Databáze českého amatérského divadla

Texty: www 2000: Mučednictví 1995

MUČEDNICTVÍ PETRA OHEYE
Premiéra
18. září 1995
Autor
Slawomir Mro�ek
Překlad
Helena Stachová
Re�ie
Jan Strejcovský
Osoby a obsazení
Petr Ohey - Petr Nejedlý
Petřík - Martina Klenovcová
Oheyová - Renata Kalenská (jednou i Markéta �afáriková)
úředník - Marek Polanecký
výběrčí daní - Jan Sysel
vědec - Josef Hink
ředitelka cirkusu - Lenka Jordanová
druhá tajemnice - Romana �elezná
starý lovec - Jan Bednář
O hře napsali
Mno�stvím dveří vcházejí do na�eho �ivota ze svých cest hosté zvaní i nezvaní. A úmyslně nebo bezděčně nám připravují nepřeberné mno�ství nástrah. My pak, v duchu konvencí, za pomoci výchovou v�típených vlastností a ruku v ruce s genetickým kódem, je tu více, tu méně úspě�ně překonáváme.
Tými� dveřmi se na nás neustále valí mno�ství informací více či méně potřebných. Mů�eme se k nim otočit zády, mů�eme se nad nimi shovívavě usmívat. Mů�eme se k nim chovat i hrubě. Nakonec ale stejně některou informaci pou�ijeme.
Celý �ivot jsme kýmsi postrkováni od jedněch dveří ke druhým. Před jedněmi čekáme déle, váháme, do jiných vcházíme bez rozmy�lení. Za dveřmi nacházíme dal�í dveře, za nimi následují dal�í a dal�í. Mů�eme volit, za kterou kliku vzít a za kterou ne. Ka�dá na�e volba mů�e dopadnout buď dobře nebo �patně. Nebo úplně nějak jinak.
Je mnoho dveří a mnoho cest. Ale je i mnoho tygrů, kteří na nás neustále číhají za zavřenými dveřmi. A v okam�iku, kdy vezmeme za kliku, zále�í jen na nás, jak si s tím kterým tygrem poradíme.
Toto je příběh o několika dveřích, několika lidech a jednom tygrovi.
Jan Strejcovský - program k inscenaci
Něco málo od nás
"Mučednictví Petra Oheye" je snad jediná inscenace, ke které bychom se je�tě v průběhu budoucích let chtěli vrátit. Zkusit ji udělat znova, nově, najit to, co jsme tenkrát nena�li. Bohu�el je smutnou skutečností, �e zálohové placení tantiém je pro nás (a asi je�tě dlouho bude) nepřijatelná finanční zátě�. V době, kdy se inscenace uváděla, jsme ji pro onemocnění (?) v souboru nemohli uvést na �ádné soutě�ní přehlídce a dodnes nás to mrzí. Jeden primát této inscenaci po právu nále�í. Poprvé v na�í historii jsme s inscenací vyjeli mimo Prahu! Zúčastnili jsme se nesoutě�ní přehlídky v Brně - Veverka 1995.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':