Databáze českého amatérského divadla

Texty: www 2000: Luigiho srdce 1995

LUIGIHO SRDCE
Premiéra
2. října 1995
Autor
Ivan Bukovčan
Překlad
Valerie Sochorovská
Re�ie
Jan Strejcovský
Kostýmy
Michaela Gregorová
Hudba
Tonda Rauer j.h.
Výtvarná spolupráce
Václav Rákos j.h.
Osoby a obsazení
Luigi Lombardy - Petr Nejedlý
Benny McLoud - Jan Sysel
dozorce Mitchel - Jarda Janou�ek (později Josef Hink)
major Appelgate - Marek Polanecký
doňa Dolores - Lenka Jordanová
Diana - Michaela Gregorová (později Marina Castieli, Gabriela Ledererová)
Frank Moris - Roman Paul
Jezabel - Martina Klenovcová
O hře napsali
Soubor si velmi ��astně zvolil předlohu Ivana Bukovčana, nebo� hra Luigiho srdce je platná i dnes. Klade si toti� otázku, zda jsou lidé vlky, kteří si v�dy, za ka�dých okolností, jdou po krku, jestli se z nich alespoň na chvíli nestanou dobrotivé ovce, a kdy� se člověk ovcí narodí či stane, jak dlouho mů�e ovce mezi vlky pře�ít.
Je nutné ocenit dramaturgickou úpravu - zestručnění textu, které inscenaci jednoznačně prospělo. V novém tvaru je snadněji uchopitelná a bli��í divákovi.
Dal�ími jednoznačnými klady, které zvýrazňují smysl inscenace jsou hudba a re�ie. Jasně promy�lená stavba dramatických situací a dobré herecké výkony (předev�ím Petr Nejedlý v hlavní roli).
Přesto�e první uvedení hry bylo v roce 1973 (1980 Praha Rokoko) je její téma stále �ivé a zpracování souborem DIVADLA (bez záruky) PRAHA rozproudilo její spící krev.
Berenika Dobiá�ová

Hra slovenského dramatika a scénáristy Ivana Bukovčana Luigiho srdce aneb Poprava tupým mečem, nese příli� značnou peče� doby, kdy vznikla. Nechci vyslovovat hypotézu jakési společenské objednávky, kdy se vítala kritika kapitalistického systému, kde je v�echno na prodej včetně lidského srdce, ale bohu�el tak vyznívá.
Schematický příběh, kde nejlep�ím je vrah, kterému nejlépe porozumí královna krásy, která nabízí lásku. Tyto a dal�í naivní atributy včetně důstojníka generálního �tábu a jeho "soukromé" akce se zaplacenou značnou sumou za Luigiho srdce ovlivňují citelným způsobem ka�dou inscenaci této hry.
Budi� řečeno, �e soubor se v�ak s úskalími této hry vyrovnal víc ne� dobře. Kdyby re�isér na�el odvahu �krtat v první části, dostala by inscenace vět�í spád a rytmus.
Hereckým výkonům dominuje předev�ím představitel hlavního hrdiny Petr Nejedlý, který podal plastický výkon. Kdyby se zbavil vněj�í exprese byl by je�tě věrohodněj�í. Druhá část obna�ila nejen slabiny této hry ale i některé re�ijně nedota�ené situace, co� se předev�ím projevilo v traktování Luigiho smrti, tedy jeho přímého fyzického napadení. Jednoduchá scénická výprava se sna�ila navodit prostředí cely smrti. Vyznění této problematické hry stojí a padá s výkonem hlavního představitele, kterému lépe sekundují jeho kolegové, méně v�ak ji� kolegyně.
Výrazná dramaturgická úprava by této celkem zdařilé inscenaci velmi prospěla.
Porota Pra�ské přehlídky 1996

�.. soubor Bez záruky z Prahy (pov�imněte si �patně napsaného názvu - poznámka ĎBZ) se zapletl do osidel melodramatičnosti, jí� oplývá Bukovčanovo Luigiho srdce a nedovedl z ní vytě�it ani smutek nad prohraným �ivotem, ani jakýsi společenský záběr. Co� jsou dvě evidentní �ance, je� tento ne příli� podařený text nabízí.
Jan Císař - Amatérská scéna 3/96 - recenze Divadelní Třebíče 1996
Něco málo od nás
Dvouhodinová inscenace byla příběhem mu�e odsouzeného k trestu smrti. Mu�e, který čeká v cele smrti a který je nemilosrdně vysáván svým okolím. Příběh o moci peněz končí násilnou smrtí Luigiho Lombardiho.
S touto inscenací jsme se poprvé od na�eho zalo�ení zúčastnili Pra�ské přehlídky amatérských divadelních souborů a byli jsme nominováni na vrcholnou soutě�ní celorepublikovou přehlídku - Divadelní Třebíč. Tam jsme v�ak ji� v silné konkurenci výrazněji neuspěli. Jediný, kdo byl úspě�ný, byl Petr Nejedlý. Během téměř tříletého reprízování inscenace vystřídal na jevi�ti tři partnerky. A se v�emi, jak tvrdí, se mu hrálo dobře.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':