné hry T. Rozevicze: "�.kdy� říká pivečko a moucha, myslí tím zase jen pivečko a mouchu�"
Jan Strejcovský - program k inscenaci
Něco málo od nás
Touto inscenací jsme se pokusili zalo�it tradici představení, které mají jeden večer zároveň premiéru i derniéru. (Na tento model jsme skutečně v budoucnu několikrát navázali a věříme tomu, �e tak je�tě někdy učiníme.) Představení se poprvé v na�ich dějinách odehrálo ve skutečných historických kostýmech (zapůjčených z půjčovny). Bonbónkem se pro diváky stala naprosto realisticky ztvárněná smrt hlavního hrdiny v podání Petra Nejedlého a �ivý klavírní doprovod Jan Beránka.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':