Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: CRHOVÁ, Alena: Setkání mladých amatérských divadelníků 2016. AS 10.5.2016.

Setkání mladých amatérských divadelníků

S.M.A.D. - Setkání mladých amatérských divadelníků je dílna Šrámkova Písku – ŠUMPERK 2016 určena mladým lidem s aktivním zájmem o divadlo. V průběhu týdne se účastníci seznamují s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla.

Experimentální

Účastníci mají možnost pracovat po dobu osmi dnů ve skupině vedené profesionálním lektorem na předem určeném tématu. Akce je zakončena společným vystoupením všech tříd. Setkání je doprovázeno inspirativními vystoupeními. Šumperská dílna je jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny.

Dílnu pořádají pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana NIPOS-ARTAMA a Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s. ve spolupráci s Městským divadlem, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku. Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury a města Šumperka.

TERMÍN: 12.–21. 8., uzávěrka přihlášek 29. 6. 2016. Příjezdy: v pátek 12. srpna 2016 do večera, odjezdy: v neděli 21. srpna 2016 ráno, vlastní dílna: 8 dní mezi tím. Nutná účast PO CELOU DOBU dílny včetně závěrečné prezentace!

VĚKOVÝ LIMIT: 17–35 let, výjimky směrem nahoru jsou možné, pod 17 let pouze ve výjimečných případech na základě dohody. S sebou: pohodlné oblečení, hudební nástroje, nápady a zvláštnosti (individuální požadavky lektorů jsou uvedeny u anotací jednotlivých tříd).

KURZOVNÉ: 2 500 Kč (kurzovné, ubytování v domově mládeže v postelích a s určitou mírou soukromí – 3–4 osob na pokoji) – doprava a strava za vlastní; 1600 Kč (kurzovné, ubytování v domově mládeže ve spacáku a na vlastní karimatce) – doprava a strava na vlastní náklady. Jen po ústní dohodě s A. C., počet míst je omezen. 1 000 Kč (kurzovné, bez ubytování – vhodné pro místní či ty, kteří mají v Šumperku možnost bydlet u známých) – doprava a strava za vlastní.

PŘIHLÁŠKY: zašlete Aleně Crhové e-mailem na adresu crhova@nipos-mk.cz nejpozději do 29. června 2016. INFORMACE: Alena Crhová, tel.: 221 507 968, 604 569 781, Karel Tomas: 221 507 932, 603 480 111.
PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD

Třída A – OPERETA: druh, který se stal žánrem
Lektoři: Lukáš Rieger – herec a pedagog. Pohostinsky účinkoval v různých brněnských divadlech – od roku 2006 je hercem nezávislého divadla BURANTEATR. Od roku 2003 působí jako pedagog herectví na JAMU – nyní je vedoucím vlastního ateliéru. Ženatý. Katolík. Výrobce ovocných vín.
Miroslav Ondra – herec, dramaturg, pedagog a muzikant. Jako dramaturg a herec spolupracuje s divadlem BURANTEATR, které pod názvem Tramtárie spoluzaložil ještě během studií. Spolupracuje s divadly v Olomouci, Zlíně a Opavě. Od září 2013 učí muzikálové herectví v atelieru Petra Štěpána. Mimo jiné vystupuje jako zpěvák a akordeonista klezmerové kapely Létající rabín.

Přehlídka žánrových klišé divadelního druhu, který je na ně nejen nejbohatší – ale stal se i jejich synonymem. Budeme vybírat a zkoumat typické situace a postavy, které se v klasických operetách běžně opakují. Naším prvotním cílem bude odhalení jejich prvků a zákonitostí do té míry, aby bylo možné je alespoň v základních obrysech herecky uchopit a ztvárnit. Během práce se však pochopitelně zamyslíme i nad smyslem a významem operety jako takové – a jejími přesahy mimo divadelní jeviště. Požadavky: Nemusíte umět zpívat. Nemusíte umět tančit. Nemusíte umět hrát. Máte-li však přesto k čemukoliv z toho vztah, využijeme toho! Umíte-li hrát na jakýkoliv hudební nástroj, vezměte si ho s sebou. Přečtěte si alespoň jedno libreto k libovolné operetě (napsané do roku 1930). Přivezte si alespoň jednu typickou část kostýmu. Zamyslete se nad tím, co je pro operetu charakteristické a proč byla ve své době tak populární. Další konkrétní úkoly dostanete e-mailem.

Třída B – OIDIPUS TYRANNUS
Lektor: Juraj Benčík – herec, mim, režisér a pedagog. Byl blízkým spolupracovníkem Milana Sládka. Spolupracoval s mnoha divadly na Slovensku (Martin, Zvolen, Banská Bystrica, Bratislava, Budapešť, Prešov) jako herec a režisér. Pracoval pro televize Markíza, STV a TVA a působil ve světovém divadelním cirkusu Cirque du Soleil.

