Databáze českého amatérského divadla

Texty: FRANKOVÁ, A.: Podklady pro MČAD 1998-2002.

AŠ o.Cheb S
Po osvobození 1945 zahájil DOS Deyl v Aši v kinu Apollo Na valdštejnské šachtě.. 1946 Jan Výrava a Ruští lidé. Téhož roku zal. členy ZO KSČ při MNV v Aši Ašské loutkové divadlo. Téhož roku zal. Slovenský ochotnický krúžok v Aši. Zahájili Piesňou k srdcu, srdcom k vlasti, 1947 Julkinino šťastie, poté kroužek zanikl a stal se z rozhodnutí Matice slovenské Divadelným odborom Matice slovenskej v Aši. 1948 ještě tři poslední představení. Deyl uvedl: 1947 Václav Hrobčický z Hrobčic, 1948 Její pastorkyňa. Loutkové divadlo 1947 - 1949 uvedlo 24 premiér, nejzajímavější období jeho činnosti, vybraný repertoár ze soudobých autorů. Deyl uvedl 1950 Broskvový květ /čínský autor 18.st./. 1951zapojen do MěOB /42 členů, 2 režiséři, průměrně 6 repríz/. Téhož roku sehráli Jeho urozenost pan měšťák, Palackého třída 27. Loutkové divadlo nastudovalo Čerta a Káču, Psohlavce. 1952 - 1955 činný DDS při ZK ROH Tosta Aš. Zakladatel J.Rybák. Soudobý kvalitiní repertoár. Poté Rybák zakladatelem DS mladých ZK ROH Tosta Aš Jehličky Aš. /1956 - 1963/. Vlastní tvorba, satira, estráda, představení /1957 Tvrdohlavá žena, 1958 Ščipačev a ti druzí, 1959 Móda vládne věky. Vysoká aktivita, účast v STM, rozhlase, ČTV. Deyl uvedl 1953 Nebe na zemi, 1954 Kolébku, 1955 Lucernu, 1957 Bidýlko. 1958-1995 DDS při 1.ZDŠ v Aši /78 dětí/. Půvabný dětský repertoár. Úspěšná účast na přehlídkách, ročně 1 představení. 1960 Deyl uvedl Půlnoční mši. Ašské loutkové divadlo hrálo Jak nesvárovští porazili draka, pořádali četné zájezdy do okolních obcí. 1961Deyl uvedl Hosta. 1962 zal. soubor dívek Tosty a vojáků PS Jehla Aš. Úspěšná účast na přehlídce vojsk MV ve Znojmě. Potom stagnace, obnova 1971, 1972 účast v ústředním kole ASUT v Plzni. Tím činnost souboru, vedená J.Rybákem skončila. 1963 vznik loutkového souboru při MěOB Aš. Nastudovali několik pohádek, nepravidelná činnost skončila 1972. 1965 oslavil Deyl 2O let souboru - Starostou, 1967 hrál Velbloud uchem jehly. Tím činnost souboru skončila. 1973 - 1980 DDS 1.ZDŠ činný pod MěDPM /30 dětí/. 1980 opět pod ZDŠ. Hostování ve všech ZDŠ v Aši a okolí, zájezdy po okrese. V tu dobu pořádali Odpoledne veršů a próz /př.Odpoledne s panem Hrubínem/. 1979 zal. ALS Divadlo 99 SKZ Aš. V moderním pojetí repertoáru i provedení zahájili Pejskem a kočičkou /1980/, několik ocenění, včetně LCH 1.místo MLF /O Palečkovi/. Pořadatelé loutkářských dílen 1986, 1987 v různých místech regionu. 1933 vznik DS Kamínky, ročně jedno představení /Pohádkové vánoce pro děti na Zámečku v Doubravě, 1994 spolupráce se Šlapeto, Staropražské vánoce /pro TV/, váoční koncerty v Divadle ABC /1995-7/. 1993 v místě činný divadelní soubor Bychom Aś, loutkový soubor D 99,, LS Loutka. WP 1994 účast Společenství Aš. 1995 ukončil činnost DDS při 1.ZDŠ v Aši. 1996 se v místě uskutečnil třetí ročník setkání amatérských divadelníků z celé ČR Divadelní laškování. JH1997 účast DS Tak Trochu Bychom Aš /Pravda je někde venku/Arnaud,Diviš,Bednář/. FEMAD 1997 DDS Cvrčci ze středy /Tam, kde žijí divočiny/Sendak/ a DDS Nigdy Nigdeš Aš /Zlomky z Gilgameše/. /JM/
FRANKOVÁ, A.: z archivních a jiných materiálů zpracovala. 1998. 2 str.kART
Prameny: SOA Cheb: F 251-532/194, F 251-414/61. Blažková Aranka,Aš:soukromý archiv. Gregerová Jana,Aš:Zpráva o činnosti /u A.Frankové/, Hostovi, Aš:Zpráva o činnosti /u A.Frankové/, M Cheb: Osvobozený zpravodaj, 1962 /4/, M Cheb:Hraničář 5.3.63 - 10,5. M Cheb:Hraničář - 9.6.63, 28.3., 28.12.65-52,2. 1.2. 66 - 5,3. 5.1.71-1,2. Černík,R.: Zpráva o činnosti souborů /u A.Frankové/. Adresář 93.
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ .Cheb S
