Databáze českého amatérského divadla

Texty: www 2000, Jen hra 1998

JEN HRA

Premiéra
17. ledna 1998
Autor
Luděk Andreska
Re�ie
Jan Strejcovský
Výtvarná spolupráce
Markéta �afáriková
Osoby a obsazení
Jáchym Souček - Luděk Andreska
Hlas - Petr Nejedlý
Anna Přecechtělová - Markéta �afáriková
Jana Přecechtělová - Michaela Pecková
Dagmar Rulí�ková - Lenka Jordanová
Jiřina Playerová - Naďa Eretová
Jiří Volek - David Slí�ek
Vlastimil Vál - Franti�ek Tlapák
O hře napsali
Dramatická prvotina Luďka Andresky "Jen hra" je v mnoha ohledech velmi pozoruhodná. Nejen�e zobrazuje dne�ní společnost zcela bez skrupulí, ale hlavně hledá místa, která jsou ukrytá v ka�dém z nás, místa, která jen málokdy doká�eme objevit a přiznat si.
Ale pravdou je, (jakkoli se to zdá �ílené), �e v podobných stavech jako Jáchym Souček se mů�eme octnout v�ichni. V�ichni, místo abychom poslouchali, přebíjíme svoje pocity tu prací, tu alkoholem či banálními pseudoproblémy. Jen málokdo má sílu přiznat si svůj stav, sna�it se jakkoli svůj opravdový problém ře�it.
Je to toti� bez vyjímky v�dy velmi bolestivé. A to je i Andreskova hra. Ale v tom je mo�ná její největ�í přínos - dává mo�nost podívat se jak to vypadá, neposloucháme-li se, neposloucháme-li druhé, nechceme-li sly�et�
Berenika Dobiá�ová - program k inscenaci

Dal�ím aktérem Perlení bylo DIVADLO (bez záruky) PRAHA, které uvedlo původní text člena souboru Luďka Andresky Jen Hra. Příběh mladého mu�e bez rodinného zázemí, který propadl alkoholu, je ji� od autora velice přímočarý a� černobílý. Jinak nevyznívá ani inscenace. Nemalým handicapem je nepříli� ��astné typové obsazení hlavní role, kterou hraje sám autor, nemaje mnoho hereckých zku�eností. Nic by v�ak nemělo být ztraceno, kdyby se hercům ve spolupráci s re�isérem Janem Strejcovským podařilo roz�ít dramatické postavy tak, jak se to daří Markétě �afárikové, která je partnerkou Luďkovi Andreskovi v roli Anna Přecechtělové.
Milan Strotzer - Amatérská scéna 1/98 - recenze Bechyňského perlení 1998
Něco málo od nás
Díky tomuto titulu jsme si i my prodělali jakousi uměleckou krizi. Dnes víme, �e se nejednalo o inscenaci nejzdařilej�í (také byla záhy po premiéře sta�ena z repertoáru). Pravdou ale zůstává, �e jsme se hodně věcí právě díky práci na této inscenaci naučili. Ké� nám v budoucnu budou jenom ku prospěchu.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':