Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: HRUŠKA, Jaromír: Mladá scéna Český Krumlov 2015. AS 26.4.2015.

Mladá scéna Český Krumlov 2015

Ve dnech 31. 3.–1. 4. 2015 proběhla v Městském divadle v Českém Krumlově regionální postupová přehlídka studentského divadla Mladá scéna 2015. Jako každoročně byl jejím pořadatelem Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově a spolupořadateli pak Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. a v odborné rovině NIPOS–ARTAMA Praha. Odborná porota ve složení Bc. Vendula Kecová, Mgr. Jiřina Lhotská a MgA. Jaromír Hruška doporučila do programu celostátní přehlídky studentského divadla „MLADÁ SCÉNA“ následující dvě inscenace bez udání pořadí.
Krajské postupové přehlídky | Studentské

REVIZOR souboru Divadelní Kruh Gymnázia Česká z Českých Budějovic
Inscenace stojí především na skvělé volbě dramatického textu N. V. Gogola. Už tato dramaturgická volba byla pro daný soubor velmi šťastná. Přesto, že text by se mohl na první pohled zdát pro takto mladý soubor nad jeho síly, proměňuje se i přes jisté problémy v jejich podání opět v aktuální text a malé podobenství současné lidské společnosti poukazujícího na to, že změna politického režimu neznamená automaticky změnu společenského systému a jeho fungování. Úprava textu Jiřího Krejčího je vůči autorovi ohleduplná a obsahuje všechny důležité opěrné body dramatického oblouku původní předlohy. Režijně-pedagogické vedení inscenace je až pietní a nenásilné, mnohdy však ustupující ze situačního potenciálu textu. Inscenace se drží v řádu slovního jednání, hlavního i vedlejších témat hry. Výtvarného řešení spočívá především v kostýmní složce inscenace a scénograficky se pracuje „pouze“ s několika židlemi a v úvodu se ještě pracuje s maskou. Inscenace začíná přesným popisem charakterů z poznámek samotného N. V. Gogola. Což usnadňuje komunikaci s divákem, především v expozici textu. Bohužel, k tak detailnímu vykreslení charakterů skrze jednání postav v dramatických situacích v průběhu představení nedochází. Výjimkou je herecký výkon Kateřiny Bambasové v roli hejtmanovy ženy Anny Andrejevny. Tento výkon byl také odbornou porotou jako jediný herecký výkon v rámci přehlídky. Považujeme ho za vybočující ve své kvalitě a ve své kategorii. Ostatní herecká práce je poctivá s rysy kolektivního přístupu k věci, někdy však absence fyzického jednání a neustálé jednání slovní maže a nefokusuje situace, dané autorem. Textu tohoto formátu schází vybudovaný charakter a práce v dialogu vytvářející figuru s jasnými konturami, motivacemi, které směřují ke konkrétnímu cíli. Bude-li soubor více věřit fyzickému jednání, které je u Gogola jednoznačně nositelem oněch dramatických situací, které však jednoznačně evokují realitu dneška, inscenaci to jistě jen prospěje. Za dané situace v daných podmínkách, v daném prostoru a čase i s ohledem na hereckou nevyzrálost souboru jako celku bylo inscenačním týmem tematicky z předlohy vytěženo maximum. Značný tematický inscenační potenciál předlohy nebyl rozhodně jevištně vyčerpán, ale k základnímu tematickému naplnění značné části dramatického textu na jevišti beze sporu došlo.

KRYSY souboru ZUŠ z Jindřichova Hradce
Inscenace KRYSY, která vznikla dramatizací (autor František Oplatek) novely neznámého autora Houby, je dokladem touhy po sdílení a sdělování nadčasových témat formou antiiluzivního divadla. Vcelku modelová hra s prvky absurdního divadla probíhá v čase, který je většinou volen pro formu anekdoty. Naopak téma je ryze existenciální a „velké“. Nově najatý domovník bojuje se stále se množícími krysami, které mají samozřejmě v tematické rovině metaforický rozměr. Jde o nebezpečí, kterému neustále nájemníci ustupují a nehodlají domovníkovi s bojem proti nebezpečným a stále agresivnějším krysám pomoci. Představení, které která trvá asi 15 minut, se snaží rytmizovat jednotlivé pasáže a fyzicky budovat téma skrze prvky a postupy, které jsou bližší spíše dramatické výchově. Celý příběh je jistou generační výpovědí na téma lhostejnosti, ale v mnohém je značně konotační a můžeme si individuálně dosazovat téma své ve vymezeném koridoru. Zvolený inscenační přístup se nikde nepopírá. Vychází z postav předlohy a jde po charakterizaci hlavních postavy příběhu a tematizuje prostřednictvím chóru, jak situace, tak i prostředí. Zajímavě a výrazně výtvarně uchopený jevištní tvar občas trpí zbytečnou popisností. Autentické podání celého hereckého ansáblu má opět kolektivní sílu výpovědi. Minimalistický hudební doprovod hraný pouze na elektrickou kytaru není organickou součástí inscenace, ale to může být i záměrné, neboť určitá disharmonie s množstvím krys v domě samozřejmě narůstá. Jde o chvályhodný počin na nadčasové téma, který má dle našeho názoru nárok být zaznamenán, ale také zkonfrontován v kontextu národní přehlídky.

Celkově můžeme hodnotit úroveň viděných inscenací v optice minulých ročníků jako průměrnou. Vidíme jednoznačnou snahu po hledání témat a touhu po jejich co nejpřesvědčivějším zpracování. To, že se to daří s různou mírou úspěšnosti je jasné a logické. Kladem však zůstává fakt, že mladí divadelníci i jejich lídři chtějí něco sdělit a podělit se o to s diváky. A to je jeden ze základních smyslů a cílů divadla obecně.

Poděkování za realizaci patří realizátorům této přehlídky za DDM: Mgr. Jakubu Pichovi – řediteli DDM, Mgr. Elišce Rolníkové – ved. jazykového oddělení DDM, Janu Vozábalovi – řediteli Městského divadla Český Krumlov, o.p.s. i všem ostatním, kteří se na úspěšném průběhu přehlídky podíleli, jak organizačně, tak i technicky. Přeji všem úspěšný rok 2015 a tvůrcům úspěšnou „prima“ sezónu 2015 – 2016!

Autor: Jaromír Hruška
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.