1793, brzy po vzniku lázní se zde hrálo divadlo, na přenosných jevištích v hostincích. 1868-9 divadelní budova s honosným průčelím. 1927-8 zbourána, postavena dnešní /- nyní Divadlo Boženy Němcové/. Používána divadelními společnostmi pro všechny žánry. Spolek divadelních ochotníků Lucerna se sídlem ve Františkových Lázních teprve 1946.O d té doby však bez přerušení pracuje dodnes (1998). Ne zcela běžná soustavnost práce, umožněná vstřícností lázeňského divadelního publika je znakem historie souboru. Dalším je vysoká reprozovost repertoáru – Generálka 1987 53x. 76 premier dosáhlo skoro 700 repriz. Otevření Městského divadla 1946 Lucernou, Tentýž rok hráli ještě Maturitu /Fodor/, Noc na Karlštejně /host Rudolf Deyl/ a operetu U panského dvora. 1947 připravili 5 premiér a reprízy z minulého roku, hráli i v okolí. 1948 měl soubor přes 80 členů. Vedle klasického divadla měli recitační soubor a kolektiv mladých. Každoročně uváděli 7 premiér, vydávali časopis. Hostovali E.Kohout, R.Deyl, P.Wuršer... Soubor pořádal zájezdy do Karlových Varů, Sokolova, Chebu, Mariánských Lázní, Kyšperka, Aše, Skalné, do Lub. 1950 spolupráce s Pěveckým souborem Hraničář v Chebu, společně Polská krev. Do 1955 uvedli 37 premiér, např. Matku, Posla, Princeznu Pampelišku, Naše furianty, Okénko,, Malostranskou humoresku, Bubny míru /Mabley/, Ženichy, Ženitbu, Hadriána, Psa na seně /Lope de Vega/, Jeho urozenost pan měšťák, Šibalství Scapinova... Výrazná umělecká úroveň byla patrná u uvedených operet Polská krev, Parly panny Serafínky, U panského dvora, Děti Slovače. Nejvíce repríz dosáhla Velká zlá myš. /King/Cary/. Soubor v 50. letech hrál pod názvem Divadelní soubor Osvětové besedy, později pod Kulturním a společenským střediskem. Měl 23 divadelníků, mnozí odešli. Z návrhů se realizovaly hry Hledač světla /Jankovský/, Maryša, Sto dukátů za Juana, Návštěva nepřichází /K.Stanislav/, Ztřeštěná neděle /Katajev/. Ročně se hrálo v průměru 5x. V místě existoval DS obce Baráčníků, jehož členové v některých inscenacích ochotníků vypomáhali. Rovněž trvalá spolupráce se ZDŠ / 1961 Perníková chaloupka /Stehlík/, 2.cena STM/. Počátkem 60.let aktivita souboru postupně vzrůstala. 1966 Tylův Zlatý odznak Fr.Říhovi. V 70. letech v náročnějších výpravách jsou nejpočetněji zastoupeny detektivky. Z konverzační komedie např. Dva tucty rudých růží, Dalskabáty, Vítr ve větvích sasafrasu, Blázinec v prvním poschodí. 1971 nominace na JH /Skvrny na slunci/Lahol/. 1975 oslavil soubor 30 let činnosti, za niž obdržel řadu ocenění. V té době soubor nastudoval Truchlící pozůstalé /Nušič/, Rozmarné léto /nominace na JH 1980/. 1981 čestné uznání MK ČSR. V 80. letech se v repertoáru objevují jiné pozoruhodné inscenace, např. Chirurgie města N, Dům na nebesích, hudební divadlo Komedie o sedláku, Dorotě a o Káče /E.F.Burian/Kolár/, soubor dosáhl řady ocenění na krajských přehlídkách. Největším úspěchem byla inscenace Generálky Jeho Veličenstva /Hubač, 1987/, představení dosáhlo 53 provedení. 1984 zal. Klub mladých divadelníků při MěKS. 16 členů, klubové pořady, včetně jevištních /1986 Blokádní deníky /i v ruské verzi/, zájezd do N.Tagilu/, Muž a žena, Vesmír a hvězdy, 1988 herkules, činnost skončili. V 90. letech připravili Stromy umírají vstoje, Charleyovu tetu, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho /Smoček/, Veselé paničky windsorské. 1995 hostovali s Charleyovou tetou v Žižkovském divadle. Ochotníci spolupracovali s profesionálními herci, např. s J. Šejbalovou, V. Fabiánovou, M. Vášovou, Zd. Štěpánkem, E.Kohoutem, J.Skupou, L.Peškem, K.Högrem, M.Růžkem, R.Lukavským, P.Haničincem. Provozovatelem divadla v té době Městské kulturní středisko. 1989 při ZUŠ DDS František /O kočce, která měla ráda ušák/. 1998 Lucerna hrála 2-4x do měsíce. S Charleyovou tetou hostování v Praze. /JM/
Javorin s.52