Podkladem pro práci ve třídě bude Sofoklova hra Oidipus v překladu Ferdinanda Stiebitze z roku 1942. Pokud si přivezete jiný překlad, můžeme ho použít pro porovnání. Sofoklův text se pokusíme transformovat do autorské adaptace jevištního tvaru založeného na jiných výrazových prostředcích, než je mluvené slovo. Budeme inscenovat všeobecně známý antický příběh
s využitím pantomimy, clownerie, tance, animace materiálu a postupů loutkového divadla. To všechno na půdorysu vybraného a vytvořeného hudebního podkladu a výtvarného výrazu k zvolenému výkladu dramatického textu a poetice znakového divadla. Pokusíme se vytvořit buď pohled na téma osudového selhání svobodné vůle člověka, nebo si v textu vybereme jiné téma, které v textu objevíme a zjistíme, že je pro nás důležitější. Požadavky: Účastníci dílny B by si měli několikrát doma přečíst text a přivézt si do Šumperku hudbu, která by se podle nich hodila k inscenování takového díla.

Třída CV (30 ) – SVATBA nebo SVATBA?
Lektor: Václav Klemens – režisér a pedagog. Působí především v divadlech severomoravského regionu. V současnosti umělecký šéf Divadla loutek Ostrava. Na Janáčkově konzervatoři vyučuje herectví a na Lidové konzervatoři vede kurz pro amatérské režiséry. Hned po Ostravě miluje Šumperk.

Dílna pro herecky ostřílené amatéry (věkový limit pro účastníky je zde směrem nahoru mírně rozvolněn…). Herecká třída nastuduje aktovku Bertolta Brechta, nebo Antona Pavloviče Čechova.
O volbě textu bude rozhodovat složení a zaměření hereckých seminaristů – konfrontace vyznavačů Brechta a Stanislavského! Ale může se také stát, že Čechov se bude inscenovat po brechtovsku a naopak. Dílna je určena pro 9–10 seminaristů, mezi nimiž by měli převažovat muži. Požadavky: Účastníci dílny si přečtou obě aktovky: B. Brecht: Maloměšťácká svatba a A. P. Čechov: Svatba.

Třída G – Internetový analfabetismus (autorské divadlo)
Lektor: Patrik Lančarič – jako divadelní režisér spolupracuje se SND, Státním divadlem v Košicích, s divadlem Astorka Korzo ´90, se Studiem L S, ale i s dalšími slovenskými i evropskými divadly. Spolupracuje s rozhlasem i s televizí. Natočil dokumentární film Hrana (4 filmy o Markovi Březovském) a portrét Ladislava Chudíka. Na svém kontě má i režii hraného filmu Rozhovor s nepřítelem.

Kdysi umělo číst a psát jen určité množství vzdělaných lidí. Většina byla nevzdělaná, neboť vzdělání nebylo dostupné všem. Byli to analfabeti. Dnes už umí číst a psát téměř každý a analfabetismus je ojedinělou výjimkou nebo problémem zemí třetího světa. Minimální část lidí v našem světě má základní vzdělání, většina má vzdělání střední nebo vysokoškolské. Do hry vstoupil internet. Lidé ho denně používají, čtou a píší tam, co se jim zachce. Svobodně. Bez jakýchkoliv pravidel se v chaosu a zmatku ocitla všechna moudrost světa společně, se všemi bludy světa. Aby se v tom člověk vyznal, nestačí, že umí číst a psát. Této neschopnosti vyznat se v chaosu informací říkáme internetový analfabetismus. Tak jako se člověk, který neumí číst, stane lehkou obětí podvodu, stejně tak člověk, který neumí rozpoznat relevantní informaci od bludů a nesmyslů, je lehkou obětí podvodů a lží. Tak jako člověk, který neumí psát a je odkázaný na někoho, kdo psát umí, stejně tak člověk, který neumí rozlišovat relevantní informace, je odkázán na toho, kdo to umí. Ale stejně je v obou případech lehkou obětí podvodu. Musí se naučit číst a psát. Co všechno způsobuje internetový analfabetismus? Kolik z nás je internetových analfabetů? Co všechno nám hrozí? Proč nevěříme cokoliv cizímu člověku, ale věříme tomu, co čteme od cizích lidí na internetu? Divadlo je ideální prostor k tomuto vážnému tématu.

Třída H – PANTOMIMA, GROTESKA A KRÁTKÉ VIDEO
Lektor: Michal Hecht – mim, režisér a pedagog. Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Hraje v divadle Image v Praze, mimo jiné natáčí grotesky či jiné skeče pro různé televizní projekty.

Účastníci se v první části semináře seznámí se základy pantomimy, akrobacie (technika pádů), jevištního pohybu a dramatizace příběhů do „neverbálna“. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže.
V druhé části se pokusí získané dovednosti použít k natočení krátkých grotesek moderní formou („youtubácké skeče“, ale beze slov). Seminaristé se seznámí s procesem vzniku krátkého němého videa – námět, scénář, režie, kamera, hraní před kamerou a výsledný střih. Požadavky: Prosím proto všechny účastníky, aby si s sebou přivezli kamerovou techniku (stačí mobil, foťák nebo dokonce i kamera) a notebooky pro realizaci střihu (používat budeme jednoduché, zadarmo stahované střihací programy).

Autor: Alena Crhová

Přílohy:
prihlaska-smad-0dbaj.pdf
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.