Databáze českého amatérského divadla

Texty: www 2000: Kapr v kapradí 1993

KAPR V KAPRADÍ

Premiéra
31. května 1993
Autor
jednalo se o kolá� z textů moderních (i nemoderních) básníků
Dramaturgie
David Vojta
Re�ie
Jan Strejcovský
Hráli
David Vojta
Roman Paul
Jarda Janou�ek
Jan Sysel
Petr Nejedlý
Václav Veselý
Petr Bláha
Lenka Svobodová
Martina Klenovcová
Lenka Jordanová
O hře napsali
A je to tady, milí diváci� Na cestě hledání vlastní poetiky zabrousilo DIVADLO (bez záruky)PRAHA tentokrát do oblasti poezie.
Mo�ná budete překvapeni jednoduchou formou básní s přehr�lí citoslovcí, ale pokud se Vám tuto poezii podaří správně uchopit, jádro pudla se bude jevit přinejmen�ím stejně jasně jako u poezie plnokrevné, li�ící se pouze tím, �e toto�ná fakta estetizuje dokonalou básnickou formou.
Na�i mladí divadelníci nemají �kolený přednes, av�ak jakékoli dal�í směřování k tradiční umělecké perfektnosti, by znamenalo naru�ení pravdivosti výpovědi a opravdovosti jejich sna�ení, ztrátu autentičnosti. A tak Vám, namísto oslňování dokonalým přednesem, mohou (s notnou dávkou expresivity) ozřejmit základní �ivotní pravdy, ničím nepřikrá�lené, předvedené v celé své prostotě.
Proto�e dne�ní představení je zároveň premiérou i derniérou, zá�itek bude neopakovatelný a potě�í zvlá�tě divadelní labu�níky, jimi� se hledi�tě na�eho divadla jen hem�í.
David Vojta - program k inscenaci
Něco málo od nás
Tímto představením jsme se pokusili navázat na model představení podobný "Poslední večeři páně J.K.", tedy na představení ,které je zároveň premiérou i derniérou. Tentokrát jsme sáhli po hutných básnických textech určených dětským posluchačům zejména před�kolního věku a prezentovali jsme je formou "klasického" přednesu posluchačům dospělým. S ohledem na nepředvídatelnost divákových reakcí, zvolili jsme na závěr představení sebezáchovný divadelní prvek, známý jako "vichr z hor".
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':