CINGROŠ, Jiří: Půlstoletí českého neprofesionálního divadla ve Františkových Lázních.Františkovy Lázně, MěKS 1996. 68 s. Tentýž: Historie františkolázeňského ochotnického divadla. Rkp. Pro Místopis 1998, 1s. kART.FRANKOVÁ, A.: z archivních a dalších dokumentů zpracovala. 1 str. 1998.kART.JOHN, Al.: Festschrift zum 60jährigen Jubiläum des Franzesbader Stadttheaters. Františkovy Lázně 1928. KK ČESKÉ ochotnické divadlo ve Františkových Lázních.40 let amatérského divadla. Cheb, OKS 1988. kART.40 LET divadelního souboru ve Františkových Lázních. Red.Jar.Peca.Františkovy Lázně, MěKS 1986. 23 s. Adresář 93.
Prameny: M.Cheb: 4.11. 86-44,3. Talafantová, G.Františkovy Lázně, sdělení o práci Klubu. 1998.
HRANICE o.Cheb S
1946 zal. DOS Hraničář, 1947 přejmenován na Divadlo rossbašských ochotníků. 1948 DOS Mánes, 1949 přejmenován na Hraničář. Jeho poslední představení Příliš štědrý večer /1961/. 1949-50 Loutkový soubor Hranice. Marionety 25cm, 1956 nový soubor s novými loutkami při ZK Ohara Hranice. 1967 nové jeviště, 1972 činnost skončili, pouze menší aktivity s dětmi. 1978 činnost obnovili, nejaktivnější období 1979. Každoročně festival loutkových pohádek jako přehlídka roční činnosti souboru. Zal. dětský loutkový soubor. 1982 16 představení, festival a výstava. 1984 činnost přerušena, nově 1986, vlastní tvorba /Povídání pro dva pány, Pokus pro tři, Ukradená pohádka
/Franková/.
FRANKOVÁ, A.: z archivních a dalších dokumentů zpracovala. 1 str. 1998.kART.
Prameny: SOA Cheb: F 251-447/62. Divadelní zpravodaj 11, 1967 /u A.Řezníčkové. M Cheb:Hraničář: 6.3.79 - 10,3. 28.1.86-4,3. 24.3.87-12,3.
CHEB S
Od 15. st. značná dokumentace divadelního života. 1442 Chebské hry k Božímu tělu, dochováno 8112 veršů. 1480 chebská pašijová hra jako třídenní cyklus. Převládala němčina nad latinou. 1487 se uvádí zpráva o divadle, že Maruščin tanec byl velmi vesele předveden. Pozdější záznamy se týkají náboženských her. Během XVI.století se uvádí řada her, ale německých, i původní skladby /1537 školské divadlo/. Když do města přišli jezuité, pořádali častá představení latinsky a německy /1629-1755/. Divadlo se hrávalo na tržišti, na hradě, v patricijském domě Vettelově /nyní pošta/. V XVIII.století se hrávalo na radnici a v sále reduty do 1850, kdy pro divadlo přestavěna Horní brána. Zde se hrálo až do 1874, kdy bylo otevřené dnešní Městské divadlo. 1925 zal. Dramatický kroužek Budil pod patronací DJKT v Plzni. Hráli ve Frankenstalu, později v Mayergarten. V Městském divadle směli hrát jen 1x ročně /od1937 4x/. 1931 nesrovnalosti uvnitř spolku, 1932 krize, rozštěpení na dvě skupiny, 1933 obnovení činnosti /Jirásek, Vrchlický, Zeyer, Šimáček, Štech, Šamberk/. 1937 O´Neill Panenská půda. Největší rozmach v posledních třech letech republiky, hrálo se i v kině Kapitol až 1x týdně. Poslední hra před okupací Paní mincmistrová /1938/. V té době v místě činný i Pěvecký a hudební spolek Hraničář v Chebu. Po 1945 obnovil činnost Budil a Pěvecký a hudební spolek Hraničář /začátek spolupráce s Budilem /1950/ a s DS Lucerna Františkovy Lázně. Převzetí Městského divadla pod českou správu 1946. 1946 hrál DK Obecné a dívčí školy. Téhož roku zal. Divadelní studio SČM v Chebu./O princezně Pampelišce, Tábor na Sluneční zátoce /Foglar, ve spolupráci s Junákem/, Serjoža/. Představení Budila pro dospělé a děti /Lucerna, Mistr ostrého meče, ruské aktovky, Věc Makropulos, pro děti Kašpárek a Šmidra mezi loupežníky, Honzíček z malované chaloupky... 1947-8 velmi aktivní období souboru, 1947 25 inscenací, z toho 8 dětských. Spolupráce s Pěveckým a hudebním spolkem Hraničář /Slovácká princezka/. Hraničář dále uvedl Na českém mlýně /Omáčka/, V studni /V.Kočí jh., hudební vedení F. Iserle, režie J.Kubias/. 1947 zal.Loutkářský odbor Sokola Cheb. Hráli v Americké škole, dobré vybavení, marionety, maňásky /autor Malík, Kašpárek od G.Noska/. 1948 v nové sokolovně v Poohří. 1949-50 na Střelnici, další činnost nepovolena. Téhož roku zahájila Stálá loutková scéna v Chebu. Hráli ve starém klášteře. 1947 zal. Skupina Katolické mládeže v Chebu /malé formy/, 1948 ESO /estrádní soubor odborů, ZK ROH železničářů /J.Krajc/, později název Rudá hvězda,, potom KÚ při Domě osvěty v Chebu, 1961 ESO / odtud i St.Tříska či W.Matuška/. Většinou vlastní tvorba. 1949 se Budil přejmenoval na Divadelní studio v Chebu. Hráli v Loutkové scéně, 1951 převedeni pod Stavomat Cheb. Divadlo pracujících 1949 provedlo již 11 představení. Z repertoáru: Šest zamilovaných, Výstřely v Dlouhé ulici, 1950 Chebské kulturní léto, kdy se spojily všechny soubory k nastudování Hejtmana Talafúse. 1951 převedeni pod Kovo Cheb. 1952 vznik Městské loutkové scény v Chebu. Vrchol její činnosti na přelomu 50. a 60.let. Spolupráce s Noskem, J. Králem /z repertoáru např. Hmyzí kapela, Pan Kuneš z Bítovce, Radúz a Mahulena, Zlatovláska, Zlato krále Magamona/. Vlastnictví i postavičky muzikantů J.Vavříka-Rýze. Po 1965 řada loutek zničena. 1965 přestavění scény i pro javajky a maňásky. Téhož roku činnost skončila. 1953 pěvecký spolek Hraničář uvedl Prodanou nevěstu /M.Šubrtová a V.Kočí jh. 1955-1960 Městské divadlo v rekonstrukci. Zahájilo Prodanou nevěstou a Fidlovačkou. Sloučením obou souborů a Pěveckého a hudebního spolku Hraničář v DIOSK Cheb. Zahájili Valdštejnem. Tento soubor již 1959 5 premiér a 25 repríz, má činoherní a zpěvoherní soubor, soubor mladých, kulturní úderku. Účast v soutěžích /Mordová rokle/Krajská přehlídka/, Zkoušky čerta Belínka /vítěz krajského kola STM/. Na přelomu 50. a 60.let Kulturní úderka ZK Masna Cheb, vlastní orchestr. V tutéž dobu v Domově zemědělské učňovské školy pracoval Maňáskový soubor a Otazník/ estrádní kroužek. 1961 získal za Zbojnický poklad v STM 1.místo DS ODPM.1960 zahájilo Baletní studio KaSS Cheb. Účast v STM 1964. Repertoár např. Coppelia, Sylfidy, Valpuržiny noci/. 1960 - 1963 Reflex, divadlo mládeže JF /Schůzka pod Špalíčkem, Jarní Reflexcockteil, Nikdo není doma/. Počátkem 60.let vojáci PS Eska II, estrádní soubor, verše, próza, tanec, např. černošská poezie. 1962 vznik stálého operního souboru, takže 1964 ochotnická činnost příslušných souborů ukončena. 1962 vznikl Loutkový soubor LŠU Cheb, účastník soutěží, 1971 LCH, 1973 rusky Káčátko. 1967 při KaSS zahájil Svět loutek. Bohatá pravidelná činnost, účast v soutěžích, řada zájezdů. Po 1977 změna názvu Tamboři. Naučné loutkové programy. 1973 zal. SOUZ Cheb. Nejprve recitace, později drmatizace Čapka, Wolkera, Čechova, Jilemnického. V tutéž dobu činný i další soubor v učilišti, oba úspěšní v soutěžích. 1977zahájil DS KaSS Cheb, 1979 změnil název na SEKTO kvartet. WP 1977 se zúčastnil DS Horizont VÚ 522. Recitační kroužek gymnázia zahájil 1976 Jsme s tebou, Chile, 1979 vznik Poezie na schodech, včetně vlastní tvorby. 1982 účast na WP. 1978 zal. Dětský loutkový soubor KaSS. Hrál pravidelně 1978 - 1982. Při 11.MŠ 1980-1984 rovněž Loutkový soubor. Účast na přehlídkách. Počátkem 80.let obnovil činnost malými scénkami DS ODPM.1984 zal. Poetický klub při KaSS, 1987 účast na WP, 1989 Od svítání do svítání, účast v soutěžích. 1984-1988 při KaSS činný Loutkový soubor Dráček. 1986 obnovil asi na 3 roky SEKTO kvartet. 1993 nastudoval Divadelní kroužek 2.ZŠ Cheb Výtečníky, hostování i v Praze. /JM/
FRANKOVÁ, A.: z archivních a dalších dokumentů zpracovala. 4 str. 1998.kART.
Javorin, s.66
SIEGL,K.: Zur Geschichte des Egerer Theaterwesens bis z.Eröffnung d.gegenwärt. Stadttheaters 3.Okt.1874
In: Unser Egerland 1924/č.8.9. KK
4O let amatérského divadla.
Historie a činnost divadelních souboru ve Františkových Lázních, Lubech, Staré Vodě, Mariánských Lázních. Cheb, OKS 1988. 52 s. Ondr kART
DČD I, s.89,92,103,112,312,350.
Prameny: SOA Cheb F 38-391/20. SOA Cheb - Chebský deník 1993, č.129, s.7. K Cheb - Loutky ze sbírek Chebského muzea - vydalo CHebské muzeum, ML, 4.č.. M Cheb: Kulturní přehled 1959,1961, 1967, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982. M Cheb: Týdeních Chebska 7.2.91, s.2, 27.2.1979, s.3. M Cheb: Hraničář: 18.6.63-25,3; 19.2.63-8,4; 9.6.63-28,3; 30.10.74-44,2. M Cheb Chebsko 25.8.1945; 1.7.1950 s.5.

POZOR! Budil směl hrát 4x do roka až 1937, ne 1927? 1937 je, myslím politicky nereálné!!

LUBY o.Cheb S
1946 vznik DO Sokol Luby. Zahájil v sokolovně Lucernou.1947-1951 provedeny hry např. Tulák, Polibek královny, Noc na Karlštejně Pro první české občany hrál 1947 v bývalé Turnhalle i DK Měšťanské a obecné školy. Od 1954 hrál pro dospělé i děti jako DS ZK ROH Cremona Luby v Lidovém domě. /Jedenácté přikázání, Naši furianti, Vojnarka/. Do 1956 7 premiér. Režisér R.Švehla se více věnuje mladým, původní soubor stagnuje.Rozmach po 1966 s příchodem režiséra Huberta Rücka /Hadrián z Římsů/úprava Jiří Honzl/, Študáci a kantoři, Lumpacivagabundus. Vlastní scénická hudební tvorba, vlastní kytarová skupina. Úspěšné účasti na soutěžích. Repertoár v 70. a 80.letech např. Profesionální žena /Páral/Schorm/, Charleyova teta, Ženitba, Něžný barbar. 1966-1984 /Jar.Šindelář/ Loutkový soubor PO Luby. Vybudovali si jeviště, hráli marionetami, maňásky, později javajkami. Bohatá činnost, pravidelná účast v soutěžích. Soubor měl až 20 dětí. 1972 Cremona i Studio mladých. Úspěšná účast souboru v soutěžích /Robin Zbojník,vlastní muzikál Kytka /Hoffman/, Talisman.../. 1984 měl 42 členů.V polovině 80.let byla budova ZK Cremona přestavována a soubor ztratil působiště. V renovovaném klubu uvedl DS Cremona Goldoniádu, 1993 Paroháče /Labich/. /JM/
FRANKOVÁ, A.: z archivních a jiných materiálů zpracovala. 1998. 2 str.kART
Prameny:Od Lucerny až po Automat Svět a Talisman. In: 40 let amatérského divadla. Cheb, OKS
1988. kART 40 let amatérského divadla - OKS Cheb.1988. M Cheb:Český Cheb 47 - 10104. M Cheb:
Hraničář 3.5.73-18,6.
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.Cheb S
Městské divadlo dostavěno 1869. České divadlo se hrálo v 1.základní škole 1928-1938. Poté okupační přičlenění do Německa. 1945 zahájilo pásmem Osvobozené písně Divadlo lidové tvorby. První divadelní představení Guayana. 1946 12 her a 4 pásma poezie, pět režisérů. Zájezdy po okolí. 1947 6 premiér, včetně původní operety Dvě srdce tančí polku. 1946-1948 Maňáskové prostořeké divadélko. Mělo dobré vybavení a pravidelná představení. 1948-1957 DLT uvedlo 67 premiér pro 322 představení /Langer, Jirásek, Molière,Drda,Shakespeare,Stroupežnický,Jelínek/. Opět zájezdy, hry pro děti. 1953 čs.premiéra Cesta lososů /Stanislavkij/, 1954 čs.premiéra Sto dukátů za Juana. 1954 - 1957 v lázeňském domě Klinger DS Wolker hrál činohru, ale i loutkové divadlo. DLT oceněno na JH 1957 za Kuličku/Maupassant/, Stříbrný odznak J.K.Tyla za režii J.Hahna, za herecký výkon F.Jaurise. Přelom 50. a 60.let vrchol aktivit, později pokles, ale stále vysoká umělecká kvalita.1957 - 1960 při DLT Studio mladých /Začínáme žít, Těžká Barbora, Ulička odvahy. 1958 Zlatý odznak J.Neústupnému. 1959 vznikla Malá scéna KRUH, původně Kruh přátel Divadla Na zábradlí na Střední hotelové škole. Zde divadlo hudby, večery poezie, pásma, kabarety... naučné pořady na Malé scéně Chopin, Úšovicích, Hamrníkách. Vlastní texty, spolupráce s autory. Moderní mladý repertoár, na němž se podílela řada budoucích osobností kulturního a veřejného života. Koncem 50.let DK SČSP /1960 Babička, 1962 Paní mincmistrová, 1966 Pozdní láska. Poslední představení 1973. Počátkem 60.let hrál Loutkový soubor Čs. státních lázní. Zájezdy do Drmoulu, Závišína, Staré Vody. 1960 zal. DS LDO LŠU, 1965 otevřeno Studio pro starší, zájedová činnost. Soubor později spojen s DS MěDPM /1969 Jiříkovo vidění/. Počátkem 60.let žáci 3.ZDŠ a SVVŠ zal. Divadélko v kalamáři /Netvoříme z vody, Děvčata z Brook Valley, pohádky/ a zároveň DDS menších dětí. 1966 zal druhý DDS 3.ZDŠ. 1967 získaly tyto soubory 1.a2.ceny v okresní soutěži /Královnin prsten, Jedničky má papoušek/. 1962 uvedlo DLT Gera, třetí provedení v ČSSR. 1968 MP Tábor /Ženy na Niskavuori/. 1970 na 1.ZDŠ vznikl recitační kroužek, z něho potom Dětský divadelní soubor. Účast v soutěžích. LDT uvedlo 1972 MP Tábor /Brouk v hlavě/. Tehdy největší rozmach. Po 10 let vydáván instruktivní časopis pro OS v okolí La tréma scandalla. Z dalších inscenací nejúspěšnější Honorace z pastoušky, Paní mincmistrová, Pygmalion, Drsní milenci. 1983 medaile V.K.Klicpery souboru. Do 1998 DLT 168 premiér na 1171 představeních. 1975 vznik DS Experiment při Střední hotelové škole /Petr a Lucie, Proč bychom se neměli /WP 1976/, Únor, Dvanáct /Blok/, hostování. Činnost ukončil 1978. Téhož roku tamtéž Soubor MJF se satirickými scénami, poezií; hostování. 1978 vznik Divadelní scény při MěDPM, společně s LDO LŠU /aktuální rešpertoár, včetně vlastních her K.Maška. 1981-1989 při MěDPM Loutkový soubor Dráček. Vybraný repertoár a moderní inscenace. 1989 činný vojenský DS Gong. Účast v ústředním kole ASUT 1989. /JM/
Z historie Divadla lidové tvorby - dramatického souboru Kulturního a společenského střediska v Mariánských Lázních. In: 40 let amatérského divadla. Cheb, OKS 1988.
40 let Divadla lidové tvorby, Mariánské Lázně, KaSS 1985. 24 s. Ondr
FRANKOVÁ, A.: z archivních a jiných materiálů zpracovala. 1998. 2 str.kART
Prameny: Archiv DLT Mariánské Lázně. 40 let amatérského divadla, OKS Cheb.1988. AS 1965 č.1, str.18. M Cheb: V 3617 /Kruh/, V 43 /Experiment/, Osvětový zpravodaj 1962, r.I, č.1, str.3. Hraničář 3.5.66-18,3. 4.6.67-27,2. 2.12.69-48,2. 21.6.75,2. 23.11.76-47,3. Pravda 30.3.89,č.75,s.4.
DOLNÍ ŽANDOV o.Cheb S
Patrně zde existoval divadelní soubor již po 1946. Dokumentace ale zatím nenalezena. 1959 vznik DS ČSM Dolní Žandov. Zahájili Posvícením /Podskalský/. Do 1963 hráli současný repertoár, spíše zábavný. 1961 s Babičkou účast v STM. 1962 činný PS Dolní Žandov. 1966 hraje jako Žandováček /Tři medvíďata, Honza a čert, Zkoušky čerta Belínka/. 1966-1970 nově zal. DS OB Dolní Ždanov. Kvalitní výběr repertoáru, účast v soutěži. 1974 DDS ZDŠ hrál Honzu a čaroděje /30 dětí/, 1984 účast v OS DDS. /JM/
FRANKOVÁ, A.: z archivních a jiných materiálů zpracovala. 1998. 2 str.kART
Prameny: M Cheb:Osvětový zpravodaj 1962,č.3,s.5. Kronika souboru DS ČSM Dolní Žandov /Uloženo A.Řezníčková, Cheb. M.Cheb: Hraničář 14.4.70-15, 3-4. 28.6.74,2.

PS Dolní Žandov, později Žandováček je loutkový soubor???

ŽIROVICE o.Cheb S
1990 zahájilo studio estetické výchovy Domu dětí RENETA /20 dětí/. 1991 Mikulkovy pohádky, O Honzíkovi a Františce, Koza, vlk a kůzlátka, Lidová suita. Projekt pantomimy Etudy /1994/. Vedoucí A.Navrátil /dříve Gottwaldov/. Do 1998 11 premiér. Družba s gymnáziem v Norimberku. /JM/
FRANKOVÁ, A.:podle rozhovoru s A.Navrátilem. 1998. 1 str. Rkp. kART
ODRAVA o.Cheb S
Počátkem 60.let zde působil ochotnický divadelní soubor. Dokumentace nezjištěna /JM/
FRANKOVÁ, A.: informace Avratové-Liškové, V./DO Cheb/. 1998. 1 str. Rkp. kART.
NOVÝ KOSTEL o.Cheb S
Počátkem 60.let zde působil ochotnický divadelní soubor. Dokumentace nezjištěna /JM/
FRANKOVÁ, A.: informace Avratové-Liškové, V./DO Cheb/. 1998. 1 str. Rkp. kART.
NOVÉ SEDLO o.Karlovy Vary S
1950 zde uvedlo Cikánské divadlo v Lokti hru svého člena Tři bratři v koncentračním táboře.
Informace FRANKOVÉ, A. 1998.1 str. Rkp. kART.
JENIŠOV o.Karlovy Vary S
1979 zal. SDO J.Wolker. Uvedli Na prokletém gruntě, Heslo Santa Maria, Ženichové /festival Nejdek/. Patronem souboru S.Skopal /KOD K.Vary/.
Informace FRANKOVÉ, A. 1998.1 str. Rkp. kART.
PODBOŘANY o. S
1923 zde působil Dramatický vzdělávací spolek Vojan TJ Sokol Hleďsebe-Podbořany, člen ÚMDOČ.
1948 Dětská scéna uvedla Hoši od Bobří řeky, Sněhurka a sedm trpaslíků. 1993 zde existoval DS. /JM/
ÚMDOČ 1923. Adresář 93. Informace FRANKOVÉ, A. 1998.1 str. Rkp. kART.


DOUBRAVA okr. Cheb
Maňáskový soubor PS a ČSM Doubrava - pracoval koncem 50. a začátkem 60. let. V roce 1960 se zúčastnil kraj. kola STM (Franková)
Gregorová J. Aš: Zpráva o činnosti (u A.Frankové)

DRMOUL o. Cheb
DS OB Drmoul - 1959 E.Vítkovský: Dům u doktorů, 1960 - držitel křišťálového poháru okr. M. Lázně - vítěz okresní soutěže ves. souborů (Franková)
M Cheb: Osv. zpravodaj, roč. I. č.1, 1962, str.3

HAZLOV o. Cheb
Ochotnický kroužek Hraničář Hazlov - vznikl 1946, spadá pod OR v Aši, 1950 neschválena činnost, ustaven Divadelní odbor MS ČSM Hazlov. Od roku 1957 opět pracuje DSOB Hazlov, první představení Pražský flamendr, 1961 Ženitba, nový KD, 1963 Senohrab. grácie, 1964 Paní Marjánka, 1966 Na letním bytě, 1972 Pantofle a kord, Vítr do tváří, 1974 hostí okresní přehlídku DS, hostem F.Frýda, soubor hraje Lhář a jeho rod, mladí uvádí Případ Pavla Kováře.
LD Hazlov - otevírá 1950 LS Aš Jiráskovými Psohlavci. Hazlovský soubor pracuje nepravidelně, výraznější činnost na počátku 70 let.
DK ZDŠ Hazlov - pracuje počátkem 80. let
(Franková)
SAO Cheb F 251 540/194
SOA Cheb F 356 302/25
M Cheb: Hraničář 1.2.66-VII,5,3: Hraničář 4.7.72-XIV,27,3
M Cheb: Seznam souborů - 12221

KOPANINY o. Cheb
Spolek divadelních ochotníků ANA se sídlem v Krugsrenthu - dnes Kopaniny. Vznikl 1947, velký ohlas v okolí, hrál pravidelně pro Podhradí i Doubravu. Z nejoblíbenějších představení: 1948 Kovář z Lešetína, Šťastní otcové, Ta naše písnička česká, Most ke štěstí. 1951 převeden do rámce OB. Dále beze zpráv. (Franková)
SOA Cheb F 251 453/62
Gregorová J., Aš: Zpráva o činnosti (u A.Frankové)

KRÁSNÁ o. Cheb
Spolek divadelních ochotníků v Schonbachu - dnes Krásná. Založen 1947, první představení Praha je krásná, 1948 Bouchačka, Malý partyzán, 1951 odehrána 4 představení, po delší přestávce obnova činnosti, 1960 Nikdy, Dům u Doktorů, 1963 V šeříkovém sadu, 1964 Past, 1965 Fripiri. Díle zprávy chybí. (Franková)
SOA Cheb F 251 447/62
M Cheb: Jednota 1947 10100
M Cheb: Hraničář 1965

KŘIŽOVATKA o. Cheb
DS OB Křižovatka vznikl na přelomu 50. a 60. let, 1961 Hledá se hrdina, 1962 I takoví jsou muži, 1966 Chvála zdravého rozumu, 1968 Kasaři (Franková)
M Cheb Hraničář 1962, 3.5.1966-VII,18,3
AS 1966 - 9,22

LIBÁ o. Cheb
Loutková scéna Libá - vznik 1949, pracovala v roce 1950, po delší odmlce zahájila v roce 1965. Od roku 1967 žádné zprávy. (Franková)
SOA Cheb F 38 143/9
M Cheb: Hraničář 16.2.65 - VI,7,3

LIPOVÁ U CHEBU o.Cheb
DS OB Lipová - hraje na přelomu 50. a 60. let, 1961 Po západu slunce, 1961 Návštěva nepřichází, 1972 pokus o obnovení činnosti (Franková)
M Cheb: Hraničář 1961

LÁZNĚ KYNŽVART o. Cheb
DS OB Lázně Kynžvart - 1961 otevřen KD, do té doby nebylo kde hrát. Vznikl soubor 30 lidí. 1962 Dalskabáty, hříšná ves (2. místo v okr. soutěži), Vítr z kulis, dále Poslední láska, Tvrdohlavá žena
DS ČSM L. Kynžvart - 1963 Moudrá ševcová, 1964 se oba soubory spojily v inscenaci Jolana a 8.B.
DS Vega OB Lázně Kynžvart - 1965 - estráda, vlastní práce J.Janouda, 1968 Sólo pro bicí (J.Janoud), 1969 Po bitvě každý generálem (J.Janoud), 1.cena OS, čest. uznání za autorství a režii.
Klub mladých Lázně Kynžvart - 1970 zahájil práci s maňásky s javajkami, po roce 1975 beze zpráv
Laffarovo rodinné divadélko - 1993-1995 hraje pro potřeby školy a dětské léčebny (Franková)
M Cheb: Osv. zpravodaj RI.č.1.1962.str.3
M Cheb: Hraničář 25.5.65 - VI,21,3; Hraničář 4.11.69-X,44,1

MILHOSTOV o. Cheb
DS OB Milhostov - pracoval v 60. letech 1966 Hadrián z Římsů (Franková)
AS 1966 12,22

MNICHOV o. Cheb
1961 otevřen KD, 1962 Hadrián z Římsů, 1966 snaha o obnovení činnosti (Franková)
M Cheb: Hraničář 1962, 1966

PLESNÁ o. Cheb
OS Hraničář se sídlem v Plesné - vznik 1946, hraje ve škol. tělocvičně Svobodova Posledního muže, Právo na hřích. 1947 Šejdíř, 1948 Noc na Karlštejně, Maryša, 1949 Ben a Kristina, 1950 Tři dny, Mikuláš Dačický z Heslova, 1959 Lidé z naší ulice (účast v STM), 1961 pod hlavičkou DS ZK Tosta Plesná Potopa světa, 1962 Šeříkový sad, LS OB Plesná - 1967 hraje Pohádky z lesa, Kocour Pětivousek, Evička a její zvířátka, pracuje ještě v roce 1972
DDS Plesná - pracoval v roce 1974 (Franková)
SOA Cheb F 134 601/40; F 266 869/139
Divadelní zpravodaj č.11 červenec 1967 (u A.Řezníčkové Cheb)

RÁJOV m.č. Mnichov o. Cheb
Estrádní soubor Rájov - vznikl v roce 1960, spolupráce s DLT M. Lázně (Franková)
DLT M.Lázně - archiv

SKALNÁ o. Cheb
Dramatický odbor Sokola Vildštejn - nyní Skalná - vznik 1947, hraje Směry života, 1948 Půlnoční vlak, Srdeční injekce (pracuje už pod názvem Div. kolektiv 48). Aktivizace souboru 1964 - Senohrabské grácie, 1965 Společný byt
LS ZDŠ Skalná - pracoval koncem 70. let a v letech 80tých
DS SSM Klokan - pracoval koncem 80.let, 1988 Hospůdka na Mýtince (Franková)
SOA Cheb F 266 869/131
M Cheb: Právo lidu 27.2.48, č.49, str.8 - 10113; Hraničář 21.4.65-VI,16,2
Seznam souborů - 12221; Hraničář 20.12.88-XXIX, 51,3

STARÁ VODA o. Cheb
DS OB Stará Voda - vznik 1946, první představení Vojnarka, činnost nepravidelná, zlepšení od roku 1960. Spolupráce s DLT M.Lázně a ZD Cheb. Vrcholem léta 1966-1974: Společný byt (OS, cena za ž.h. výkon), Host (2.místo OS, m.h.výkon), Kolébka - KP ves. souborů (ž.h.výkon), Sousedé (přítomen autor J.Korbel) - KP ves. souborů (ž.h.výkon), Sylva (přítomen autor F.Frýda). Zájezdy do oklních obcí, Hazlova, Lubů, Chebu. Spolupráce s DS PO Stará Voda - 1961 maňáskové divadlo, 1964-67 O moudrém zlatníkovi, Kobra. Poslední inscenace 1985 Staromódní komedie (OS m.h.výkon) - KP ves. a zem. souborů ve Žlutici. (Franková)
M Cheb: Osv. zpravodal roč.I, č.1,1962, str.3
40 let am. divadla (OKS Cheb 1988), str. 21,22
Ondr

STARÝ HROZNATOV o. Cheb
Divadelní a kulturní kroužek při KSČ ve Starém Kynšperku - nyní Starý Hroznatov - hraje v roce 1948 v hostinci u Bergauerů ve špatných podmínkách. Hostinec brzy mimo provoz. Pokus o obnovu činnosti v roce 1961 (Franková)
SOA Cheb F 266 869/137
M Cheb Hraničář 1961

STUDÁNKA m.č.Hranice o. Cheb
DS Studánka - hraje na přelomu 50. a 60. let, 1961 Babička (Franková)
M Cheb: Hraničář 1961

TRŠNICE m.č.Cheb o. Cheb
DS OB Tršnice - hraje na počátku 60. let, 1961 Praha je krásná (Franková)
M Cheb: Hraničář 1961

TŘEBEŇ o. Cheb
DS OB Třebeň - hraje na přelomu 50. a 60. let pro dospělé i děti.
1960 Jarní vítr - KP ves. souborů (Franková)
M Cheb: Chebské noviny 10109

TŘI SEKERY o. Cheb
DS OB Tři Sekery - pracuje v 50. a 60. letech, 1960 Cena vítězného února (Kubánek) - 3.místo v OS ves. souborů, 1962 hrou Host zahajuje provoz Stálé ochotnické scény ve Třech Sekerách, již po třetí získává křišť. pohár OS okresu M. Lázně, 1964 estráda mládež. souboru do STM (Franková)
M Cheb: Osv. zpravodaj, roč.I, 1962, č.3,s.5; Hraničář 14.5.63 - IV,20,3

VALY u Mar.Lázní o. Cheb
DS OB Valy - pracuje na přelomu 50. a 60. let, nejaktivnější soubor okresu M.Lázně, 1962 Jíra Danda, Samota Nadějov (3.místo v OS), 1963 Senohrabská grácie, 1964 Kalhoty. Práce s dětmi i pro děti.
DDS OB Valy - pracuje na přelomu 50. a 60. let, 1962 Zajíček Hrdopýšek (STM Cheb), 1963 Koza rohatá
LS OB Valy - vznik 1953, nepřetržitě pracuje do roku 1960, poté oprava KZ, obnova činnosti, 1964-1970. Marionety, výška 0,5m + vázání, nutné mosty pro vodiče. Inscenovány mnohé hry o Kašpárkovi, ale také Zlatovláska, Bacilínek, Břetislav a Konrád, Tři zlatá jablka, Tvrdohlavá žena. Po převzetí KZ KaSS M.Lázně odvezl loutky, scéna zrušena.
M Cheb: (Franková)
Osv. zpravodaj roč. I, 1962, č.1, s.3; Hraničář 11.6.63-IV,24,3; Hraničář 23.6.64-V,26,3
Kronika obce Valy
E. Laffar: Zápisky (u H.Laffarové,Valy)
Pro úplnost: E. Laffar pracoval v LS Hanov (u Plané) 1951-1955. Jeho otec pracoval v LS Kadaň a v roce 1932 získal Diplom za povznesení české řeči

VELKÁ HLEĎSEBE o. Cheb
DS V.K.Klicpery při OB Velká Hleďsebe - založen 1946 v hostinci "Na růžku". Úspěšné inscenace: Poslední Durasové, Tvrdé palice, Otec, Morálka paní Dulské, Matka, Lidový král. Přestavba KD. Nadšenci připravili malou scénu v hostinci "U Průchů". Zde uvedeny Ztřeštěná neděle, premiéry dvou her člena souboru F. Linharta - Můj pan syn, Paličák. Po otevření KD uvedeny Dalskabáty, hříšná ves, Past na myši, Svatba pro celou Evropu, Potopa světa, Ženitba. Pro děti Kašpárek a loupežníci, Kašpárek a Šmidra v Černém lese (zapojení dětí). Zájezdy do širokého okolí, účast v OS, častá ocenění. Poslední představení 1977 B.Palotaiová:
Drsní milenci - KP ves. a zem. souborů ve Žluticích.
LS OB Velká Hleďsebe - pracoval na přelomu 70. let
DK při ŠD 4.ZDŠ V.Hleďsebe - Bublinky - vznikl v roce 1959 z dětí školní družiny 1.-4. tř. docházely však i ty, které odešly na vyšší stupeň do M.Lázní. Pravidelná činnost. Nejprve recitace, komponované pořady, potom i divadlo. Účastník OS i KS v oboru recitace i divadla. Nejúspěšnější představení: Čtyři malé pohádky, Dům kočky Modroočky, Popelka, Pět medvídků, Čapí mládě, Tři medvíďata, Ztracený klíč (Nár. přehlídka Kaplice), Šípkovic Růža (kraj. přehl.). Odchodem vedoucí J.Kovaříkové činnost souboru končí v roce 1986. (Franková)
M Cheb: Hraničář: 22.6.71-XIII,25,2; 24.10.72-XIV,43,2; 8.1.72-XIV,3,3
Ondr
AS 1966 - 7,23
VLKOVICE u Mar. Lázní o. Cheb
Soubor MJF Vlkovice - vznikl koncem 50. let, spolupráce s DLT M.Lázně. Po roce 1962 beze zpráv. (Franková)
DLT M. Lázně - archiv

VŠEBOŘ m.č.Cheb o. Cheb
Maňáskové divadlo Všeboř - pracovalo od roku 1955 do roku 1959 (Franková)
M. Cheb: Hraničář 1960

ZÁDUB-ZÁVIŠÍN o. Cheb
DS OB Zádub - vznikl koncem 50. let. V roce 1950 má 12 členů, 3 režiséry. Odmlka. V roce 1960 znovu ustaven soubor, spolupráce s DLT M. Lázně. Poslední záznam (dostupný) 1966 Makovička: Rodinná násobilka. (Franková)
M Cheb: Osvět. zpravodaj roč.I, č.3, červen 1962, s.5
AS 1996 - 9,22
Následují záznamy: Aš, D.Žandov, Cheb, F.Lázně (pokud nemáte již od Jiřího Cingroše), Hranice, Luby, Mar. Lázně, Žirovice. Pokusím se je poslat co nejdříve.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':